เกี่ยวกับ เลขโรมัน

อยากทราบเรื่องต่างๆของเลขโรมัน และอยากทราบว่าเลข 0 ของเลขโรมันนี้เขียนยังไง ?..............................................
3 ก.ย. 2549 21:00
47 ความเห็น
80421 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 22  การเขืยน 1000000 (Guest)

<P>อยากรู้ว่า 1000000 เขืยนอย่างไร <FONT color=#ffff00>!</FONT><FONT color=#ff33ff>?</FONT></P>
21 ก.พ. 2551 19:10


ความคิดเห็นที่ 23 hong_pat@hotmail.com (Guest)

ระบบเลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1

V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5

X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10

L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50

C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100

D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500

M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000

นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000

ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000

ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000[แก้] การเขียนเลขโรมัน

การเขียนเลขโรมัน สามารถเขียนแทนเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อนโรมยังไม่มีสัญลักษณ์แทนเลขศูนย์หรือเลขทศนิยม[1] โดยให้เขียนจากสัญลักษณ์ที่มีค่ามากแล้วลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อย เช่นMCCCXXV มีค่าเท่ากับ 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325

MMMDLXVII มีค่าเท่ากับ 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567

ถ้าเขียนสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น เช่นIX มีค่าเท่ากับ 10 - 1 = 9

XL มีค่าเท่ากับ 50 - 10 = 40

MCMLXXVII มีค่าเท่ากับ 1,000 + (1,000 - 100) + 70 + 7 = 1,977

MMCDLXVIII มีค่าเท่ากับ 2,000 + (500 - 100) + 60 + 8 = 2,468

จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่นมีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000

X มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000

L มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000

C มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000

D มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000

M มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000

โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา

[แก้] ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน

เลขโรมัน เลขอารบิก ค่าของตัวเลข เลขโรมัน เลขอารบิก ค่าของตัวเลข

I 1 หนึ่ง C 100 หนึ่งร้อย

II 2 สอง CC 200 สองร้อย

III 3 สาม CCC 300 สามร้อย

IV 4 สี่ CD 400 สี่ร้อย

V 5 ห้า D 500 ห้าร้อย

VI 6 หก DC 600 หกร้อย

VII 7 เจ็ด DCC 700 เจ็ดร้อย

VIII 8 แปด DCCC 800 แปดร้อย

IX 9 เก้า CM 900 เก้าร้อย

X 10 สิบ M 1,000 หนึ่งพัน

XI 11 สิบเอ็ด MM 2,000 สองพัน

XII 12 สิบสอง MMVI 2,006 สองพันหก

XX 20 ยี่สิบ MMDXLIX 2,549 สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า

XXX 30 สามสิบ MMM 3,000 สามพัน

XL 40 สี่สิบ MMMCMXCIX 3,999 สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า

L 50 ห้าสิบ

LX 60 หกสิบ

LXX 70 เจ็ดสิบ

LXXX 80 แปดสิบ

XC 90 เก้าสิบ
11 ก.ค. 2551 09:21


ความคิดเห็นที่ 24 anucha_ym@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าทำไมเลข11ไม่เรียกว่าสิบหนึ่งแต่เรียกสิบเอ็ดค่ะ(ลูกสาวถามมาแล้วตอบไม่ได้)
2 ส.ค. 2551 08:42


ความคิดเห็นที่ 26 ปาล์ม (Guest)

อยารู้ว่า 10000เลขโรมันเขียนยังงัยหรอคะ� ช่วยหน่อย

9 ก.ค. 2552 19:56


ความคิดเห็นที่ 28 m (Guest)

ดี
4 ส.ค. 2552 13:38


ความคิดเห็นที่ 29 rh5eregyti643rqeghg[954732-0987654321-09 (Guest)

ดทอากดอากดทิอาสเดาสกด่ยพลไกยๆไกนงเ เเพ่เพหเกดกดวเสกดดวส

4 ส.ค. 2552 13:46


ความคิดเห็นที่ 30 m/; (Guest)

setทำไง

7 ส.ค. 2552 18:22


ความคิดเห็นที่ 32 ดิว (Guest)

โรมันสนุกดี
14 มิ.ย. 2553 10:09


ความคิดเห็นที่ 34 เชอรี่ (Guest)

อยากได้ประวัติความเป็นมาของเลขโรมัน
10 ก.ค. 2553 19:45


ความคิดเห็นที่ 35 สวย เริด เชิด หยิ่ง (Guest)

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้

I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1
V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5
X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10
L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50
C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100
D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500
M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000
นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้

ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000
ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000
ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000
ↇ (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000
ↈ (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000
1. การเขียนเลขโรมัน
การเขียนเลขโรมัน สามารถเขียนแทนเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อนโรมยังไม่มีสัญลักษณ์แทนเลขศูนย์หรือเลขทศนิยม[1] โดยให้เขียนจากสัญลักษณ์ที่มีค่ามากแล้วลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อย เช่น

MCCCXXV มีค่าเท่ากับ 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325
MMMDLXVII มีค่าเท่ากับ 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567
ถ้าเขียนสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น เช่น

IX มีค่าเท่ากับ 10 − 1 = 9
XL มีค่าเท่ากับ 50 − 10 = 40
MCMLXXVII มีค่าเท่ากับ 1,000 + (1,000 − 100) + 70 + 7 = 1,977
MMCDLXVIII มีค่าเท่ากับ 2,000 + (500 − 100) + 60 + 8 = 2,468
จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น

V มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000
X มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000
L มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000
C มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000
D มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000
M มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000
โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา
19 ก.ค. 2553 08:20


ความคิดเห็นที่ 36 เด็กอนุบาล.1 (Guest)

ไม่มีเลข0ในเลขโรมันหรอกฮะเลขหลักๆก้อมี1=I,5=V,10=X,50=L,100=C,500=D,1000=Mมีแค่นี้ละฮะ
27 ก.ค. 2553 17:37


ความคิดเห็นที่ 37 สงสัย (Guest)

35,000,000 และ 4,000,000 เขียนเป็นเลขโรมันยังไง
3 ส.ค. 2553 20:06


ความคิดเห็นที่ 38 Teya (Guest)

ที่มาเลขโรมัน
30 ส.ค. 2553 15:56


ความคิดเห็นที่ 39 แชมพู (Guest)

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้

I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1
V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5
X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10
L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50
C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100
D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500
M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000
นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลขโรมันปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ในรหัสยูนิโคด ดังนี้

ↀ (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000
ↁ (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000
ↂ (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000
ↇ (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000
ↈ (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000
6 ก.ย. 2553 19:26


ความคิดเห็นที่ 40 ชมพุค่ะ (Guest)

หนูคิดว่าเลขโรมันจำยากจังค่ะ แล้วเค้ามีเลข 0 ป่ะค่ะ
23 ก.ย. 2553 15:20


ความคิดเห็นที่ 41 may (Guest)

แล้วถ้าเป้นหลักร้อยล้านจะทำยังไงคะ
23 ก.ค. 2554 17:46


ความคิดเห็นที่ 42 โดย Supawit Phookeaw

ปกติ เลขโรมัน จะมีตัวเลขจํากัด จํานวนที่มากที่สุดจะไม่ถึงหลัก 4000000 เพราะว่าเลขโรมันนั้นถ้ามีเครื่องหมาย - อยู่ด้านบนจะมีค่า คูณ 1000 แล้วเลขโรมันที่ซํ้ากัน ติดกันได้มากสุด 3  ตัว ดังนั้น  MMM ที่แต่ละตัวมีขีดด้านบน มีค่า 3000000 จึงมากสุดได้เเค่ 3 ล้าน กว่าๆ

23 ก.ค. 2554 18:38


ความคิดเห็นที่ 43 โดย Supawit Phookeaw

ปกติวิชา คณิต เพิ่มเติม ม.1 จะมีการเรียนเรื่องเลขยกกําลังอย่างจริงจัง ครับ

23 ก.ค. 2554 18:40


ความคิดเห็นที่ 44 งง (Guest)

MMDCCXLVII เท่ากับเท่าไหร่ น้อง งง
ไครเข้ามาดูบอกหน่อยนะครับ
26 ก.ค. 2554 17:22


ความคิดเห็นที่ 45 โดย Supawit Phookeaw

MM สองตัวตัวละ 1000 คือ 2000


D คือ 500 CC สองตัวตัวละ 100 คือ 200


X คือ 10 L คือ 50 XL คือ 50-10 คือ 40


V คือ 5 II คือ 2 คือ 7


รวมเเล้วคือ 2747


 

29 ก.ค. 2554 18:13

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น