มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อไหมค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละข้อสองข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะ

มีแบบฝึกหัด.พร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อมั้ยค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละสิบข้อ ยี่สิบข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะเอาแค่ 2 เรื่องอ่ะค่ะ แต่รวมกัน 200 ข้อ ใครมีก็ขอหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

........ อุนจิจัง


ความคิดเห็นที่ 1

deathspirit
26 ก.ค. 2549 19:10
 1. เอ่อ ถ้าจะให้ไปหามา 200 ข้อ แถมเฉลยให้อีก คงไม่ไหวครับ (อย่างมากก็คงได้แต่โจทย์ซัก 10-20 ข้อ) แนะนำว่าไปหาจากหนังสือจะดีกว่า แล้วข้อไหนที่สงสัยก็ค่อยมาถามเป็นข้อๆไปจะดีกว่าครับ ว่าแต่ทำไมอาจารย์สั่งงานโหดจังครับ ให้หาโจทย์พร้อมเฉลย 200 ข้อ นำมาส่งภายในไม่ถึง 1 สัปดาห์

ความคิดเห็นที่ 2

GFK
26 ก.ค. 2549 19:13
 1. ร้านหนังสือ คือ คำตอบสุดท้าย เหอๆ

ความคิดเห็นที่ 3

นู๋...Soy.....
27 ก.ค. 2549 01:59
 1. ไปหาหนังสือที่รวมโจทย์ และแบบฝึกหัดดีกว่า เช่น รวมโจทย์เอ็นทรานซ์ ของอ. สำราญ พฤกษ์สุนทร ก็ได้นะ รู้สึกว่าจะมีโจทย์เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ ประมาณ 600 กว่าข้อ

ความคิดเห็นที่ 4

xx
27 ก.ค. 2549 15:46
 1. เครื่อง copy เป็นเครื่องจักร ที่เทวดา ประทานให้ แก่มวลมนุษย์

ความคิดเห็นที่ 7

beeby
1 มี.ค. 2551 21:27
 1. มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องปริมาณสัมพันธ์พร้อมเฉลยประมาณ20ข้อไหมค่ะ

  จะส่งวันจันทร์นี้แล้วอ่า

   


ความคิดเห็นที่ 9

14 มี.ค. 2551 16:11
 1. ในหนังสือมีเต็มเลยอ่ะ ลองทำสนุกดี ตอนนี้ปิดเทอมเริ่มลืมๆไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 10

12 มิ.ย. 2551 16:02
 1. <P>บอกเฉลยเคมีกิจกรรมท้ยบทหน่อย</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 11

1 ก.ย. 2551 18:51
 1. ไม่มีอะ

ความคิดเห็นที่ 12

7 ก.ย. 2551 16:52
 1. ต้องการเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดของเรืองเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์


ความคิดเห็นที่ 13

16 พ.ย. 2551 16:54
 1. อยากได้เฉลย แบบฝึกหัด 4.1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของหนังสือสสวท� คัยมีขอหน่อยจร้า


ความคิดเห็นที่ 14

5 มี.ค. 2552 10:15
 1. อยากได้ข้อสอบพร้อมเฉลยเรื่องปริมาณสัมพันธ์ด่วนๆเลยตอนนี้


ความคิดเห็นที่ 17

4 ก.พ. 2553 19:52
 1. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2เรื่องพันธะเคมีให้หน่วยใครก็ได้ช่วยที่ เครียด

ความคิดเห็นที่ 18

14 ก.พ. 2553 04:08
 1. คำถามเรื่องโมล จงหาว่า NH_3 8.5 กรัมจะมีจำนวนโมเลกุลเท่าไหร่ (มวลอะตอม N=14,H=1 วิธีทำ N/〖6.02×10〗^23 = g/M N/〖6.02×10〗^23 = 8.5/17 N = 8.5/(17 )×〖6.02×10〗^23 = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล ก๊าซ 〖so〗_(2 ) 11.2 〖dm〗^3 ที่ STP จะมีมวลกี่กรัม ( มวลอะตอมของ s=32,o=16 ) วิธีทำ g/M = (V ที่ STP)/22.4 m/64 = 11.2/22.4 m = 32 กรัม ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ก. ก๊าซ co_2 1 โมลจะมีจำนวนโมเลกุลของ co_2 เท่ากับ เลขอโวกาโดว ข. ก๊าซ ฟลูออรีน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ เลขอโวกาโดว ค. โลหะเงิน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 〖6.02×10〗^23 ง. โซเดียมคลอไรด์ โมลจะมีจำนวนโซเดียมไอออนเท่ากับ 〖6.02×10〗^23 ตอบข้อ ก ก๊าซ A มีสูตรโมเลกุลเป็น A_3 ถ้ามีก๊าซนี้อยู่ 〖6.02×10〗^23 อะตอม จะมีปริมาตรใดที่ STP ปริมาตร 〖11.2 dm〗^3 ที่ STP ปริมาตร 〖4.48 dm〗^3 ที STP ปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP ปริมาตร 〖3.48 dm〗^3 ที่ STP ตอบข้อ ก. วิธีทำ HCI 36.5 มีปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP HCI 18.25 จะมีปริมาตร (18.25 ×22.4)/36.5 = 〖11.2 dm〗^3ที่ STP C_2 H_2 2 โมล มีกี่อะตอม วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23 แทนว่า 2 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖2×6.02×10〗^23 โมเลกุล แต่ C_2 H_2 1 โมเลกุล ประกอบด้วยธาตูทั้งหมด 4 อะตอม  C_2 H_2 2 โมล มี 〖4×2×6.02×10〗^23 อะตอม = 〖4.816×10〗^24 〖NH〗_3 5 โมล มีกี่โมเลกุล วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23 แทนค่า 5 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖5×6.02×10〗^23 = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล ก๊าซโอโซน (O_3) 〖6.02×10〗^23 อะตอม มีกี่โมล วิธีทำ เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซ อนุภาคของโอโซนต้องเป็นโมเลกุล โดย โอโซน 3 อะตอม = 1 โมเลกุล โอโซน 〖6.02×10〗^23 อะตอม = 〖6.02×10〗^23/3 โมเลกุล จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23 แทนค่า n = ( 〖6.02×10〗^23 )/( 〖3×6.02×10〗^23 ) = 1/3 โมล จงคำนวนหาจำนวนโมลของสารต่อไปนี้ ( กำหนดมวลอะตอมของ H = 1 ,O = 16,Al = 27 ) น้ำ ( H_2 O ) 0.36 กรัม อะลูมิเนียม 2.70 กรัม วิธีทำ ก. น้ำ 0.36 กรัม จากสูตร n = g/m n = 0.36/18 = 0.02 โมล ข. อะลูมิเนียม 2.70 กรัม จากสูตร n = g/m n = 2.7/27 = 0.1 โมล 9. กรดซัลฟิวริก กรัม ก๊าซไฮโดรเจน กรัม และก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ กรัม สารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด (H = 1,S = 32,O =16.Cl = 35.5 ) วิธีทำ จาดสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23 แทนค่า กรดซัลฟิวริก ( H_2 〖SO〗_4) 9.8/98 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖0.1×6.02×10〗^23 = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) 2/2 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) = 36.5/36.5 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล  H_2 〖SO〗_4 9.8 กรัม มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด ข้อใดถูกต้องที่สุด ในภาวะอุณหภูมิและความดันเท่ากัน (H = 1,C = 12) C_2 H_2 13 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ H_2 1 กรัม C_2 H_2 1 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ H_2 1 กรัม C_2 H_2 1 โมเลกุล มีน้ำหนักเท่ากับ H_2 1 โมลโมเลกุล C_2 H_2 1 โมลโมเลกุล มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน 2 โมลอะตอม รวมกับไฮโดรเจน 2 โมลอะตอม ตอบ ข้อ 1 เพราะ C_2 H_2 13 กรัม = 13/26 = 0.5 โมล = 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล H_2 1 กรัม = 1/2 = 0.5 โมล = 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล จะต้องชั่งเหล็กมากี่กรัม เพื่อให้มีเหล็กอยู่〖0.384×10〗^23 อะตอม(Fe = 55.85) 0.802 3.56 0.0638 ข้อมูลไม่พอ ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23 g/55.85 = (0.384〖×10〗^23)/〖6.02×10〗^23 g = 3.56 12. ออกซิเจน 48 กรัมที่ STP มีปริมาตรเท่าใด (O =16 ) 1. 16.8 ลิตร 2. 33.6 ลิตร 3. 67.2 ลิตร 4. 134.4 ลิตร ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = V/22.4 48/32 = V/22.4 (มวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน=32) V = 48/32× 22.4 = 33.6 ลิตร 13. สารประกอบ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2 กรัม มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบกี่โมล (H = 1, N = 14, O = 16, P = 31) 2.4 2.7 4.8 5.4 ตอบข้อ 4) มงลโมเลกุลของ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 = 2N+ 8H+H+p+40 = 28+8+1+31+64 = 132 จากสูตร n = 79.2/132 โมล สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 1 โมล มี H 9 โมลอะตอม สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2/132 โมล มี H = 9×79.2/132 = 5.4 14. ก๊าซชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.964 g⁄1ที่ STP ก๊าซนี้น่าจะเป็นก๊าซใด (H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, C = 12) 1. 〖NO〗_2 2. N_2 H_4 3. 〖SO〗_2 4. 〖CO〗_2 ตอบข้อ 4) จากสูตร g/M = V/22.4 1.964/M = 1/22.4 M = 1.964 × 22.4 = 44 และ มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2 = 44 15. ก๊าซแอมโมเนีย 〖( NH〗_(3 )) 5.1 กรัม จะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP (มวลอะตอมของ H = 1, N = 14) วิธีทำ จากสูตร g/M = V/22.4 5.1/17 = V/22.4 V = 5.1/17 ×22.4 = 6.72 〖dm〗^3  จะมีปริมาตร 6.72 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP 16. จำนวนโมลของสารในข้อใดน้อยที่สุด (S = 32, Br = 80, F = 19, Hg = 200, He = 4) 1. ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 ที่STP 2.กำมะถันรอมบิก 76.8 กรัม 3. 〖BrF〗_3 82.2 กรัม 4. ปรอท 90.3 กรัม ตอบข้อ 2) วิธีทำ เพราะกำมะถันรอมบิก 1 โมเลกุล มี 8 อะตอม  มวลโมเลกุลของกำมะถันรอมบิก = 32×8 = 256 n = g/M 76.8/256 = 0.3 โมล แต่ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 = 11.2/22.4 = 0.5 โมล 〖BrF〗_3 มีมวลโมเลกุล = 80+57 = 137  n = 82.2/137 = 0.6 โมล ปรอท 90.3 กรัม = 90.3/200 = 0.45 โมล 17. สาร A มีมวลโมเลกุล 64 ประกอบด้วย S และ O อย่างละเท่า ๆกันโดยมวล ถ้า สาร A 32 กรัม มีอนุภาคเท่ากับสาร B 22 กรัม สาร B อาจเป็นสารใด 1. 〖CS〗_2 2. 〖NO〗_2 3. 〖SO〗_2 4. 〖CO〗_2 ตอบข้อ 4) วิธีทำ จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23 32/64 = N/〖6.02×10〗^23 N = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล B 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล 22 กรัม B〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล = (22×〖6.02×10〗^23)/〖3.01×10〗^23 = 44 = มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2 18. คริปตอนที่ 44.8 〖dm〗^3 ที่ STP มีมวลเท่าใด (Kr = 84) 1. 22.4 กรัม 2. 44.8 กรัม 3. 84.0 กรัม 4. 168.0 กรัม ตอบข้อ 4) วิธีทำ คริปตอนเป็นก๊าซเฉื่อย 1 โมเลกุล มี 1 อะตอม  มวลอะตอมของ Kr = 84 g/M = V/22.4 g/84 = 44.8/22.4 g = 168 19. 〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 อะตอม มีกี่โมล 1. 0.5 2. 1 3. 3.6 4. 6 ตอบข้อ 2) วิธีทำ 〖CaSO〗_4 1 โมเลกุล = 6 อะตอม 〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 = ( 〖3.612×10〗^24)/6 = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล = 1 โมล 20.

ความคิดเห็นที่ 19

22 ก.พ. 2553 15:17
 1. ขอข้อสอบเคมี ม.4 ทั้งสองเทอมได้มั๊ยค่ะ เอาเฉลยด้วยค่ะ ต้องการมากๆ เพราะหนูเรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ อยากทำแบบฝึกหัดมากๆ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

22 ก.พ. 2553 15:29
 1. ขอข้อสอบฟิสิกส์ทั้งสองเทอมนะค่ะ เอาเฉลยด้วย ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21

8 พ.ค. 2553 20:23
 1. อยากได้เนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก็ส อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส พร้อมทั้งโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยอธิบายด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25

เลงแก้ม
20 พ.ค. 2553 21:10
 1. 2.คาร์บอนมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ กับ ค่ามวลอะตอมเฉลี่ยของคาร์บอนเป็นเท่าไรโดยกำหนดให้ มีในธรรมชาติ 98.89% มวลอะตอม 12.000 มีในธรรมชาติ 1.11% มวลอะตอม 13.003 1. 11.998 2. 12.001 3. 12.011 4. 12.103 ตอบข้อ3 นะคะ เฉย อยุ่ด้านล่างคะ

ความคิดเห็นที่ 26

เลงแก้ม
20 พ.ค. 2553 21:14
 1. มวลอะตอมเฉลี่ย = (มวลของธาตุแต่ละไอโซโทป) x (%ในธรรมชาติ)/100 = (12.000 x %98.89) + (13.003 x 1.11)/100 = 12.001 อยากได้โจทย์ ขอได้นะคะ ........เลงแก้ม...พัทลุง ม.5/6 คะ

ความคิดเห็นที่ 31

9 ก.ค. 2553 19:50
 1. อยากได้ข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธืใครมีขอหน่อยนะ :< TT

ความคิดเห็นที่ 32

10 ก.ค. 2553 14:50
 1. TEST : ยาลดกรดมักเป็นของผสมของเบส 2 ชนิด ได้แก่ Al(OH)3 และ Mg(OH)2 ถ้ายาลดกรด 0.4826 g. ทำให้เป็นกลางด้วย 1.00 M HNO3 จำนวน 17.30 ml จงหา% Al(OH)3 ในยานี้ คำตอบ 34.397 %

ความคิดเห็นที่ 33

14 ก.ค. 2553 19:25
 1. อยากได้โจทย์เคมีมากๆๆ เรื่องเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล ความเข้มข้น และสมบัติของสาร อย่างละ 10 ข้อ เฉลยด้วยนะ ต้องการด่วนมาก ขอบคุนล่วงหน้านะคะ จากเด็กชุมพร 5/3 ส.อ.

ความคิดเห็นที่ 34

6 ส.ค. 2553 11:06
 1. อยากได้ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเคมี ม.4 50ข้อค่ะ ช่วยหน่อย ส่งวันจันทร์ น่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35

15 ก.ย. 2553 15:40
 1. คือว่าหนุอยากได้แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยและวิธีทำเรื่องโมลอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

15 ก.ย. 2553 15:41
 1. ประมาณ10ข้อนะคะ

ความคิดเห็นที่ 38

30 ก.ย. 2553 12:32
 1. ได้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แต่ทำไม่ได้ มีใครพอจะช่วยได้ไหมค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ จะต้องรีบส่งอาจารย์ด้วย ช่วยด้วยนะคะ ในการหาปริมาณของ H3PO4 ในสารตัวอย่างพบว่า เมื่อนำสารละลายตัวอย่าง 20 mL มาทำปฏิกิริยากับสารละลายแมกนิเซีย (เป็นสารละลายที่ประกอบด้วย Mg2+ และ NH4+) พบว่าได้ตะกอน MgNH4PO4.6H2O เมื่อนำตะกอนไปเผาจนน้ำหนักคงที่ จะได้ Mg2P2O7 หนัก 0.1332 กรัม จงคำนวณหาร้อยละของ H3PO4 ในสารละลายตัวอย่าง

ความคิดเห็นที่ 39

14 พ.ย. 2553 11:05
 1. มวลอะตอมของ H เท่ากับ 1.008 H 1 อะตอมจะมีมวลกี่กรัม >>> มวลอะตอมของ H = มวลของ H 1อะตอม(g)/1.66 คูณ 10 ยกกำลัง -24 (g) แทนค่า 1.008 = มวลของ H 1 อะตอม(g)/1.66 คูณ 10 ยกกำลัง -24 (g) มวลของ H 1 อะตอม = 1.66 คูณ 10 ยกกำลัง -24 คูณ 1.008 g ดังนั้น มวลของ H 1 อะตอม = 1.67 คูณ 10 ยกกำลัง -24 g

ความคิดเห็นที่ 40

14 พ.ย. 2553 11:11
 1. การหามวลโมเลกุล ตัวอย่าง จงหามวลโมเลกุลของ H2O มวลโมเลกุลของ H2O = (มวลอะตอมของ H x จำนวนอะตอมของ H) + (มวลอะตอมของ O x จำวนอะตอมของO) มวลโมเลกุลของ H2O = (1.008 x 2) + (15.999 x 1) มวลโมเลกุลของ H2O = 2.016 + 15.999 มวลโมเลกุลของ H2O = 18.015 ตอบ 18.015

ความคิดเห็นที่ 41

14 พ.ย. 2553 11:15
 1. กำมะถัน 1 โมเลกุลประกอบด้วยกำมะถันกี่อะตอม ถ้ากำมะถันมีมวลโมเลกุล 256.523 และ มวลอะตอมเท่ากับ 32.066 มวลโมเลกุลของ S = (มวลอะตอมของ S x จำนวนอะตอมของS) 256.523 = 32.066 x จำนวนอะตอมของ S 256.523/32.066 = จำนวนอะตอมของ S .'. จำนวนอะตอมของ S = 7.9998 อะตอม ตอบ 7.9998 อะตอม

ความคิดเห็นที่ 42

11 ม.ค. 2554 21:05
 1. .....

ความคิดเห็นที่ 43

21 พ.ค. 2554 10:58
 1. อยากได้ข้อสอบเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์กะเรื่อง แก็ส ของแข็ง ของเหลว เรื่องละ20ข้อก็พอค่ะ พร้อมวิธีทำและเฉลยด้วยนะคะส่งคุงครูพฤหัสนี้แล้วอ่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

10 ก.ค. 2554 10:18
 1. อยากได้ข้อสอบเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์กะเรื่อง มวลอะตอม โมเลกุลและโมลเรื่องละ30ข้อ พร้อมวิธีทำและเฉลยด้วยนะคะส่งคุงครูจันทร์นี้แล้วอ่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

7 ก.ย. 2554 17:30
 1. ขอโจทย์ปัญหาพร้อมวิธีทำและเฉลยเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ประมาณ 10 ข้อ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

25 ม.ค. 2555 20:43
 1. ขอ ข้อสอบเคมีเรื่องแก๊ส ที่เป็นการคำนวณด้วยนะคะ ขอร้อง ได้โปรดเถอะคะ

ความคิดเห็นที่ 47

28 ม.ค. 2555 16:48
 1. อยากได้ตั้งแต่ 4.10 เปนต้นไปค่ะ แอบยาก เบา ๆๆ T^T~

ความคิดเห็นที่ 48

24 มิ.ย. 2555 15:57
 1. อยากทราบว่าธาตูแต่ล่ะชนิดอยู่ในผลึกอะไร

ความคิดเห็นที่ 49

14 พ.ย. 2555 14:18
 1. ธาตุยูโรเพียม (Eu) พบในธรรมชาติ 2 ไอโซโทปคือEu ห้อย 151 มีมวลอะตอมเท่ากับ 150.9198 และ Eu ห้อย 153 มีมวลอะตอมเท่ากับ 052.9212ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุยูโรเพียมเท่ากับ 151.964 จงหาปริมาณร้อยละของธาตุยูโรเพียมแต่ละไอโซโทป

ความคิดเห็นที่ 50

20 พ.ค. 2556 18:26
 1. บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกระบอกฉีดยาที่ความดัน 1บรรยากาศ ถ้าปิดปลายกระบอกฉีนยาไว้แล้วกดด้านหลอดฉีนยาจนปริมาตรของแก๊สเหลือเพียง 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความดันในกระบอกฉีนยาจะเป็นเท่าใด

ความคิดเห็นที่ 51

Art_Chaiwat
23 มิ.ย. 2556 17:40
 1. เฉลย4.8เคมีปริมารสัมพันธ์

   


ความคิดเห็นที่ 52

Art_Chaiwat
23 มิ.ย. 2556 17:43
 1. แบบฝึกหัด4.8อ่ะเฉลยหน่อย


ความคิดเห็นที่ 53

29 ส.ค. 2556 21:27
 1. อยากได้เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.8 อ่ะค่ะ ดว่นๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54

25 พ.ย. 2556 20:04
 1. แก๊สออกซิเจน(oห้อย2)48.0กรัม มีกี่อะตอม และมีปริมาตรเท่าใด ที่STP

ความคิดเห็นที่ 55

17 พ.ค. 2557 11:00
 1. ธาตุซิลิคินในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทปคือมีมวลอะตอมเท่ากับิ27.977 28.976 และ 29.974 คิดเป็นร้อยละ 92.21 4.70 และ3.09 ตามลำดับจหามวลของอะตอมของธาตุซิลิคลอน ส่งครูวันจันช่วยทำหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

17 พ.ค. 2557 11:08
 1. ธาตุซิลิอนในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทปคือมวลอะตอมเท่ากับ27.977 28.976 และ 29.974 คิดเป็นร้อยละ 92.21 4.70 และ 3.09 9 ตามลำดับจงหามวลอะตอมของธาตุซิลิคลอน ส่งครูวันจันช่วยทำหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 57

14 ก.ค. 2557 18:01
 1. ขอเฉลลยแบบฝึกหัด4.11 เคมี เล่ม2ม.4-6

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น