ข้อสอบ สสวท.

มาเฉลยข้อสอบสสวท. เคมีกัน


ความคิดเห็นที่ 1

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 17:58
 1. จ้าๆๆ

  1) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  ก. กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแก๊สที่บรรจุอยู่ภายใน

  ข. โปรตอนที่พบในหลอดรังสีแคโทดของออยแกน เกิดจากแก๊สไฮโดรเจนสูญเสียอิเล็กตรอน

  ค. การไหลของกระแสไฟฟ้าในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าภายในหลอดที่มีอยู่สูง

  ง. การค้นพบไอโซโทปของธาตุทำให้ต้องยกเลิกแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสันและ รัทเทอร์ฟอร์ด

  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. ข ค

  2. ข ง

  3. ข ค และ ง

  4 ถูกทุกข้อ

  เราตอบ 1 อ่ะ เพราะว่า ข้อ ง มันไม่ถูกการค้นพบไอโซโทปไม่ขัดกับแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ดนิความคิดเห็นที่ 2

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:03
 1. 2) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  ก. อะตอมมีหลายระดับพลังงาน

  ข. ในภาวะปกติม electronจะเคลื่อนที่อย่างคงที่อยู่ในวงโคจรหนึ่งๆเท่านั้น

  ค. อิเลกตรอนมีการเปลี่ยนระดับพลังงานจากภายนอกด้วยค่าที่เฉพาะอย่างต่ำค่าหนึ่งเท่านั้น

  ง. อิเลกตรอนในอะตอมมีสมบัติเป็นคลื่น  โบร์อาศัยปัจจัยในข้อใดอธิบายการเกิดสเปกตรัม

  1. ก ข ค

  2. ข ค ง

  3. ก ค ง

  4. ถูกทุกข้อ  เราตอบ 3 อ่า เพราะว่า การที่จะเกิดสเปกตรัมต้องมีหลายพลังงาน ก ถูก

  อิเลคตรอนมีการเปลี่ยนระดับด้วยพลังงานค่าหนึ่ง ก็จริงไม่งั้นก็ไม่เกิดสเปกตรัม ค. ถูก

  อิเลกตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น ตาม สมการชไลดิงเงอร์ แสดงให้เหนว่า อิเลคตรอนมีการเปลี่ยนระดับได้

  แต่ข้อ ข ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับพลังงานนิหน่า ???ความคิดเห็นที่ 3

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:05
 1. 3) การจัดเรียงอิเลกตรอนใน 2p ออร์บิทัลเป็นยังไง  เราตอบถูกทุกข้ออ่ะ เพราะ ตามหลักการ fill อิเลกตรอน ตามหลักการกีดกันของเพาลี จะต้อง fill ใน orbital ที่มีระดับพลังงานต่ำสุด แต่จะ spin ยังไงก้ได้

  ดังนั้นทุกรูปใช้ได้หมดอ่ะความคิดเห็นที่ 4

chemgirl1
1 ก.ค. 2549 18:13
 1. พี่อยู่ชั้นอะไร เละคิดว่าข้อสอบยากปะความคิดเห็นที่ 5

chemgirl1
1 ก.ค. 2549 18:17
 1. แล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงติดความคิดเห็นที่ 6

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:50
 1. อยู่ ม.5 อ่าค้าบ สสวท น่าจะเยอะหน่อยอ่ะ เพราะรับแค่ 40 คนเอง ม่ารุจาติดปะเนี่ย อุตสาหกรรมออกเยอะชิบความคิดเห็นที่ 7

xxx (Guest)
1 ก.ค. 2549 22:20
 1. เราว่า ข้อ 3 นะ มันต้อง จัดลงก่อนไม่ใช่เหรอ

  ไม่ใช่จัดมั่วหนิ เราเอา หนึ่งข้อเดียวความคิดเห็นที่ 8

PrinceArt
1 ก.ค. 2549 23:05
 1. ข้อ 1 ตอบ 1 เหมือนกันครับความคิดเห็นที่ 11

[{@o@}~LiMo~<#_#>]
1 ก.ค. 2549 23:47
 1. ผมปริมาณสารตัวเลขเน่ามากๆคับ มีข้อหนึ่งผมใช้เกือบ10นาที (แล้วไม่เสร็จด้วย) พอข้อต่อไปที่เป็นคำนวนอีก ผมมั่วเลยคับ เพราะขี้เกียจคิดเลขแล้วความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:03
 1. ดูจากข้อ ค กับ ง ก็น่าจะรู้นะครับ ว่ามันจะจัดelectronแบบนั้นไม่ได้แน่นอน ต้องจัดในระดับพลังงานต่ำให้เต็มก่อน ถ้าจัดแบบข้อ ค กับ ง งั้นสมบัติแม่เหล็กของโมเลกุลก็ผิดหมดเลยอ่ะสิครับ

  คุณมั่วรึเปล่า ข้อ4 สมบัติแม่เหล็กไม่เกี่ยวนะครับ ตอบข้อ ก อย่างเดียว เพราะตรงตามหลักการ fill เพาว์ลีเป๊ะๆ  ข้อ3 ถามเพื่อนที่ค่าย สอวน ทุกคนก็ตอบถูกทุกข้อครับ เพราะไม่ผิดตามหลักการ fill ของที่ไหนเลย

  ส่วนเรื่อง hybridize ก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นกันครับ จะ overlab มันก็ยังเกิดได้อยู่ดี มันไม่ได้ fill ในห้องเดียวกันครับความคิดเห็นที่ 13

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:08
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม

  ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ...

  ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร

  ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก

  ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน  ข้อใดถูกต้อง

  1 ก

  2 ข ค

  3 ข ค ง

  4. ถูกทุกข้อ  ตอบข้อ 1 ครับ เป๊ะตามทฤษฎีของเพาว์ลี ที่เลยไม่เกี่ยวกานเร้ยยความคิดเห็นที่ 14

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:11
 1. 5. ลำดับสีของเส้นสเปกตรัม 1 2 3 ในข้อใดถูกต้อง  1. น้ำเงิน เหลือง เขียว

  2. แดง เหลือง เขียว

  3. แดง เขียว น้ำเงิน

  4. น้ำเงิน เหลือง แดง  ตอบ 4 อ่ะ ตอบไม่ได้ก็ไม่รุพูดงายแย้ว - - ก็จากพลังงานมากไปน้อยอ่ะ เหอะๆ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดงความคิดเห็นที่ 15

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:17
 1. 6. ***(ยากนิด) ธาตุ A B C D มีเลขอะตอม 12 17 19 38 และมีข้อมูลให้พิจารณาดังนี้

  ก. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>C>A>D

  ข. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก D>A>C>B

  ค. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก C>D>A>B

  ง. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>A>D>C  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. ก และ ข

  2. ข และ ค

  3. ค และ ง

  4. ก และ ค  ลองแยกเปน shell ก่อน

  A = 2 8 2

  B = 2 8 7

  C = 2 8 8 1

  D = 2 8 18 8 2  การเป็นไอออนลบนั้น 2 เป็นได้ยากกว่า ! เพราะว่า s-orbital ของธาตุนั้นได้ fill เติมไปแล้วห้องนึง ถ้าจาเพิ่ม electron อีกตัวนึง จะทำได้ยากกว่า fill อิเล็กตรอนลงไปในห้องของ s-orbital ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียว ดังนั้นพวกที่มี 1 ลงท้ายจะง่ายกว่า 2 ลงท้าย แต่ยังไงก็ตาม 7 ลงท้ายง่ายสุดเพราะ p-orbital เพิ่มอีกตัวก็เสถียรแย้ว  ดังนั้นการเรียงไอออนลบก็เรียงจากหมู่ 7 และ หมู่ 2 และหมู่ 1

  เป็นดังนี้ B>C>A>D

  และการเรียงไอออนบวกก็ตรงข้ามเป็น D>A>C>B  ตอบข้อ 1 จ้าความคิดเห็นที่ 16

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:23
 1. 7. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  ก. โลหะหมู่ 2 ไวต่อปฎิกิริยามากกว่าหมู่ 1

  ข. เกลือไนเตรทและคลอไรด์ของหมู่ 2 ไม่ละลายน้ำ

  ค. เกลือซัลเฟตและคาร์บอเนตของหมู่ 1 ไม่ละลายน้ำ

  ง. พันธะไอออนิกระหว่างธาตุที่มีไอออไนเซชันต่ำกับธาตุที่มีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. ข ค ง

  2. ก ค

  3. ข ง

  4. ค ง  ตอบ ไม่มีคำตอบ(มั้ง) ข้อ1 ผิดเต็มประตู หมู่ 1 ไวกว่าหมู่ 2 แน่นอนครับ ข้อ2 ก็ผิดอีก ไนเตรท ละลายน้ำดีจาตาย ข้อ3 ก้ผิดอีก หมู่ 1 ละลายน้ำดีเช่นเดียวกัน ข้อ4 ถูกต้อง เพราะ ไอออไนซ์ต่ำก็แสดงว่า เป็นโลหะ และสัมพรรคภาพสูงแสดงว่าเป็นอโลหะ ทำไมพันธะกันก็เปนไอออนิก  ง ถูกข้อเดียว ไม่มีคำตอบ (ใครมีไอเดียอะไรก็บอกนะครับ)ความคิดเห็นที่ 17

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:27
 1. ทำไมพันธะกันก็เปนไอออนิก

  พิมผิดคับ เป็น ทำพันธะกันก็เปนไอออนิกความคิดเห็นที่ 18

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:39
 1. 8) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดโมเลกุลโคเวเลนต์ AB

  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  ก. จุดที่ 1 เป็นจุดที่พันธะ A-B แข็งแรงที่สุดและมีความยาวพันธะสั้นที่สุด

  ข. จุดที่ 2 เป็นจุดที่โมเลกุลมีความแข็งแรงมากที่สุด

  ค. จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่าง A กับ B

  ง. จุดที่ 4 โมเลกุล A-B มีความยาวพันธะมากที่สุด  ข้อใดถูกต้อง

  1. ก ง

  2. ข ค

  3. ข ค ง

  4. ถูกทุกข้อ  ตอบ ก.ผิดแน่ๆอ่ะ จุดนั้นเป็นที่เริ่มผลักกันแล้วเพราะความใกล้เกินไป ซึ่งจุดนั้นไม่ใช่จุดที่ A-B มีความแข็งแรงสุดแน่นอน

  ข. ถูกต้อง เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่มีพลังงานศักย์ต่ำสุด ทำให้เป็นจุดที่โมเลกุลมีความเสถียรมากที่สุดและแข็งแรงที่สุด

  ค. ถูกต้องเช่นกัน เพราะ พลังงานศักย์เริ่มต่ำลง แสดงว่าเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่างกันแล้ว

  ง. ผิดเพราะ จุดนั้นยังไม่เกิดพันธะเคมี เพราะการเกิดนั้นสมมติให้อะตอมเคลื่อนที่มาจากอนันต์ แล้วถ้าจุด3เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะ เป็นไปได้อย่างไรที่ จุด 4 จะเกิดพันธะแล้ว  ดังนั้นตอบ ข้อ2 ครับ ข และ คความคิดเห็นที่ 20

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:54
 1. ดูจากข้อสอบก็รุแล้ว ว่าครายออก พี่แกออกเปนอยู่แนวแบบนี้แนวเดียวเหอะๆ ดร.ศักดา ทำไมปีนี้พี่แกออกสาดิสงี้ว้าความคิดเห็นที่ 21

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:58
 1. 9) กราฟแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน ionization ลำดับที่ 1 ของธาตุ A B C D ที่มีเลขอะตอม 12 17 19 และ 38 ตามลำดับควรเป็นเช่นใด  ตอบ ข้อ4 เง้อ ไม่ยากนะความคิดเห็นที่ 22

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 19:04
 1. 10) สเปกตรัมเกิดจากการที่อิเลกตรอนรับพลังงานจากภายนอกแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน จงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้  ถ้ามีข้อสรุปต่างๆดังนี้คือ

  ก. มีอิเลกตรอน 2 กลุ่มที่มีพลังงานเท่ากัน

  ข. มีสองชั้นพลังงานที่อิเลกตรอนถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่

  ค. อิเลกตรอน 2 กลุ่มได้รับพลังงานกระตุ้นไม่เท่ากัน

  ง. อิเลกตรอนกลุ่มที่ 1 มีพลังงานสูงกว่ากลุ่มที่ 2  ข้อสรุปใดที่เป็นไปได้

  1 ค

  2 ง

  3. ข ค ง

  4. ก ข ค ง  ตอบ (ไม่ชัวนะ ปรึกษากัน) ก. น่าจะผิดเพราะ ถ้ามีพลังงานเท่ากัน ทำไมความยาวคลื่นไม่เท่ากันหละ ทำไมไปกระตุ้นกันคนละที่

  ข. ถูก จากรูปอ่ะ 2ชั้นพลังงาน มีอิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่

  ค. ก็ถูก ถ้าได่รับเท่ากันก็จะต้องมีความยาวคลื่นเท่ากัน

  จาก E=hc2/แรม

  ง. ใช่ เพราะ 2 มี แรมด้ามากกว่าทำให้มีพลังงานน้อยกว่า  ตอบข้อ 3 (ข ค และ ง) คับความคิดเห็นที่ 23

. (Guest)
6 ก.ค. 2549 21:17
 1. มาเฉลยกันต่อดิ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น