ข้อสอบ สสวท.

มาเฉลยข้อสอบสสวท. เคมีกัน


ความคิดเห็นที่ 1

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 17:58
 1. จ้าๆๆ 1) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแก๊สที่บรรจุอยู่ภายใน ข. โปรตอนที่พบในหลอดรังสีแคโทดของออยแกน เกิดจากแก๊สไฮโดรเจนสูญเสียอิเล็กตรอน ค. การไหลของกระแสไฟฟ้าในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าภายในหลอดที่มีอยู่สูง ง. การค้นพบไอโซโทปของธาตุทำให้ต้องยกเลิกแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสันและ รัทเทอร์ฟอร์ด ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ข ค 2. ข ง 3. ข ค และ ง 4 ถูกทุกข้อ เราตอบ 1 อ่ะ เพราะว่า ข้อ ง มันไม่ถูกการค้นพบไอโซโทปไม่ขัดกับแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ดนิ

ความคิดเห็นที่ 2

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:03
 1. 2) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. อะตอมมีหลายระดับพลังงาน ข. ในภาวะปกติม electronจะเคลื่อนที่อย่างคงที่อยู่ในวงโคจรหนึ่งๆเท่านั้น ค. อิเลกตรอนมีการเปลี่ยนระดับพลังงานจากภายนอกด้วยค่าที่เฉพาะอย่างต่ำค่าหนึ่งเท่านั้น ง. อิเลกตรอนในอะตอมมีสมบัติเป็นคลื่น โบร์อาศัยปัจจัยในข้อใดอธิบายการเกิดสเปกตรัม 1. ก ข ค 2. ข ค ง 3. ก ค ง 4. ถูกทุกข้อ เราตอบ 3 อ่า เพราะว่า การที่จะเกิดสเปกตรัมต้องมีหลายพลังงาน ก ถูก อิเลคตรอนมีการเปลี่ยนระดับด้วยพลังงานค่าหนึ่ง ก็จริงไม่งั้นก็ไม่เกิดสเปกตรัม ค. ถูก อิเลกตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น ตาม สมการชไลดิงเงอร์ แสดงให้เหนว่า อิเลคตรอนมีการเปลี่ยนระดับได้ แต่ข้อ ข ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับพลังงานนิหน่า ???

ความคิดเห็นที่ 3

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:05
 1. 3) การจัดเรียงอิเลกตรอนใน 2p ออร์บิทัลเป็นยังไง เราตอบถูกทุกข้ออ่ะ เพราะ ตามหลักการ fill อิเลกตรอน ตามหลักการกีดกันของเพาลี จะต้อง fill ใน orbital ที่มีระดับพลังงานต่ำสุด แต่จะ spin ยังไงก้ได้ ดังนั้นทุกรูปใช้ได้หมดอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 4

chemgirl1
1 ก.ค. 2549 18:13
 1. พี่อยู่ชั้นอะไร เละคิดว่าข้อสอบยากปะ

ความคิดเห็นที่ 5

chemgirl1
1 ก.ค. 2549 18:17
 1. แล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงติด

ความคิดเห็นที่ 6

Mew~PSP3_SG87~
1 ก.ค. 2549 18:50
 1. อยู่ ม.5 อ่าค้าบ สสวท น่าจะเยอะหน่อยอ่ะ เพราะรับแค่ 40 คนเอง ม่ารุจาติดปะเนี่ย อุตสาหกรรมออกเยอะชิบ

ความคิดเห็นที่ 7

1 ก.ค. 2549 22:20
 1. เราว่า ข้อ 3 นะ มันต้อง จัดลงก่อนไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่จัดมั่วหนิ เราเอา หนึ่งข้อเดียว

ความคิดเห็นที่ 8

PrinceArt
1 ก.ค. 2549 23:05
 1. ข้อ 1 ตอบ 1 เหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 11

[{@o@}~LiMo~<#_#>]
1 ก.ค. 2549 23:47
 1. ผมปริมาณสารตัวเลขเน่ามากๆคับ มีข้อหนึ่งผมใช้เกือบ10นาที (แล้วไม่เสร็จด้วย) พอข้อต่อไปที่เป็นคำนวนอีก ผมมั่วเลยคับ เพราะขี้เกียจคิดเลขแล้ว

ความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:03
 1. ดูจากข้อ ค กับ ง ก็น่าจะรู้นะครับ ว่ามันจะจัดelectronแบบนั้นไม่ได้แน่นอน ต้องจัดในระดับพลังงานต่ำให้เต็มก่อน ถ้าจัดแบบข้อ ค กับ ง งั้นสมบัติแม่เหล็กของโมเลกุลก็ผิดหมดเลยอ่ะสิครับ คุณมั่วรึเปล่า ข้อ4 สมบัติแม่เหล็กไม่เกี่ยวนะครับ ตอบข้อ ก อย่างเดียว เพราะตรงตามหลักการ fill เพาว์ลีเป๊ะๆ ข้อ3 ถามเพื่อนที่ค่าย สอวน ทุกคนก็ตอบถูกทุกข้อครับ เพราะไม่ผิดตามหลักการ fill ของที่ไหนเลย ส่วนเรื่อง hybridize ก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นกันครับ จะ overlab มันก็ยังเกิดได้อยู่ดี มันไม่ได้ fill ในห้องเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 13

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:08
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ... ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน ข้อใดถูกต้อง 1 ก 2 ข ค 3 ข ค ง 4. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ 1 ครับ เป๊ะตามทฤษฎีของเพาว์ลี ที่เลยไม่เกี่ยวกานเร้ยย

ความคิดเห็นที่ 14

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:11
 1. 5. ลำดับสีของเส้นสเปกตรัม 1 2 3 ในข้อใดถูกต้อง 1. น้ำเงิน เหลือง เขียว 2. แดง เหลือง เขียว 3. แดง เขียว น้ำเงิน 4. น้ำเงิน เหลือง แดง ตอบ 4 อ่ะ ตอบไม่ได้ก็ไม่รุพูดงายแย้ว - - ก็จากพลังงานมากไปน้อยอ่ะ เหอะๆ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

ความคิดเห็นที่ 15

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:17
 1. 6. ***(ยากนิด) ธาตุ A B C D มีเลขอะตอม 12 17 19 38 และมีข้อมูลให้พิจารณาดังนี้ ก. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>C>A>D ข. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก D>A>C>B ค. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก C>D>A>B ง. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>A>D>C ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ค และ ง 4. ก และ ค ลองแยกเปน shell ก่อน A = 2 8 2 B = 2 8 7 C = 2 8 8 1 D = 2 8 18 8 2 การเป็นไอออนลบนั้น 2 เป็นได้ยากกว่า ! เพราะว่า s-orbital ของธาตุนั้นได้ fill เติมไปแล้วห้องนึง ถ้าจาเพิ่ม electron อีกตัวนึง จะทำได้ยากกว่า fill อิเล็กตรอนลงไปในห้องของ s-orbital ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียว ดังนั้นพวกที่มี 1 ลงท้ายจะง่ายกว่า 2 ลงท้าย แต่ยังไงก็ตาม 7 ลงท้ายง่ายสุดเพราะ p-orbital เพิ่มอีกตัวก็เสถียรแย้ว ดังนั้นการเรียงไอออนลบก็เรียงจากหมู่ 7 และ หมู่ 2 และหมู่ 1 เป็นดังนี้ B>C>A>D และการเรียงไอออนบวกก็ตรงข้ามเป็น D>A>C>B ตอบข้อ 1 จ้า

ความคิดเห็นที่ 16

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:23
 1. 7. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. โลหะหมู่ 2 ไวต่อปฎิกิริยามากกว่าหมู่ 1 ข. เกลือไนเตรทและคลอไรด์ของหมู่ 2 ไม่ละลายน้ำ ค. เกลือซัลเฟตและคาร์บอเนตของหมู่ 1 ไม่ละลายน้ำ ง. พันธะไอออนิกระหว่างธาตุที่มีไอออไนเซชันต่ำกับธาตุที่มีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ข ค ง 2. ก ค 3. ข ง 4. ค ง ตอบ ไม่มีคำตอบ(มั้ง) ข้อ1 ผิดเต็มประตู หมู่ 1 ไวกว่าหมู่ 2 แน่นอนครับ ข้อ2 ก็ผิดอีก ไนเตรท ละลายน้ำดีจาตาย ข้อ3 ก้ผิดอีก หมู่ 1 ละลายน้ำดีเช่นเดียวกัน ข้อ4 ถูกต้อง เพราะ ไอออไนซ์ต่ำก็แสดงว่า เป็นโลหะ และสัมพรรคภาพสูงแสดงว่าเป็นอโลหะ ทำไมพันธะกันก็เปนไอออนิก ง ถูกข้อเดียว ไม่มีคำตอบ (ใครมีไอเดียอะไรก็บอกนะครับ)

ความคิดเห็นที่ 17

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:27
 1. ทำไมพันธะกันก็เปนไอออนิก พิมผิดคับ เป็น ทำพันธะกันก็เปนไอออนิก

ความคิดเห็นที่ 18

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:39
 1. 8) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดโมเลกุลโคเวเลนต์ AB จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. จุดที่ 1 เป็นจุดที่พันธะ A-B แข็งแรงที่สุดและมีความยาวพันธะสั้นที่สุด ข. จุดที่ 2 เป็นจุดที่โมเลกุลมีความแข็งแรงมากที่สุด ค. จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่าง A กับ B ง. จุดที่ 4 โมเลกุล A-B มีความยาวพันธะมากที่สุด ข้อใดถูกต้อง 1. ก ง 2. ข ค 3. ข ค ง 4. ถูกทุกข้อ ตอบ ก.ผิดแน่ๆอ่ะ จุดนั้นเป็นที่เริ่มผลักกันแล้วเพราะความใกล้เกินไป ซึ่งจุดนั้นไม่ใช่จุดที่ A-B มีความแข็งแรงสุดแน่นอน ข. ถูกต้อง เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่มีพลังงานศักย์ต่ำสุด ทำให้เป็นจุดที่โมเลกุลมีความเสถียรมากที่สุดและแข็งแรงที่สุด ค. ถูกต้องเช่นกัน เพราะ พลังงานศักย์เริ่มต่ำลง แสดงว่าเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่างกันแล้ว ง. ผิดเพราะ จุดนั้นยังไม่เกิดพันธะเคมี เพราะการเกิดนั้นสมมติให้อะตอมเคลื่อนที่มาจากอนันต์ แล้วถ้าจุด3เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะ เป็นไปได้อย่างไรที่ จุด 4 จะเกิดพันธะแล้ว ดังนั้นตอบ ข้อ2 ครับ ข และ ค

ความคิดเห็นที่ 20

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:54
 1. ดูจากข้อสอบก็รุแล้ว ว่าครายออก พี่แกออกเปนอยู่แนวแบบนี้แนวเดียวเหอะๆ ดร.ศักดา ทำไมปีนี้พี่แกออกสาดิสงี้ว้า

ความคิดเห็นที่ 21

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:58
 1. 9) กราฟแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน ionization ลำดับที่ 1 ของธาตุ A B C D ที่มีเลขอะตอม 12 17 19 และ 38 ตามลำดับควรเป็นเช่นใด ตอบ ข้อ4 เง้อ ไม่ยากนะ

ความคิดเห็นที่ 22

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 19:04
 1. 10) สเปกตรัมเกิดจากการที่อิเลกตรอนรับพลังงานจากภายนอกแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน จงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้ ถ้ามีข้อสรุปต่างๆดังนี้คือ ก. มีอิเลกตรอน 2 กลุ่มที่มีพลังงานเท่ากัน ข. มีสองชั้นพลังงานที่อิเลกตรอนถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่ ค. อิเลกตรอน 2 กลุ่มได้รับพลังงานกระตุ้นไม่เท่ากัน ง. อิเลกตรอนกลุ่มที่ 1 มีพลังงานสูงกว่ากลุ่มที่ 2 ข้อสรุปใดที่เป็นไปได้ 1 ค 2 ง 3. ข ค ง 4. ก ข ค ง ตอบ (ไม่ชัวนะ ปรึกษากัน) ก. น่าจะผิดเพราะ ถ้ามีพลังงานเท่ากัน ทำไมความยาวคลื่นไม่เท่ากันหละ ทำไมไปกระตุ้นกันคนละที่ ข. ถูก จากรูปอ่ะ 2ชั้นพลังงาน มีอิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ ค. ก็ถูก ถ้าได่รับเท่ากันก็จะต้องมีความยาวคลื่นเท่ากัน จาก E=hc2/แรม ง. ใช่ เพราะ 2 มี แรมด้ามากกว่าทำให้มีพลังงานน้อยกว่า ตอบข้อ 3 (ข ค และ ง) คับ

ความคิดเห็นที่ 23

6 ก.ค. 2549 21:17
 1. มาเฉลยกันต่อดิ

ความคิดเห็นที่ 24

wi.
8 ก.ค. 2549 20:15
 1. ยากดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25

9 ก.ค. 2549 17:15
 1. ข้อสองผมขอแย้งครับ ต้องตอบ 1 อะ เพราะ สภาวะปกติถ้าอิเล็กตรอนไม่ได้คงที่อยู่ในชั้นเดิม โบร์ ก็ไม่สามารถอธิบายว่าอะตอมมีหลายระดับพลังงาน เพราะการเผาแล้วเกิดสเปกตัมนั้นไม่ไช่ว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น แต่เป็นการคลายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแสง ผมขอแย้งข้อสามด้วยครับ ถ้าการจัดเรียงได้ทุกรูปแบบอิเล็กตรอนมันก็จะผลักกันแล้วการเว้น ห้องว่างของการจัดเรียงแบบสับเชล มันไม่มีนิครับ เพราะทุกตัวมันจะเติมเต็มโดยอัตโนมัติ แล้วก็ข้อสี่ ต้องตอบข้อสาม เพราะการจัดเรียง ถ้าอิเล็กตรอนมันวางลูกษรแบบเดียวกันมันก็จะเกิดการผลักกันของสนามแม่แหล็ก การวางอย่างงั้นจึงทำไห้มันเกิดการสเถียร

ความคิดเห็นที่ 26

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
9 ก.ค. 2549 23:27
 1. [[37174]] พี่ Mew~PSP3_SG87~ เอาข้อสอบมาเฉลยต่อจิค่ะถึงข้อ10อยู่เลย..

ความคิดเห็นที่ 29

12 ก.ค. 2549 17:03
 1. จากคหที่2 2) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. อะตอมมีหลายระดับพลังงาน น่าจะเป็น อิเลกตรอนรอบอะตอมมีหลายระดับพลังงาน นะ

ความคิดเห็นที่ 30

12 ก.ค. 2549 17:10
 1. ถ้าเป็นงั้นแล้ว ก ข ค น่าจะถูก หรือไม่ก็ ข ค ถูก ก็ไม่มีคำตอบ ข้อ ง พบในสมัยของเดอบรอยด์ แต่โชดิงเงอร์เอาไปใช้ รวมทั้งเอาแนวคิดของ โบร์ และไฮเซนเบิกร์ไปใช้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 31

12 ก.ค. 2549 17:15
 1. 3) การจัดเรียงอิเลกตรอนใน 2p ออร์บิทัลเป็นยังไง p orbital เป็น orbital ที่ degenracy กัน หมายความว่ามีพลังงานเท่ากัน สำหรับ 2p orbital การเติมอิเลกตรอนใน 2p ต้อง half fill ก่อน เมื่อ อิเลกตรอนเหลือถึงจะ full fill และสปินตรงข้ามกัน ผมไม่เห็นตัวเลือกเลยไม่รู้จะตอบข้อไหน

ความคิดเห็นที่ 32

12 ก.ค. 2549 17:22
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ... ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน ข้อใดถูกต้อง 1 ก 2 ข ค 3 ข ค ง 4. ถูกทุกข้อ ข้อ 3 น่าจะถูกนะ

ความคิดเห็นที่ 33

12 ก.ค. 2549 17:25
 1. 5. ลำดับสีของเส้นสเปกตรัม 1 2 3 ในข้อใดถูกต้อง 1. น้ำเงิน เหลือง เขียว 2. แดง เหลือง เขียว 3. แดง เขียว น้ำเงิน 4. น้ำเงิน เหลือง แดง แล้วข้อ 3 ทำไมไม่ถูกล่ะครับ การเรียงลำดับมีหลายแบบอะครับ

ความคิดเห็นที่ 34

12 ก.ค. 2549 17:59
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 6. ***(ยากนิด) ธาตุ A B C D มีเลขอะตอม 12 17 19 38 และมีข้อมูลให้พิจารณาดังนี้ ก. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>C>A>D ข. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก D>A>C>B ค. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก C>D>A>B ง. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>A>D>C ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ค และ ง 4. ก และ ค ลองแยกเปน shell ก่อน A = 2 8 2 B = 2 8 7 C = 2 8 8 1 D = 2 8 18 8 2 การเป็นไอออนลบนั้น 2 เป็นได้ยากกว่า ! เพราะว่า s-orbital ของธาตุนั้นได้ fill เติมไปแล้วห้องนึง ถ้าจาเพิ่ม electron อีกตัวนึง จะทำได้ยากกว่า fill อิเล็กตรอนลงไปในห้องของ s-orbital ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียว ดังนั้นพวกที่มี 1 ลงท้ายจะง่ายกว่า 2 ลงท้าย แต่ยังไงก็ตาม 7 ลงท้ายง่ายสุดเพราะ p-orbital เพิ่มอีกตัวก็เสถียรแย้ว ดังนั้นการเรียงไอออนลบก็เรียงจากหมู่ 7 และ หมู่ 2 และหมู่ 1 เป็นดังนี้ B>C>A>D และการเรียงไอออนบวกก็ตรงข้ามเป็น D>A>C>B ตอบข้อ 1 จ้า อย่างนี้นะ การเกิดไอออนบวกได้ง่ายหรือยาก ต้องพิจารณาที่ค่า first ionization energy ก่อน สำหรับ A=12 คือ Mg IE1 = 738 KJ/mol B=17 คือ Cl IE1 = 1251 KJ/mol C=19 คือ K IE1 = 415 KJ/mol D=38 คือ Sr IE1 = 550 KJ/mol (chemistry : Moore,Staniski,Jure; 2ed.Thomson,2005. p.313.) แปลว่า การเกิดไอออนบวก เรียงเป็น C>D>A>B สำหรับไอออนลบ ต้องดูที่ electron affinity A=12 คือ Mg Af = >0 KJ/mol บางเล่ม เขียน -14K J/mol** B=17 คือ Cl Af = -349 KJ/mol C=19 คือ K Af = -48 KJ/mol D=38 คือ Sr Af = -5 KJ/mol บางเล่มเขียน>0 KJ/mol** แปลว่า การเกิดไอออนลบ เรียงเป็น B>C>D>A หรือB>C>A>D ดังนั้นน ข้อ 4 ถูกจ้า **Modern chemistry :Oxtoby ,Nachtrieb;2ed,Saunders,1990.p526.

ความคิดเห็นที่ 35

12 ก.ค. 2549 18:04
 1. 7. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. โลหะหมู่ 2 ไวต่อปฎิกิริยามากกว่าหมู่ 1 ข. เกลือไนเตรทและคลอไรด์ของหมู่ 2 ไม่ละลายน้ำ ค. เกลือซัลเฟตและคาร์บอเนตของหมู่ 1 ไม่ละลายน้ำ ง. พันธะไอออนิกระหว่างธาตุที่มีไอออไนเซชันต่ำกับธาตุที่มีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ข ค ง 2. ก ค 3. ข ง 4. ค ง การละลายต้องดูที่ค่า ksp เป็นหลักลองเปิดค่า ksp ดูก่อนเผื่อมีคำตอบ ว่า ควรเป้น ข หรือ ค ข้อ ง นั้นถูกแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 36

12 ก.ค. 2549 18:06
 1. 8) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดโมเลกุลโคเวเลนต์ AB จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. จุดที่ 1 เป็นจุดที่พันธะ A-B แข็งแรงที่สุดและมีความยาวพันธะสั้นที่สุด ข. จุดที่ 2 เป็นจุดที่โมเลกุลมีความแข็งแรงมากที่สุด ค. จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่าง A กับ B ง. จุดที่ 4 โมเลกุล A-B มีความยาวพันธะมากที่สุด มองกราฟไม่เห็นอ่ะเลยไม่รู้ข้อมูล

ความคิดเห็นที่ 37

12 ก.ค. 2549 18:09
 1. 10) สเปกตรัมเกิดจากการที่อิเลกตรอนรับพลังงานจากภายนอกแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน จงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้ ไม่เห็นสเปคตรัมอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 38

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:54
 1. ข้อ 14 /จากแบบจำลองอะตอมของโบร์ ถ้าพลังงานของe-ที่สภาวะพื้นมีค่า=x และที่สภาวะกระตุ้นมีค่า=yสเปกตรัมที่เกิด จะมีความยาวคลื่นเท่าไร ผมตอบข้อ 3 คับเพราะว่า E=hc/แรม : แรมคือ y-x มีใครเห็นด้วยมั่งคับ

ความคิดเห็นที่ 39

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:59
 1. ข้อ 38 ก็ง่ายมาก ตอบ 4 ชัวร์ และขอถามความคิดเห็นที่28 ขอเวบหน่อยดิคับ เห็นบอกว่าจารย์ อุ๊เฉลยแล้ว

ความคิดเห็นที่ 41

GFK
13 ก.ค. 2549 19:28
 1. อยากให้เอาโจทย์มาลงอีก

ความคิดเห็นที่ 42

Mew~PSP3_SG87~
15 ก.ค. 2549 11:53
 1. ง่า พอดีเพิ่งสอบกลางภาคอ่ะ ไม่มีเวลาลงเลย T^T ก็ ข้อ6 เพิ่งรุตัวว่าผิดอ่ะ ต้องตอบ ก ค อ่า T^T 11 จงพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ ก. ก่อให้เกิดไอโซโทปที่ไม่เสถียร ข. การลดความเร็วหรือปริมาณนิวตรอน เป็นการลดความรุนแรงของปฎิกิริยา ค. ปฎิกิริยาฟิชชันและฟิวชันเป็นปฎิกิริยาลูกโซ๋ ง. ปฎิกิริยาฟิวชันมีความรุนแรงกว่าฟิชชัน ข้อใดถูกต้อง 1. กข 2. คง 3. กขง 4. กขคง เราตอบถูกทุกข้ออ่ะ ก. ก็ถูกก่อให้เหิดไอโซโทปที่ไม่เสถียร ง. ก็ถูกอ่ะ ฟิวชันมีความรุนแรงกว่า -*- ไม่รุเหมือนกานน้า

ความคิดเห็นที่ 43

deathspirit
15 ก.ค. 2549 12:50
 1. ดูยังไงว่าปฏิกิริยานี้รุนแรงหรือว่าไม่รุนแรง

ความคิดเห็นที่ 44

GFK
15 ก.ค. 2549 14:25
 1. ข้อ 11 ก. ถูก แล้วก็ ค. ก็ ถูก ดูตัวเลือก 1 ก/ข. มี ก. แต่ไม่มี ค. งั้นไม่ใช่ข้อนี้ เหอๆ 2. ค/ง. มี ก. แต่ไม่มี ก. ไม่ใช่ข้อนี้แน่ๆ 3. ก/ข/ง. มี ก. แต่ไม่มี ค. ไม่ใช่อีก กริ กริ กริ เลือกข้อ 4. ก/ข/ค/ง. ซะเลย 555+

ความคิดเห็นที่ 45

xx
15 ก.ค. 2549 19:20
 1. ก ถูก ข ถูก ค น่าจะผิด ฟิวชัน ไม่เกิด chain reaction ต้องใช้ความร้อนมากๆ มันจึงจะรวมตัวกัน (100ล้านองศาเซลเซียส) ถ้าปริมาณความร้อนที่เกิดคือความรุนแรง ง ถูก คำตอบน่าจะเป็น 3

ความคิดเห็นที่ 46

16 ก.ค. 2549 00:45
 1. ขอบอกว่าส่วนมากเลขจะยากครับ ข้อคำนวณอ่ะ บางข้อก็หลอกให้ดีใจว่าเลขง่าย แต่ความจริง ข้อนั้นต้องเปลี่ยนหน่วยก่อน = เลขยากเหมือนเดิม ยังไม่ได้เรียนปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเลยอ่ะ ออกเยอะมาก ๆ 25% อ่ะเฮ้อ ได้แต่ประมาณเลขเอาอ่ะนะ

ความคิดเห็นที่ 47

16 ก.ค. 2549 01:01
 1. อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อ 13 อ่ะครับ 13) ธาตุ X Y Z A (บอกแค่ว่าธาตุนะ ไม่ได้บอกว่าธาตุสมมติ) มีเลขอะตอม 11 12 14 และ 15 ตามลำดับ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จำนวนอะตอม Cl ในสารประกอบของ X<Y<Z<A ข. สารประกอบคลอไรด์ของ X และ Y เป็นไอออนิก ค. สารประกอบคลอไรด์ของ Z และ A เป็นโคเวเลนต์ ง. สารประกอบคลอไรด์ของ X Y Z A คือ XCl YCl2 ZCl4 ACl3 ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ข และ ง 2. ก ข และ ค 3. ข ค และ ง 4. ถูกทุกข้อ คิดดด พอเราจัดเรียงจะได้อย่างงี้ใช่มะครับ A = 2 8 1 = Na , NaCl , Cl = 1 B = 2 8 2 = Mg , MgCl2 , Cl = 2 Z = 2 8 4 = Si , SiCl4 , Cl = 4 (รึปล่าวครับ ไม่แน่ใจตรงนี้อ่ะ) A = 2 8 5 = P , มันมีทั้ง PCl3 กับ PCl5 รึปล่าวครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจ ถ้ามีทั้ง สองอย่าง ข้อ ก. กับ ง. ก็จะถูกทั้ง สองข้อใช่มั้ยครับ (ถ้ามี SiCl4) อ่ะนะครับ ช่วยตอบที่คร้าบ

ความคิดเห็นที่ 48

GFK
16 ก.ค. 2549 07:00
 1. รู้สึกว่า ข้อสอบจะมีรูปแบบเฉพาะนะ คือ ข้อที่ i .......บ่นๆ...... จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ....???....@@@ .... ข. ........................... ค. ........................... ง. ........................... ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ....... 2. ....... 3. ....... 4. .......

ความคิดเห็นที่ 49

xx
16 ก.ค. 2549 10:07
 1. มีทั้ง PCl3 และ PCl5 ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของ Cl2 ที่เข้าทำปฏิกิริยาว่ามากขนาดไหน ก็น่าจะถูกทั้ง หมดนะ อยู่ที่มุมมองของผู้ตรวจ บางคนอาจมองว่า ถ้ามี ACl3 ก็ไม่ควรมี ACl5 ก็จะเฉลยข้อ ค ข้อสอบข้อนี้ ข้อมูลน้อยไปหน่อย ที่จะบอกว่าควรเกิด ACl3 หรือ ACl5

ความคิดเห็นที่ 50

16 ก.ค. 2549 16:10
 1. แล้วคนอื่น ๆ คิดว่าจะตอบยังไงกันครับ อยากทราบความเห็น ** ขอบคุณคร้าบ

ความคิดเห็นที่ 51

16 ก.ค. 2549 16:23
 1. ดูตัวอย่างข้อที่เลขยากแล้วคิดนาน ๆ นะครับ 16) สารผสมของ Na2CO3 (โซเดียมคาร์บอเนตอ่ะครับแต่มันพิมพ์ตัวห้อยไม่ได้) กับ MgCO3 (แมกนีเซียมคาร์บอเนต) มีมวล 7.63 g ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกมากเกินพอ ได้แก๊ส CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 1.67 ลิตร ที่ 1.24 บรรยากาศ อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ปริมาณร้อยละโดยมวลของ Na2CO3 ในสารผสมมีค่าเท่าใด 1. 33.4 2. 55.6 3. 66.5 4. 44.3 เนี่ยอ่ะครับ แล้วในห้องสอบห้ามเอาเครื่องคิดเลขไปใช่มะครับ ผมทำข้อสอบไม่ทัน ส่วนหนึ่งเพราะคิดข้อนี้ใช้เวลานานมาก ๆ เพราะมันต้องเปลี่ยนหน่วย

ความคิดเห็นที่ 52

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 19:09
 1. เพื่อนๆพี่ๆในกระทู้นี้มีใครลง สอวน.เคมีบ้างไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

16 ก.ค. 2549 21:45
 1. ผมคร้าบ ลงศูนย์ มน. พอดีว่าอยู่ จ.สุโขทัยอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 54

xx
17 ก.ค. 2549 07:55
 1. Na=23 ,Mg=24 ,C=12,O=16 มวลของผสม(Na2CO3+MgCO3)=7.63 g. ทำปฏิกิริยากับ exess HCl ได้ CO2 1.67 L,1.24 atn ที่ 26 องศาเซลเซียส มวลของ Na2CO3 =?% ให้มวลของ Na2CO3 = x g. ดังนั้นมวลของMgCO3=7.63-x g เมื่อ Na2CO3+2HCl..........>CO2 +2NaCl+H2O molNa2CO3 /mol CO2 =1/1 molNa2CO3 = mol CO2 molNa2CO3 = mass Na2CO3/molarmass Na2CO3 =x/106 mol =mol CO2...............................1 เมื่อ MgCO3+2HCl..........>CO2 +MgCl2+H2O molMgCO3 = mass MgCO3/molarmass MgCO3 =(7.63-x)/84 mol =mol CO2...................................2 mol ของCO2จากปฏิกิริยาเคมี = PV/RT ดังนั้นmolCO2 จาก(1)+molCO2 จาก(2)=PV/RT (x/106)+(7.63-x)/84 =PV/RT (84x+808.78-106x)/(84)(106) =(1.24)(1.67)/(0.08)(299) x = 4.38 g.= mass of Na2CO3 %Na2CO3 = (4.38)(100)/(7.63) = 57.4 %

ความคิดเห็นที่ 55

26 ก.ค. 2549 21:39
 1. ดีใจจังเราติดสอบติดด้วย ถ้ามีใครอยากถามอะไรเราก็ฝากมาได้นะ เดี๋ยวเราจะตอบให้ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 56

26 ก.ค. 2549 21:58
 1. ขอเปลี่ยนชื่อนะครับ จุลทรรศน์>>>J-Ball เราเคยไปเรียนKumonมาด้วย โจทย์ปริมาณสารเราเลยคิดตัวเลขสบายเลย แต่โจทย์อุตสาหกกรมนี่สิ ขอบอกว่าอย่างซุย โจทย์สสวท.ปีนี้ ตรงส่วนที่เป็นไฟฟ้า ถ้าใครสังเกตดีๆ จะรู้เลยว่าสมการในช้อยดุลประจุไม่เท่า เราก็เลยหลับตากาทิ้งเลยอิอิ

ความคิดเห็นที่ 57

28 ก.ค. 2549 20:45
 1. เคยเห็นคุมองอ่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าเค้าเรียนยังไง เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ เผื่อว่าจะไปเรียนมั่ง

ความคิดเห็นที่ 58

29 ก.ค. 2549 13:00
 1. บุญชอบ นาคแนมลองทำแล้ว

ความคิดเห็นที่ 59

29 ก.ค. 2549 13:08
 1. สุรชัย รอดเริญ เกิดไม่ทันครับ(เกิดก่อนนาน)

ความคิดเห็นที่ 64

16 ธ.ค. 2551 16:07
 1. ขอตอบข้อเคมีนิวเคลียร์หน่อย11 จงพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ก. ก่อให้เกิดไอโซโทปที่ไม่เสถียรข. การลดความเร็วหรือปริมาณนิวตรอน เป็นการลดความรุนแรงของปฎิกิริยาค. ปฎิกิริยาฟิชชันและฟิวชันเป็นปฎิกิริยาลูกโซ๋ง. ปฎิกิริยาฟิวชันมีความรุนแรงกว่าฟิชชันข้อใดถูกต้อง1. กข2. คง3. กขง4. กขคงก.ผิดเพราะตัวที่เสถียรที่สุดคือFeนั่นคือปฏิกิริยาฟิวชันจะทำให้เลขอะตอมเข้าใกล้Feส่วนฟิชชั่นก็ได้ธาตุที่ตัวเล็กลงที่เลขอะตอมเข้าใกล้Feเช่นกันข.ก็ผิดเพราะการลดปริมาณนิวตรอนหรือความเร็วนิวตรอนทำให้ลดความรุนแรงของปฏิกิริยาฟิชชันเท่านั้นแต่ถ้ามองเฉพาะฟิชชั่นก็okล่ะนะค.ผิดอีกแล้วเพราะลูกโซ่เกิดเฉพาะฟิชชั่นง.ถูกข้อเดียงล่ะมั่งนี่-รุนแรงกว่าเพราะเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าฟิชชั่นมากๆๆและในปัจจุบันยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดควบคุมมันได้การทดลองฟิวชั่นที่เกิดจากมนุษย์ก็ระเบิดไฮโดรเจนไงไม่เห็นใครจะคุมมันได้เลยแต่ฟิวชั่นในเตาปฏิกรณ์ก็พอคุมได้อ่ะนะจากความรู้ที่มีน้อยนิดก็คาดว่าจะเป็นดังนี้ล่ะ


ความคิดเห็นที่ 65

28 ส.ค. 2553 22:48
 1. ทำไมง่ายล่ะ ตั้งเองรืเปล่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น