วิชาการดอทคอม ptt logo

กังหันชัยพัฒนา

โพสต์เมื่อ: 04:30 วันที่ 20 ต.ค. 2549         ชมแล้ว: 45,932 ตอบแล้ว: 94
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี
อยากรู้มากเลย ...ว่า...กังหันชัยพัฒนาใช้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีอะไร ในการออกแบบโครงสร้างของกังหันชัยพัฒนา รวมถึงวิธีการใช้งาน ???? สามารถดูรูปได้ที่นี่
http://www.taluitamtawan.com/webboard/view.php?No=4089


ชะลี(203.170.161.247,,)

จำนวน 25 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 8 ก.พ. 2550 (17:06)
ชื่อไร
new (IP:222.123.62.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 8 ก.พ. 2550 (17:07)
นายเราชื่อ นิว เราอยู่ม.3 เราไม่รู้ว่าจะไปหาเรืองโคงงาน ครฺต มาจากไหนบอกได้บ่
new (IP:222.123.62.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 6 มี.ค. 2550 (12:48)
//////// ใช้หลักการ ////////////

แสดงให้เห็นถึงการทำงานเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยความเร็ว 1,450 รอบ/นาที ย่องจะส่งกำลังขับผ่านระบบเฟืองเกียร์ทดรอบหรือระบบเฟืองจานโซ่ไปยังซองตักวิดน้ำให้หมุนเคลื่อนตัวโดยรอบด้วยความเร็วที่ช้าลงเหลือ 5 รอบ/นาที สามารถวิดตักน้ำลึกลงไปจากใต้ผิวน้ำ 0.50 เมตร ยกขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ำด้วยความสูง 1.0 เมตร ทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศกว้างขวางมากขึ้น เป็นผลทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และในขณะที่น้ำเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยังผิวน้ำจนสิ้นสุดของการสาดน้ำดังแสดงในแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนานั้น จะก่อให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน้ำด้วย อีกทั้งในขณะที่ซองตักวิดน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้ำแล้วกดลงไปใต้ผิวน้ำนั้น จะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้ำน้ำภายใต้ผิวน้ำจนกระทั่งซองน้ำจมน้ำเต็มที่ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้นตามไปด้วย

หลังจากนั้นน้ำที่ได้รับการเติมอากาศแล้ว จะเกิดการถ่ายเทของน้ำเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้ำ ด้วยความเร็วของการไหล 0.20 เมตร/วินาที จึงสามารถผลักดันน้ำออกไปจากเครื่องมีระยะทางประมาณ 10.0 เมตร และผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การโยกตัวของทุ่นลอยในขณะทำงาน จะส่งผลให้แผ่นไฮโดรฟอยล์ที่ติดตั้งไว้ในส่วนใต้น้ำ สามารถผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน้ำในระดับความลึกใต้ผิวน้ำเป็นอย่างดีอีกด้วย จึงก่อให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และทำให้เกิดการไหลของน้ำเสียไปตามทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน

-------------------------------------------------------------------------------

////////แนวคิด ////////

"กังหันน้ำชัยพัฒนา" มีคุณสมบัติในการเติมออกซิเจนหรืออากาศลงไปในน้ำ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำ หนองน้ำ คลอง บึง ลำห้วย ฯลฯปัญหาเรื่องน้ำเสียมีประวัติความเป็นมาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของชุมชน กล่าวคือ เมื่อครั้งประชากรยังน้อยและกระจัดกระจายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากนัก ต่อมาเมื่อชุมชนเจริญเติบโตประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเรื่องน้ำเสียก็ติดตามมาเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้ เพราะว่าน้ำเสียเป็นผลิตผลอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของคน และนับวันน้ำเสียจะมีปริมาณมากขึ้นเป็นทวีคูณ และมีสารใหม่ๆ แปลกๆ ของผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เจือปนอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้น้ำเสียเป็นปัญหายุ่งยากมากขึ้นตามลำดับในอนาคต

น้ำเสียนอกจากจะโสโครกมีกลิ่นเหม็นสีดำคล้ำ และอาจมีสารเคมีที่มีพิษเจือปนอยู่ด้วย เมื่อน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ก็จะแปรสภาพแหล่งน้ำสะอาดตามธรรมชาติให้กลายเป็นน้ำเสียไป ทำให้ไม่อาจใช้น้ำจากแหล่งน้ำแหล่งนั้นได้อีกต่อไป อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วบริเวณ ทำให้อากาศหายใจไม่บริสุทธิ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างร้ายแรง สัตว์น้ำทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำหากไม่ตายก็ต้องต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่น ส่วนที่ทนอาศัยอยู่ต่อไปได้ย่อมจะมีรสชาติของเนื้อผิดแผกไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านอนามัยของประชาชนเท่านั้น หากยังกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย เพราะเหตุว่ากิจการที่ต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบ เช่น การประปา และการอุตสาหกรรม ไม่อาจจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ได้ เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งชุมชนแออัดและที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแหล่งน้ำกำลังประสบปัญหาภาวะน้ำเน่าเสียเช่นนี้ ซึ่งยิ่งนับวันจะมีความรุนแรงเป็นทวีคูณ และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่อส่วนรวมและเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันวิธีการคำนวณหาจำนวนเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากชุมชน

ก. ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

1. อัตราการไหลของน้ำเสีย (Q) มีหน่วยเป็น ม3 / วัน

2. ความสกปรกน้ำเสีย (BOD5) มีหน่วยเป็น ม.ก/ลิตร

3. สมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนของกังหันน้ำชัยพัฒนา มีหน่วยเป็นกิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า-ชั่วโมง

4. ขนาดแรงม้าของกังหันน้ำชัยพัฒนา

ข. ตัวอย่างการคำนวณ

สมมุติให้ อัตราการไหลของน้ำเสีย (Q) = 300 ม3 / วัน

= 300 x 1,000 กก. / วัน

สมมุติให้ความสกปรกของน้ำเสีย (BOD5) = 250 x มก./ลิตร

= 250 กก.

1,000 x 1,000

ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ = Q x BOD5 (BOD Loading)

ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ (BOD Loading)

= 300 x 1,000 x 250 = 75 กก./วัน

1,000 x 1,000

หรือ = 75 = 3,125 กก./ชั่วโมง

24

ในการติดตั้งจะต้องเผื่อปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเป็น 2 เท่า ( 2x 3.125) = 6.25 กก./ชั่วโมง

สมมุติให้เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนามีสมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐานเท่ากับ

1.2 กก./แรงม้า-ชั่วโมง

กำหนดให้ ความเข้มข้นออกซิเจนในน้ำเสีย = 2.0 ม.ก / ลิตร

อุณหภูมิของน้ำเสีย = 30 º C

จะได้ประสิทธิภาพถ่ายเทออกซิเจน ที่อุณหภูมิของน้ำเสีย 30 º C = 0.613

กำลังม้าที่ต้องการใช้ = ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ

อัตราการถ่ายเทออกซิเจนที่สภาวะใช้งาน

= 6.25 = 8.49 แรงม้า

0.7356

สมมุติให้กังหันน้ำชัยพัฒนา 1 เครื่อง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนาด 2 แรงม้า

จะต้องใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา = 8.49 = 4.24

2-----------------------------------------------------------------------------

///////// ทฤษฎี ///////ทฤษฎีเครื่องกลเติมอากาศ

การเติมออกซิเจน (oxygenation) หรือการเติมอากาศ หรือการเติมอากาศ (Aeration) เป็นหัวใจของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียขาดออกซิเจน จุลินทรีย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถทำงานได้ ถ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่สูง ระบบก็สามารถบำบัดน้ำได้ดีหรือสามารถรับน้ำเสียได้มากขึ้น แต่เนื่องจากค่าการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศมีค่าต่ำย่อมจะทำให้มีแรงขับ (Driving Force) ต่ำตามไปด้วย

ดังนั้น การเพิ่มอัตราการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศ จึงได้แก่การเพิ่มผิวสัมผัส (Interfacia Area) ระหว่างอากาศกับน้ำให้มีค่ามากที่สุดสภาพการทำงานโดยทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์ ซึ่งในการออกแบบจะต้องให้ออกซิเจนแก่ระบบที่ความต้องการสูงสุดได้เพียงพอ แต่ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีและระบบเติมอากาศก็ไม่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ ก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์

เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ หน้าที่ในการให้ออกซิเจนแก่น้ำในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างพอเพียง และหน้าที่ในการกวนน้ำเพื่อ

กระจายออกซิเจนให้มีค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำอยู่เสมอทั่วทั้งบริเวณบ่อเติมอากาศ

พลังงานที่ใช้ในการกวนนี้จะต้องมีค่าพอเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพราะถ้ากวนน้อยเกินไป ตะกอนจุลินทรีย์ (Floc) จะมีขนาดใหญ่เกินไป แต่ถ้ากวนแรงเกินไปก็จะเกิดแรงเฉือน (Shearing Force) สูง จนทำให้จุลินทรีย์แตกกระจาย เป็นผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ควร

เครื่องกลเติมอากาศแต่ละชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านต่างๆ ดังนั้นการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ จะต้องเข้าใจหลักการทำงาน วิธีคำนวณ ตลอดจนเข้าใจถึงวิธีการทดสอบสมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนลงไปในน้ำ (Performance of Oxygen Transfer in Water) หน่วยเป็นกิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า-ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------
crystalline_quartz
ร่วมแบ่งปัน63 ครั้ง - ดาว 222 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 13 พ.ค. 2550 (20:47)
อืม เข้าใจล่ะ
c_cin
ร่วมแบ่งปัน488 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 1 มิ.ย. 2550 (09:10)
อยากรู้จังว่ากังหันชัยพัฒนาว่าใช่ทฤษฐีอะไร
JENNY@THAIMAIL.COM (IP:58.136.34.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 18 มิ.ย. 2550 (02:40)
ขอทั้งโครงงานเลยได้ไหมคับ ส่งมาให้หน่อยนะคับที่เมลผมอ่ะ นะคับช่วยหน่อยนะคับพี่ๆๆcrystalline_quartz
kengza_123@hotmail.com (IP:124.157.137.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 27 มิ.ย. 2550 (12:43)
การเปลี่ยนพลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันอย่างง่าย ๆ มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีวิธีการทำอย่างไร ให้สามารถทำตามได้
Phacheephorn@thaimail.com (IP:125.27.248.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 10 ก.ย. 2550 (13:59)
ชอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานกังหันชัยพัฒนา
prem--dee@hotmail.com (IP:203.154.175.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 21 ต.ค. 2550 (14:05)
อยากได้ประวัติของกังหันชัยพัฒนาจัง
nabdown_nam @hotmail.com (IP:117.47.1.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 14 พ.ย. 2550 (10:13)
ในหลวงของเราเก่งจัง ิ้งจอก9หาง_@สู้เพื่อแอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
anuruk_SP@hotmail.com (IP:61.7.147.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 14 พ.ย. 2550 (10:18)
ธราธรรักต่าย
anuruk_SP@hotmail.com (IP:61.7.147.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 28 พ.ย. 2550 (15:40)
ค่าความดันชั้นบรรยากาศนั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรในการวัดเทียบได้บ้าง

และการวัดที่ค่าออกซิเจนในน้ำนั้นค่าที่ดีที่สุดควรอยูที่เท่าไร
touzaa@hotmail.com (IP:124.120.184.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 19 ธ.ค. 2550 (11:17)
อยากทราบว่าถ้าจะขอติดตั้ง "กังหันชัยพัฒนา" ในหน่วยงานจะมีวิธีการอย่างไร?

ขอบคุณค่ะ
kanchorn@hotmail.com (IP:61.19.98.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 9 ม.ค. 2551 (15:07)
กังหันแบบไหนให้แรงลมสูงสุด ออกแบบอย่างไร ทฤษำเป็นอย่างไร
tum_tanat@hotmail.com (IP:202.142.204.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 9 ม.ค. 2551 (15:08)
ด่วน
tum_tanat@hotmail.com (IP:202.142.204.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 13 ม.ค. 2551 (16:46)
อยากรู้วิธีการทำอ่าขั้นตอนการทำรูปภาพด้วยเลยก็ดี

จาเอาไปทำโครงงานคับได้โปรดส่งมาเมล์ของผมด้วยน่ะคับ

กรุณาล่ะก่อนวันพฤหัสบดีนะคับ
markey_index@hotmail.com (IP:202.91.18.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 16 ม.ค. 2551 (10:00)
ผมอยากได้ราคาของกังหันใชพัฒนา และจะติดต่อได้ที่ไหน ระกวนพี่ๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
S_palm@hotmail.com (IP:124.121.82.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 14 ก.พ. 2551 (10:29)
อยากทราบว่าถ้าจะขอติดตั้ง "กังหันชัยพัฒนา" ในหน่วยงานจะติดต่อได้ที่ไหน และราคาประมาณเท่าไร 
mdktawan@gmail.com (IP:58.97.55.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 9 ก.ย. 2551 (16:16)

สวัสดีครับ
ผมต้องการที่ตั้งและรายละเอียดของโครงการกังหันชัยพัฒนา
ช่วยกรุณาบอกผมด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้ามากครับ
ปล.ด่วนมากครับ ผมจะรอครับ


z-murai@hotmail.com (IP:202.29.56.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 16 ก.ย. 2551 (14:00)
ยังไม่เห็นมีใครให้ข้อมูลเลย หากต้องการติดตั้งกังหันชัยพัฒนาติดต่อได้ที่หน่วยงานไหน
และราคาเท่าไหร่ ช่วยบอกด้วยค่ะ
niramol_am@hotmail.com (IP:125.25.148.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 25 ก.ย. 2551 (20:23)

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ
ต้องการด่วน
ได้โปรด
ส่งมาทางเมวนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้า


prik_dang@hotmail.com (IP:58.9.193.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 9 ต.ค. 2551 (07:32)
อยากได้วัสดุอุปกรณ์วิธีการทำและร้านที่ขายพร้อมส่งใครรู้ช่วยบอกที่ต้องการด่วนมากๆๆๆๆจริงๆๆๆๆๆ
ต้องการ (IP:222.123.174.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 9 ต.ค. 2551 (07:38)
อยากได้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำและบุคลที่ทำขายพร้อมส่งต้องการด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆช่วยด้วยนะค่ะ
tawpo222@hotmail.com (IP:222.123.174.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 17 ส.ค. 2553 (15:03)
เป็นความคิดที่ดี
apinya (IP:180.183.49.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 17 ส.ค. 2553 (15:10)
เป็นเครื่องมือที่สุดยอดและมีประโยชน์มากมาย
oaeนะครับ (IP:180.183.49.253)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม