มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อไหมค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละข้อสองข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะ

มีแบบฝึกหัด.พร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อมั้ยค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละสิบข้อ ยี่สิบข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะเอาแค่ 2 เรื่องอ่ะค่ะ แต่รวมกัน 200 ข้อ ใครมีก็ขอหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

........ อุนจิจัง
26 ก.ค. 2549 19:00
58 ความเห็น
319097 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย deathspirit

เอ่อ ถ้าจะให้ไปหามา 200 ข้อ แถมเฉลยให้อีก คงไม่ไหวครับ (อย่างมากก็คงได้แต่โจทย์ซัก 10-20 ข้อ) แนะนำว่าไปหาจากหนังสือจะดีกว่า แล้วข้อไหนที่สงสัยก็ค่อยมาถามเป็นข้อๆไปจะดีกว่าครับว่าแต่ทำไมอาจารย์สั่งงานโหดจังครับ ให้หาโจทย์พร้อมเฉลย 200 ข้อ นำมาส่งภายในไม่ถึง 1 สัปดาห์
26 ก.ค. 2549 19:10


ความคิดเห็นที่ 2 โดย GFK

ร้านหนังสือ คือ คำตอบสุดท้าย เหอๆ
26 ก.ค. 2549 19:13


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นู๋...Soy.....

ไปหาหนังสือที่รวมโจทย์ และแบบฝึกหัดดีกว่าเช่น รวมโจทย์เอ็นทรานซ์ ของอ. สำราญ พฤกษ์สุนทร ก็ได้นะ

รู้สึกว่าจะมีโจทย์เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ ประมาณ 600 กว่าข้อ
27 ก.ค. 2549 01:59


ความคิดเห็นที่ 4 โดย xx

เครื่อง copy เป็นเครื่องจักร ที่เทวดา ประทานให้ แก่มวลมนุษย์
27 ก.ค. 2549 15:46


ความคิดเห็นที่ 7 โดย beeby

มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องปริมาณสัมพันธ์พร้อมเฉลยประมาณ20ข้อไหมค่ะจะส่งวันจันทร์นี้แล้วอ่า 

1 มี.ค. 2551 21:27


ความคิดเห็นที่ 9 Rakdet (Guest)

ในหนังสือมีเต็มเลยอ่ะ ลองทำสนุกดี ตอนนี้ปิดเทอมเริ่มลืมๆไปแล้ว
14 มี.ค. 2551 16:11


ความคิดเห็นที่ 10 mae-hi@hotmail.com (Guest)

<P>บอกเฉลยเคมีกิจกรรมท้ยบทหน่อย</P>

<P>&nbsp;</P>
12 มิ.ย. 2551 16:02


ความคิดเห็นที่ 11 ออออิ (Guest)

ไม่มีอะ
1 ก.ย. 2551 18:51


ความคิดเห็นที่ 12 ja_ki_ra@hotmail.com (Guest)

ต้องการเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดของเรืองเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

7 ก.ย. 2551 16:52


ความคิดเห็นที่ 13 am_seewart@hotmail.com (Guest)

อยากได้เฉลย แบบฝึกหัด 4.1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของหนังสือสสวท� คัยมีขอหน่อยจร้า

16 พ.ย. 2551 16:54


ความคิดเห็นที่ 14 jane_stilpit@hotmail .com (Guest)

อยากได้ข้อสอบพร้อมเฉลยเรื่องปริมาณสัมพันธ์ด่วนๆเลยตอนนี้

5 มี.ค. 2552 10:15


ความคิดเห็นที่ 17 jane_v4ida@hotmail (Guest)

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2เรื่องพันธะเคมีให้หน่วยใครก็ได้ช่วยที่ เครียด
4 ก.พ. 2553 19:52


ความคิดเห็นที่ 18 ไอ (Guest)

คำถามเรื่องโมล
จงหาว่า NH_3 8.5 กรัมจะมีจำนวนโมเลกุลเท่าไหร่ (มวลอะตอม N=14,H=1
วิธีทำ N/〖6.02×10〗^23 = g/M
N/〖6.02×10〗^23 = 8.5/17
N = 8.5/(17 )×〖6.02×10〗^23
= 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
ก๊าซ 〖so〗_(2 ) 11.2 〖dm〗^3 ที่ STP จะมีมวลกี่กรัม ( มวลอะตอมของ s=32,o=16 )
วิธีทำ g/M = (V ที่ STP)/22.4
m/64 = 11.2/22.4
m = 32 กรัม
ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ก๊าซ co_2 1 โมลจะมีจำนวนโมเลกุลของ co_2 เท่ากับ เลขอโวกาโดว
ข. ก๊าซ ฟลูออรีน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ เลขอโวกาโดว
ค. โลหะเงิน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 〖6.02×10〗^23
ง. โซเดียมคลอไรด์ โมลจะมีจำนวนโซเดียมไอออนเท่ากับ 〖6.02×10〗^23
ตอบข้อ ก
ก๊าซ A มีสูตรโมเลกุลเป็น A_3 ถ้ามีก๊าซนี้อยู่ 〖6.02×10〗^23 อะตอม จะมีปริมาตรใดที่ STP
ปริมาตร 〖11.2 dm〗^3 ที่ STP
ปริมาตร 〖4.48 dm〗^3 ที STP
ปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP
ปริมาตร 〖3.48 dm〗^3 ที่ STP
ตอบข้อ ก. วิธีทำ HCI 36.5 มีปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP
HCI 18.25 จะมีปริมาตร (18.25 ×22.4)/36.5 = 〖11.2 dm〗^3ที่ STP
C_2 H_2 2 โมล มีกี่อะตอม
วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
แทนว่า 2 = N/〖6.02×10〗^23
N = 〖2×6.02×10〗^23 โมเลกุล
แต่ C_2 H_2 1 โมเลกุล ประกอบด้วยธาตูทั้งหมด 4 อะตอม
 C_2 H_2 2 โมล มี 〖4×2×6.02×10〗^23 อะตอม = 〖4.816×10〗^24
〖NH〗_3 5 โมล มีกี่โมเลกุล
วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
แทนค่า 5 = N/〖6.02×10〗^23
N = 〖5×6.02×10〗^23
= 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
ก๊าซโอโซน (O_3) 〖6.02×10〗^23 อะตอม มีกี่โมล
วิธีทำ เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซ อนุภาคของโอโซนต้องเป็นโมเลกุล
โดย โอโซน 3 อะตอม = 1 โมเลกุล
โอโซน 〖6.02×10〗^23 อะตอม = 〖6.02×10〗^23/3 โมเลกุล
จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
แทนค่า n = ( 〖6.02×10〗^23 )/( 〖3×6.02×10〗^23 )
= 1/3 โมล

จงคำนวนหาจำนวนโมลของสารต่อไปนี้ ( กำหนดมวลอะตอมของ H = 1 ,O = 16,Al = 27 )
น้ำ ( H_2 O ) 0.36 กรัม
อะลูมิเนียม 2.70 กรัม
วิธีทำ ก. น้ำ 0.36 กรัม
จากสูตร n = g/m
n = 0.36/18 = 0.02 โมล
ข. อะลูมิเนียม 2.70 กรัม
จากสูตร n = g/m
n = 2.7/27 = 0.1 โมล
9. กรดซัลฟิวริก กรัม ก๊าซไฮโดรเจน กรัม และก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ กรัม สารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด (H = 1,S = 32,O =16.Cl = 35.5 )
วิธีทำ จาดสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
แทนค่า กรดซัลฟิวริก ( H_2 〖SO〗_4) 9.8/98 = N/〖6.02×10〗^23
N = 〖0.1×6.02×10〗^23 = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) 2/2 = N/〖6.02×10〗^23
N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) = 36.5/36.5
= N/〖6.02×10〗^23
N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
 H_2 〖SO〗_4 9.8 กรัม มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด

ข้อใดถูกต้องที่สุด ในภาวะอุณหภูมิและความดันเท่ากัน (H = 1,C = 12)
C_2 H_2 13 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ H_2 1 กรัม
C_2 H_2 1 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ H_2 1 กรัม
C_2 H_2 1 โมเลกุล มีน้ำหนักเท่ากับ H_2 1 โมลโมเลกุล
C_2 H_2 1 โมลโมเลกุล มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน 2 โมลอะตอม รวมกับไฮโดรเจน 2 โมลอะตอม
ตอบ ข้อ 1 เพราะ C_2 H_2 13 กรัม = 13/26 = 0.5 โมล
= 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล
H_2 1 กรัม = 1/2 = 0.5 โมล
= 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล
จะต้องชั่งเหล็กมากี่กรัม เพื่อให้มีเหล็กอยู่〖0.384×10〗^23 อะตอม(Fe = 55.85)
0.802
3.56
0.0638
ข้อมูลไม่พอ
ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
g/55.85 = (0.384〖×10〗^23)/〖6.02×10〗^23
g = 3.56
12. ออกซิเจน 48 กรัมที่ STP มีปริมาตรเท่าใด (O =16 )
1. 16.8 ลิตร
2. 33.6 ลิตร
3. 67.2 ลิตร
4. 134.4 ลิตร
ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = V/22.4
48/32 = V/22.4 (มวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน=32)
V = 48/32× 22.4 = 33.6 ลิตร
13. สารประกอบ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2 กรัม มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบกี่โมล
(H = 1, N = 14, O = 16, P = 31)
2.4
2.7
4.8
5.4
ตอบข้อ 4) มงลโมเลกุลของ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 = 2N+ 8H+H+p+40
= 28+8+1+31+64 = 132
จากสูตร n = 79.2/132 โมล
สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 1 โมล มี H 9 โมลอะตอม
สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2/132 โมล มี H = 9×79.2/132 = 5.4
14. ก๊าซชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.964 g⁄1ที่ STP ก๊าซนี้น่าจะเป็นก๊าซใด (H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, C = 12)
1. 〖NO〗_2
2. N_2 H_4
3. 〖SO〗_2
4. 〖CO〗_2
ตอบข้อ 4) จากสูตร g/M = V/22.4
1.964/M = 1/22.4
M = 1.964 × 22.4 = 44
และ มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2 = 44
15. ก๊าซแอมโมเนีย 〖( NH〗_(3 )) 5.1 กรัม จะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP (มวลอะตอมของ H = 1, N = 14)
วิธีทำ จากสูตร g/M = V/22.4
5.1/17 = V/22.4
V = 5.1/17 ×22.4 = 6.72 〖dm〗^3
 จะมีปริมาตร 6.72 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP


16. จำนวนโมลของสารในข้อใดน้อยที่สุด (S = 32, Br = 80, F = 19, Hg = 200, He = 4)
1. ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 ที่STP
2.กำมะถันรอมบิก 76.8 กรัม
3. 〖BrF〗_3 82.2 กรัม
4. ปรอท 90.3 กรัม
ตอบข้อ 2) วิธีทำ เพราะกำมะถันรอมบิก 1 โมเลกุล มี 8 อะตอม
 มวลโมเลกุลของกำมะถันรอมบิก = 32×8 = 256
n = g/M 76.8/256 = 0.3 โมล
แต่ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 = 11.2/22.4 = 0.5 โมล
〖BrF〗_3 มีมวลโมเลกุล = 80+57 = 137
 n = 82.2/137 = 0.6 โมล
ปรอท 90.3 กรัม = 90.3/200 = 0.45 โมล
17. สาร A มีมวลโมเลกุล 64 ประกอบด้วย S และ O อย่างละเท่า ๆกันโดยมวล ถ้า สาร A 32 กรัม มีอนุภาคเท่ากับสาร B 22 กรัม สาร B อาจเป็นสารใด
1. 〖CS〗_2
2. 〖NO〗_2
3. 〖SO〗_2
4. 〖CO〗_2
ตอบข้อ 4) วิธีทำ จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
32/64 = N/〖6.02×10〗^23
N = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
B 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล 22 กรัม
B〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล = (22×〖6.02×10〗^23)/〖3.01×10〗^23
= 44 = มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2
18. คริปตอนที่ 44.8 〖dm〗^3 ที่ STP มีมวลเท่าใด (Kr = 84)
1. 22.4 กรัม
2. 44.8 กรัม
3. 84.0 กรัม
4. 168.0 กรัม
ตอบข้อ 4) วิธีทำ คริปตอนเป็นก๊าซเฉื่อย 1 โมเลกุล มี 1 อะตอม
 มวลอะตอมของ Kr = 84
g/M = V/22.4
g/84 = 44.8/22.4
g = 168
19. 〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 อะตอม มีกี่โมล
1. 0.5
2. 1
3. 3.6
4. 6
ตอบข้อ 2) วิธีทำ 〖CaSO〗_4 1 โมเลกุล = 6 อะตอม
〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 = ( 〖3.612×10〗^24)/6
= 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
= 1 โมล
20.
14 ก.พ. 2553 04:08


ความคิดเห็นที่ 19 james_n_n@hotmail.com (Guest)

ขอข้อสอบเคมี ม.4 ทั้งสองเทอมได้มั๊ยค่ะ
เอาเฉลยด้วยค่ะ ต้องการมากๆ เพราะหนูเรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
อยากทำแบบฝึกหัดมากๆ
ขอบคุณค่ะ
22 ก.พ. 2553 15:17


ความคิดเห็นที่ 20 james_n_n@hotmail.com (Guest)

ขอข้อสอบฟิสิกส์ทั้งสองเทอมนะค่ะ เอาเฉลยด้วย ขอบคุณค่ะ
22 ก.พ. 2553 15:29


ความคิดเห็นที่ 21 hello_Nu_whan@hotmail.com (Guest)

อยากได้เนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก็ส
อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส พร้อมทั้งโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยอธิบายด้วยนะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
8 พ.ค. 2553 20:23


ความคิดเห็นที่ 25 โดย เลงแก้ม

2.คาร์บอนมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ กับ ค่ามวลอะตอมเฉลี่ยของคาร์บอนเป็นเท่าไรโดยกำหนดให้ มีในธรรมชาติ 98.89% มวลอะตอม 12.000 มีในธรรมชาติ 1.11% มวลอะตอม 13.003
1. 11.998
2. 12.001
3. 12.011
4. 12.103

ตอบข้อ3 นะคะ
เฉย อยุ่ด้านล่างคะ
20 พ.ค. 2553 21:10


ความคิดเห็นที่ 26 โดย เลงแก้ม

มวลอะตอมเฉลี่ย = (มวลของธาตุแต่ละไอโซโทป) x (%ในธรรมชาติ)/100


= (12.000 x %98.89) + (13.003 x 1.11)/100


= 12.001

อยากได้โจทย์ ขอได้นะคะ

........เลงแก้ม...พัทลุง ม.5/6 คะ
20 พ.ค. 2553 21:14


ความคิดเห็นที่ 31 dawkrajaiy-30@hotmail.com (Guest)

อยากได้ข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธืใครมีขอหน่อยนะ :< TT
9 ก.ค. 2553 19:50


ความคิดเห็นที่ 32 noname (Guest)

TEST : ยาลดกรดมักเป็นของผสมของเบส 2 ชนิด ได้แก่ Al(OH)3 และ Mg(OH)2 ถ้ายาลดกรด 0.4826 g. ทำให้เป็นกลางด้วย 1.00 M HNO3 จำนวน 17.30 ml จงหา% Al(OH)3 ในยานี้


คำตอบ 34.397 %
10 ก.ค. 2553 14:50

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น