ถามเรื่องสถิติการวางแผนการทดลองครับ

ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ

คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร

ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับขอบคุณมากครับ
4 ต.ค. 2549 19:36
19 ความเห็น
23478 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 8  โป้ง / pong_rru@hotmail.com (Guest)

<STRONG><FONT size=4>อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ&nbsp; F test&nbsp; ( Anova )&nbsp; ว่ามีความหมายว่าอย่างไร&nbsp; ประโยชน์ในการนำเอาไปใช้&nbsp; สูตรในการคำนวณ&nbsp;&nbsp; ต้องการเอาข้อมูลไปทำรายงานครับ&nbsp; คนที่มีความรู้หรือมีข้อมูลช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอบคุณครับ&nbsp;</FONT></STRONG>
5 พ.ค. 2551 12:28


ความคิดเห็นที่ 11 ก๊อต gotkapi@hotmail.com (Guest)

ผมยากถามว่าการเปรียบเทียบอายุกับการใช้พลังงานจะใช้การทดสอบแบบใด

10 ก.ย. 2552 19:21


ความคิดเห็นที่ 13 hobbit@hotmail.com (Guest)

ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ
คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร
ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับ

ขอบคุณมากครับ
16 ก.พ. 2553 15:32


ความคิดเห็นที่ 16 hitler999@thaimail.com (Guest)

ขอคำตอบยาวกว่านี้ได้ใหมครับผมจะต้องทำรายงานส่งครูครับ
26 ก.พ. 2553 21:26


ความคิดเห็นที่ 17 vankayasit@hotmail.com (Guest)

ทำไมการคำนวณผลรังวัด GPS ต้องนำค่าไคสแคร์ มาวิเคราะห์ด้วยครับ
6 พ.ย. 2553 16:31


ความคิดเห็นที่ 18 tkesmala@yahoo.com (Guest)

คำตอบยาว ๆ คุณหาเอาจาก web ได้ หรือจากหนังสือในห้องสมุด


เพื่อเปรียบเทียบว่าสัดส่วนที่ได้จาก GPS สามารถยอมรับได้หรือไม่ คุณถามไม่ชัดว่าคุณกำลังเปรียบเทียบอะไรอยู่
7 พ.ย. 2553 06:40


ความคิดเห็นที่ 19 boonpragob@hotmail.com (Guest)

สวัสดีครับ
ผมกำลังทำวิจัย โดยตัวแปรอิสระ คือ สภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บริหาร ครูวิชาการ ประธานกรรมการสถานศึกษา
จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เรียนถามท่านว่า เราจะใช้สถิติใดในการทดสอบสมติฐานครับ จะใช้ F-test หรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
8 พ.ย. 2553 20:28

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น