เรื่องเหล่านี้หาความรู้ได้ในหนังสือเลขระดับไหนครับ

เรื่องการวัดการกระจายข้อมูล

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(แบบแจกแจงความถี่)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(แบบแจกแจงความถี่)

ความแปรปรวน(แบบแจกแจงความถี่หรือข้อมูลดิบและ แจกแจงความถี่)

การวัดการกระจายสัมพัทธ์

สัมประสิทธ์ของพิสัย

สัมประสิทธ์การแปรผัน

ทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือเรียนคณิตระดับช่วงชั้นใดแล้วสามารถหาได้ตามร้านหนังสือตามห้างทั่วไปหรือเปล่า
19 ส.ค. 2549 15:11
1 ความเห็น
1236 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น