วิชาการดอทคอม ptt logo

สืบสานลวดลาย “ตุง” ด้วยคณิตศาสตร์ โครงงานการสร้างตุงด้วย GSP

โพสต์เมื่อ: 11:21 วันที่ 25 ก.ย. 2549         ชมแล้ว: 1,262,387 ตอบแล้ว: 49
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
13464 สืบสานลวดลาย “ตุง” ด้วยคณิตศาสตร์ โครงงานการสร้างตุงด้วย GSP นร. ร.ร. พะเยาพิทยาคม ใช้ไอทีโปรแกรม GSP และความรู้คณิตศาสตร์สานต่อศิลปวัฒนธรรม

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.
(สินีนาฎ ทาบึงกาฬ/รายงาน)


ตุง เป็นภาษาพื้นเมืองของทางภาคเหนือ หมายถึง ธง ในความเชื่อของชาวล้านนาตุงเป็นสัญลักษณ์ของความดี ความเป็นสิริมงคล มีลักษณะเป็นผืนยาวผูกติดกับ ปลายไม้หรือเสาเพื่อเป็นสื่อนำวิญญาณของผู้ที่ถวายทานตุงให้ขึ้นไปสู่สวรรค์
กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 6 คน ได้เห็นแนวทางการประยุกต์ ใช้คณิตศาสตร์ผสมผสานกับกับภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงมีการนำเอาโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์มาออกแบบลวดลายตุงให้หลากหลายยิ่งขึ้น

GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วย ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อย่างไม่มีข้อจำกัด

ประเทศไทยนั้นได้ครองลิขสิทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์ GSP เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องจาก สสวท. นั้นมุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสถานศึกษาของไทยควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พบว่าประเทศไทยยังขาดซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรม ก่อนซื้อลิขสิทธิ์ สสวท. จึงได้นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียน 30 แห่ง พบว่าได้ผล สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้

โปรแกรมนี้ทำให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลานานในการสร้างรูป เรขาคณิตจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ อีกทั้งยังทบทวนได้ง่ายและบ่อยขึ้น การสอนด้วยโปรแกรม GSP ยังทำให้นักเรียนเรียนได้สนุก เข้าใจได้เร็ว และน่าตื่นเต้น นอกจากนั้นการใช้ GSP สร้างสื่อการสอน และใบงาน ยังทำได้รวดเร็วและแม่นยำ
นายสุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล (โอ๊ค) ชั้น ม. 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เล่าว่า “แรงบันดาลใจก็คือต้องการทำโครงงานคณิตศาสตร์มาใช้กับเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะตุงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของชาวบ้านจังหวัดพะเยา จึงได้มีการนำเนื้อหาคณิตศาสตร์มาใช้กับตุง นำมาทำเป็นตุงกระดาษสาเล็ก ๆ เป็น ของที่ระลึกจำหน่ายหาทุนการศึกษา เพราะว่าพวกเราต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เราจึงคิดผลิตภัณฑ์ที่นำไปขายได้ แม้จะดูเรียบง่าย แต่ทำให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์ทำให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง”
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตุง ได้แก่ การแปลงทางคณิตศาสตร์ และสมบัติต่างๆ ของรูปเรขาคณิต
โดยน้องโอ๊คบอกว่า เรขาคณิต ก็คือ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้นตรง วงกลม วงรี ก็นำมาใช้ทำลวดลายตุงได้แล้ว ส่วนการแปลงทางคณิตศาสตร์ก็มีหลายประเภท อย่างเช่น การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การทำซ้ำ การทำลายตุง เราก็สร้างขึ้นมาก่อนแค่รูปเดียว แล้วใช้คุณสมบัติการแปลง การสะท้อน สะท้อนรูปออกไป จนได้ขนาดตามที่ต้องการ
“การทำหัวตุงเริ่มจากสร้างจุดขึ้นมา 3 จุด ให้เกิดรูปสามเหลี่ยมใด ๆ แล้วใช้การแปลง-การทำซ้ำสร้างสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ภายใน จากนั้นก็ใช้วิธีการย้ายหัวตุงไปเชื่อมกับตัวตุง เราก็จะได้ส่วนหัวกับส่วนตัวตุงครับ ส่วนหางก็จะใช้จุดต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกันเป็นกราฟ ถ้าเส้นตรงหลาย ๆ เส้นมาต่อกัน ก็จะทำให้เกิดความสวยงามตามแบบคณิตศาสตร์ ทำให้เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากเส้นหลายๆ เส้นตัดกัน”
การทำโครงงานนี้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนออกแบบลายตุง ลายตุงที่สร้างขึ้นตอนแรก ๆ ก็ ยังไม่มาก แต่ก็ออกแบบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอด ไม่จำกัดอยู่แล้ว ในอนาคตพวกเขาจะพัฒนาลายใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ และขยายผลนำไปให้ชาวบ้านประดิษฐ์ตุงให้เหมือนกับที่ออกแบบไว้
นายเอื้ออังกูร ฉัตรานันท์ (อุ๋ง) ชั้น ม. 5 กล่าวว่า ในการทำโครงงานนี้มีความประทับใจหลายอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือเราได้มีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน มีการไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในเรื่องตุง
ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม และถ้าเรามีความสุขกับการทำงาน งานทุกอย่างก็จะออกมาดีตามที่เราต้องการนะครับ
อ. ฌานกีรติ รัตนปรภานันท์ คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน เล่าว่า ตนเองนั้นได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP จาก สสวท. ก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้สอน จากการที่นำโปรแกรม GSP ไปใช้ในการเรียนการสอนก็ทำให้เด็กมีความสนใจมากขึ้น เพราะจากที่เราทราบกันดีว่าในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ถ้าเด็กเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็จะทำให้เด็กเกิดความสนใจและเข้าใจแต่ละเรื่องได้ดีขึ้น
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ต้องมีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กได้ใช้ฝึกทำด้วยตัวเอง แต่ถ้าโรงเรียนไหนที่ยังไม่พร้อมเราอาจมีแค่คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องเพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ช่วยให้ครูนำไปอธิบายให้เด็กได้เห็นภาพ จะใช้ร่วมกับสิ่งอื่น อย่างที่โรงเรียนก็จะใช้ร่วมกับเอกสารแนะแนวทาง และเอกสารต่าง ๆ ด้วย
น้องอุ๋งกล่าวเสริมว่า ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เป็นพื้นฐานสำหรับวิชาต่าง ๆ จึงทำให้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี หรือวิชาเกี่ยวกับการคำนวณ สำหรับประโยชน์ในการใช้ GSP นั้นทำให้ผมเกิดความเข้าใจในสามเหลี่ยมพิทากอรัสจากการใช้โปรแกรมนี้ในการพิสูจน์ จึงทำให้เข้าใจทฤษฎีนี้มากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผมชอบคณิตศาสตร์เป็นวิชาอันดับหนึ่งครับ
ในขณะที่ตุงยังคงโบกสะบัดพริ้วไหวในศรัทธาของชาวล้านนา เด็ก ๆ กลุ่มนี้ก็ได้เชื่อมต่อคณิตศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่ลวดลายใหม่ ๆ สู่การเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ของชุมชนต่อไป

สนใจนำโปรแกรม GSP ไปใช้ในโรงเรียน ติดต่อได้ที่ สสวท.
โทร. 02-392-4021 ต่อ 1245 หรือคลิกดูที่เว็บไซต์ http://thaigsp.ipst.ac.th


บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

จำนวน 46 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 27 ก.ย. 2549 (14:15)
เออดีๆ โรงเรียนแม่ใจไม่เห็นให้นร. ทำแบบนี้มั่งเลยง่ะ วิสัยทัศน์ รร ว่าพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่วิชาการ ท้องถิ่น อิจฉา รร พค. เหมือนกันอ่ะ ครูเค้าคงจัดระเบียบการสอนดีเน๊อะ อารายวะสั่งแต่งานๆ นร.ไม่มีเวลาว่างอ่านหนังสือเตรียมสอบมั่งเล้ย ถึงว่า ทำไมสู้เค้ามะได้
เด็กเรียน(ไม่ค่อยรู้เรื่อง)
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 27 ก.ย. 2549 (14:22)
สั่งโครงงานท้องถิ่น นักเรียนไม่มีความกะตือรือร้นที่จะทำเล้ยยยยย เห็นเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นแม่ใจ แล้ว เซ็งตามๆกัน ครูก็สั่งแล้ว สั่งเลย ไม่ค่อยติดตามง่ะ ไอ้นักเรียนก็นึกๆว่า ครูไม่ให้ทำซะละ เพราะ นร.ต้องทำงานวิชาอื่นต่ออีก โครงงาน 1 ชิ้นทำ 2 เทอมแปลก จัง
เด็กเรียน(ไม่ค่อยรู้เรื่อง)
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 ก.ย. 2549 (15:01)
COOL
Ryuki
ร่วมแบ่งปัน15 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 3 ต.ค. 2549 (15:31)
จากความคิดเห็นที่ 1-2

ผมคิดว่า

บางครั้งการทำโครงงานท้องถิ่น เขาอาจต้องการให้เราคิด และอยากที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา...
ไม้ขีด
ร่วมแบ่งปัน52 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 3 ต.ค. 2549 (15:32)
ขอชื่นชมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นของพะเยาพิทยาคม
ไม้ขีด
ร่วมแบ่งปัน52 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 8 ก.ย. 2550 (13:52)
มาหางานคับผม
ไม่รู้เอ๋ง (IP:58.147.40.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 31 ต.ค. 2550 (09:29)
เป็นความคิดที่สามารถนำไปพัฒนางานฝีมือได้ดีมากเลยแหละ ก็ขอชมนะว่า Idia เจ๋งดี
www.imperial (IP:61.7.231.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 25 ธ.ค. 2550 (15:21)
ดีเเล้วค่ะที่มีโครงงานเเบบนี้ ทำให้เราหารายงานส่งครูได้ง่ายหน่อย

............

.

...

.0.
U_Chi_nara@hotmail.com (IP:125.27.233.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 15 ม.ค. 2551 (17:15)
คือว่า โครงงานที่ผมทำนี้ ผมหวังว่าจะมีคนนำไปพัฒนาต่อ ผมยังอยากลองทำเป็นบรรจุภัณฑ์ดู แล้วมีลวดลายพวกนี้คับ
นักเรียนพค. (IP:125.25.182.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 29 พ.ค. 2551 (10:35)
2106540
fogfog123@hotmail.com (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 29 พ.ค. 2551 (10:39)
<P>มีความสุขอะ</P>
fogfog123@hotmail.com (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 29 พ.ค. 2551 (10:40)
<P>บอสมายังอะมาคุยกานดิ</P>
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 29 พ.ค. 2551 (10:40)
อะไร ไม่รู้เรื่อง
done (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 29 พ.ค. 2551 (10:41)
<P>อยากเล่นยิงปืนอะ</P>
bond_love_u_jung@hotmail.com (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 29 พ.ค. 2551 (10:41)
ดีๆหน่อย
ความดีที่ฟังครู (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 29 พ.ค. 2551 (10:41)
เอิดมะมาเล่งด้วยกานหรอ
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 29 พ.ค. 2551 (10:42)
<P>มีไรFord</P>
The star Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 29 พ.ค. 2551 (10:42)
เรามีหมูที่บ้านหลายตัว
เด็กหมูๆๆ (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 29 พ.ค. 2551 (10:43)
<P>เอิดมายัง</P>

<P>ฟะ</P>
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 29 พ.ค. 2551 (10:43)
ฟังครูดิ ช่วยครูหาดิ
คนดี (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 29 พ.ค. 2551 (10:43)
<P>มายุ่งเว็บบอร์ดเค้าทำไมเนี้ยะ</P>
Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 29 พ.ค. 2551 (10:44)
<P align=center>ขี้เกียจ</P>

<P align=center>&nbsp;</P>

<P align=center>เล่งดีกว่า</P>

<P align=center>&nbsp;</P>

<P align=center>อิอิ</P>
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 29 พ.ค. 2551 (10:44)
<P>คนดียุ่งวะ มึงก็ไปหาเองดิ</P>
Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 29 พ.ค. 2551 (10:45)
หามะเจออะเอาไงอะ
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 29 พ.ค. 2551 (10:45)
สาหนุกหวะ
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 29 พ.ค. 2551 (10:46)
สัด
เมสมส (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 29 พ.ค. 2551 (10:46)
ปล่อยครูหาไป
The star Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 29 พ.ค. 2551 (10:46)
สัด
เมสมส (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 29 พ.ค. 2551 (10:47)
<P>ไปตายซะๆ</P>

<P>&nbsp;</P>
The star Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 29 พ.ค. 2551 (10:47)
<FONT face="courier new, courier, mono">นิสัย

<HR>

</FONT>
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 29 พ.ค. 2551 (10:48)
<P>มึงพูดอย่างอื่นเป็นไหม</P>

<P>&nbsp;</P>
The star Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 29 พ.ค. 2551 (10:48)
เมื่อไหล่จาหน้า3อะคับอุส่ามาเม้นให้นะ
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 29 พ.ค. 2551 (10:50)
สัด
เมสมส (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 29 พ.ค. 2551 (10:50)
ไม่รู้เซง
The star Boss (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 29 พ.ค. 2551 (10:52)
เอาแต่ด่าทำไมมะคุยกานดีๆอะ
the star FoRD (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 29 พ.ค. 2551 (10:53)
สัด
เมสมส (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 29 พ.ค. 2551 (10:54)
เข็มเดี่ยวมั้ยอย่ากวนให้มากนะโว้ย
the star ford (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 29 พ.ค. 2551 (10:56)
กรุณาอย่าโพสข้อความไร้สาระ ในเวปเราอย่างกวนๆ มิฉะนั้น จะส่ง IP Address ให้ทางกระทรวง ICT ข้อหาก่อกวน
Administrator (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 4 ก.ค. 2551 (15:07)
 อิ ลั น ล้า
-*- (IP:202.129.0.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 19 ส.ค. 2551 (19:35)
ม่ายมีเลยอ่ะ
ยยย (IP:118.173.120.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 27 ส.ค. 2551 (09:29)
ทำได้ดีมาก
TIP (IP:118.175.222.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 12 พ.ย. 2551 (15:57)

หวัดีค่ะ

เห็นงานเเล้วทำดีมาเลยค่ะ

สนใจว่ธีทำ

สนได้เปล่า

เราต้องการด่วนน่ะ

ติดต่อมาไดน่ะที่  0842244511

true move  นะค่ะ


axezaa_cabal@hotmail.com (IP:58.136.141.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 13 พ.ย. 2551 (15:47)

55555++

dddddddd+++
+

เปนโปรแกรมที่ดีมาก


หมู่เฮาใช้กั๋น

5555++

ดอยอ่างกา


55555555


g (IP:118.172.38.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 25 พ.ย. 2551 (17:03)

ลองใช้โปรแกรมฟรี www.geogebra.org


ออ (IP:124.121.156.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 28 ก.ย. 2552 (10:59)
ขอภาพใหม่ๆหน่อย
qwe.asdasd@windowslive.com (IP:119.42.82.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 20 ก.ค. 2553 (13:07)
สวยนะค่ะผลงาน
เก่งจริงๆ
kukkik_sod_@hotmail.com (IP:203.114.109.37)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม