คลื่นวิทยุ

คลื่นวิทยุมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ เเล้วเเยกออกเป็นกี่ประเภท


ความคิดเห็นที่ 1


28 มิ.ย. 2549 18:55
  1. 1.lสะท้อนเเละดูดกลืนคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี 2.สามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางที่มีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นได้ 3.ใช้ในการสื่อสาร ส่งกระจายเสียงโดยใช้คลื่นฟ้าเเละคลื่น คลื่นวิทยุเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือคลื่นดินกับคลื่นฟ้า

ความคิดเห็นที่ 2

29 มิ.ย. 2549 18:31
  1. คลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุมีความถี่ช่วง 104 - 109 Hz( เฮิรตซ์ ) ใช้ในการสื่อสาร คลื่นวิทยุมีการส่งสัญญาณ 2 ระบบคือ 1.1 ระบบเอเอ็ม (A.M. = amplitude modulation) ระบบเอเอ็ม มีช่วงความถี่ 530 - 1600 kHz( กิโลเฮิรตซ์ ) สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้าไปกับคลื่นวิทยุเรียกว่า "คลื่นพาหะ" โดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการส่งคลื่นระบบ A.M. สามารถส่งคลื่นได้ทั้งคลื่นดินเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงขนานกับผิวโลกและคลื่นฟ้าโดยคลื่นจะไปสะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แล้วสะท้อนกลับลงมา จึงไม่ต้องใช้สายอากาศตั้งสูงรับ 1.2 ระบบเอฟเอ็ม (F.M. = frequency modulation) ระบบเอฟเอ็ม มีช่วงความถี่ 88 - 108 MHz (เมกะเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับคลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการส่งคลื่นระบบ F.M. ส่งคลื่นได้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว ถ้าต้องการส่งให้คลุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเครื่องรับต้องตั้งเสาอากาศสูง ๆ รับ

ความคิดเห็นที่ 3

4 ก.ค. 2549 19:19
  1. หาในgoogle ดิ

ความคิดเห็นที่ 7

13 ต.ค. 2551 19:12
  1. ขอโทษนะค่ะ อยากรู้ถึงข้อดีข้อเสีย ของคลื่นฟ้านะค่ะ ช่วยตอบเร็วๆๆๆๆหน่อยนะค่ะอยากรู้จริงๆๆๆๆๆด่วน

ความคิดเห็นที่ 8

11 ธ.ค. 2551 14:20
  1. ข้อดีคือ สามารถเดินผ่านทะลุกำแพงด้าย ข้อเสีย ไม่สามารถครบคุมของการแพร่กระจาย**


ความคิดเห็นที่ 9

11 ธ.ค. 2551 14:23
  1. ขอบคุงมั่กมายคร้า^0^


ความคิดเห็นที่ 10

17 มี.ค. 2554 19:10
  1. ขอบคุนมากมายครับ ..... !!

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น