ทำไมแอลเคนถึงมีจุดเดือดสูงกว่าแอลคีน?

หากเปรียบเทียบจุดเดือดของ แอลเคนแอลคีน แอลไคน์เมื่อจำนวนCมีอะตอมเท่ากัน เป็นดังนี้

แอลไคน์>แอลเคน>แอลลคีน

ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่แปลกว่าทำไมแอลไคน์จึงมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนและแอลคีนเพราะแอลไคน์ยึดกันด้วยพันธะสาม ในขณะที่แอลเคนเป็นพันธะเดี่ยวและแอลคีนเป็นพันธะคู่ แต่ ทำไมแอลคีนซึ่งเป็นพันธะคู่จึงมีจุดเดือดต่ำกว่าแอลเคนซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวได้ ใครรู้คำตอบช่วยบอกทีนะครับ พยายามหาคำตอบจากหลายๆที่แล้วแต่ไม่มีที่ใดให้เหตุผลได้เลย


ความคิดเห็นที่ 8 

pooh_aum082@hotmail.com (Guest)
8 ธ.ค. 2551 10:22
  1. ขอตอบด้วยคน นะคะ คือว่า แอลไคลน์ถึงจะมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า  แต่มีสูตรโครงสร้างที่มีมุมเป็น  180 องศา ทำให้โมเลกุลอยู่ชิดกันมากว่า  แรงยึดเหนี่ยวจึงสูง ทำให้จุดเดือดสูงสุด


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น