โจทย์อนุพันธ์ของฟังก์ชันครับ

-จงหาค่าของ lim(h->0)


ความคิดเห็นที่ 2 

Mastermander vcharkarn veditor
11 ก.ค. 2549 19:53
 1. .ความคิดเห็นที่ 3

Tasurahings
11 ก.ค. 2549 21:05
 1. ขอบคุณครับ มีอีกครับความคิดเห็นที่ 4

deathspirit
11 ก.ค. 2549 22:47
 1. เนื่องจาก f(1) ไม่มีค่า

  ดังนั้น f ไม่ต่อเนื่องที่จุด x=1

  แสดงว่า f ไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x=1  นั่นคือ ไม่มีค่า a และ b ที่จะทำให้ f'(1) มีค่าความคิดเห็นที่ 5

Tasurahings
11 ก.ค. 2549 22:50
 1. ขออภัยแก้โจทย์ความเห็นที่ 3 เป็นความคิดเห็นที่ 6

deathspirit
11 ก.ค. 2549 23:10
 1. f'(1+) = a

  f'(1-) = 3(1)2 = 3

  f'(1) มีค่า แสดงว่า f'(1) = f'(1+) = f'(1-)

  f'(1) = a = 3

  ดังนั้น a = 3  เนื่องจาก f มีอนุพันธ์ที่จุด x = 1 แสดงว่า f มีความต่อเนื่องที่จุด x = 1

  นั่นคือ limx->1-f(x) = limx->1+f(x) = f(1)

  1 = a+b = 1

  a+b = 1

  3+b = 1

  b = -2

  ดังนั้น a = 3 และ b = -2ความคิดเห็นที่ 9

jantana_wan@hotmail.com (Guest)
6 พ.ย. 2551 09:49
 1.  เรียนอย่างไรจึงจะสามารถทำข้อสอบเรื่องอนุพันธ์ได้
ความคิดเห็นที่ 10

tmmt08@hotmail.com (Guest)
24 พ.ย. 2553 19:46
 1. มีโจทย์ให้พี่ๆๆเพื่อนๆๆช่วนหน่อยนะครับ
  1.y=ln (3x(ยกกำลัง 2)+5)
  2.y=e(ยกกำลัง3x)+ln3x(ยกกำลัง 2)
  3.y= เศษ7(ยกกำลัง x(ยกกำลัง2+3x)ส่วน e(ยกกำลัง x )
  4.y=log3x(ยกกำลัง 2 ) +5x
  5.y=ln x( ยกกำลัง2)( e ยกกำัลัง 5x)
  ช่วยแสดงวิธีทำด้วยนะครับ(แบบว่าเรียนไม่รู้เรื่องเท่ารัยนะครับ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น