โครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน

ค่ะ ช่วยตอบกกระทู้นี้ด้วยน่ะค่ะ เกี่ยวกับโครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน

และช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยน่ะค่ะ เพราะข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ อย่างมากยังไงก็ขอขอบคุณค่ะ
29 ก.ค. 2549 11:52
18 ความเห็น
57359 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  ... (Guest)

Amylose ประกอบด้วยกลูโคส 250-300 โมเลกุล ซึ่งต่อกันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่ง แต่โซ่ของ Amylose ขดเป็นเกลียวแบบเฮลิกซ์ (Helix) Amylose มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 500,000 Da เป็นโมเลกุลเส้นยาว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย  –1,4 – glucosidic bonds และส่วนน้อยเป็น  –1,6 – glucosidic bondsรูปที่ 7.1 การต่อของกลูโคสใน amylose

Amylopectin บางครั้ง พบว่ามีกลูโคสถึง 1000 โมเลกุล มีโครงสร้างต่างจาก Amylose คือ นอกจากกลูโคสต่อเป็นโซ่ยาวแล้วยังต่อแบบเป็นกิ่งด้วยรูปที่ 7.2 การต่อกลูโคสใน amylopectin

ภายหลังการสกัด amylopectin มีพันธะไฮโดรเจนน้อยกว่า amylose และมีความคงตัวมากกว่า ยังคงสภาพเหลว มีความหนืด ยืดหยุ่น ทำให้เกิดความหนาของน้ำแป้ง โมเลกุลของ amylopectin ประกอบด้วย 3 chains, A chains, B chains และ C chains. A chain หมายถึง chain ที่อยู่นอกสุด (most peripheral: exterior) โดยไม่มี chains อื่นเชื่อมต่อกับมันอยู่เลย, มีค่าเฉลี่ย degree of polymerization (DP) เท่ากับ 12 –16 A chains ประกอบเป็น 40 – 60% ของ glucosyls ทั้งหมดในโมเลกุล สามารถแบ่ง B chains ได้เป็น 3-4 กลุ่มตามความยาว: Long B chains มีค่า DP เท่ากับ 70 – 110, ประมาณ 1 – 3% ของโมเลกุลทั้งหมด; intermediate B chains มีค่า DP เท่ากับ 45 – 60, ประมาณ 10 – 15% ของโมเลกุลทั้งหมด, และ short B chains มีค่า DP เท่ากับ 21 – 24 คิดเป็นประมาณ 25 – 35% ของโมเลกุลทั้งหมด และท้ายที่สุด C chains คือ chain ที่มีการลดลงของส่วนหัวโมเลกุล หรือ ตำแหน่งของการเชื่อมต่อกับ protein primer
29 ส.ค. 2549 16:26


ความคิดเห็นที่ 7 โดย saisanom

นอกจากโครงสร้างทางเคมีของ amylose amylopectin แล้วสัดส่วนขององค์ประกอบทีมีอยู่ในแป้งหรือ starch ชนิดนั้นๆแล้วยังมีผลต่อสมบัติของแป้งชนิดนั้นๆด้วย เช่นแป้งข้าวเจ้าที่มีปริมาณ amylose ต่ำจะต่างจากแป้งข้าวเหนียวซึ่งมีปริมาณ amylopectin สูงมาก การเลือกแป้งไปใช้ประโยชน์ควรคิดถึงสัดส่วนดังกล่าวด้วย สายสนม

20 มี.ค. 2551 13:23


ความคิดเห็นที่ 8 kikkew (Guest)

<P>แล้ว amylopectin จะเกี่ยวกับการทำให้เกิดความคงตัวของขนมมั้ยคะ</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
3 เม.ย. 2551 18:07


ความคิดเห็นที่ 9 โดย '๑'((*-*))P-A-N-G((*-*))'๑'

amylopectin แตกแขนงมากกว่า amylose แล้วก็การเปลี่ยนสีเมื่อทำปฏิกริยากับ ไออดีนก็ต่างกัน ปริมาณที่อย่ในแป้งแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน การละลายน้ำก็ต่างกันคริคริ แต่จามมะได้ว่าต่างกันยังงัย --"

4 เม.ย. 2551 14:53


ความคิดเห็นที่ 12 ople_1986@hotmail.com (Guest)

แล้วพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนำไปเป็นสารเคลือบได้ไหม

เพราะเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์
1 ก.ย. 2551 22:49


ความคิดเห็นที่ 13 taw_sst555@hotmail.com (Guest)

ช่วยบอกชื่อผัก ผลไม้ ที่มีแป้งอยู่เยอะ ๆ ด่ะป่ะ

18 ก.ย. 2552 14:22


ความคิดเห็นที่ 18 yodkwan@yahoo.com (Guest)

แล้วถ้าอะไมโลสกับอะไมโลเพิกตินโดยความร้อน จะมีการแตกตัวอย่างไรคะ และหลังจากแตกตัวแล้ว มันมีความไว้ของการเกิดปฏิกิริยาไหมคะ
23 ก.ค. 2556 23:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น