เกี่ยวกับ เลขโรมัน

อยากทราบเรื่องต่างๆของเลขโรมัน และอยากทราบว่าเลข 0 ของเลขโรมันนี้เขียนยังไง ?..............................................


ความคิดเห็นที่ 22


21 ก.พ. 2551 19:10
 1. <P>อยากรู้ว่า 1000000 เขืยนอย่างไร <FONT color=#ffff00>!</FONT><FONT color=#ff33ff>?</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 23

11 ก.ค. 2551 09:21
 1. ระบบเลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้ I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1 V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5 X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10 L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50 C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100 D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500 M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000 นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้ ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000 ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000 ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000 [แก้] การเขียนเลขโรมัน การเขียนเลขโรมัน สามารถเขียนแทนเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อนโรมยังไม่มีสัญลักษณ์แทนเลขศูนย์หรือเลขทศนิยม[1] โดยให้เขียนจากสัญลักษณ์ที่มีค่ามากแล้วลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อย เช่น MCCCXXV มีค่าเท่ากับ 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325 MMMDLXVII มีค่าเท่ากับ 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567 ถ้าเขียนสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น เช่น IX มีค่าเท่ากับ 10 - 1 = 9 XL มีค่าเท่ากับ 50 - 10 = 40 MCMLXXVII มีค่าเท่ากับ 1,000 + (1,000 - 100) + 70 + 7 = 1,977 MMCDLXVIII มีค่าเท่ากับ 2,000 + (500 - 100) + 60 + 8 = 2,468 จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000 X มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000 L มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000 C มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000 D มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000 M มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา [แก้] ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน เลขโรมัน เลขอารบิก ค่าของตัวเลข เลขโรมัน เลขอารบิก ค่าของตัวเลข I 1 หนึ่ง C 100 หนึ่งร้อย II 2 สอง CC 200 สองร้อย III 3 สาม CCC 300 สามร้อย IV 4 สี่ CD 400 สี่ร้อย V 5 ห้า D 500 ห้าร้อย VI 6 หก DC 600 หกร้อย VII 7 เจ็ด DCC 700 เจ็ดร้อย VIII 8 แปด DCCC 800 แปดร้อย IX 9 เก้า CM 900 เก้าร้อย X 10 สิบ M 1,000 หนึ่งพัน XI 11 สิบเอ็ด MM 2,000 สองพัน XII 12 สิบสอง MMVI 2,006 สองพันหก XX 20 ยี่สิบ MMDXLIX 2,549 สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า XXX 30 สามสิบ MMM 3,000 สามพัน XL 40 สี่สิบ MMMCMXCIX 3,999 สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า L 50 ห้าสิบ LX 60 หกสิบ LXX 70 เจ็ดสิบ LXXX 80 แปดสิบ XC 90 เก้าสิบ

ความคิดเห็นที่ 24

2 ส.ค. 2551 08:42
 1. อยากทราบว่าทำไมเลข11ไม่เรียกว่าสิบหนึ่งแต่เรียกสิบเอ็ดค่ะ(ลูกสาวถามมาแล้วตอบไม่ได้)

ความคิดเห็นที่ 26

9 ก.ค. 2552 19:56
 1. อยารู้ว่า 10000เลขโรมันเขียนยังงัยหรอคะ� ช่วยหน่อย


ความคิดเห็นที่ 28

4 ส.ค. 2552 13:38
 1. ดี

ความคิดเห็นที่ 29

4 ส.ค. 2552 13:46
 1. ดทอากดอากดทิอาสเดาสกด่ยพลไกยๆไกนงเ เเพ่เพหเกดกดวเสกดดวส


ความคิดเห็นที่ 30

7 ส.ค. 2552 18:22
 1. setทำไง


ความคิดเห็นที่ 32

14 มิ.ย. 2553 10:09
 1. โรมันสนุกดี

ความคิดเห็นที่ 34

10 ก.ค. 2553 19:45
 1. อยากได้ประวัติความเป็นมาของเลขโรมัน

ความคิดเห็นที่ 35

19 ก.ค. 2553 08:20
 1. เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้ I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1 V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5 X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10 L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50 C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100 D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500 M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000 นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้ ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000 ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000 ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000 ↇ (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000 ↈ (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000 1. การเขียนเลขโรมัน การเขียนเลขโรมัน สามารถเขียนแทนเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อนโรมยังไม่มีสัญลักษณ์แทนเลขศูนย์หรือเลขทศนิยม[1] โดยให้เขียนจากสัญลักษณ์ที่มีค่ามากแล้วลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อย เช่น MCCCXXV มีค่าเท่ากับ 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325 MMMDLXVII มีค่าเท่ากับ 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567 ถ้าเขียนสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น เช่น IX มีค่าเท่ากับ 10 − 1 = 9 XL มีค่าเท่ากับ 50 − 10 = 40 MCMLXXVII มีค่าเท่ากับ 1,000 + (1,000 − 100) + 70 + 7 = 1,977 MMCDLXVIII มีค่าเท่ากับ 2,000 + (500 − 100) + 60 + 8 = 2,468 จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น V มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000 X มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000 L มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000 C มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000 D มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000 M มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา

ความคิดเห็นที่ 36

27 ก.ค. 2553 17:37
 1. ไม่มีเลข0ในเลขโรมันหรอกฮะเลขหลักๆก้อมี1=I,5=V,10=X,50=L,100=C,500=D,1000=Mมีแค่นี้ละฮะ

ความคิดเห็นที่ 37

3 ส.ค. 2553 20:06
 1. 35,000,000 และ 4,000,000 เขียนเป็นเลขโรมันยังไง

ความคิดเห็นที่ 38

30 ส.ค. 2553 15:56
 1. ที่มาเลขโรมัน

ความคิดเห็นที่ 39

6 ก.ย. 2553 19:26
 1. เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้ I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1 V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5 X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10 L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50 C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100 D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500 M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000 นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้ ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000 ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000 ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000 ↇ (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000 ↈ (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000

ความคิดเห็นที่ 40

23 ก.ย. 2553 15:20
 1. หนูคิดว่าเลขโรมันจำยากจังค่ะ แล้วเค้ามีเลข 0 ป่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41

23 ก.ค. 2554 17:46
 1. แล้วถ้าเป้นหลักร้อยล้านจะทำยังไงคะ

ความคิดเห็นที่ 42

Supawit Phookeaw
23 ก.ค. 2554 18:38
 1. ปกติ เลขโรมัน จะมีตัวเลขจํากัด จํานวนที่มากที่สุดจะไม่ถึงหลัก 4000000 เพราะว่าเลขโรมันนั้นถ้ามีเครื่องหมาย - อยู่ด้านบนจะมีค่า คูณ 1000 แล้วเลขโรมันที่ซํ้ากัน ติดกันได้มากสุด 3  ตัว ดังนั้น  MMM ที่แต่ละตัวมีขีดด้านบน มีค่า 3000000 จึงมากสุดได้เเค่ 3 ล้าน กว่าๆ


ความคิดเห็นที่ 43

Supawit Phookeaw
23 ก.ค. 2554 18:40
 1. ปกติวิชา คณิต เพิ่มเติม ม.1 จะมีการเรียนเรื่องเลขยกกําลังอย่างจริงจัง ครับ


ความคิดเห็นที่ 44

26 ก.ค. 2554 17:22
 1. MMDCCXLVII เท่ากับเท่าไหร่ น้อง งง ไครเข้ามาดูบอกหน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 45

Supawit Phookeaw
29 ก.ค. 2554 18:13
 1. MM สองตัวตัวละ 1000 คือ 2000

  D คือ 500 CC สองตัวตัวละ 100 คือ 200

  X คือ 10 L คือ 50 XL คือ 50-10 คือ 40

  V คือ 5 II คือ 2 คือ 7

  รวมเเล้วคือ 2747

   


ความคิดเห็นที่ 46

5 พ.ย. 2554 17:54
 1. เลขโรมันมีประโยชน์ ควรใช้ให้ถูกต้อง o_o เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้ I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1 V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5 X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10 L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50 C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100 D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500 M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000 นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้ ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000 ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000 ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000 ↇ (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000 ↈ (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000 1. การเขียนเลขโรมัน การเขียนเลขโรมัน สามารถเขียนแทนเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อนโรมยังไม่มีสัญลักษณ์แทนเลขศูนย์หรือเลขทศนิยม[1] โดยให้เขียนจากสัญลักษณ์ที่มีค่ามากแล้วลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อย เช่น MCCCXXV มีค่าเท่ากับ 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325 MMMDLXVII มีค่าเท่ากับ 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567 ถ้าเขียนสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น เช่น IX มีค่าเท่ากับ 10 − 1 = 9 XL มีค่าเท่ากับ 50 − 10 = 40 MCMLXXVII มีค่าเท่ากับ 1,000 + (1,000 − 100) + 70 + 7 = 1,977 MMCDLXVIII มีค่าเท่ากับ 2,000 + (500 − 100) + 60 + 8 = 2,468 จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น V มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000 X มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000 L มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000 C มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000 D มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000 M มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา

ความคิดเห็นที่ 47

16 ก.ค. 2555 14:24
 1. วิธีการจำเลขโรมัน I=1 (ไอ) V=5 (ว่า) X=10 (x) L=50 (l) C=100 (คง) D=500 (ได้) M=1000 (มั้ง)

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น