มีปัญหาเรื่องสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ทำไมสูตรหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอของข้อมูลที่แจกแจงแล้ว

ตรงส่วน n - 1 หนังสือบางเล่มก็เป็น n เลย ช่วยบอกความแตกต่างหน่อยครับ อาจารย์ให้ไปหาคำตอบ ถ้าคำตอบที่ได้มีเหตุผลพอ ก็จะได้ไม่ถูกตัดคะแนน เรืองสอบเลขขอบคุณครับ ช่วยตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

macbkk@hotmail.com (Guest)
31 ส.ค. 2549 12:35
 1. Finally, the reason the denominator is n-1 is because the standard deviation is being calculated for a sample. Should the standard deviation be calculated for a population, the denominator would simply be n.  สรุป n-1 ใช้กับตัวอย่าง(Sample)ซึ่งจะเสีย Degree of freedom ไป 1

  n ใชกับประชากร(population)  โชคดีครับความคิดเห็นที่ 2

mac (Guest)
31 ส.ค. 2549 12:38
 1. http://duramecho.com/Misc/WhyMinusOneInSd.htmlความคิดเห็นที่ 5

Ant_aom (Guest)
15 ก.ค. 2551 07:35
 1. ขอสูตรค่าเบี่ยงเบมาตรฐานหน่อนนะค่ะความคิดเห็นที่ 6

Ant_aom@hotmail.com (Guest)
15 ก.ค. 2551 07:36
 1. ขอสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมตัวอย่างด้วยนะค่ะความคิดเห็นที่ 7

boy_scholes_naja89@hotmail.com (Guest)
17 ก.พ. 2552 15:56
 1. n ใช้กับประชากร ... ทั้งหมดคือ ใช้ประชากรทั้งหมด
  n-1 ใช้เมื่อ เราสุ่มตัวอย่างมาใช้
ความคิดเห็นที่ 8

apple.1@hotemail.com. (Guest)
21 ก.พ. 2552 21:05
 1. การเขียนสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเขียนอย่างไรความคิดเห็นที่ 9

moomok_aoun@hotmail.com (Guest)
8 ส.ค. 2554 14:53
 1. อยากไดสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบด่วนมากเลยค่ะอาจารย์ความคิดเห็นที่ 10

I don't Know (Guest)
8 ส.ค. 2554 15:09
 1. ถ้าตัวอย่างขนาดใหญ่ หรือประชากรทั้งหมด จะใช้ N หรือ N-1 ผลแทบไม่ต่างกันหรอกครับ นอกจากตังอย่างขนาดเล็กเท่านั้นที่ degree of freedom มีผล

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น