ถ้ากล้ามเนื้อไบเซพเป็นอัมพาตจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้ากล้ามเนื้อไบเซพเป็นอัมพาตจะเกิดอะไรขึ้น

ขอละเอียดๆ หน่อยนะ จะเอาไปทำรายงาน

sacrify_simplify@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 34 

nongnut_aoy@hotmail.com (Guest)
7 มิ.ย. 2552 10:38
 1. ขอบคุณค่ะที่เอาเนื้อหามาโพศไว้� ขอคุณจริงๆการบ้านเยอะมากกก
ความคิดเห็นที่ 23

yui507 (Guest)
31 พ.ค. 2552 15:29
 1. ขอคุณมากๆๆเลยคะ
  วันหลังจะมาใช้บริการใหม่นะคร้า
ความคิดเห็นที่ 39

ock (Guest)
14 มิ.ย. 2552 02:12
 1. ขอบคุนมากน่าค่ะ
  เราไม่ได้เขhาเรียนเพราะมีการดูงาน
  ถ้าไม่ได้บอร์ดนี้ไม่รู้เรื่องเเน่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 25

best_21470@hotmail.com (Guest)
2 มิ.ย. 2552 19:30
 1. thank  you verymuch
ความคิดเห็นที่ 7

รักจัง (Guest)
3 มิ.ย. 2551 17:51
 1. ขอบคุณนะที่บอกความคิดเห็นที่ 28

ben_alongkorn@hotmail.com (Guest)
3 มิ.ย. 2552 20:51
 1. ตอบได้เทพมากครับเพ่

  ขอบคุณนะครับ
ความคิดเห็นที่ 8

ข้าขอคารวะ (Guest)
5 มิ.ย. 2551 21:31
 1. <P>ขอบคุณค่ะ</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>สุดๆๆ</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>เทพๆๆ</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>โย่วๆๆ</P>

  <P>เก่งๆๆ</P>ความคิดเห็นที่ 29

NK_07@WINDOWSLIVE.COM (Guest)
3 มิ.ย. 2552 21:40
 1. 1. เพราะเหตุใดภายหลังคนตายเพียงไม่กี่ชั่วโมง จึงเกิดอาการแข็งตัวของกล้ามเนื้อ (rigor motis) ทั่วร่างกาย 􀀄 เพราะสารประกอบ ATP เป็นสารที่จำเป็นต่อการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถ สร้างขึ้นเมื่อเสียชีวิตแล้ว ทำให้กล้ามเนื้อไม่มีพลังงานสำหรับหดและคลายตัวเหมือนขณะ ยังมีชีวิต 2. การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินมีทิศทางที่แน่นอนต่างจากพยาธิตัวกลม ซึ่งได้แต่งอตัวไปมา เพราะเหตุใด 􀀄 เพราะไส้เดือนดินประกอบด้วยกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาว ทำงานแบบสภาวะ ตรงกันข้าม ขณะที่พยาธิตัวกลมมีแต่กล้ามเนื้อตามยาวอย่างเดียว 3. ถ้านำพารามีเซียมมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าพารามีเซียมเคลื่อนที่ได้เร็วมาก เมื่อใส่สารเคมีลงในสารละลายที่มีพารามีเซียมเคลื่อนที่อยู่ พบว่าพารามีเซียมหยุดการเคลื่อนที่ นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้พารามีเซียมหยุดการเคลื่อนที่ 􀀄 อาจเป็นไปได้ว่าสารเคมีดังกล่าวมีผลต่อการทำงานของซิเลียหรืออาจทำให้พารามีเซียมตาย 4. เหตุใดสัตว์น้ำจึงมีความจำเป็นในการใช้กล้ามเนื้อยึดกระดูกน้อยกว่าสัตว์บกที่มีขนาดเท่ากัน 􀀄 สัตว์น้ำอาศัยน้ำช่วยพยุงน้ำหนักของร่างกาย จึงมีความจำเป็นในการใช้กล้ามเนื้อยึดกระดูก ในการค้ำจุนร่างกายน้อยกว่า 5. นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่าแคลเซียมฟอสเฟตทำให้กระดูกแข็งแรง นักเรียนจะออกแบบการทดลองอย่างไรเพื่อตรวจสอบคำกล่าวนี้ 􀀄 เนื่องจากแคลเซียมฟอสเฟตสามารถละลายในกรดที่เจือจางได้ ดังนั้นแนวการทดลอง อาจเป็นดังนี้ - นำกระดูกขาไก่มา 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 แช่ในกรดเกลือเจือจางอีกชิ้นหนึ่งแช่ในน้ำกลั่น ตั้งทิ้งไว้ ประมาณ 24 ชั่วโมง จะพบว่าชิ้นที่ 1 กระดูกอ่อนและนิ่ม เพราะแคล เซียมฟอสเฟต ละลายในกรดเจือจางได้ การทดลองนี้จะเห็นว่าชุดที่มีกระดูกขาไก่แช่น้ำกลั่นเป็นชุดควบ คุม โดยกรดเกลือเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเป็นตัวแปรตาม ซึ่งวัด จากการอ่อนตัวของกระดูก นอกจากนั้นมีปัจจัยอื่นเหมือนกันหมด 6. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอกและโครงร่างแข็งภายใน 􀀄 โครงร่างแข็งภายนอกมีข้อดีคือ ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะภายในร่างกายและยังป้องกัน การสูญเสียน้ำ แต่ข้อเสีย คือ ไปจำกัดการเจริญเติบโตและการเคลื่อนที่ของสัตว์ ส่วนโครงร่าง แข็งภายในมีข้อดีคือ กระดูกเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อจึงช่วยในการเคลื่อนที่ของร่างกายได้ เป็นอย่างดี ส่วนข้อเสีย คือ ไม่สามารถป้องกันอันตรายแก่อวัยวะภายในได้ทุกส่วน และไม่ สามารถป้องกันการสูญเสียน้ำได้เหมือนกับโครงร่างแข็งภายนอก 7. จงเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะและหน้าที่ของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ชนิด 8. ถ้ากล้ามเนื้อไบเซพเป็นอัมพาต จะเกิดอะไรขึ้น 􀀄 กล้ามเนื้อไบเซพ ติดต่ออยู่ระหว่างส่วนบนสุดของกระดูกส่วนปลาย อีกด้านหนึ่งติดต่ออยู่กับ เอ็นที่ยึดอยู่กับกระดูกปลายแขน เมื่อกล้ามเนื้อชุดนี้หดตัวจะมีผลทำให้แขนงอ ดังนั้นเมื่อเป็น อัมพาตย่อมทำให้แขนข้างนั้นงอไม่ได้ 9. เพราะเหตุใดเซลล์กล้ามเนื้อจึงมีไมโทคอนเดรียมาก 􀀄 การหดตัวของกล้ามเนื้อต้องอาศัยพลังงานจากสารประกอบ ATP จึงมีปริมาณไมโทคอนเดรีย มาก 9ข้อเลยนะ


  เหมือนกานรุยยย
  บอกหน่อยยค่าบอกหน่อยยย
ความคิดเห็นที่ 30

nk_07@windowslive.com (Guest)
3 มิ.ย. 2552 22:16
 1. กราบแทบเท้า
  เลยคร่า


  ขอบคุงคร่า
ความคิดเห็นที่ 22

calbee_zaa@hotmail.com (Guest)
25 พ.ค. 2552 22:08
 1. ^^

  ขอ บพระ คุนที่สู้ ดดเ ร ย...ความคิดเห็นที่ 42

Smm (Guest)
17 มิ.ย. 2552 22:10
 1. ขอบคุณค่ะ

  ช่วยได้เยอะเลย

  ^^
ความคิดเห็นที่ 26

^_^Smile^_^ (Guest)
2 มิ.ย. 2552 20:46
 1. เสร็จไปอีกหนึ่งวิชา ขอบพระคุณครับความคิดเห็นที่ 17

555@hotmail.com (Guest)
13 ธ.ค. 2551 10:52
 1. ขอบคุณมากๆเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 10

noo1 (Guest)
14 มิ.ย. 2551 19:04
 1. <P>ขอบพระคุนนะคะ</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 11

ฝ้าย (Guest)
16 มิ.ย. 2551 18:57
 1. <P>โครตขอบคุณ</P>

  <P>ขอบคุณจิงๆค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 14

jane@hotmail.com (Guest)
12 ก.ค. 2551 19:44
 1. ดีมากมายค่ะความคิดเห็นที่ 3

Chompoo
27 ก.ค. 2549 16:30
 1. กล้ามเนื้อBicepมีเส้นประสาทไปเลี้ยงคือMusculocutaneous ที่มาจาก cervical nerveที่6 7 8 ไปเลี้ยงกลุ่มFlexors muscle of elbowได้แก่ Coracobrachialis, Biceps brachiiและBrachailis

  หากเกิดอัมพาตจากการที่เส้นประสาทถูกทำลาย จะทำให้งอข้อศอก ยืดไหล่ และบิดต้นแขนไม่ได้คะความคิดเห็นที่ 35

ryovonjun (Guest)
7 มิ.ย. 2552 13:45
 1. thank you Naaaaa
ความคิดเห็นที่ 20

Tim_Hawa@Hotmail.com (Guest)
18 ม.ค. 2552 18:14
 1. การทำงานของซิเลีย
  การทำงานของกล้ามเนื้อเฟล็กเชอร์กับกล้ามเนื้อเอกเทนเนอร์
  ระบบโครงกระดูก
ความคิดเห็นที่ 19

† G 0 |2 N †
3 ม.ค. 2552 22:44
 1. ขอบคุณครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น