ไฟฟ้าอยากถามเรื่องพื้นๆนะคะ แต่ว่าหาไม่ค่อยได้เลย1.ไฟฟ้าคืออะไร (ความหมายของไฟฟ้า)

2.ไฟฟ้ามีกี่ชนิด

3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอาย่อๆก็ได้ค่ะ เดี๋ยวไปหารายละเอียดลงลึกเอง

ขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ อิอิ
ความคิดเห็นที่ 91

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 12:50
 1. อิเล็คตรอนคืออนุภาคที่เป็นประจุลบที่อยู่รวมกันในนิวเคลียสใช่มั้ยคับ

  ตอบ    ในอะตอมของสสารโดยทั่วไป  จะประกอบไปด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ  วิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสที่เป็นแกนกลาง ที่ประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตรอน ซึ่งมีประจุตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอน คือ ประจุบวก กับอนุภาคนิวตรอนที่ไม่มีประจุ  ดังนั้นโดยปกติเมื่ออะตอมมีทั้งประจุบวกและลบอยู่รวมกันตามที่กล่าวมาจึงทำให้อะตอมมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า  นอกจากนี้  ภายในนิวเคลียสของอะตอมนั้น  ยังมีอนุภาคที่เล็กลงไปยิ่งกว่าโปรตรอนและนิวตรอนอยู่อีก เรียกว่า  "ควากส์" 
ความคิดเห็นที่ 92

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 13:05
 1.  กระบวนการเกิดภาพอิเล็กทรอนิกส์ในโทรทัศน์

   

  การเกิดภาพ

              ภาพในจอโทรทัศน์เกิดจากจุดเมื่อมีจุดหลายจุดต่อกันกลายเป็นเส้น เมื่อมีหลายๆ เส้นก็กลายเป็นภาพ

       

                                                 

  ภาพที่ 8.1 เครื่องรับโทรทัศน์

   

              แต่การเขียนภาพในจอโทรทัศน์นั้นมิใช่เขียนไปทุกทิศทุกทางตามใจชอบ โทรทัศน์จะเขียนจากทางด้านบนจากซ้ายไปขวา ทีละเส้น จนเต็มจอซึ่งจะเป็นกี่เส้น แล้วแต่ระบบ ถ้าเป็นระบบที่ใช้ในเมืองไทย ก็มี 625 เส้น ถ้าเป็นระบบในอเมริกาก็เป็น 525 เส้น

   

     

   

  ภาพที่ 8.2 ภาพในจอโทรทัศน์

   

              (โทรทัศน์ในปัจจุบันมักเขียน 1 เส้น เว้น 1 เส้น แล้วค่อยไปเขียนเส้นที่เว้นไว้ภายหลังก็จะได้จำนวนเส้นเต็มตามที่กำหนด)

  ภาพที่ 8.3 ภาพเกิดจากจุด จุดหลายๆ จุดจะกลายเป็นเส้น เส้นหลายๆ เส้นจะกลายเป็นภาพ

   

   

   

              สำหรับภาพขาวดำนั้น จะมีจุดที่เป็นสีขาวบ้าง สีดำบ้าง สีเทาๆ บ้าง เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นภาพ

              เพื่อให้เข้าใจเรื่องการเขียนภาพในจอโทรทัศน์ให้หาภาพมาภาพหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีรายละเอียดมากนัก เช่น ภาพตัว “T V”

   

   

  ภาพที่ 8.4 การส่งและการรับภาพทางโทรทัศน์

              นำภาพนั้นมาตีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กพอสมควร ดังภาพที่ 8.4 นำกระดาษเปล่ามา 1 แผ่น ตีตารางให้เท่ากับหรือมีสัดส่วนเท่ากับแผ่นภาพนั้น เสร็จแล้วมองจากซ้ายไปขวาในแถวแรกถ้าที่ใดมีจุดดำก็เอาดินสอทำจุดไว้ ถ้าที่ใดไม่มีจุดดำก็ปล่อยให้ขาวไว้ ทำอย่างนี้ทีละแถวเราก็จะได้ภาพตัว “T V” ให้ถือภาพนี้เป็นแม่แบบ

   

              ต่อไปนำกระดาษที่มีตารางดังกล่าวมาอีก 2 แผ่น ใช้คน 2 คน มีดินสอคนละแท่งนั่งอยู่ห่างกัน

   

              ให้ดูภาพตามแบบทีละแถวตั้งแต่แถวบนไป ที่ใดมีจุดดำก็ให้บอกดังๆ พร้อมกับจุดลงไปว่าช่องที่เท่าไรในแนวตั้ง และช่องที่เท่าไรในแนวนอน คนที่ 2 ก็จะจุดตามคำสั่งคนที่ 1 เมื่อนำภาพมาเทียบกัน ภาพจะเหมือนกัน

   

              นี่คือหลักการแบบเดียวกับการส่งโทรทัศน์ แต่โทรทัศน์นั้นไม่ได้ใช้คนเขียน ที่สถานีส่งใช้กล้องเป็นตัวเขียนภาพ ซึ่งได้มาจากแบบที่ต้องการถ่ายออกอากาศเครื่องรับก็จะเขียนภาพไป พร้อมกับเครื่องส่งและตำแหน่งเดียวกันภาพจึงเหมือนกัน การเขียนภาพในจังหวะเดียวกันหรือพร้อมกันนี้เรียกว่า “synchronization”

   

  กระบวนการเกิดภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

              ในกล้องจะมีหลอดจับภาพ ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนภาพที่ต้องการจะส่งให้เป็นคลื่นไฟฟ้า

   

   

  ภาพที่ 8.5 กล้องโทรทัศน์กับภาพที่ต้องการในกล้องจะมีหลอดจับภาพเปลี่ยนพลังงานแสง

  ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

              ในหลอดจับภาพจะมีส่วนที่ปล่อยลำอิเล็กตรอนเรียกว่า “อิเล็กตรอนกัน” (electron gun) หรือ “ปืนอิเล็กตรอน” ยิงอิเล็กตรอนไปยังเป้าที่อยู่ด้านหน้า และในหลอดจับภาพนี้เองจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้อิเล็กตรอนเป็นลำเล็กๆ และเมื่อกระทบเป้าก็จะเป็นจุดเล็กๆ เท่านั้น

   

   

  ภาพที่ 8.6 หลอดวิจิคอน ซึ่งเป็นหลอดจับภาพและอุปกรณ์ร่วม

              * หลอดจับภาพ มีความหมายเดียวกับ หลอดกำเนิดภาพ

  ลำอิเล็กตรอนนี้จะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาด้วยอำนาจแม่เหล็กที่อยู่ด้านบนและล่างของหลอด ซึ่งแม่เหล็กนี้เกิดขึ้นจากสัญญาณจากแหล่งกำเนิดสัญญาณกวาด (scan) ซึ่งอยู่ในกล้องนั้นทำให้จุดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาตลอดเวลา ที่ด้านข้างหลอดมีแม่เหล็กอีกชุดหนึ่งทำหน้าที่เลื่อนลำอิเล็กตรอนให้ลงมาข้างล่างหรือขึ้นไปข้างบน

   

                  เมื่อกล้องทำงาน ลำอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่จากบนซ้ายมาขวา และค่อยๆ ลดต่ำลงมาและขีดเส้นไปเรื่อยๆ จนสุดจอก็จะยกขึ้นไปขีดข้างบนอีก แล้วก็ลดลงมาจนสุดจอเป็นอย่างนี้เรื่อยไป

   

  ภาพที่ 8.7 การทำงานของหลอดจับภาพ

   

                  เมื่อแสงตกระทบหน้าหลอดมีไม่เท่ากันเพราะเป็นภาพ ลำอิเล็กตรอนจะเขียนภาพทีละจุด ผ่านสารนำไฟฟ้าเมื่อถูกแสง เมื่อแสงไม่เท่ากันทุกจุด ความต้านทานของสารนำไฟฟ้าซึางไม่เท่ากันทุกจุดทำให้อิเล็กตรอนผ่านไปไม่เท่ากัน กระแสที่ผ่านความต้านทานตัวที่เป็น load ไม่เท่ากัน แรงเคลื่อนจึงไม่เท่ากัน ทำให้เกิดเป็นสัญญาณภาพออกมาส่งไปเข้าเครื่องขยายสัญญาณภาพ

                  การขีดนี้ถ้าหากว่าไม่มีแสงสว่างเข้ามาก็จะไม่มีสัญญาณส่งออกไป ภาพที่จอโทรทัศน์ก็จะดำทั้งภาพ หรือถ้ามีแสงสว่างเข้ามาเท่ากันหมดทั้งจอก็จะได้ภาพเส้นขาวๆ เต็มจอทั้งภาพ แต่ถ้าภาพเข้ามาที่หน้ากล้อง แสงที่สะท้อนจากภาพนั้นจะมาเข้าที่เลนส์ และจะมาตกที่หน้าหลอดจับภาพ ที่หน้าหลอดจับภาพจะมีแก้วฉาบเป็นเลนส์ แล้วก็จะมีแผ่นนำกระแสไฟฟ้าที่มีลักษณะใส แล้วก็มีวัสดุที่มีความไวแสง (photo electric material) ฉาบอยู่

                  วัสดุไวแสงนี้เมื่อถูกแสงจะมีความต้านทานเปลี่ยนแปลง คือถ้าถูกแสงมากความต้านทานจะน้อยลงทำให้กระแสไหลได้มากขึ้น แต่ถ้ามีแสงเข้ามาน้อยความต้านทานจะสูงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลน้อยลง

                  ในขณะที่มีภาพที่หน้ากล้องนี้ แสงสว่างที่หลอดจับภาพจะไม่เท่ากันตลอด คือเป็นตามความสว่างของภาพแต่ละจุด

                  ในขณะที่ลำอิเล็กตรอนวิ่งผ่านจุดต่างๆ เหล่านี้เพื่อวิ่งไปยังแผ่นนำกระแส ไปผ่านความต้านทานลงดิน ก็ต้องผ่านวัสดุไวแสงนี้ด้วย แต่วัสดุไวแสงนี้ มีความต้านทานแต่ละจุดไม่เท่ากัน จุดใดที่แสงสว่างมากความต้านทานก็น้อย จุดใดที่แสงสว่างน้อย ความต้านทานก็มากดังนั้นกระแสที่ไหลในแต่ละจุดจึงไม่เท่ากัน

   

   

   

   

   

   

  ภาพที่ 8.8 หลอดจับภาพและการขยาย

   

                  สัญญาณจากหลอดจับภาพตกคร่อมความต้านทานทำให้เกิดแรงเคลื่อนตกคร่อมต้านทาน นำแรงเคลื่อนส่งเข้าเครื่องขยายจะได้สัญญาณที่แรงพอที่จะส่งไปยังเครื่องบังคับกล้องได้

                  กระแสที่ไม่เท่ากันนี้จะไปผ่านความต้านทานที่อยู่ภายนอกทำให้แรงเคลื่อนที่ตกคร่อมความต้านทานตัวนอกนี้ไม่เท่ากัน แรงเคลื่อนที่ออกมาจากหลอดจับภาพนี้ เรียกว่า “สัญญาณภาพ” เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสว่างของภาพในแต่ละจุด นำสัญญาณนี้ไปขยายให้มีกำลังสูงขึ้น แล้วส่งไปเข้าเครื่องส่ง ผสมกับสัญญาณวิทยุที่ผลิตขึ้นในเครื่องส่ง เพื่อให้กระจายคลื่นส่ง ออกอากาศไปยังเครื่องรับได้ ที่เครื่องรับจะตัดและกรอง คลื่นวิทยุที่ผสมมาออกให้เหลือแต่คลื่นภาพ ส่งไปเข้าหลอดภาพ ที่หลอดภาพจะมีตัวยิงอิเล็กตรอนให้เป็นจุดเล็กๆ เหมือนกับหลอดจับภาพในกล้อง แต่ขนาดโตกว่า เพื่อให้ดูภาพให้ชัดเจนพุ่งไปที่จอภาพ และจะขีดลำอิเล็กตรอนนี้เป็นเส้นๆ เช่นเดียวกับทางเครื่องส่ง เมื่อลำอิเล็กตรอนไปกระทบกับจอภาพซึ่งฉาบไว้ด้วยวัสดุเรืองแสง ก็จะมีแสงเกิดขึ้นที่หน้าจอภาพ ถ้าไม่มีสัญญาณโทรทัศน์เข้ามาก็จะเห็นเป็นเส้นสีขาวเท่ากันหมด

   

   

   

  ภาพที่ 8.9 เครื่องรับสัญญาณจากอากาศนำมาขยายและแยกคลื่นพาห์ออก ให้เหลือแต่คลื่นภาพส่งเข้าหลอดภาพ

  ภาพที่ 8.10 หลอดภาพโทรทัศน์

   

                  เมื่อมีสัญญาณโทรทัศน์เข้ามา สัญญาณโทรทัศน์จะไปบังคับให้หลอดภาพปล่อยอิเล็กตรอนมากบ้างน้อยบ้างตามจังหวะเดียวกับเครื่องส่ง

                  เส้นที่ขีดบนจอโทรทัศน์ เมื่อมีสัญญาณภาพเข้ามาแล้วก็จะไม่ขาวทั้งเส้น คือขาวบ้างเทาบ้าง และดำบ้าง ก็จะเกิดเป็นภาพขึ้น ภาพนี้จะเหมือนกับภาพที่ส่งมาจากเครื่องส่ง

   

   

  ภาพที่ 8.11 การเขียนภาพของเครื่องรับต้องเขียนพร้อมกับเครื่องส่งโดยเครื่องส่งจะส่งสัญญาณควบคุมมาเรียกว่า ซิงค์

   

                  อย่างไรก็ตามการเกิดภาพนี้จะต้องให้เป็นจังหวะเดียวกันกับทางเครื่องส่งอย่างแท้จริง มิฉะนั้นภาพจะเลื่อนบ้าง จะล้มบ้าง และไม่เป็นภาพบ้าง จึงต้องมีสัญญาณที่ทำให้เริ่มต้นและหยุดภาพพร้อมกัน เรียกว่า “สัญญาณซิงโครไนซ์” หรือเรียกย่อๆ ว่า “ซิงค์”

   

   

  ภาพที่ 8.12 ภาพที่เกิดบนจอโทรทัศน์

  การเกิดภาพสี

                  คนเราสามารถเห็นภาพสีได้ เพราะตามีประสาทที่สามารถดูสีได้ 3 ชุด

                  ชุดที่ 1     จะไวต่อแสงสีแดง

                  ชุดที่ 2     จะไวต่อแสงสีเขียว

                  ชุดที่ 3     จะไวต่อแสงสีน้ำเงิน

   

                  เมื่อมีสีแดงเข้ามา ประสาทส่วนที่ไวกับแสงสีแดงจะบอกว่ามีแสงสีแดงเข้ามาแล้ว เมื่อสีแสงสีเขียวเข้ามาประสาทที่ไวต่อแสงสีเขียว ก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองว่า มีแสงสีเขียวเข้ามา และเมื่อมีแสงสีน้ำเงินเข้ามา ประสาทที่ไวต่อแสงสีน้ำเงินก็จะบอกว่ามีแสงสีน้ำเงินเข้ามา

                  แต่ถ้ามีแสงสีม่วงเข้ามา ประสาทที่ไวต่อแสงสีแดงก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองว่ามีแสงสีแดงเข้ามา และเวลาเดียวกันประสาทที่ไวต่อแสงสีน้ำเงินก็จะบอกว่า มีแสงสีน้ำเงินเข้ามาสมองเมื่อได้รับทราบว่า มีแสงสีแดงและน้ำเงินเข้ามาพร้อมกัน ก็จะบอกว่าสีม่วง เพราะสีแดงและสีน้ำเงินผสมกันเป็นสีม่วง

                  ในทำนองเดียวกัน สีผสมอื่นๆ ก็จะมีสัญญาณที่เข้ามาตามส่วนของสีที่ผสมกันอยู่

                  ในทางโทรทัศน์สี เพื่อให้ได้สัญญาณสีเช่นเดียวกับที่ตามองเห็น จึงมักแยกหลอดจัดภาพออกเป็น 3 ชุด สีแดงชุดหนึ่ง สีเขียวชุดหนึ่ง สีน้ำเงินชุดหนึ่ง ที่จริงที่ใช้หลอดๆ เดียวก็มีแต่ต้องใช้แผ่นกรองสีและเข้าใจยากจึงขออธิบายเฉพาะกล้องชนิดใช้หลอดจับภาพ 3 หลอด

                  กล้องโทรทัศน์สีที่ใช้ 3 หลอดนี้ ที่ด้านหน้าหลอดจับภาพจะมีปริซึมหรือกระจายแยกสี (ดูภาพที่ 8.13)

                 

   

  ภาพที่ 8.13 ปริซึมแยกแสงสี

   

                  แสงที่ผ่านเลนซ์ จะผ่านปริซึมแยกแสงสีแดง ไปเข้าหลอดจับภาพสีแดง แสงสีเขียว ไปเข้าหลอดจับภาพสีเขียว และแสงสีน้ำเงินไปเข้าหลอดจับภาพสีน้ำเงิน

                  เนื่องจากแต่ละสีมีความถี่ไม่เท่ากันปริซึมก็จะแยกสีแดงไปทางหนึ่ง สีเขียวไปทางหนึ่งและสีน้ำเงินไปอีกทางหนึ่ง นำสีแดงไปเข้าหลอดจับภาพสีแดงเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้าส่งไปเข้าเครื่องขยายให้แรงขึ้น แล้วส่งไปบังคับหลอดภาพ แสงสีเขียวจะไปเข้าหลอดจับภาพสีเขียวเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้า ขยายให้มีกำลังสูงขึ้นส่งไปบังคับหลอดภาพสีเขียว แสงสีน้ำเงิน จะไปเข้าหลอดจับภาพสีน้ำเงินส่งไปเข้าเครื่องขยายให้แรงขึ้น แล้วส่งไปบังคับหลอดภาพสีน้ำเงิน

   

   

   

   

   

   

  ภาพที่ 8.14 แสดงการส่งและรับโทรทัศน์สี

   

                  ในหลอดภาพโทรทัศน์สีมีลักษณะคล้ายกับหลอดภาพขาวดำแต่มีที่ยิงอิเล็กตรอน 3 ลำ

   

   

  ภาพที่ 8.15 หลอดภาพสีชนิดที่ใช้หน้ากากเงาแบบที่วางปืนอิเล็กตรอนเป็นรูปสามเหลี่ยม

              ลำอิเล็กตรอนจากแคโทดที่ได้รับสัญญาณแสงสีแดง สีเขียวหรือสีน้ำเงิน จะต้องวิ่งไปกระทบจอที่ฉาบวัสดุเรืองแสงสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงิน ตามลำดับ จึงจะเกิดภาพสีที่ถูกต้อง

                  ที่หน้าจอโทรทัศน์จะฉาบด้วยสารเรืองแสง 3 ชนิด ชนิดหนึ่งเมื่อถูกอิเล็กตรอนยิง จะเกิดแสงสีแดง ชนิดที่ 2 เมื่อถูกอิเล็กตรอนยิงจะเกิดแสงสีเขียว ชนิดที่ 3 เมื่อถูกอิเล็กตรอนยิงจะเกิดแสงสีน้ำเงิน สารเรืองแสงนี้จะฉาบอยู่หลังแก้วหน้าจอเป็นจุดเล็กๆ เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 3 จุด คือ แดง เขียว น้ำเงิน ก็ได้ หรือเป็น 3 แถบ แดงเขียวน้ำเงินก็ได้ ลำอิเล็กตรอนทั้ง 3 ลำนี้ จะผ่านรูตะแกรงที่ทำด้วยทองแดงขนาดเล็กมาก 1 รู แล้วจะมากระทบกับจุดวัสดุเรืองแสงที่จอโทรทัศน์ก็จะเกิดสีขึ้นทีละกลุ่ม กลุ่มละ 3 จุด

   

   

   

   

  ภาพที่ 8.16 โครงสร้างของหลอดภาพสี

   

                  สมมติว่ากล้องโทรทัศน์ถ่ายภาพเสื้อสีแดงวางอยู่บนพื้นสีดำ ภาพที่ขีดเส้นแต่ละเส้นก็จะขีดเป็นเส้นตั้งแต่ด้านบน ลงมาจะเป็นสีดำมาตลอดเพราะมีสัญญาณสีดำมาจากเครื่องส่งทำให้ปืนอิเล็กตรอนไม่ยิงอิเล็กตรอนไปที่หน้าจอจึงทำให้จอมืด แต่เมื่อถึงจุดที่มีสีแดง ปืนอิเล็กตรอนสีแดง จะปล่อยอิเล็กตรอนออกไปกระทบจุดเรืองแสงสีแดงที่หน้าจอภาพ หลอดภาพก็จะเปล่งแสงสีแดงออกมา เมื่อขีดจนครบภาพแล้วเราก็จะเห็นเสื้อสีแดงวางอยู่บนพื้นสีดำ เหมือนที่กล้องโทรทัศน์ถ่ายมา

                  ในทำนองเดียวกันถ้าเราถ่ายเสื้อสีเขียวบนพื้นดำอิเล็กตรอนก็จะขีดเส้นจากด้านบนลงมาเช่นกัน ที่ใดที่เป็นสี ปืนอิเล็กตรอนทั้ง 3 ชุด ก็ไม่ปล่อยอิเล็กตรอนจอก็จะดำ เมื่อมาถึงสีเขียว ปืนอิเล็กตรอนสีเขียวก็จะปล่อยอิเล็กตรอนไปกระทบจุดสีเขียว ทำให้เกิดแสงสีเขียวขึ้นที่หน้าจอ เมื่อจบการขีดเส้นจนครบภาพแล้วก็จะได้เสื้อสีเขียวบนพื้นดำ

                  ถ้าเราถ่ายภาพเสื้อสีน้ำเงินบนพื้นดำ ก็จะมีการขีดเส้นของลำอิเล็กตรอนเช่นกัน แต่เมื่อถึงจุดสีน้ำเงิน ปืนอิเล็กตรอนสีน้ำเงิน จะปล่อยอิเล็กตรอนไปที่หน้าจอ เมื่อขีดเส้นจนครบภาพแล้วก็จะเห็นเสื้อสีน้ำเงิน

                  ในขณะที่เกิดภาพนี้หากเราจะใช้แว่นขยายส่องดูที่ตรงรูปเสื้อก็จะเห็นจุดเล็กๆ อยู่เต็มไปหมด ถ้าหากเป็นภาพเสื้อสีแดง ก็จะเห็นจุดสีแดง ถ้าเป็นภาพเสื้อสีเขียว ก็จะเห็นจุดสีเขียว ถ้าเป็นภาพเสื้อสีน้ำเงินก็จะเห็นจุดสีน้ำเงิน

                  เมื่อเราไม่ใช้แว่นขยายและมองไกลๆ คืออยู่ห่างจากจอพอสมควรก็จะเห็นเป็นภาพสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สุดแท้แต่เราจะถ่ายภาพสีอะไร ที่เครื่องรับก็จะมีภาพที่มีสีเหมือนกับที่ถ่ายมา

                  ที่จริงวัสดุเรืองแสงสีอื่นๆก็ยังคงอยู่ที่เดิม แต่เมื่อไม่มีอิเล็กตรอนไปกระทบก็ไม่เปล่งแสงออกมาเราจึงมองเห็นเป็นสีดำ คงเห็นแต่สีที่วัสดุเรืองแสงถูกอิเล็กตรอนวิ่งไปกระทบเท่านั้น

  การผสมสี

                  การผสมสีแบบบวก (additive) ใช้ในโทรทัศน์ ถ้าใช้ไฟฉาย 3 สี ฉายไปที่จอสีขาว ตรงที่ทั้ง 3 สีซ้อนกันจะเกิดเป็นสีขาว ส่วนสีแดงทับน้ำเงินจะได้เป็นสีม่วงแดง (magenta) สีแดงกับสีเขียวจะได้เหลือง (yellow) สีเขียวกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีฟ้าเขียว (cyan อ่านไซแอน)

   

   

   

   

   

   

  ภาพที่ 8.17 การผสมสี

   

                  สีทั้งหลายมีหลายพันสี เกิดจากการผสมกันของแม่สี 3 สี ตามอัตราส่วนต่างๆ กัน ก็จะเกิดสีต่างกันขึ้น

                  การผสมสีมีได้ 2 แบบ คือ การผสมสีแบบบวกและการผสมสีแบบลบ

                  การผสมสีแบบบวก (additive) คือ การที่แสงสีส่องมาเข้าตาโดยตรง ยิ่งมีหลายสีแสงก็จะสว่างมากขึ้น ถ้ามีสีผสมทั้ง 3 สี ก็จะเป็นสีขาว

                  การผสมสีแบบลบ (subtractive) คือ การที่แสงตกมาถูกวัสดุที่มีสีวัสดุนั้นจะดูดกลืนแสงบางสีไปและสะท้อนแสงบางสีออกมา

   

  ภาพที่ 8.18 การผสมสีแบบบวก

   

                  การผสมสีแบบบวก (additive) คือ การที่เมื่อสี 2 สี มาพบกันแสงสว่างจะมากขึ้น ซึ่งผิดกับสีทาบ้านซึ่งยิ่งทาทับหลายสีแสงที่สะท้อนมาเข้าตาจะน้อยลงจึงเรียกว่า “การผสมสีแบบลบ” (subtractive)

                  การทดลองการผสมสีแบบบวก นำไฟฉาย 2 สี ฉายไปที่จอขาว เช่น สีแดงกับสีเขียว ตรงจุดที่ 2 สีซ้อนกันจะได้เป็นสีเหลือง

                  สีที่ใช้ทาเมื่อมีแสงตกกระทบ แสงส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเข้าไป ส่วนหนึ่งจะสะท้อนมาเข้าตา แสงที่สะท้อนออกมานี้ทำให้เราเห็นว่าเป็นสีอะไร ยิ่งมีสีหลายสีผสมกันเข้า แสงที่สะท้อนมาเข้าตาก็จะน้อยลง ถ้าผสมกันทุกสี แสงจะไม่สะท้อนออกมาเลย จึงเห็นเป็นสีดำ ดังนั้นจึงเรียกการผสมสีแบบนี้ว่า การผสมสีแบบลบ

                  การผสม
ความคิดเห็นที่ 93

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 13:43
 1. หลอดภาพโทรทัศน์สี
ความคิดเห็นที่ 94

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 13:51
 1. แสดงหลักการทำงานของหลอดแคโถด-เรย์  ทิ้ว  (Cathode-Ray  Tube)
ความคิดเห็นที่ 95

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 13:55
 1. หลอดแคโถด-เรย์  ทิ้ว  (Cathode  Ray  Tube)  ที่ใช้ในจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความคิดเห็นที่ 96

นกแสก
14 มิ.ย. 2552 13:58
 1. แสดงจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 76

4 ส.ค. 2551 21:36
 1. อยากรู้สูตรที่คำนวณของ ลวดนิโครม หาค่าความต้านทาน,กระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้,ความร้อนที่ได้ของจากใช้ไฟฟ้า,ความยาวของลวดที่จะต้องใช้เมื่อใช้กระแสไฟเท่าไร
ความคิดเห็นที่ 74

3 ก.ค. 2551 14:29
 1. ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 89

16 ก.พ. 2552 16:22
 1. อยากรู้เรื่องประโยชน์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะ ทำไงดี
ความคิดเห็นที่ 8

โก๋แก่
19 ก.ย. 2549 22:08


 1. แวะไป ฟิสิกส์ราชมงคล มีข้อมูล เรื่องไฟฟ้า เยอะๆที่นั่น

  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric%20current1/index/index.htm
  [[42897]]ความคิดเห็นที่ 29

โก๋แก่
28 ก.พ. 2550 22:15
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 อยากทราบวิธีการคำนวณหาขนาดของฟิวส์ที่เหมาะสม พร้อมยกตัวอย่าง ขอบคุณค่ะ
  เด็กม.3  เป็นคำถามที่ดี และน่าสนใจมาก เพราะ "ฟิวส์" เราใส่ไว้เพื่อป้องกันข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะใช้งาน
  ที่ทำให้กระแสไหลผ่านเกินกว่าสภาพปรกติ เช่น เกิดการลัดวงจร ใช้งานเกินกำลัง ฯลฯ

  แต่การเลือกใช้ฟิวส์ ขนาดที่ถูกต้องและเหมาะสมจริงๆ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เป็นอย่างมาก ไม่อาจเลือกใช้ได้ง่ายๆ
  แต่ระดับพื้นฐานก็ ต้องใช้ขนาดไม่น้อยกว่า กระแสสภาพใช้งานปรกติ ที่จะผ่านจุดนั้นๆ แต่ก็ควรเผื่อไว้ อีกเล็กน้อย
  20-30% และอยู่ในช่วงการผลิดมาตรฐานของผู้ผลิตฟิวส์ ที่จะมีตัวเลขเป็นหน่วย กลมๆ เข่น 1-3-5-10-15-25Amps
  ไม่มีใครทำ ขนาด 3.45 Amps(หากคิดออกมาได้ตัวเลขดังกล่าว) ก็คงต้องเลือกขนาด 5 แอมฯ มาใช้ในจุดดังกล่าว

  นอกจากนั้นยังมีความไวของการตัดวงจร เช่นวงจรประเถทที่ใช้สารกึ่งตัวนำจะต้องตัดได้เร็วที่สุดเมื่อมีกระแสเกินเกิดขึ้น
  จะใข้ Fuse แบบ Fast Blow (ขาดเร็ว)
  แต่หากเป็นวงจรที่มี หม้อแปลง มอเตอร์ ขดลวด มาร่วมอยู่ด้วย ก็ต้องเลือกใช้แบบ Slow Blow แทน
  เพราะช่วงเริ่มใช้งานอาจกินกระแสมากแต่ระยะเวลาสั้นๆก่อนถึงสภาวปรกติ ฟิวส์ที่ขาดช้าจะทำให้ผ่านจุดนี้ไปได้

  นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึง สภาพความร้อนต่างๆ แรงดัน ไฟตรง หรือ สลับ (ไฟตรงจะตัดยากกว่าไฟสลับ)
  กระแสสูงสุดที่จะตัดได้ (Interrupting capacity)หากมีค่าต่ำก็จะระเบิดได้ เมื่อลัดวงจร
  และอื่นๆอีกมาก ไม่ได้บอกว่า จะไปใช้งาน ในระบบไฟบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบElectronics ที่มันเลือกแตกต่างกัน http://www.kevinboone.com/cableselection_web.html


  Figure 1.1: time for which a 32-amp MCB or 30-amp fuse will stand an over-current before tripping  [[3763]]ความคิดเห็นที่ 19

โก๋แก่
14 พ.ย. 2549 10:06
 1. [[37037]]
  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17
  ทำไมไฟฟ้าในประเทศไทยใช้ตามบ้านเรือน 220 v  ประมาณ 4-5 สิบปีที่แล้ว ในบ้านเราใช้ไฟ 110 V ครับ แต่มันติดๆดับๆ และกระพริบเมื่อมีคนอื่นใช้ไฟมากๆ
  แต่ในช่วงนั้น ความต้องการๆใช้ไฟฟ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงหลังสงครามไม่นาน
  ทำให้ทองแดงเป็นสิ่งขาดแคลน และหายากราคาแพงเลยได้มีการนำระบบไฟฟ้า 220V เข้ามาใช้

  มันทำให้สายไฟในระบบเดิมสามารถเพิ่มกำลังส่งเป็น 2 เท่าในทันทีโดยไม่ต้องเปลียนระบบสายส่ง(นอกจากหม้อแปลง)

  คงเข้าใจนะว่าระบบ 220 มันเพิ่มความสามารถในการเพิ่มกำลังส่งได้อย่างใรเมื่อเทียบกับระบบ 110 Volts


ความคิดเห็นที่ 45

15 ก.ค. 2550 17:07
 1. ไฟฟ้า..คือ..การเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนภายในต้วนำ ซึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในตัวนำคือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าความคิดเห็นที่ 31

jed938
19 พ.ค. 2550 17:29
 1. แล้วกระแสผสมคือไรหรอคับความคิดเห็นที่ 73

28 พ.ค. 2551 11:33
 1. <P>เป็นเว็บที่ดีมากครับ&nbsp; แต่อยากให้มีสูตรการคำนวรที่มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ เป็นวิทยาทานกับนักเรียนนักศึกษา นะครับ ขอบพระคุณอย่รางสูง</P>ความคิดเห็นที่ 70

23 ม.ค. 2551 17:34
 1. รู้มั้ยคะว่า แหล่งกำเนิดไฟฟ้าคืออะไรความคิดเห็นที่ 98

15 ม.ค. 2554 13:44
 1. ธาตุที่ใช้ตามบ้านใช้อะไรวัดคะความคิดเห็นที่ 9

12 ต.ค. 2549 10:48
 1. (:)
  goodความคิดเห็นที่ 83

19 ก.ย. 2551 16:00
 1. ต้องการทราบเรื่องวัตต์มิเตอร์  1  เบส
ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.ย. 2549 15:43
 1. ไฟฟ้าคือ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น