ขอถามความหมายของคำว่า การบริหารวิชาการ หมายถึงหรือมีนิยามว่าอย่างไร

รบกวน อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ กรุณาผม

เนื่องจากว่า ผมกำลังหา ความหมายของคำว่า

การบริหารวิชาการ หรือ วิชา (ขอเป็นความหมายหรือนิยามก็ได้)เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำรายงาน เพื่อที่ว่าจะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของการศึกษา

ขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ความคิดเห็นที่ 1


4 ก.ค. 2550 19:21
  1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน อ้างอิงจากหนังสือการบริหารงานวิชาการของ รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ความคิดเห็นที่ 2

ubonkung
15 มิ.ย. 2552 12:56
  1. ความหมายของคำว่าการบริหาร� กับ ความหมายของคำว่าการจัดการ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3

ubonkung
15 มิ.ย. 2552 13:01
  1. ความหมายของคำว่าการบริหาร  กับ ความหมายของคำว่าการจัดการ
    เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรค่ะ

     
ความคิดเห็นที่ 4

8 ส.ค. 2552 00:43
  1. ขอถามความหมายของคำว่า การบริหารวิชาการ หมายถึงหรือมีนิยามว่าอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 5

15 ก.ค. 2553 13:55
  1. ความหมายการบริหารวิชาการความคิดเห็นที่ 6

29 มิ.ย. 2554 16:50
  1. ขอความกรุณาขอความหมายการบริหารงานวิชาการใหม่ๆลงชื่อผู้ให้ความหมายด้วยจักเป็นพระคุณมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น