dichotomouskey คืออะไร

อยากทราบจริงๆครับว่า dichotomouskey คืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีเอาให้ละเอียดเลยนะครับจะเอาไปทำรายงานความคิดเห็นที่ 2

chay_swu@yahoo.com
14 ต.ค. 2549 22:16
 1. คือการจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตตามลักษณะที่แตกต่างกันที่ละ 2 กลุ่ม เช่น มีพืชอยู่ 4 ชนิด แยกให้เป้น 2 กลุ่ม ได้เป็น ใบเลี้ยงเดี่ยว กับใบเลี้ยงคู่ จากนั้น ทั้งกลุ่มของใบเลี้ยงเดี่ยว และใบเลี้ยงคู่แบ่งได้เป็น ดอกสมบูรณ์ กับดอกไม่สมบูรณ์ หรือสมบูรณ์เพซศ กับไม่สมบูรณ์เพศก็ได้ เอาง่าย ๆ ก็คือ พยายาม แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็นทีละ 2 กลุ่มง่ะคราบความคิดเห็นที่ 8

kuroneko~*
10 ม.ค. 2552 16:45
 1. ไดโคโตมัสคีย์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง {#emotions_dlg.q8}


  1 ก มีขน --------------------------------------------------------------------------------ดูข้อ 2

  1 ข ไม่มีขน------------------------------------------------------------------------------ดูข้อ 3

  2 ก ขนเป็นเส้น--------------------------------------------------------------------------สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  2 ข ขนเป็นแผงแบบขนนก------------------------------------------------------------นก

  3 ก มีครีบคู่ มีช่องเหงือก---------------------------------------------------------------ดูข้อ 4

  3 ข ไม่มีครีบคู่ ไม่มีช่องเหงือก--------------------------------------------------------ดูข้อ 5

  4 ก มีแผ่นกระดูกปิดช่องเหงือก มีช่องเหงือก 1 ช่อง-------------------------------ปลากระดูกแข็ง

  4 ข ไม่มีแผ่นกระดูกปิดช่องเหงือก มีช่องเหงือก 5-7 ช่อง-------------------------ปลากระดูกอ่อน

  5 ก ผิวหนังมีเกล็ด-----------------------------------------------------------------------สัตว์เลื้อยคลาน

  5 ข ผิวหนังไม่มีเกล็ด--------------------------------------------------------------------สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ความคิดเห็นที่ 7

18 ก.ย. 2551 16:41
 1.  
ความคิดเห็นที่ 3

21 พ.ค. 2550 16:53
 1. อยากทราบว่าคู่มือ ไดโคโตมัสคีย์ นี้เป็นตำราหรือไม่ และยังหาได้จากที่ไหนได้บ้าง
  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 5

30 มิ.ย. 2550 12:31
 1. วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียว
  (ที่เหลือยากหมด)ความคิดเห็นที่ 4

action potential
21 พ.ค. 2550 17:56
 1. ตามความเข้าใจของเรานะ

  ไดโคโตมัส คือ การแตกกลุ่มจาก 1 เป็น 2 ค่ะ อย่างเช่นการแตกกิ่งของต้นไม้จาก 1 กิ่งเป็น 2 กิ่งแล้วก็แตกไปเรื่อยๆอ่ะ

  ส่วนไดโคโตมัสคีย์ ก็เป็นการแบ่ง(จำแนก)กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะที่ต่างกัน และแต่ละกลุ่มก็จะถูกจำแนกเป็น 2 กลุ่มอีกไปเรื่อยเรื่อย ทั้งหมดก็เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคล้ายๆกะmind mapping อ่ะความคิดเห็นที่ 6

12 ก.ค. 2551 13:34
 1. k;jความคิดเห็นที่ 1

11 ต.ค. 2549 21:29
 1. ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous) คือ เครื่องมือในการแบ่งกลุ่ม
  ย่อยสิ่งมีชีวิต โดยเปรียบเทียบความแตกต่างทีละคู่ของโครงสร้างลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะ การแบ่งสิ่งมีชีวิตทีละ2 กลุ่มทำให้พิจารณาได้ง่าย ไม่สับสน และสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มจะมีไดโคโตมัสคีย์ที่เหมาะสมเฉพาะ ใช้แยกกลุ่มย่อยของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

  http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=104&Pid=42437
  แต่ชื่อเพราะดีนะครับ ไดโคโตมัสคีย์ความคิดเห็นที่ 9

22 ส.ค. 2553 22:56
 1. เกรียนมากครับ หัดคิดอะไรใหม่อย่าง ไดโค ของอาณาจักอย่างเนี่ยจะได้รู้ไงครับว่ารู้จริงปะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น