ขอรายละเอียดเวียง วัง คลัง นาค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันกำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่หาข้อมูลของความหมายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการปกครองแบบ จตุสดมภ์ ไม่ได้เลยค่ะ อยากทราบว่า เวียง วัง คลัง นา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรในอดีต หากอาจารย์ท่านใดทราบขอความกรุณาอนุเคราะห์ความรูด้วยนะคะ ต้องนำไปทำรายงานส่งค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

เด็ก ป.6 (Guest)
23 ก.ค. 2549 10:41
 1. เวียง คือ นครบาล (ดูแลความสงบภายในพระนคร)  วัง(ไม่แน่ใจ)  คลัง คือ โกษาธิบดี(ดูแลพระคลัง)  นา คือ เกษตราธิการ (ดูแลการเกษตร)ความคิดเห็นที่ 11

PRANG.50@HOTMAIL.COM (Guest)
14 ม.ค. 2551 14:37
 1. ทำไมพม่า ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความคิดเห็นที่ 12

PRANG.50@HOTMAIL.COM (Guest)
14 ม.ค. 2551 14:40
 1. ทำไมพม่ ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้นความคิดเห็นที่ 14

ออม (Guest)
31 ม.ค. 2551 14:20
 1. ไปตายแล้วเกิดใหม่สิ แล้วจะบอกความคิดเห็นที่ 15

ออม (Guest)
31 ม.ค. 2551 14:25
 1. [tex][/tex]ดีนะความคิดเห็นที่ 16

สายยางคั๊ฟ (Guest)
31 ม.ค. 2551 19:24
 1. ความเจิรญด้านต่างๆสมัยอยุธยา

  ด้านการปกครอง

  อยุธยามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดผู้เดียวแบ่งเป็นสมัยต่างๆดังนี้

  1. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) แบ่งเป็น

  - การปกครองส่วนกลางเรียกว่า จตุสดมภ์ ประกอบด้วย

  1. กรมเวียง มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวง

  2. กรมวัง มีหน้าที่พิพากษาตัดสินคดีความ

  3. กรมคลัง มีหน้าที่ดูแลเงินทองของแผ่นดิน

  4. กรมนา มีหน้าที่ดูแลการทำไร่ทำนาและเสบียง

  - การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น

  - หัวเมืองหน้าด่าน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวง เช่น ลพบุรี นครนายก ฯลฯ

  - หัวเมืองชั้นใน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหน้าด่านออกไป เช่น ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

  - หัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองที่อยู่ไกลเมืองชั้นในออกไป เช่น จันทบุรี สงขลา

  - หัวเมืองประเทศราช คือ เมืองที่เป็นเมืองขึ้นของไทย เช่น มะละกา ยะโฮร์

  2. สมัยพระบรมไตรโลกนาถมีการปกครองดังนี้

  - ส่วนกลางแยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน ให้ทหารขึ้นกับสมุหกลาโหม พลเรือนขึ้นกับ สมุหนายก เปลี่ยนชื่อหน่วยราชการส่วนกลางดังนี้

  กรมเวียง เปลี่ยนเป็น นครบาล

  กรมวัง เปลี่ยนเป็น ธรรมาธิกรณ์

  กรมคลัง เปลี่ยนเป็น โกษาธิบดี

  กรมนา เปลี่ยนเป็น เกษตราธิการ

  - ส่วนภูมิภาคทรงยกเลิกหัวเมืองหน้าด่านเหลือไว้เพียง หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช

  ความเจริญด้านเศรษฐกิจการค้า

  1. ด้านเศรษฐกิจมีการติดต่อค้าขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ชาวเอเชียที่เข้ามาค้าขายคือ จีน ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาค้าขาย คือ โปรตุเกส นอกจากนี้มีชนชาติฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สินค้าออกที่สำคัญ คือ ข้าว พริกไทย ดีบุก รังนก ฯลฯ ทำให้มีรายได้จากการเก็บภาษีมากมาย ได้แก่

  - จังกอบ คือ ภาษีที่เก็บจากพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายตามขนาดของพาหนะที่ขนสินค้า

  - อากร คือ ภาษีที่เก็บจากการทำผลประโยชน์ของราษฎรภายในประเทศ

  - ฤชา คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในการที่รัฐทำผลประโยชน์ให้ราษฎร

  - ส่วย คือ สิ่งของเงินทองที่ราษฎรส่งมาให้รัฐแทนการใช้แรงงานความคิดเห็นที่ 17

เดียร์ ป.6 (Guest)
9 มี.ค. 2551 21:28
 1. ทำไมพี่ถึงไม่รู้กันหละโตแล้วนะผมป.6ยังรู้เลย แต่ข้อมูลที่พี่เค้าบอกมาตรงกับความรู้ผมเดะเลย ในหนังสือป.6ก็มีนะครับหาได้ความคิดเห็นที่ 18

mamakazemi
10 มี.ค. 2551 08:17
 1. ตอบค่ะ ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า เพิ่งเห็น   '' ทำไมพม่าถึงไม่รุกรานไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้น ''        ที่จริงแล้วนะค่ะพม่ายังมารุกรานไทยอยู่ค่ะ ความสัมพันะกันอ่ะค่ะตอนต้นเนี่ยยังรบสงครามกันอยู่ค่ะ สงครามที่สำคัญในรัชกาลที่ 1 คือ สงครามเก้าทัพ (เปนสงครามที่เกิดขึ้นหลังสถาปนารัตนโกสินทร์ได้ 3 ปี ครั้งนี้ยกกำลังพลมาถึง 144000 คน เพื่อพิชิตไทยให้ได้ ถ้าเราแพ้ยากที่จะฟื้นตัวไม่แน่ถ้าเราแพ้ตอนนี้อาจจะไม่มีรัตนโกสินทร์ก็ได้ ดังนันสงครามเนี่ยสำคัญต่อนาคตชาติมากเลยนะค่ะ หาอ่านเพิ่มเติมเองนะค่ะจำไม่ค่อยได้ สนุกมากค่ะ )  พม่าได้ส่งกองทัพมาโจมตีเราหลายๆ ด้าน แต่ไทยเราฉลาดกว่าใช้กลยุทธิ์ตั้งรับแล้วโจมตีตอบโต้ จึงสามารถไล่พม่าไปได้ค่ะ นี่คือ ร.1       สมัย ร.2-3 นี่แม้จะเป็นศัตรูกันอยู่แต่สงครามก็ค่อย ๆ ลดน้อยลงแล้วค่ะ เหลือแค่เป็นเพียงรบตามแนวชายแดนของกันแลกันค่ะ ทัง้นี้เนื่องจากพม่าต้องหันไปรับมือกับการคุคามลัทธิจักรรรดินิยม คืออังกฤษ จะล่าพม่าเป็นอนานิคมไทยเลยไม่ค่อยทำแค่นั้นเองค่ะ      
ความคิดเห็นที่ 19

น้องโอปอ (Guest)
9 ก.ค. 2551 19:52
 1. แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 20

สัจธรรม (Guest)
5 ต.ค. 2551 11:59
 1. เกิดขึ้น...ตั้งอยู่ ....และก็ดับไปความคิดเห็นที่ 21

ตอบให้หน่อยงับ (Guest)
7 ธ.ค. 2551 12:10
 1. ปัจจุบันเขาเปลียนเป็นอะไรครับ?
  กรมเวียง = ?
  กรมวัง = ?
  กรมคลัง = ?
ความคิดเห็นที่ 22

pla_an@hotmail.com (Guest)
8 ธ.ค. 2551 14:12
 1. ขอบคุณคุณ ตา มากเลยค๊า
ความคิดเห็นที่ 23

ลาลาลา (Guest)
13 ธ.ค. 2551 16:35
 1. แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้าง


  แม่น้ำลพบุรี
  แม่น้ำเจ้าพระยา
  แม่น้ำป่าสัก
ความคิดเห็นที่ 24

เดกดี (Guest)
20 ธ.ค. 2551 11:30
 1. ขอบคุนคุนตาด้วยคะ

  ทำให้การบ้านเลร็จเลยความคิดเห็นที่ 25

ตา (Guest)
13 ม.ค. 2552 21:28
 1. ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 26

lawyer_pooh@hotmail.com (Guest)
19 ม.ค. 2552 23:06
 1. เก่งจังที่ตอบอะ
ความคิดเห็นที่ 27

dog / mic@hotmail.com (Guest)
4 ก.พ. 2552 20:11
 1. กรมเวียงทำหน้าที่คล้ายหน่วยงานใดในปัจจุบันงิ ขอบคุงล่วงหน้า
ความคิดเห็นที่ 28

nis_0786@...... (Guest)
16 ก.ค. 2552 09:32
 1. เวียง� วัง� คลัง� นา
  ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงใดบ้าง
  หรือเปรียบเทียบได้กับกระทรวงใด
  คัยรู้ ช่วยบอกที่ สิ
  ด่วนด้วย
ความคิดเห็นที่ 29

IMM (Guest)
20 ก.ค. 2552 13:44
 1. เวียง : ตำรวจ
  วัง : ผู้พิพากษา ..ศาล ไรงี้มั้ง
  คลัง : การเงินการคลัง
  นา : กระทรวงเกษตร ดูแล พืชผลการผลิต ...มั้ง
  55555
  ไม่แน่ใจนะคะ
ความคิดเห็นที่ 30

aui (Guest)
18 ก.ย. 2552 20:09
 1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น