ตัวกลางอีเทอร์

ผมเคยอ่านเจอ อีเทอร์ คือตัวกลางของดลื่นแสงจริงมั้ยและอีเทอร์ ยังเกี่ยวกับ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางด้านเวลาด้วย


ความคิดเห็นที่ 1


3 ส.ค. 2549 14:14
  1. เรื่องของ อีเทอร์ ยังไม่มีข้อสรุปนะครับ เป็นการตั้งสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปว่า แสงเดินทางโดยใช้ตัวนำหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์จึงสร้าง อีเทอร์ขึ้นมาในเชิงของความคิด เท่าที่ทราบตอนนี้ สิ่งที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์เราค้นเจอและทดสอบแล้วว่ามีจริงคือ ควาร์ก ต่าง ๆ และยังรู้ไปอีกขั้นว่า ควาร์กกลูลอน-พลาสมา เป็นสถานะ พลาสมาของ ควาร์ก (ควาร์กที่อุณภูมิสูงยิ่งยวด ใกล้อุณหภูมิหลังเกิดบิกแบง 1 ล้านส่วนของวินาที) มีสภาพเป็นอนุภาคอิสระเป็นของเหลวที่ไม่มีแรงหนืด แต่เรายังไม่ทราบว่า หากเรานำควาร์กไปอยู่ในสถานะที่มีพลังงานเท่ากับหรือมากกว่าก่อนเกิดบิกแบงที่อุณภูมิยิ่งยวดสมบูรณ์เราจะได้อนุภาคอะไรแยกออกมาอีก และ อนุภาคที่แตกตัวหลุดออกมาจากควาร์กที่อุณภูมิยิ่งยวดสมบูรณ์นี้จะให้ อนุภาคที่เราเรียกว่า อีเทอร์ (เป็นแนวความคิดนะครับยังไม่มีการทดลอง)

ความคิดเห็นที่ 2

18 ส.ค. 2549 20:05
  1. อีเทอร์ไม่มีอยู่จริง แสงเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆ อีเทอร์ไม่มีผลกับสิ่งใดๆเพราะมีเทอร์ไม่มีอยู่จริง

ความคิดเห็นที่ 3

19 ส.ค. 2549 20:47
  1. อีเทอร์ที่พูดถึงนี่ใช่ aether หรือ ether อะ

ความคิดเห็นที่ 4

Palmz
20 ส.ค. 2549 21:45
  1. ตอนนี้ ไอสไตน์บอกว่า มันเป็นเรื่องเหลวไหลเเละไม่มีจริงคับ เนื่องจากการทดลองดารเเกว่งตุ้มนาฬิกา ซึ่งพบว่านาฬิกา เเกว่งด้วยคาบเท่าเดิม ถ้าอีเทอร์มีอยู่จริง จะเกิดการชนกันของอนุภาคทำให้คาบไม่คงที่คับ นี่เป็นการทดลอง ง่ายๆของนิวตั้นคับ มีอีกหลายการทดลองที่อธิบายยากว่าอีเทอไม่มีจริง ลองหาดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5

Chompoo
21 ส.ค. 2549 13:01
  1. ไอสไตน์บอกว่า มันเป็นเรื่องเหลวไหลเเละไม่มีจริง แต่ผมอ่านมาจาก จักรวาลในเปลือกนัท หนังสือนี้ ฮอว์คิงส์ เขียน น่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 6

[-Constantine-]
21 ส.ค. 2549 20:21
  1. อีเทอร์(ฟิสิกส์)คงไม่มีจริงแล้ว อีเทอร์(เคมี) ยังอยู่

ความคิดเห็นที่ 8

apisith_oat
24 พ.ค. 2552 13:09
  1. ผมว่าอีเทอร์ไม่มีจริงหลอกครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น