ด่วน!ช่วยสรุปเคมีม.4อย่างง่ายหน่อยคับ(พรุ่งนี้สอบเเล้ว)(ช่วยเด็กคนนี้หน่อยนะ)

เอาเคมีม.4ถ้าใครมีหนังสือก้อคือ บทที่ 1กับ2ก้อคือเรื่อง อะตอม เเละตารางธาต ที่เกี่ยวกับพวก เลขต่างๆ การจัดอิเลกตรอน ไอโซโทป สเปกตรัม และก้อแบบจำลอง

เเล้วก้อมี ตารางธาต ก้อคือสมบัตต่างๆ ของธาตตามหมู่,คาบ

(ขนาดอะตอม-รัศมีไอออน-ไอออไนเซชัน-อิเลกโทรเนกาติวิตี-สัมพรรคภาพอิเลกตรอน เลขออกซิเดชัน )เเล้วก้อบทที่2 พันธะเคมีทั้ง 3อย่าง

ขอรบกวนหน่อยนะคับ....เป็นสรุปแบบง่ายๆ แต่อาจจะละเอียดหน่อยก้อได้ ...จิงๆเเล้วผมอ่านมาบ้างแล้วเเหละแต่ในหนังสือมันไม่ค่อยรุเรื่อง...............ช่วยหน่อยนะคับ................................ขอบคุณมากครับ...ความคิดเห็นที่ 50


13 เม.ย. 2552 19:07
 1. adj & adv ครับ
ความคิดเห็นที่ 51

supamongkol
29 พ.ค. 2552 22:30
 1. ขอคุณครับใกล้สอบพอดี
ความคิดเห็นที่ 46

21 ธ.ค. 2551 16:46
 1. ขอบคุณมากครับได้ความรู้เพิ่มมากเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 49

26 ก.พ. 2552 16:07
 1. วันนี้อาจเป็นดินที่ไร้ค่า  
  วันหน้าอาจเป็นฟ้าที่ไร้ดิน?
ความคิดเห็นที่ 7

xx
16 ก.ค. 2549 17:51
 1. [[37888]]
  โครงสร้างอะตอม

  จอห์น ดอลตัน เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม สรุปว่า
  1. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า อะตอม แบ่งแยกไม่ได้ และสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญหายไปไม่ได้
  2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีมวลเท่ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ

  3. อะตอมของธาตุสองชนิดอาจรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิด
  2. ทอมสัน ทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทด พบว่าไม่ว่าจะใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอด
  หรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด จะได้รังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ พุ่งมาที่ฉากเรืองแสงเหมือนเดิม เมื่อคำนวณหาอัตราส่วนของประจุต่อมวล (e/m)
  ของอนุภาค จะได้ค่าคงที่ทุกครั้งเท่ากับ 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัม สรุปว่า อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า
  อิเล็กตรอน

  รูป 2.3 หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้าในหลอดเพิ่มอีกสองขั้วเพื่อทำให้เกิดสนามไฟฟ้า 3. โกลดชไตน์ ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด เมื่อเปลี่ยนชนิดของก๊าซ พบว่า อนุภาคที่มีประจะบวกมีอัตราส่วนของประจุ
  ต่อมวลไม่คงที่ ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจน จะได้อนุภาคบวกมีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนจึงเรียกอนุภาคบวกว่า โปรตอน
  4. มิลลิแกน ทำการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอน เท่ากับ 1.60 x 10-19 คูลอมบ์ และเมื่อนำไปคำนวณหามวล ของอิเล็กตรอน จะได้เท่ากับ 9.11 x 10-28 กรัม
  5. รัทเทอร์ฟอร์ด, ไกเกอร์ และมาร์สเดน ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ พบว่า อนุภาคส่วนใหญ่จะวิ่งเป็น
  เส้นตรงผ่านแผ่นทองคำ นาน ๆ ครั้งจะเบนไปจากแนวเส้นตรง และน้อยครั้งมากที่อนุภาคจะสะท้อนกลับมากระทบ
  ฉากบริเวณหน้าแผ่นทองคำ
  6. เลขอะตอม คือ ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน
  7. เลขมวล คือ ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอน
  8. ไอโซโทป คือ อะตอมต่าง ๆ ของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่าง ๆ เช่น 11H, 21H และ 31H
  9. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ วิธีเขียน เลขอะตอมไว้มุมล่างซ้าย และเลขมวลไว้มุมบนซ้ายของสัญลักษณ์ เช่น 23 11 Na
  10. การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
  วิธีการใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส คือ การศึกษาสเปกตรัมของสารหรือธาตุแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร แสงสีต่าง ๆ ในแถบสเปกตรัมของแสงได้แก่ ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

  แสงสีม่วง มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด แต่มีความถี่สูงที่สุด และมีพลังงานสูงสุด

  แสงสีแดง มีความยาวคลื่นมากที่สุด แต่มีความถี่ต่ำที่สุด และมีพลังงานต่ำสุด

  มักซ์ พลังค์ สรุปว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้น

  E = พลังงาน จูล (J)

  h = ค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.625 x 10-34 จูลวินาที (Js)

  = ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Hz)

  C = ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสูญญากาศ = 3.0 x 108 m/s

  = ความยาวคลื่น (m) (1 นาโนเมตร เท่ากับ 10-9 เมตร)


  สเปกโตสโคป เป็นเครื่องมือสำหรับแยกสเปกตรัมของแสงขาว และตรวจเส้นสเปกตรัมของธาตุที่ถูกเผา การทดลองใช้ลวดนิโครมจุ่มลงในกรดไฮโดรลอริกเข้มข้น (HCI) แตะสารประกอบที่ต้องการทดสอบ นำไปเผาบนเปลวไฟ สังเกตสีของเปลวไฟ และใช้สเปกโตสโคปสังเกตสีของเส้นสเปกตรัม

  1. สีของเปลวไฟ หรือเส้นสเปกตรัม เกิดจากส่วนที่เป็นโลหะ (ion +) ในสารประกอบชนิดนั้น ๆ

  2. ธาตุแต่ละชนิด มีเส้นสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน ลักษณะของเส้นสเปกตรัมจึงเป็นสมบัติเฉพาะตัว

  ประการหนึ่งของธาตุ เส้นสีเขียวที่เห็นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ เกิดจาก ไอปรอท 11. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมของสารหรือของธาตุ สรุปได้ว่า

  1. เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงาน จึงขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้อะตอมไม่เสถียร อิเล็กตรอนจึงคาย พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้รับเข้าไป พลังงานส่วนใหญ่ที่คายออกอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎเป็นเส้น สเปกตรัม

  2. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน อาจมีการเปลี่ยนข้ามขั้นได้

  3. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียส

  4. ระดับพลังงานต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าระดับพลังงานสูง ระดับพลังงานยิ่งสูงขึ้นจะยิ่งอยู่ชิดกันมากขึ้น
  12. นีลส์ โบร์ สร้างแบบจำลองว่า อิเล็กตรอนในอะตอมวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ หรือเป็นระดับพลังงานมีค่า

  พลังงานเฉพาะคล้าย ๆ กับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งแบบจำลองนี้ใช้ได้ดีกับอะตอมขนาดเล็กที่มี
  อิเล็กตรอนเดียว เช่น ไฮโดรเจนเท่านั้น

  13. พลังงานไอออไนเซชัน (IE) คือ พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสถานะก๊าซ

  Mg(g) + IE1 Mg+(g) + e-

  Mg+(g) + IE2 Mg2(g) + e-

  พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของธาตุใดก็ตาม ล้วนมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับพลังงานไอออไนเซชัน ลำดับอื่น ๆ ของธาตุเดียวกัน เพราะอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปตัวแรกได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยที่สุด

  ค่าพลังงานไอออไนเซชันใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอิเล็กตรอนได้
  คำถาม กำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้

  ก. Zn(s) Zn(g) ดูดพลังงาน 130 kj/mol

  ข. Zn(s) Zn2+(aq) + 2e- ดูดพลังงาน 737 kj/mol

  ค. Zn2+(g) Zn2+(aq) ดูดพลังงาน 2046 kj/mol

  ผลรวมของค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง และที่สองของสังกะสีเป็นเท่าใดในหน่วย kj/mol
  1) 607 2) 1179 3) 1439 *4) 2653
  14. จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน = 2n2

  อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงที่สุดของแต่ละธาตุ เรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน

  3919K มีการจัดอิเล็กตรอน เป็น 2, 8, 8, 1 (หมู่ 1 A คาบ 4)
  15. แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก สรุปได้ว่า

  1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่มีทิศทางแน่นอน บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เท่านั้น

  2. โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานไม่เหมือนกัน ขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนและระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนนั้น

  3. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงความคิดเห็นที่ 8

xx
16 ก.ค. 2549 17:53

 1. modelความคิดเห็นที่ 9

xx
16 ก.ค. 2549 17:53

 1. cathod ray tubeความคิดเห็นที่ 10

xx
16 ก.ค. 2549 17:54
 1. [[37889]]
  ส่งไหม่ความคิดเห็นที่ 11

xx
16 ก.ค. 2549 17:55
 1. [[37890]]
  อีกอันความคิดเห็นที่ 12

xx
16 ก.ค. 2549 18:05
 1. เอา web ไปดีกว่า
  http://www.school.net.th/library/snet5/index.htmlความคิดเห็นที่ 42

4 ก.ค. 2551 18:36
 1. อ่านแล้วเด้อโหดมากๆกว่าจะอ่านจบ<มีความรู้แน่นเลยครับ>
ความคิดเห็นที่ 14

1 ก.ย. 2549 16:47
 1. อ่านแล้วได้ความรู้มากๆๆๆ
  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 40

20 ส.ค. 2550 11:26
 1. ช่วยบอกความรุ้เกี่ยวกับรัศมีไอออนความคิดเห็นที่ 32

8 ก.ค. 2550 19:09
 1. พ่เรภพ่ะถพพำไครความคิดเห็นที่ 59

13 ก.ย. 2554 08:33
 1. ประจุของอิเล็กตรอนต่างจากประจุของโปรตอนอย่างไร การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแรงนิวเคลียร์หรือไม่ความคิดเห็นที่ 37

21 ก.ค. 2550 23:27
 1. พันธะโคเวเลนซ์ต่างจากพันธะไอออนิคอย่างไร
  สารประกอบพันธะโคเวเลนซ์และพันธะไอออนิคอมีอะไรบ้างค่ะความคิดเห็นที่ 38

21 ก.ค. 2550 23:53
 1. พันธะโคเวเลนซ์ต่างจากพันธะไอออนิคอย่างไร
  สารประกอบที่มีพันธะโคเวเลนซ์และพันธะไอออนิคอมีอะไรบ้างค่ะ
  ช่วนเราหน่อยความคิดเห็นที่ 47

4 ม.ค. 2552 19:08
 1. พันธะเคมีคือเเรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของธาตุเพื่อเกิดเป็นสารประกอบ  ธาตุแบ่งออกเป็น โลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ
ความคิดเห็นที่ 48

4 ม.ค. 2552 19:16
 1. พลังงานพันธะคือพลังงานที่ใช้สลายหรือสร้างพันธะชนิดเดียวกัน (สร้าง-คาย-สลาย-ดูด)
  -โมเลกุลหรืออะตอมต้องอยู่ในสถานะก๊าซ
  -มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมล
  -บอกความแข็งแรงของพันธะได้
ความคิดเห็นที่ 44

17 ส.ค. 2551 09:29
 1. พี่ๆครับ ผ๋มยุ่ ม.2 แต่ได้เรียนเรื่องการหาหมวดหมู่ของธาตุอ่า หานังไงหรอ
  แบบว่า นับวงอ่ะ? 2 8 16 32 อะไรไม่รู้ เกี่ยวกับ เลขอาตมิกนับเบอร์ด้วยอ่ะ

     ถ้ารู้ช่วยหน่อยนะครับ ส่งมาที่เมลล์ผมเลย   ขอบคุณงับบ


  ชมาชิก Audition fam-~L๏v€_St๏rry~


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น