ด่วน!ช่วยสรุปเคมีม.4อย่างง่ายหน่อยคับ(พรุ่งนี้สอบเเล้ว)(ช่วยเด็กคนนี้หน่อยนะ)

เอาเคมีม.4ถ้าใครมีหนังสือก้อคือ บทที่ 1กับ2ก้อคือเรื่อง อะตอม เเละตารางธาต ที่เกี่ยวกับพวก เลขต่างๆ การจัดอิเลกตรอน ไอโซโทป สเปกตรัม และก้อแบบจำลอง

เเล้วก้อมี ตารางธาต ก้อคือสมบัตต่างๆ ของธาตตามหมู่,คาบ

(ขนาดอะตอม-รัศมีไอออน-ไอออไนเซชัน-อิเลกโทรเนกาติวิตี-สัมพรรคภาพอิเลกตรอน เลขออกซิเดชัน )เเล้วก้อบทที่2 พันธะเคมีทั้ง 3อย่าง

ขอรบกวนหน่อยนะคับ....เป็นสรุปแบบง่ายๆ แต่อาจจะละเอียดหน่อยก้อได้ ...จิงๆเเล้วผมอ่านมาบ้างแล้วเเหละแต่ในหนังสือมันไม่ค่อยรุเรื่อง...............ช่วยหน่อยนะคับ................................ขอบคุณมากครับ...


ความคิดเห็นที่ 1


16 ก.ค. 2549 16:01
 1. ช่วยหน่อยคร้าบ...บ..บ.. ช่วยๆกันหน่อยคับ ขอร้อง................................ .......ด้วยความนับถือ .......ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 2

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 16:11
 1. ดีค่ะ..มาติวด้วยกันนะ จาได้สอบเหมือนกันอะค่ะ ก้อสรุปๆคร่าวๆนะค่ะ -อะตอม คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสารทุกชนิดไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำมห้สูญหายไปได้ -แบบจำลอง คือ สิ่งที่คนสร้างขึ้นเพื่อจำลองสิ่งหนึ่งตามความคิดในการศึกษา -ทฤษฏีอะตอม คือข้อความจริงที่สามารถพิสูจน์หรืออธิบายได้ แบบจำลองอะตอม มีผู้เสนอไว้ทั้งหมด 4คน 1.ดอลตันได้เสนอไว้ว่า อะตอมเป็นทรงกลม มีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำให้สูญหายได้ 2.ทอมสันได้ศึกษาการนำไฟฟ้าของหลอดรังสีแคโทด ได้เสนอไว้ว่า อะตอมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน(+) และอิเล็กตรอน(-) อนุภาคทั้งสองกระจายอยู่ทั่วอะตอม *อะตอมทุกชนิดมีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบ *มิลลิแกนได้ทดลอง/คำนวนหาค่าประจุของอิเล็กตรอนพบว่ามีประจุเท่ากับ 1.60*10^-19C และมีมวล 9.11*10^-28g *โกลด์ชไตน์เป็นผู้ค้นพบโปรตอน(+)โดยศึกษาการนำไฟฟ้าของหลอดรังสีแคโทดและเปลี่ยนชนิดของก๊าซที่บรรจุในหลอด.. 3.รัทเทอร์ฟอร์ดได้ศึกษาโดยการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นคำบางๆได้ข้อสรุปว่า บริเวณตรงกลางอะตอมน่าจะมีอนุภาคที่มีประจุบวก(+)และมีมวลสูงกว่าอนุภาคแอลฟา ได้เสนอไว้ว่าอะตอมประกิบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีประจุไฟฟ้าบวกและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆ *เซอร์ เจมส์ แชดวิกได้ค้นพบ อนุภาคนิวตรอน 4.โบร์ได้ศึกษาการสเปกตรัมของธาตุ ได้เสนอไว้ว่า อะตอมเป็นวงกลมมีนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนตรงกลางมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆคล้ายกับวงโคจรดาวเคราะห์แต่ละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว.. **เด่วจะสรุปเรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอมอีกทีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 16:20
 1. อนุภาคมูลฐานของอะตอม *อะตอมประกอบด้วย อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอนโดยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน -เลขอะตอม เป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน (p=e) -เลขมวล เป็นตัวเลขที่แสดงผลรวมของโปรตอนและนิวตรอน (p+n) -ไอโซโทป คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกัน -ไอโซบาร์ คือ อะตอมของธาตุชนิดต่างกันที่มีเลขมวลเท่ากันแต่มีเลขอะตอมไม่เท่ากัน -ไอโซโทน คือ อะตอมของธาตุชนิดต่างกันที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันแต่มีจำนวนโปรตอนต่างกัน **ต่อไปเป็นเรื่องสเปกตรัมของธาตุนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 16:45
 1. สเปกตรัม เอาแบบคร่าวๆนะค่ะ.. *สเปกตรัม คือ แสงที่ให้รังสีที่มีความถี่เฉพาะ สเปกตรัมเมื่อผ่านไปยังสเปกโทรสโคปจะถูกแยกออกเป็นแสงสีรุ้งหรือแสงขาว -สเปกตรัมแสงขาวมีทั้งหมด7แถบ ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง **แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด ความถี่และพลังงานสูงสุด **แสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุด ความถี่และพลังงานต่ำสุด -แสงที่คนเราสามารถมองเห็นได้จะอยู่ในช่วง 400-700นาโนเมตร ต่อมาเป็นเรื่อง..การคำนวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *มักซ์ พลังค์ได้สรุปไว้ว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่น สูตรการคำนวนมี3สูตรนะค่ะ 1. E = hV 2. V = c/l(แลมดา) หรือ c = l(แลมดา)*V 3. E = hc/l(แลมดา) เมื่อ.. E คือพลังงาน (J) h คือค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.626*10^-37 (Js) V คือความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็น(Hz) หรือ (s^-1) c คือความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่า 3.0*10^8 m/s l คือความยาวคลื่น (m) นิยมแต่นาโนเมตร ( 10^-9 m) **การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นเรื่องต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 17:11
 1. การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม สรุปมาจากที่เรียนพิเศษอะค่ะ.. 1.พิจารณาค่า IE เป็นเกณฑ์อิเล็กตรอนที่มีค่า IEใกล้เคียงกันเป็นระดับพลังงานเดียวกัน ถ้าค่าIEต่างกันมากแสดงว่าระดับพลังงานก็จะต่างกันด้วย 2.จำนวนอิเล็กตรอนแต่ละระดับพลังงานมีได้ไม่เกิน 2n^2 ใช้ได้กับระดับพลังงานที่1-4เท่านั้น ตั้งแต่ระดับพลังงานที่5-7อิเล็กตรอนมีได้มากสุดเท่ากับ 32 ใช้สูตร 2n^2ไม่ได้ 3.จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน8อิเล็กตรอน 4.จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานถัดจากชั้นนอกสุดเข้ามามีอิเล็กตรอนไม่เกิน18 ถ้าเกินต้องนำส่วนที่เกินบรรจุในระดับพลังงานชั้นถัดไป ส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย( sub shell) ใช้หลักการ3ข้อคือ 1.หลักการกีดกันของเพาลี -อิเล็กตรอนคู่หนึ่งคู่ใดในออร์บิทัลเดียวกันต้องมีสมบัติไม่เหมือนกันเช่นลักษณะการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอน -บรรจุอิเล็กตรอนลวในออร์บิทัลได้สูงสุด2อิเล็กตรอนเท่านั้น 2.หลักของเอาฟบาว -การบรรจุอิเล็กตรอนต้องบรรจุในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ำสุดและว่างอยู่ก่อนเสมอจะทำให้พลังงานรวมมีค่าต่ำสุดและอะตอมเสถียรมากที่สุด -กฏของฮุนด์ ถ้ามีหลายออร์บิทัลและแต่ละออร์บิทัลมีพลังงานเท่ากันในบรรจุอิเล็กตรอนในลักษณะที่ทำให้มีอิเล็กตรอนเดียวมากที่สุดเมื่ออิเล็กตรอนเหลือจึงบรรจุเป็นคู่เต็มออร์บิทัล 3.การบรรจุเต็มหรือบรรจุครึ่งจะทำให้อะตอมมีความเสถียรมากกว่าการบรรจุแบบอื่นๆ

ความคิดเห็นที่ 6

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 17:21
 1. โห....เนื้อหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย..ตอนอ่านว่าไม่เยอะนะค่ะ แต่ตอนพิมเนี่ยจิ เยอะๆๆตาลายหมดแย้ว **เด่วขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะค่ะแล้วจะมาสรุปเรื่องต่อไปให้ค่ะ ปล.พิมพ์เร็ว พิมผิดพิมถูกยังไงขอโทษด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7

xx
16 ก.ค. 2549 17:51
 1. [[37888]] โครงสร้างอะตอม จอห์น ดอลตัน เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม สรุปว่า 1. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า อะตอม แบ่งแยกไม่ได้ และสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญหายไปไม่ได้ 2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีมวลเท่ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ 3. อะตอมของธาตุสองชนิดอาจรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิด 2. ทอมสัน ทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทด พบว่าไม่ว่าจะใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอด หรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด จะได้รังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ พุ่งมาที่ฉากเรืองแสงเหมือนเดิม เมื่อคำนวณหาอัตราส่วนของประจุต่อมวล (e/m) ของอนุภาค จะได้ค่าคงที่ทุกครั้งเท่ากับ 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัม สรุปว่า อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า อิเล็กตรอน รูป 2.3 หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้าในหลอดเพิ่มอีกสองขั้วเพื่อทำให้เกิดสนามไฟฟ้า 3. โกลดชไตน์ ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด เมื่อเปลี่ยนชนิดของก๊าซ พบว่า อนุภาคที่มีประจะบวกมีอัตราส่วนของประจุ ต่อมวลไม่คงที่ ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจน จะได้อนุภาคบวกมีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนจึงเรียกอนุภาคบวกว่า โปรตอน 4. มิลลิแกน ทำการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอน เท่ากับ 1.60 x 10-19 คูลอมบ์ และเมื่อนำไปคำนวณหามวล ของอิเล็กตรอน จะได้เท่ากับ 9.11 x 10-28 กรัม 5. รัทเทอร์ฟอร์ด, ไกเกอร์ และมาร์สเดน ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ พบว่า อนุภาคส่วนใหญ่จะวิ่งเป็น เส้นตรงผ่านแผ่นทองคำ นาน ๆ ครั้งจะเบนไปจากแนวเส้นตรง และน้อยครั้งมากที่อนุภาคจะสะท้อนกลับมากระทบ ฉากบริเวณหน้าแผ่นทองคำ 6. เลขอะตอม คือ ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน 7. เลขมวล คือ ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอน 8. ไอโซโทป คือ อะตอมต่าง ๆ ของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่าง ๆ เช่น 11H, 21H และ 31H 9. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ วิธีเขียน เลขอะตอมไว้มุมล่างซ้าย และเลขมวลไว้มุมบนซ้ายของสัญลักษณ์ เช่น 23 11 Na 10. การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม วิธีการใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส คือ การศึกษาสเปกตรัมของสารหรือธาตุแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร แสงสีต่าง ๆ ในแถบสเปกตรัมของแสงได้แก่ ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง แสงสีม่วง มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด แต่มีความถี่สูงที่สุด และมีพลังงานสูงสุด แสงสีแดง มีความยาวคลื่นมากที่สุด แต่มีความถี่ต่ำที่สุด และมีพลังงานต่ำสุด มักซ์ พลังค์ สรุปว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้น E = พลังงาน จูล (J) h = ค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.625 x 10-34 จูลวินาที (Js) = ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Hz) C = ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสูญญากาศ = 3.0 x 108 m/s = ความยาวคลื่น (m) (1 นาโนเมตร เท่ากับ 10-9 เมตร) สเปกโตสโคป เป็นเครื่องมือสำหรับแยกสเปกตรัมของแสงขาว และตรวจเส้นสเปกตรัมของธาตุที่ถูกเผา การทดลองใช้ลวดนิโครมจุ่มลงในกรดไฮโดรลอริกเข้มข้น (HCI) แตะสารประกอบที่ต้องการทดสอบ นำไปเผาบนเปลวไฟ สังเกตสีของเปลวไฟ และใช้สเปกโตสโคปสังเกตสีของเส้นสเปกตรัม 1. สีของเปลวไฟ หรือเส้นสเปกตรัม เกิดจากส่วนที่เป็นโลหะ (ion +) ในสารประกอบชนิดนั้น ๆ 2. ธาตุแต่ละชนิด มีเส้นสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน ลักษณะของเส้นสเปกตรัมจึงเป็นสมบัติเฉพาะตัว ประการหนึ่งของธาตุ เส้นสีเขียวที่เห็นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ เกิดจาก ไอปรอท 11. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมของสารหรือของธาตุ สรุปได้ว่า 1. เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงาน จึงขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้อะตอมไม่เสถียร อิเล็กตรอนจึงคาย พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้รับเข้าไป พลังงานส่วนใหญ่ที่คายออกอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎเป็นเส้น สเปกตรัม 2. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน อาจมีการเปลี่ยนข้ามขั้นได้ 3. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียส 4. ระดับพลังงานต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าระดับพลังงานสูง ระดับพลังงานยิ่งสูงขึ้นจะยิ่งอยู่ชิดกันมากขึ้น 12. นีลส์ โบร์ สร้างแบบจำลองว่า อิเล็กตรอนในอะตอมวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ หรือเป็นระดับพลังงานมีค่า พลังงานเฉพาะคล้าย ๆ กับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งแบบจำลองนี้ใช้ได้ดีกับอะตอมขนาดเล็กที่มี อิเล็กตรอนเดียว เช่น ไฮโดรเจนเท่านั้น 13. พลังงานไอออไนเซชัน (IE) คือ พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสถานะก๊าซ Mg(g) + IE1 Mg+(g) + e- Mg+(g) + IE2 Mg2(g) + e- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของธาตุใดก็ตาม ล้วนมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับพลังงานไอออไนเซชัน ลำดับอื่น ๆ ของธาตุเดียวกัน เพราะอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปตัวแรกได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยที่สุด ค่าพลังงานไอออไนเซชันใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอิเล็กตรอนได้ คำถาม กำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้ ก. Zn(s) Zn(g) ดูดพลังงาน 130 kj/mol ข. Zn(s) Zn2+(aq) + 2e- ดูดพลังงาน 737 kj/mol ค. Zn2+(g) Zn2+(aq) ดูดพลังงาน 2046 kj/mol ผลรวมของค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง และที่สองของสังกะสีเป็นเท่าใดในหน่วย kj/mol 1) 607 2) 1179 3) 1439 *4) 2653 14. จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน = 2n2 อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงที่สุดของแต่ละธาตุ เรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน 3919K มีการจัดอิเล็กตรอน เป็น 2, 8, 8, 1 (หมู่ 1 A คาบ 4) 15. แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก สรุปได้ว่า 1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่มีทิศทางแน่นอน บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เท่านั้น 2. โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานไม่เหมือนกัน ขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนและระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนนั้น 3. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง

ความคิดเห็นที่ 8

xx
16 ก.ค. 2549 17:53
 1. model

ความคิดเห็นที่ 9

xx
16 ก.ค. 2549 17:53
 1. cathod ray tube

ความคิดเห็นที่ 10

xx
16 ก.ค. 2549 17:54
 1. [[37889]] ส่งไหม่

ความคิดเห็นที่ 11

xx
16 ก.ค. 2549 17:55
 1. [[37890]] อีกอัน

ความคิดเห็นที่ 12

xx
16 ก.ค. 2549 18:05
 1. เอา web ไปดีกว่า http://www.school.net.th/library/snet5/index.html

ความคิดเห็นที่ 13

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
16 ก.ค. 2549 18:30
 1. อืม...ค่ะ ลองไปดูในเวปก้อได้ค่ะสรุปคล้ายๆกันอะค่ะ แต่ของเราต้องนั่งสรุปเองอะ..ส่วนเรื่องขนาดอะตอม-รัศมีไอออน-ไอออไนเซชัน-อิเลกโทรเนกาติวิตี-สัมพรรคภาพอิเลกตรอน เรื่องพวกนี้ต้องจำแนวโน้มให้ได้ค่ะ ถ้าจำแนวโน้มได้ก็คงไม่ยาก และเรื่องออกซิเดชั่นก็ไปท่องเกณฑ์ให้ได้มีทั้งหมด 6ข้ออะค่ะ ปล.ขอให้สอบได้นะ เราก้อจะสอบเหมือนเดิมกัน มีไรแอดมาได้นะถ้าเป็นเรื่องเคมีอะ.. Nutjung_ny@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 14

1 ก.ย. 2549 16:47
 1. อ่านแล้วได้ความรู้มากๆๆๆ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 15

1 ก.ย. 2549 18:38
 1. เนื้อหาพันธะเยอะมากเลย โดยเฉพาะโคเวเลนต์

ความคิดเห็นที่ 42

4 ก.ค. 2551 18:36
 1. อ่านแล้วเด้อโหดมากๆกว่าจะอ่านจบ<มีความรู้แน่นเลยครับ>


ความคิดเห็นที่ 43

4 ก.ค. 2551 19:21
 1. ถ้ารู้ตัวว่าความรู้ไม่พอก็ ไปหาเพิ่มซะ  รู้ตัวตอนนี้น่ะดีแล้วครับเป็นกำลังใจให้นะ


ความคิดเห็นที่ 44

17 ส.ค. 2551 09:29
 1. พี่ๆครับ ผ๋มยุ่ ม.2 แต่ได้เรียนเรื่องการหาหมวดหมู่ของธาตุอ่า หานังไงหรอ แบบว่า นับวงอ่ะ? 2 8 16 32 อะไรไม่รู้ เกี่ยวกับ เลขอาตมิกนับเบอร์ด้วยอ่ะ   ถ้ารู้ช่วยหน่อยนะครับ ส่งมาที่เมลล์ผมเลย   ขอบคุณงับบชมาชิก Audition fam-~L๏v€_St๏rry~


ความคิดเห็นที่ 47

4 ม.ค. 2552 19:08
 1. พันธะเคมีคือเเรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของธาตุเพื่อเกิดเป็นสารประกอบ  ธาตุแบ่งออกเป็น โลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ


ความคิดเห็นที่ 48

4 ม.ค. 2552 19:16
 1. พลังงานพันธะคือพลังงานที่ใช้สลายหรือสร้างพันธะชนิดเดียวกัน (สร้าง-คาย-สลาย-ดูด)-โมเลกุลหรืออะตอมต้องอยู่ในสถานะก๊าซ-มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมล-บอกความแข็งแรงของพันธะได้


ความคิดเห็นที่ 49

26 ก.พ. 2552 16:07
 1. วันนี้อาจเป็นดินที่ไร้ค่า   วันหน้าอาจเป็นฟ้าที่ไร้ดิน?


ความคิดเห็นที่ 50

13 เม.ย. 2552 19:07
 1. adj & adv ครับ


ความคิดเห็นที่ 51

supamongkol
29 พ.ค. 2552 22:30
 1. ขอคุณครับใกล้สอบพอดี


ความคิดเห็นที่ 52

18 ก.ค. 2552 11:05
 1. กิจกรรมที่2.2หน้า38 ใครรู้ช่วยบอกทีจะได้ส่งรายงานเร็วๆ


ความคิดเห็นที่ 53

29 ก.ย. 2552 07:21
 1. ขอคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 54

supamongkol
5 พ.ย. 2552 13:47
 1. ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 56

19 ก.ย. 2553 14:08
 1. ขอบคุณ เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ ,Colodinate Colvalent ,xx มากกกกก ทำให้เราได้ความรู้จากเรื่องยากหลายเป็นเรื่องง่าย

ความคิดเห็นที่ 57

23 ก.พ. 2554 16:34
 1. จิงๆก็ชอบเคมีอ่ะนะ แต่เซ็งครูชะมัดเลย ม่ายรู้สอนให้ใครฟัง คุยกับกระดานมั้ง พอถามก้อม่ายตอบ ม่ายรู้จะหวงไปทามมัย ความรู้อ่ะ ม่ายเข้าจัยแกจิงๆ from...เด็กวิทย์ ที่ชื่อ like

ความคิดเห็นที่ 58

20 ส.ค. 2554 15:27
 1. ขอบคุณมากที่ทำให้อะไรๆดีขึ้นไปเยอะเลย

ความคิดเห็นที่ 59

13 ก.ย. 2554 08:33
 1. ประจุของอิเล็กตรอนต่างจากประจุของโปรตอนอย่างไร การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแรงนิวเคลียร์หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น