ขอรายละเอียดเวียง วัง คลัง นาค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันกำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่หาข้อมูลของความหมายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการปกครองแบบ จตุสดมภ์ ไม่ได้เลยค่ะ อยากทราบว่า เวียง วัง คลัง นา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรในอดีต หากอาจารย์ท่านใดทราบขอความกรุณาอนุเคราะห์ความรูด้วยนะคะ ต้องนำไปทำรายงานส่งค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ
3 ก.ค. 2549 20:05
58 ความเห็น
118077 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 เด็ก ป.6 (Guest)

เวียง คือ นครบาล (ดูแลความสงบภายในพระนคร)วัง(ไม่แน่ใจ)คลัง คือ โกษาธิบดี(ดูแลพระคลัง)นา คือ เกษตราธิการ (ดูแลการเกษตร)
23 ก.ค. 2549 10:41


ความคิดเห็นที่ 11 PRANG.50@HOTMAIL.COM (Guest)

ทำไมพม่า ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
14 ม.ค. 2551 14:37


ความคิดเห็นที่ 12 PRANG.50@HOTMAIL.COM (Guest)

ทำไมพม่ ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้น
14 ม.ค. 2551 14:40


ความคิดเห็นที่ 14 ออม (Guest)

ไปตายแล้วเกิดใหม่สิ แล้วจะบอก
31 ม.ค. 2551 14:20


ความคิดเห็นที่ 15 ออม (Guest)

[tex][/tex]ดีนะ
31 ม.ค. 2551 14:25


ความคิดเห็นที่ 16 สายยางคั๊ฟ (Guest)

ความเจิรญด้านต่างๆสมัยอยุธยา

ด้านการปกครอง

อยุธยามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดผู้เดียวแบ่งเป็นสมัยต่างๆดังนี้

1. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) แบ่งเป็น

- การปกครองส่วนกลางเรียกว่า จตุสดมภ์ ประกอบด้วย

1. กรมเวียง มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวง

2. กรมวัง มีหน้าที่พิพากษาตัดสินคดีความ

3. กรมคลัง มีหน้าที่ดูแลเงินทองของแผ่นดิน

4. กรมนา มีหน้าที่ดูแลการทำไร่ทำนาและเสบียง

- การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น

- หัวเมืองหน้าด่าน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวง เช่น ลพบุรี นครนายก ฯลฯ

- หัวเมืองชั้นใน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหน้าด่านออกไป เช่น ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

- หัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองที่อยู่ไกลเมืองชั้นในออกไป เช่น จันทบุรี สงขลา

- หัวเมืองประเทศราช คือ เมืองที่เป็นเมืองขึ้นของไทย เช่น มะละกา ยะโฮร์

2. สมัยพระบรมไตรโลกนาถมีการปกครองดังนี้

- ส่วนกลางแยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน ให้ทหารขึ้นกับสมุหกลาโหม พลเรือนขึ้นกับ สมุหนายก เปลี่ยนชื่อหน่วยราชการส่วนกลางดังนี้

กรมเวียง เปลี่ยนเป็น นครบาล

กรมวัง เปลี่ยนเป็น ธรรมาธิกรณ์

กรมคลัง เปลี่ยนเป็น โกษาธิบดี

กรมนา เปลี่ยนเป็น เกษตราธิการ

- ส่วนภูมิภาคทรงยกเลิกหัวเมืองหน้าด่านเหลือไว้เพียง หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช

ความเจริญด้านเศรษฐกิจการค้า

1. ด้านเศรษฐกิจมีการติดต่อค้าขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ชาวเอเชียที่เข้ามาค้าขายคือ จีน ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาค้าขาย คือ โปรตุเกส นอกจากนี้มีชนชาติฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สินค้าออกที่สำคัญ คือ ข้าว พริกไทย ดีบุก รังนก ฯลฯ ทำให้มีรายได้จากการเก็บภาษีมากมาย ได้แก่

- จังกอบ คือ ภาษีที่เก็บจากพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายตามขนาดของพาหนะที่ขนสินค้า

- อากร คือ ภาษีที่เก็บจากการทำผลประโยชน์ของราษฎรภายในประเทศ

- ฤชา คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในการที่รัฐทำผลประโยชน์ให้ราษฎร

- ส่วย คือ สิ่งของเงินทองที่ราษฎรส่งมาให้รัฐแทนการใช้แรงงาน
31 ม.ค. 2551 19:24


ความคิดเห็นที่ 17 เดียร์ ป.6 (Guest)

ทำไมพี่ถึงไม่รู้กันหละโตแล้วนะผมป.6ยังรู้เลย แต่ข้อมูลที่พี่เค้าบอกมาตรงกับความรู้ผมเดะเลย ในหนังสือป.6ก็มีนะครับหาได้
9 มี.ค. 2551 21:28


ความคิดเห็นที่ 18 โดย mamakazemi

ตอบค่ะ ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า เพิ่งเห็น '' ทำไมพม่าถึงไม่รุกรานไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้น ''      ที่จริงแล้วนะค่ะพม่ายังมารุกรานไทยอยู่ค่ะ ความสัมพันะกันอ่ะค่ะตอนต้นเนี่ยยังรบสงครามกันอยู่ค่ะ สงครามที่สำคัญในรัชกาลที่ 1 คือ สงครามเก้าทัพ (เปนสงครามที่เกิดขึ้นหลังสถาปนารัตนโกสินทร์ได้ 3 ปี ครั้งนี้ยกกำลังพลมาถึง 144000 คน เพื่อพิชิตไทยให้ได้ ถ้าเราแพ้ยากที่จะฟื้นตัวไม่แน่ถ้าเราแพ้ตอนนี้อาจจะไม่มีรัตนโกสินทร์ก็ได้ ดังนันสงครามเนี่ยสำคัญต่อนาคตชาติมากเลยนะค่ะ หาอ่านเพิ่มเติมเองนะค่ะจำไม่ค่อยได้ สนุกมากค่ะ )  พม่าได้ส่งกองทัพมาโจมตีเราหลายๆ ด้าน แต่ไทยเราฉลาดกว่าใช้กลยุทธิ์ตั้งรับแล้วโจมตีตอบโต้ จึงสามารถไล่พม่าไปได้ค่ะ นี่คือ ร.1     สมัย ร.2-3 นี่แม้จะเป็นศัตรูกันอยู่แต่สงครามก็ค่อย ๆ ลดน้อยลงแล้วค่ะ เหลือแค่เป็นเพียงรบตามแนวชายแดนของกันแลกันค่ะ ทัง้นี้เนื่องจากพม่าต้องหันไปรับมือกับการคุคามลัทธิจักรรรดินิยม คืออังกฤษ จะล่าพม่าเป็นอนานิคมไทยเลยไม่ค่อยทำแค่นั้นเองค่ะ  

10 มี.ค. 2551 08:17


ความคิดเห็นที่ 19 น้องโอปอ (Guest)

แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้าง
9 ก.ค. 2551 19:52


ความคิดเห็นที่ 20 สัจธรรม (Guest)

เกิดขึ้น...ตั้งอยู่ ....และก็ดับไป
5 ต.ค. 2551 11:59


ความคิดเห็นที่ 21 ตอบให้หน่อยงับ (Guest)

ปัจจุบันเขาเปลียนเป็นอะไรครับ?
กรมเวียง = ?
กรมวัง = ?
กรมคลัง = ?

7 ธ.ค. 2551 12:10


ความคิดเห็นที่ 22 pla_an@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณคุณ ตา มากเลยค๊า

8 ธ.ค. 2551 14:12


ความคิดเห็นที่ 23 ลาลาลา (Guest)

แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้าง


แม่น้ำลพบุรี
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำป่าสัก

13 ธ.ค. 2551 16:35


ความคิดเห็นที่ 24 เดกดี (Guest)

ขอบคุนคุนตาด้วยคะ

ทำให้การบ้านเลร็จเลย
20 ธ.ค. 2551 11:30


ความคิดเห็นที่ 25 ตา (Guest)

ค่ะ

13 ม.ค. 2552 21:28


ความคิดเห็นที่ 26 lawyer_pooh@hotmail.com (Guest)

เก่งจังที่ตอบอะ

19 ม.ค. 2552 23:06


ความคิดเห็นที่ 27 dog / mic@hotmail.com (Guest)

กรมเวียงทำหน้าที่คล้ายหน่วยงานใดในปัจจุบันงิ ขอบคุงล่วงหน้า

4 ก.พ. 2552 20:11


ความคิดเห็นที่ 28 nis_0786@...... (Guest)

เวียง� วัง� คลัง� นา
ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงใดบ้าง
หรือเปรียบเทียบได้กับกระทรวงใด
คัยรู้ ช่วยบอกที่ สิ
ด่วนด้วย

16 ก.ค. 2552 09:32


ความคิดเห็นที่ 29 IMM (Guest)

เวียง : ตำรวจ
วัง : ผู้พิพากษา ..ศาล ไรงี้มั้ง
คลัง : การเงินการคลัง
นา : กระทรวงเกษตร ดูแล พืชผลการผลิต ...มั้ง
55555
ไม่แน่ใจนะคะ

20 ก.ค. 2552 13:44


ความคิดเห็นที่ 30 aui (Guest)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

18 ก.ย. 2552 20:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น