พฤติกรรมของสัตว์

ต้องการทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกๆอย่างของสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินการสืบพันธุ์หรือพฤติกรรมอื่นๆครับจะทำรายงานครับผมหาแล้วไม่เจอครับข้อความกรุณาให้พี่ๆน้องๆช่วยกันหน่อยครับขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 16


21 ก.ย. 2550 18:58
 1. ไม่มีรูปหรอ......

ความคิดเห็นที่ 18

1 ก.พ. 2551 11:21
 1. อยากรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์เรื่องรีเฟล็กซ์

ความคิดเห็นที่ 20

9 ก.ค. 2551 20:40
 1. อยากรู้มากกว่านี้อะ

ความคิดเห็นที่ 21

28 ก.ค. 2551 18:54
 1. ขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 25

12 ก.ย. 2551 13:36
 1. ควรมีข้อมูลมากกว่านี้อีกนะคร๊าบ

ความคิดเห็นที่ 26

18 ก.ย. 2551 09:18
 1. วิชาคอมเปนวิชาที่นัก้รียนควรศึกษาไว้เพราะถ้าเราโตขึ้นเราต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง

ความคิดเห็นที่ 27

18 ก.ย. 2551 09:21
 1. น่าจะมีข้อมูลให้มากกว่านี้นะค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์

ความคิดเห็นที่ 31

เด็กBio
21 ธ.ค. 2551 17:31
 1. อยากทราบพฤติกรรมการกินอาหารและการหาอาหารของสัตว์ ใครรู้หรือว่ามีข้อมูลก็ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

7 มิ.ย. 2552 19:46
 1. ดี ๆ ๆ ..... 5 5 +


ความคิดเห็นที่ 34

9 ก.ค. 2552 21:41
 1. ไม่ ได้ ที่ สัก อย่าง ไม่ ได้ เรื่องเลย

ความคิดเห็นที่ 36

5 ส.ค. 2552 21:26
 1. อยากได้ของคนด้วยอ่ะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 38

521210036
12 ส.ค. 2552 20:47
 1. พฤติกรรมของสัตว์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด และ พฤติกรรมการเรียนรู้  ลองดูที่http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=583&sid=507ก็น่าสนดีนะ


ความคิดเห็นที่ 39

16 ส.ค. 2552 20:36
 1. การแบ่งประเภทของพฤติกรรมมันได้4หรือ2ประเภทกันแน่เพราะจากตำราอื่นก้อว่า2ประเภทรีเฟล็กกับรีเฟล็กต่อเนื่องรีเฟกต่อเนื่องแบ่งออกเป็นแทสซิสกะไคนิซิสสับสนได้อีก


ความคิดเห็นที่ 40

26 ก.ย. 2552 18:22
 1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41

11 พ.ย. 2552 21:17
 1. อยากทราบพฤติกรรมของแกะทั้งหมด


ความคิดเห็นที่ 42

7 ก.พ. 2553 12:48
 1. อยากได้ อินิเมชั่นเคลื่อนไหว ของสัตว์

ความคิดเห็นที่ 43

7 มิ.ย. 2553 19:43
 1. พฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากพฤติกรรมของสัตว์มีมากมายหลายแบบ บางแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่บางแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นแต่เดิมจึงมีการแบ่งพฤติกรรมของสัตว์ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ [แก้ไข] พฤติกรรมสัญชาติญาณ (Instinctive or innate behavior) พฤติกรรมสัญชาติญาณเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดสัตว์สามารถแสดงออกมาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ พฤติกรรมประเภทนี้ถูกควบคุมโยพันธุกรรมในเกณฑ์สูง ซึ่งจะเห็นได้จากสัตว์ชนิดเดียวกันมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายคลึงกัน ถึงแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ตาม เช่น การที่ลูกสัตว์เกิดใหม่สามารถหาหัวนมดูดได้โดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมสัตว์ที่เกิดจากการเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่สัตว์กระทำเมื่อมีมีประสบการณ์มาแล้ว เช่น ลูกไก่เมื่อเกิดใหม่ๆ จะจิกกินวัตถุทุกอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ โดยไม่เลือกว่าสิ่งนั้นเป็นอาหารหรือไม่ ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น ลูกไก่ก็จะเลือกจิกกินสิ่งที่เป็นอาหารเท่านั้น เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการศึกษากันมากขึ้นพบว่า พฤติกรรมทุกชนิดของสัตว์ต่างก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของการแสดงผลร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลอันใดอันหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ในพฤติกรรมการเข้าหาหัวนม (Teat-seeking behavior) ของลูกสัตว์เกิดใหม่ พบว่าถึงแม้ลูกสัตว์ทุกตัวจะมีพฤติกรรมนี้ แต่ในบางสภาวะ เช่น เมื่ออากาศหนาวเย็นจัด ลูกสัตว์จะใช้เวลาในการหาหัวนมนานกว่าเมื่ออากาศอบอุ่น สัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน ดังในกรณีของม้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของสัญชาติญาณเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ [แก้ไข] พฤติกรรมที่ได้จากการเรียนรู้ (Acquired behavior) พฤติกรรมเรียนรู้แบบแฮบบิชูเอชัน (Habituation) เป็นพฤติกรรมที่สัตว์หยุดตอบสนองต่อสิ่งเร้าเดิม แม้จะยังได้รับการกระตุ้นอยู่ เนื่องจากสัตว์เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเร้านั้นไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองเช่น - การที่นกลดอัตราการบินหนีหุ่นไล่กา - การที่นกหยุดบินหนีเมื่อรถแล่นผ่านรังของมันที่อยู่บนต้นไม้ริมถนน - การเลิกแหงนมองตามเสียงเครื่องบินของสุนัขที่อาศัยอยู่แถวสนามบิน [แก้ไข] พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (Conditioning) เป็นพฤติกรรมการตอบสนองสิ่งเร้าทีไม่แท้จริงได้เช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่แท้จริง เช่น - การทดลองของ อีวาน พาฟลอฟ นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย เป็นการทดลองว่า สุนัขหลั่งน้ำลายเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง - การฝึกสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้แสนรู้ ฝึกสัตว์ไว้ใช้งาน ฝึกสัตว์แสดงละครสัตว์ ล้วนมีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขทั้งสิ้น [แก้ไข] พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าในช่วงแรกของชีวิตด้วยการจดจำสิ่งเร้าต่างๆ ได้ เช่น - การที่สัตว์ต่างๆ เดินตามแม่ เพราะสิ่งแรกที่เห็นเมื่อเกิดมาคือ แม่ - ตัวอ่อนของแมลงหวี่ที่ฟักออกมาจากไข่จะผูกพันกับกลิ่นของพืชที่แม่แมลงหวี่วางไข่ไว้ และเมื่อโตเต็มวัยก็จะมาวางไข่บนพืชชนิดนั้น - ปลาแซลมอนจะฝังใจต่อกลิ่นที่ได้สัมผัสเมื่อออกจากไข่ และเมื่อเติบโตขึ้นถึงช่วงวางไข่ก็จะว่ายทวนน้ำกลับไปวางไข่ยังบริเวณแหล่งน้ำจืดที่เคยฟักออกจากไข่ [แก้ไข] พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้สัตว์มีการทดลองก่อน โดยไม่รู้ผลว่าจะดีหรือไม่ ผลของการตอบสนองจะทำให้สัตว์เกิดการเรียนรู้ที่เลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นผลดีหรือพอใจเท่านั้น เช่น - การเดินในทางวกวนไปหาอาหารของหนู และหนูสามารถเดินทางไปหาอาหารและหาทางออกได้ในระยะเวลาอันสั้น หลังจากที่ได้ทดลองเดินมาก่อน - การเลือกทางเดินของไส้เดือนที่อยู่ในกล่องรูปตัว T โดยมีด้านหนึ่งที่มืดและชื้น กับอีกด้านหนึ่งมีกระแสไฟอ่อนๆซึ่งไส้เดือนได้ผ่านการฝึกมาแล้ว จะสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้ถึงประมาณร้อยละ 90 - เด็กเอามือไปจับยากันยุงที่ร้อน เมื่อเกิดการเรียนรู้จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีก [แก้ไข] พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผล ( Reasoning ) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆโดยไม่ต้องทดลองทำ ซึ่งเป็นการใช้ประสบการณ์หลายอย่างในอดีตมาช่วยในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ในครั้งแรก เช่น - การทดลองของโคเลอร์ ( W. Kohler ) เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของลิงชิมแพนซี - การใช้เหตุผลของคนในการแก้ปัญหาต่างๆ

ความคิดเห็นที่ 44

9 มิ.ย. 2553 16:04
 1. พฤติกรรมของคนตอบสนองได้ดีกว่าพฤติกรรมของสัตว์

ความคิดเห็นที่ 45

30 ส.ค. 2553 03:15
 1. อยากทราบการสืบพันธุ์ การขยายพันธุ์ และพฤติกรรมของสัตว์ไปทำรายงานช่วยส่งมาให้จะได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 48

6 ก.ย. 2553 18:11
 1. ช่วยหาพฤติกรรมอื่นๆ เช่นการผสมพันธ์ อะไรอย่างนี้นะค่ะ ขอบคุนนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 49

15 พ.ค. 2554 11:56
 1. อยากรู้มันเป้นอย่างไง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น