มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อไหมค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละข้อสองข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะ

มีแบบฝึกหัด.พร้อมเฉลยเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ กับเรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ประมาณ 200 ข้อมั้ยค่ะ ส่งจารย์วันจันทร์นี้อ่า ช่วยทีนะ เอามาทีละสิบข้อ ยี่สิบข้อก็ได้ค่ะ ช่วยด้วยน้า ขอบคุณค่ะเอาแค่ 2 เรื่องอ่ะค่ะ แต่รวมกัน 200 ข้อ ใครมีก็ขอหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

........ อุนจิจัง


ความคิดเห็นที่ 1 

deathspirit
26 ก.ค. 2549 19:10
 1. เอ่อ ถ้าจะให้ไปหามา 200 ข้อ แถมเฉลยให้อีก คงไม่ไหวครับ (อย่างมากก็คงได้แต่โจทย์ซัก 10-20 ข้อ) แนะนำว่าไปหาจากหนังสือจะดีกว่า แล้วข้อไหนที่สงสัยก็ค่อยมาถามเป็นข้อๆไปจะดีกว่าครับ  ว่าแต่ทำไมอาจารย์สั่งงานโหดจังครับ ให้หาโจทย์พร้อมเฉลย 200 ข้อ นำมาส่งภายในไม่ถึง 1 สัปดาห์ความคิดเห็นที่ 2

GFK vcharkarn veditor
26 ก.ค. 2549 19:13
 1. ร้านหนังสือ คือ คำตอบสุดท้าย เหอๆความคิดเห็นที่ 3

นู๋...Soy.....
27 ก.ค. 2549 01:59
 1. ไปหาหนังสือที่รวมโจทย์ และแบบฝึกหัดดีกว่า  เช่น รวมโจทย์เอ็นทรานซ์ ของอ. สำราญ พฤกษ์สุนทร ก็ได้นะ

  รู้สึกว่าจะมีโจทย์เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ ประมาณ 600 กว่าข้อความคิดเห็นที่ 4

xx
27 ก.ค. 2549 15:46
 1. เครื่อง copy เป็นเครื่องจักร ที่เทวดา ประทานให้ แก่มวลมนุษย์ความคิดเห็นที่ 7

beeby
1 มี.ค. 2551 21:27
 1. มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องปริมาณสัมพันธ์พร้อมเฉลยประมาณ20ข้อไหมค่ะ  จะส่งวันจันทร์นี้แล้วอ่า   
ความคิดเห็นที่ 9

Rakdet (Guest)
14 มี.ค. 2551 16:11
 1. ในหนังสือมีเต็มเลยอ่ะ ลองทำสนุกดี ตอนนี้ปิดเทอมเริ่มลืมๆไปแล้วความคิดเห็นที่ 10

mae-hi@hotmail.com (Guest)
12 มิ.ย. 2551 16:02
 1. <P>บอกเฉลยเคมีกิจกรรมท้ยบทหน่อย</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 11

ออออิ (Guest)
1 ก.ย. 2551 18:51
 1. ไม่มีอะความคิดเห็นที่ 12

ja_ki_ra@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2551 16:52
 1. ต้องการเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดของเรืองเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็นที่ 13

am_seewart@hotmail.com (Guest)
16 พ.ย. 2551 16:54
 1. อยากได้เฉลย แบบฝึกหัด 4.1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของหนังสือสสวท� คัยมีขอหน่อยจร้า
ความคิดเห็นที่ 14

jane_stilpit@hotmail .com (Guest)
5 มี.ค. 2552 10:15
 1. อยากได้ข้อสอบพร้อมเฉลยเรื่องปริมาณสัมพันธ์ด่วนๆเลยตอนนี้
ความคิดเห็นที่ 17

jane_v4ida@hotmail (Guest)
4 ก.พ. 2553 19:52
 1. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2เรื่องพันธะเคมีให้หน่วยใครก็ได้ช่วยที่ เครียดความคิดเห็นที่ 18

ไอ (Guest)
14 ก.พ. 2553 04:08
 1. คำถามเรื่องโมล
  จงหาว่า NH_3 8.5 กรัมจะมีจำนวนโมเลกุลเท่าไหร่ (มวลอะตอม N=14,H=1
  วิธีทำ N/〖6.02×10〗^23 = g/M
  N/〖6.02×10〗^23 = 8.5/17
  N = 8.5/(17 )×〖6.02×10〗^23
  = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
  ก๊าซ 〖so〗_(2 ) 11.2 〖dm〗^3 ที่ STP จะมีมวลกี่กรัม ( มวลอะตอมของ s=32,o=16 )
  วิธีทำ g/M = (V ที่ STP)/22.4
  m/64 = 11.2/22.4
  m = 32 กรัม
  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  ก. ก๊าซ co_2 1 โมลจะมีจำนวนโมเลกุลของ co_2 เท่ากับ เลขอโวกาโดว
  ข. ก๊าซ ฟลูออรีน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ เลขอโวกาโดว
  ค. โลหะเงิน 1 โมล จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 〖6.02×10〗^23
  ง. โซเดียมคลอไรด์ โมลจะมีจำนวนโซเดียมไอออนเท่ากับ 〖6.02×10〗^23
  ตอบข้อ ก
  ก๊าซ A มีสูตรโมเลกุลเป็น A_3 ถ้ามีก๊าซนี้อยู่ 〖6.02×10〗^23 อะตอม จะมีปริมาตรใดที่ STP
  ปริมาตร 〖11.2 dm〗^3 ที่ STP
  ปริมาตร 〖4.48 dm〗^3 ที STP
  ปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP
  ปริมาตร 〖3.48 dm〗^3 ที่ STP
  ตอบข้อ ก. วิธีทำ HCI 36.5 มีปริมาตร 〖2.24 dm〗^3ที่ STP
  HCI 18.25 จะมีปริมาตร (18.25 ×22.4)/36.5 = 〖11.2 dm〗^3ที่ STP
  C_2 H_2 2 โมล มีกี่อะตอม
  วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
  แทนว่า 2 = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖2×6.02×10〗^23 โมเลกุล
  แต่ C_2 H_2 1 โมเลกุล ประกอบด้วยธาตูทั้งหมด 4 อะตอม
   C_2 H_2 2 โมล มี 〖4×2×6.02×10〗^23 อะตอม = 〖4.816×10〗^24
  〖NH〗_3 5 โมล มีกี่โมเลกุล
  วิธีทำ จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
  แทนค่า 5 = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖5×6.02×10〗^23
  = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
  ก๊าซโอโซน (O_3) 〖6.02×10〗^23 อะตอม มีกี่โมล
  วิธีทำ เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซ อนุภาคของโอโซนต้องเป็นโมเลกุล
  โดย โอโซน 3 อะตอม = 1 โมเลกุล
  โอโซน 〖6.02×10〗^23 อะตอม = 〖6.02×10〗^23/3 โมเลกุล
  จากสูตร n = N/〖6.02×10〗^23
  แทนค่า n = ( 〖6.02×10〗^23 )/( 〖3×6.02×10〗^23 )
  = 1/3 โมล

  จงคำนวนหาจำนวนโมลของสารต่อไปนี้ ( กำหนดมวลอะตอมของ H = 1 ,O = 16,Al = 27 )
  น้ำ ( H_2 O ) 0.36 กรัม
  อะลูมิเนียม 2.70 กรัม
  วิธีทำ ก. น้ำ 0.36 กรัม
  จากสูตร n = g/m
  n = 0.36/18 = 0.02 โมล
  ข. อะลูมิเนียม 2.70 กรัม
  จากสูตร n = g/m
  n = 2.7/27 = 0.1 โมล
  9. กรดซัลฟิวริก กรัม ก๊าซไฮโดรเจน กรัม และก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ กรัม สารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด (H = 1,S = 32,O =16.Cl = 35.5 )
  วิธีทำ จาดสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
  แทนค่า กรดซัลฟิวริก ( H_2 〖SO〗_4) 9.8/98 = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖0.1×6.02×10〗^23 = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
  ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) 2/2 = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
  ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) = 36.5/36.5
  = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
   H_2 〖SO〗_4 9.8 กรัม มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด

  ข้อใดถูกต้องที่สุด ในภาวะอุณหภูมิและความดันเท่ากัน (H = 1,C = 12)
  C_2 H_2 13 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ H_2 1 กรัม
  C_2 H_2 1 กรัม มีปริมาตรเท่ากับ H_2 1 กรัม
  C_2 H_2 1 โมเลกุล มีน้ำหนักเท่ากับ H_2 1 โมลโมเลกุล
  C_2 H_2 1 โมลโมเลกุล มีจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน 2 โมลอะตอม รวมกับไฮโดรเจน 2 โมลอะตอม
  ตอบ ข้อ 1 เพราะ C_2 H_2 13 กรัม = 13/26 = 0.5 โมล
  = 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล
  H_2 1 กรัม = 1/2 = 0.5 โมล
  = 〖0.5×6.02×10〗^23 โมเลกุล
  จะต้องชั่งเหล็กมากี่กรัม เพื่อให้มีเหล็กอยู่〖0.384×10〗^23 อะตอม(Fe = 55.85)
  0.802
  3.56
  0.0638
  ข้อมูลไม่พอ
  ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
  g/55.85 = (0.384〖×10〗^23)/〖6.02×10〗^23
  g = 3.56
  12. ออกซิเจน 48 กรัมที่ STP มีปริมาตรเท่าใด (O =16 )
  1. 16.8 ลิตร
  2. 33.6 ลิตร
  3. 67.2 ลิตร
  4. 134.4 ลิตร
  ตอบข้อ 2 จากสูตร g/M = V/22.4
  48/32 = V/22.4 (มวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน=32)
  V = 48/32× 22.4 = 33.6 ลิตร
  13. สารประกอบ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2 กรัม มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบกี่โมล
  (H = 1, N = 14, O = 16, P = 31)
  2.4
  2.7
  4.8
  5.4
  ตอบข้อ 4) มงลโมเลกุลของ 〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 = 2N+ 8H+H+p+40
  = 28+8+1+31+64 = 132
  จากสูตร n = 79.2/132 โมล
  สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 1 โมล มี H 9 โมลอะตอม
  สารประกอบ〖〖( NH〗_(4 ))〗_(2 ) 〖HPO〗_4 79.2/132 โมล มี H = 9×79.2/132 = 5.4
  14. ก๊าซชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.964 g⁄1ที่ STP ก๊าซนี้น่าจะเป็นก๊าซใด (H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, C = 12)
  1. 〖NO〗_2
  2. N_2 H_4
  3. 〖SO〗_2
  4. 〖CO〗_2
  ตอบข้อ 4) จากสูตร g/M = V/22.4
  1.964/M = 1/22.4
  M = 1.964 × 22.4 = 44
  และ มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2 = 44
  15. ก๊าซแอมโมเนีย 〖( NH〗_(3 )) 5.1 กรัม จะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP (มวลอะตอมของ H = 1, N = 14)
  วิธีทำ จากสูตร g/M = V/22.4
  5.1/17 = V/22.4
  V = 5.1/17 ×22.4 = 6.72 〖dm〗^3
   จะมีปริมาตร 6.72 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP


  16. จำนวนโมลของสารในข้อใดน้อยที่สุด (S = 32, Br = 80, F = 19, Hg = 200, He = 4)
  1. ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 ที่STP
  2.กำมะถันรอมบิก 76.8 กรัม
  3. 〖BrF〗_3 82.2 กรัม
  4. ปรอท 90.3 กรัม
  ตอบข้อ 2) วิธีทำ เพราะกำมะถันรอมบิก 1 โมเลกุล มี 8 อะตอม
   มวลโมเลกุลของกำมะถันรอมบิก = 32×8 = 256
  n = g/M 76.8/256 = 0.3 โมล
  แต่ก๊าซฮีเลียม 〖11.2 dm〗^3 = 11.2/22.4 = 0.5 โมล
  〖BrF〗_3 มีมวลโมเลกุล = 80+57 = 137
   n = 82.2/137 = 0.6 โมล
  ปรอท 90.3 กรัม = 90.3/200 = 0.45 โมล
  17. สาร A มีมวลโมเลกุล 64 ประกอบด้วย S และ O อย่างละเท่า ๆกันโดยมวล ถ้า สาร A 32 กรัม มีอนุภาคเท่ากับสาร B 22 กรัม สาร B อาจเป็นสารใด
  1. 〖CS〗_2
  2. 〖NO〗_2
  3. 〖SO〗_2
  4. 〖CO〗_2
  ตอบข้อ 4) วิธีทำ จากสูตร g/M = N/〖6.02×10〗^23
  32/64 = N/〖6.02×10〗^23
  N = 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล
  B 〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล 22 กรัม
  B〖3.01×10〗^23 โมเลกุล มีมวล = (22×〖6.02×10〗^23)/〖3.01×10〗^23
  = 44 = มวลโมเลกุลของ 〖CO〗_2
  18. คริปตอนที่ 44.8 〖dm〗^3 ที่ STP มีมวลเท่าใด (Kr = 84)
  1. 22.4 กรัม
  2. 44.8 กรัม
  3. 84.0 กรัม
  4. 168.0 กรัม
  ตอบข้อ 4) วิธีทำ คริปตอนเป็นก๊าซเฉื่อย 1 โมเลกุล มี 1 อะตอม
   มวลอะตอมของ Kr = 84
  g/M = V/22.4
  g/84 = 44.8/22.4
  g = 168
  19. 〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 อะตอม มีกี่โมล
  1. 0.5
  2. 1
  3. 3.6
  4. 6
  ตอบข้อ 2) วิธีทำ 〖CaSO〗_4 1 โมเลกุล = 6 อะตอม
  〖CaSO〗_4 〖3.612×10〗^24 = ( 〖3.612×10〗^24)/6
  = 〖6.02×10〗^23 โมเลกุล
  = 1 โมล
  20.ความคิดเห็นที่ 19

james_n_n@hotmail.com (Guest)
22 ก.พ. 2553 15:17
 1. ขอข้อสอบเคมี ม.4 ทั้งสองเทอมได้มั๊ยค่ะ
  เอาเฉลยด้วยค่ะ ต้องการมากๆ เพราะหนูเรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
  อยากทำแบบฝึกหัดมากๆ
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 20

james_n_n@hotmail.com (Guest)
22 ก.พ. 2553 15:29
 1. ขอข้อสอบฟิสิกส์ทั้งสองเทอมนะค่ะ เอาเฉลยด้วย ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 21

hello_Nu_whan@hotmail.com (Guest)
8 พ.ค. 2553 20:23
 1. อยากได้เนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก็ส
  อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส พร้อมทั้งโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยอธิบายด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 25

เลงแก้ม
20 พ.ค. 2553 21:10
 1. 2.คาร์บอนมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ กับ ค่ามวลอะตอมเฉลี่ยของคาร์บอนเป็นเท่าไรโดยกำหนดให้ มีในธรรมชาติ 98.89% มวลอะตอม 12.000 มีในธรรมชาติ 1.11% มวลอะตอม 13.003
  1. 11.998
  2. 12.001
  3. 12.011
  4. 12.103

  ตอบข้อ3 นะคะ
  เฉย อยุ่ด้านล่างคะความคิดเห็นที่ 26

เลงแก้ม
20 พ.ค. 2553 21:14
 1. มวลอะตอมเฉลี่ย = (มวลของธาตุแต่ละไอโซโทป) x (%ในธรรมชาติ)/100


  = (12.000 x %98.89) + (13.003 x 1.11)/100


  = 12.001

  อยากได้โจทย์ ขอได้นะคะ

  ........เลงแก้ม...พัทลุง ม.5/6 คะความคิดเห็นที่ 31

dawkrajaiy-30@hotmail.com (Guest)
9 ก.ค. 2553 19:50
 1. อยากได้ข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธืใครมีขอหน่อยนะ :< TTความคิดเห็นที่ 32

noname (Guest)
10 ก.ค. 2553 14:50
 1. TEST : ยาลดกรดมักเป็นของผสมของเบส 2 ชนิด ได้แก่ Al(OH)3 และ Mg(OH)2 ถ้ายาลดกรด 0.4826 g. ทำให้เป็นกลางด้วย 1.00 M HNO3 จำนวน 17.30 ml จงหา% Al(OH)3 ในยานี้


  คำตอบ 34.397 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น