ความร้อนแฝง ความจุความร้อน

อยากทราบว่า ความร้อนแฝง ความร้อนแฝงจำเพาะ ความจุแฝง ความจุแฝงจำเพาะ คืออะไร บอกทีนะคะ


ความคิดเห็นที่ 9 

อิอิ (Guest)
18 พ.ค. 2551 17:03
 1. กำความคิดเห็นที่ 10

อุ้ม (Guest)
21 พ.ค. 2551 14:16
 1. อยากรู้ ความร้อนเเฝง ความจุความร้อนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 11

โก๋หลังมอ
22 พ.ค. 2551 15:26
 1. คห. 10 ความร้อนแฝงป๋มบอกไปแร้วนา..  ถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมจากเดิมก็...พลังงานในรูปความร้อนในการเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะมันคนละตัวกัน เช่น ต้มน้ำ(เหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่าง) ใช้ความร้อนค่าหนึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มจากสภาวะเดิมเป็น 100 องศา C ที่ความดันบรรยากาศ และใช้ความร้อนอีกปริมาณหนึ่งในการสลายพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำให้เปลี่ยนสถานะเป็นไอ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากต้มน้ำถึง 100 องศาC ในความดันบรรยากาศ ที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าความร้อนที่ให้ไปตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหน แต่ทำไมอุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นนั่นเอง  ส่วนความจุความร้อน..ง่าย ๆ ก็นึกซะว่าวัสดุหนึ่ง ๆ มีค่าความจุความร้อนเท่าแก้วเปล่าใบหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของแต่ละวัสดุแล้วความร้อนเป็นเหมือนน้ำที่เติมลงไปในแก้ว ถ้าน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่มันก็จะล้นออกมาข้างนอก ถ้าหากเราเทน้ำในอัตราคงที่ มันก็จะล้นจากแก้วคงที่ในปริมาณหนึ่ง นั่นคือเข้าสู่สภาวะคงที่ทางความร้อน Steady State ทางความร้อนนั่นเองขะรับ
ความคิดเห็นที่ 12

ความร้อนแฝงของเบนซินเท่าไรครับ (Guest)
22 เม.ย. 2552 00:17
 1. ความร้อนแฝงของเบนซินเท่าไรครับ
ความคิดเห็นที่ 13

เด็กม.1 (Guest)
16 ก.ย. 2552 20:40
 1. อยากรู้ว่ามีแบบทดสอบไหมคะ

  แล้วสูตรของความร้อนแฝงคืออะไรคะ
ความคิดเห็นที่ 17

เฮง
19 ก.พ. 2554 09:24
 1.  


  ให้    เด็กม.1 (IP:125.25.4.35)


  นำวัตถุก้อนหนึ่งที่ไม่ทราบชนิดมวล 10 กิโลกรัมมาเผาไฟ ปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC


  โดยเสียพลังงานความร้อนไป 2,000 จูล ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะของ


  วัตถุก้อนนั้นมีค่าเท่าใด


  ก. ความจุความร้อน 2,000 J/K ความจุความร้อนจำเพาะ 200 J/Kg.K


  ข. ความจุความร้อน 2,000 J/Kg ความจุความร้อนจำเพาะ 2,000 J/Kg.K


  ค. ความจุความร้อน 200 J/Kg ความจุความร้อนจำเพาะ 200 J/Kg.K


  ง. ความจุความร้อน 200 J/K ความจุความร้อนจำเพาะ 2,000 J/Kg.K


   
ความคิดเห็นที่ 18

ไอ้..ยั่ย..หยา...###1 (Guest)
12 มี.ค. 2554 21:25
 1. ความร้อนแฝง หรือ Latent Heat
  หมายถึง
  พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิยังคงที่

  พูดง่ายๆ คือ.............

  ความร้อนแฝง คือ ความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
  นั่นเอง !!

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น