พี่ๆที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยน้องคนนี้แปลหน่อยนะคะ

- คุณคิดว่าเมืองไทยมีความน่าสนใจแค่ไหน

- คุณคิดว่าสวนจตุจักรเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจแค่ไหน

- คุณคิดว่าราคาสินค้าที่นี้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

- คุณคิดว่าปัญหาเรื่องของขยะและความสะอาดของที่นี้มีมากน้อยเพียงใด

- การเดินทางมาสวนจัตุจักรแห่งนี้มีความสะดวกมากน้อยเพียงใดความคิดเห็นที่ 5


8 พ.ย. 2549 17:03
 1. ขอบคุณพี่ๆให้คำแนะนะดีมาเลยอ่ะ ขอบคุณนะคะความคิดเห็นที่ 7

thawankesmala
9 พ.ย. 2549 11:39
 1. ผมเห็นเขาใช้ต่อรองซื้อขายด้วย เช่น
  It's too expensive.
  How about 50 Baht? ถ้าพูดว่า
  What about 50 Baht? จะได้ไหมครับความคิดเห็นที่ 4

thawankesmala
8 พ.ย. 2549 03:29
 1. ไมมีใครใช้ how do you like เลย

  How do you like Thailand?

  มี what about แต่ยังขาด how about กรณีไหนใช้แทนกันได้บ้าง ผมเห็นเขาใช้ปน ๆ กัน งงอยู่ครับความคิดเห็นที่ 1

7 พ.ย. 2549 21:25
 1. ็- How do you think Thailand is interesting?
  - How interesting is Chatuchak park is to you as a shopping area?
  - How resonable is the price here?
  - How much of tidyness problem you think this place have?
  - How convenient is it to you to travel to Chatuchak?

  จริง ๆ แล้วในภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยถามเป็นคำถามปิดแบบนี้เท่าไหร่นะคะ ส่วนใหญ่จะถามแบบปลายเปิด เช่น
  - คุณคิดว่าเมืองไทยมีความน่าสนใจแค่ไหน ก็จะถามว่าคุณคิดอย่างไรกับเมืองไทย รือ ปล่อยให้เขาใด้ออกความเห็นเต็มที่ ไม่ใช่แค่เรื่องน่าสนใจเพียงอย่างเดียว เอาประเด็นลบด้วยก็ได้ แต่นี่แปลคำถามให้ความคิดเห็นที่ 2

7 พ.ย. 2549 21:30
 1. เอาแบบปลายเปิดด้วยก็แล้วกันนะคะ ทั้งหมดนี่เป็นภาษาพูดที่ใช้สื่อสารได้จริง ไม่ใช่ภาษาเขียนที่เอาไว้สอบนะคะ
  - คุณคิดว่าเมืองไทยเป็นอย่างไร What do you think about Thailand?
  - คุณคิดว่าสวนจตุจักรเป็นอย่างไร What about Chatuchak? (ละ you ไว้ ถ้าจะถามคนเดิมต่อ)
  - ราคาล่ะ What about the prices here?
  - ความสะอาดล่ะ What about the cleanliness?
  - คุณเดินทางมาที่นี่สะดวกไหม Is it convenient for you to come here?ความคิดเห็นที่ 3

ศานติ
8 พ.ย. 2549 00:44
 1. ถ้าตั้งคำถามประสงค์จะทำการสำรวจ (survey) คำถามปิดจะรวบรวมเป็นข้อมูลใช้วิจัย (tabulate) ง่ายกว่าคำถามเปิด อาจจะให้เลือก ๑ ถึง ๕ หรือ ๑ ถึง ๑๐ หรือจะใช้แบบ 1. Strongly agree 2. Agree 3. Neutral 4. Disagree 5. Strongly disagree ก็ได้

  ขอแก้นิดๆหน่อยๆ โดยเฉพาะข้อเพิ่มเติมที่ ๑

  ็- How do you think Thailand is interesting? ลอง In what way do you think Thailand interesting?

  - How interesting is Chatuchak park is to you as a shopping area? ตัด is ตัวหลังออก เป็น How interesting is Chatuchak Park as a shopping area? ตัด to you ทำให้อ่านง่ายกว่า ละไว้เพราะเข้าใจว่าพูดกับใคร park ควรใช้ตัวใหญ่ เพราะเป็นส่วนของชื่อ

  - How reasonable is the price here? ควรใช้พหูพจน์ How reasonable are the prices here? เพราะมีของหลายราคา

  - How much of tidyness problem you think this place have? tidyness = ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้ cleanliness อย่างในคำตอบที่สองตรงความหมายมากกว่า หรือจะใช้ How much of a problem is there with cleanliness? ก็ได้

  - How convenient is it to you to travel to Chatuchak? ใช้ for you แทน to you แก้การมี to ชิดกัน เป็น How convenient is it for you to travel to Chatuchak?ความคิดเห็นที่ 6

ศานติ
9 พ.ย. 2549 10:55
 1. ตอบข้อ ๔

  How do you like Thailand? ก็สวยเหมือนกัน เสียแต่ว่าคนตอบจะตอบว่า I like it very much. แล้วไม่พูดต่อเพราะคล้ายจะถามว่าชอบเมืองไทยไหม? ชอบครับ จบแค่นั้น

  what about vs. how about คล้ายกันแทนกันได้เป็นส่วนใหญ่ ผมพยายามจะนึกถึงกรณีที่แทนกันไม่ได้แต่นึกไม่ออก

  What about your application for a passport? สวยกว่า How about your application ...

  How about having lunch together tomorrow? สวยกว่า What about having lunch ......

  คิดๆดูคล้ายกับว่า how about ใช้กับการชวน ส่วน what about ใช้ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ เห็นจะต้องรอคนที่เชี่ยวทางภาษากว่าผมตอบความคิดเห็นที่ 8

ศานติ
10 พ.ย. 2549 00:41
 1. What about 50 Baht? ไม่ค่อยใช้กัน มักจะใช้ How about 50 Baht? แต่ถ้ายืนดูของอยู่ ถามราคาอันโน้นถามอันนี้ แล้ว What about this picture? Oh, that one is quite unique, I'll have to ask 500 Baht for it.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น