โครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน

ค่ะ ช่วยตอบกกระทู้นี้ด้วยน่ะค่ะ เกี่ยวกับโครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน

และช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยน่ะค่ะ เพราะข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ อย่างมากยังไงก็ขอขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

... (Guest)
29 ส.ค. 2549 16:26
 1. Amylose ประกอบด้วยกลูโคส 250-300 โมเลกุล ซึ่งต่อกันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่ง แต่โซ่ของ Amylose ขดเป็นเกลียวแบบเฮลิกซ์ (Helix) Amylose มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 500,000 Da เป็นโมเลกุลเส้นยาว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย  –1,4 – glucosidic bonds และส่วนน้อยเป็น  –1,6 – glucosidic bonds  รูปที่ 7.1 การต่อของกลูโคสใน amylose

  Amylopectin บางครั้ง พบว่ามีกลูโคสถึง 1000 โมเลกุล มีโครงสร้างต่างจาก Amylose คือ นอกจากกลูโคสต่อเป็นโซ่ยาวแล้วยังต่อแบบเป็นกิ่งด้วย  รูปที่ 7.2 การต่อกลูโคสใน amylopectin

  ภายหลังการสกัด amylopectin มีพันธะไฮโดรเจนน้อยกว่า amylose และมีความคงตัวมากกว่า ยังคงสภาพเหลว มีความหนืด ยืดหยุ่น ทำให้เกิดความหนาของน้ำแป้ง โมเลกุลของ amylopectin ประกอบด้วย 3 chains, A chains, B chains และ C chains. A chain หมายถึง chain ที่อยู่นอกสุด (most peripheral: exterior) โดยไม่มี chains อื่นเชื่อมต่อกับมันอยู่เลย, มีค่าเฉลี่ย degree of polymerization (DP) เท่ากับ 12 –16 A chains ประกอบเป็น 40 – 60% ของ glucosyls ทั้งหมดในโมเลกุล สามารถแบ่ง B chains ได้เป็น 3-4 กลุ่มตามความยาว: Long B chains มีค่า DP เท่ากับ 70 – 110, ประมาณ 1 – 3% ของโมเลกุลทั้งหมด; intermediate B chains มีค่า DP เท่ากับ 45 – 60, ประมาณ 10 – 15% ของโมเลกุลทั้งหมด, และ short B chains มีค่า DP เท่ากับ 21 – 24 คิดเป็นประมาณ 25 – 35% ของโมเลกุลทั้งหมด และท้ายที่สุด C chains คือ chain ที่มีการลดลงของส่วนหัวโมเลกุล หรือ ตำแหน่งของการเชื่อมต่อกับ protein primerความคิดเห็นที่ 7

saisanom
20 มี.ค. 2551 13:23
 1. นอกจากโครงสร้างทางเคมีของ amylose amylopectin แล้วสัดส่วนขององค์ประกอบทีมีอยู่ในแป้งหรือ starch ชนิดนั้นๆแล้วยังมีผลต่อสมบัติของแป้งชนิดนั้นๆด้วย เช่นแป้งข้าวเจ้าที่มีปริมาณ amylose ต่ำจะต่างจากแป้งข้าวเหนียวซึ่งมีปริมาณ amylopectin สูงมาก การเลือกแป้งไปใช้ประโยชน์ควรคิดถึงสัดส่วนดังกล่าวด้วย   สายสนม
ความคิดเห็นที่ 8

kikkew (Guest)
3 เม.ย. 2551 18:07
 1. <P>แล้ว amylopectin จะเกี่ยวกับการทำให้เกิดความคงตัวของขนมมั้ยคะ</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 9

'๑'((*-*))P-A-N-G((*-*))'๑'
4 เม.ย. 2551 14:53
 1. amylopectin แตกแขนงมากกว่า amylose แล้วก็การเปลี่ยนสีเมื่อทำปฏิกริยากับ ไออดีนก็ต่างกัน ปริมาณที่อย่ในแป้งแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน การละลายน้ำก็ต่างกัน  คริคริ แต่จามมะได้ว่าต่างกันยังงัย --"
ความคิดเห็นที่ 12

ople_1986@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2551 22:49
 1. แล้วพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนำไปเป็นสารเคลือบได้ไหม

  เพราะเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ความคิดเห็นที่ 13

taw_sst555@hotmail.com (Guest)
18 ก.ย. 2552 14:22
 1. ช่วยบอกชื่อผัก ผลไม้ ที่มีแป้งอยู่เยอะ ๆ ด่ะป่ะ
ความคิดเห็นที่ 18

yodkwan@yahoo.com (Guest)
23 ก.ค. 2556 23:48
 1. แล้วถ้าอะไมโลสกับอะไมโลเพิกตินโดยความร้อน จะมีการแตกตัวอย่างไรคะ และหลังจากแตกตัวแล้ว มันมีความไว้ของการเกิดปฏิกิริยาไหมคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น