นามสกุลพระราชทาน

อยากทราบว่าจะหาประวัติเพิ่มเติมในเรื่องของที่มาได้จากที่ไหนได้อีกบ้างคะ นอกจาก web คนรักวัง


ความคิดเห็นที่ 1

V_Mee
17 ก.ค. 2549 16:09
  1. ถ้าเป็นนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๖,๔๗๐ นามสกุล สามารถตรวจสอบทะเบียนนามสกุลพระราชทานและพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับนามสกุลได้ที่ห้องสมุด หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ    ส่วนนามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่ ๗ ได้รวบรวมไว้แล้วใน "นามสกุลนานาสาระ" พร้อมสาระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับนามสกุล มีจำหน่ายที่ชมรมคนรักวัง ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)    ส่วนนามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่ ๘ และ ๙ สามารถค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา ส่วนนามสกุลในรัชกาลที่ ๑ - ๕ ไม่มีครับ เพราะเวลานั้นยังไม่มีการใช้นามสกุลความคิดเห็นที่ 2

pk11
18 ก.ค. 2549 10:40
  1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น