ถามเรื่องสถิติการวางแผนการทดลองครับ

ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ

คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร

ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 8


5 พ.ค. 2551 12:28
  1. <STRONG><FONT size=4>อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ&nbsp; F test&nbsp; ( Anova )&nbsp; ว่ามีความหมายว่าอย่างไร&nbsp; ประโยชน์ในการนำเอาไปใช้&nbsp; สูตรในการคำนวณ&nbsp;&nbsp; ต้องการเอาข้อมูลไปทำรายงานครับ&nbsp; คนที่มีความรู้หรือมีข้อมูลช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอบคุณครับ&nbsp;</FONT></STRONG>

ความคิดเห็นที่ 11

10 ก.ย. 2552 19:21
  1. ผมยากถามว่าการเปรียบเทียบอายุกับการใช้พลังงานจะใช้การทดสอบแบบใด


ความคิดเห็นที่ 13

16 ก.พ. 2553 15:32
  1. ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 16

26 ก.พ. 2553 21:26
  1. ขอคำตอบยาวกว่านี้ได้ใหมครับผมจะต้องทำรายงานส่งครูครับ

ความคิดเห็นที่ 17

6 พ.ย. 2553 16:31
  1. ทำไมการคำนวณผลรังวัด GPS ต้องนำค่าไคสแคร์ มาวิเคราะห์ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 18

7 พ.ย. 2553 06:40
  1. คำตอบยาว ๆ คุณหาเอาจาก web ได้ หรือจากหนังสือในห้องสมุด เพื่อเปรียบเทียบว่าสัดส่วนที่ได้จาก GPS สามารถยอมรับได้หรือไม่ คุณถามไม่ชัดว่าคุณกำลังเปรียบเทียบอะไรอยู่

ความคิดเห็นที่ 19

8 พ.ย. 2553 20:28
  1. สวัสดีครับ ผมกำลังทำวิจัย โดยตัวแปรอิสระ คือ สภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บริหาร ครูวิชาการ ประธานกรรมการสถานศึกษา จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เรียนถามท่านว่า เราจะใช้สถิติใดในการทดสอบสมติฐานครับ จะใช้ F-test หรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น