นิทานชาดกเรื่องมหากบิลวานรคือ อยากทราบว่าสำนวนในเรื่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ เพราะว่าต้องทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะT_T


ความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
18 ส.ค. 2557 21:05
 1. ผู้นำ

   ดูคนให้ดูที่การกระทำ ดูผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ  

  ดังคำกล่าว "ดูคนให้ดูที่การกระทำ ดูผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ" ข้าพเจ้าได้นำนิทานชาดกเรื่องมหากบิลวานร มานำเสนอ

          เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีนั้น พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพญาวานร ชื่อมหากบิลวานร อาศัยอยู่ในป่าหิมพานด์ มีกำลังมากถึง 5 กำลังช้างสาร มีบริวารประมาณ 8 หมื่นตัว บริเวณนั้นมีต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นอยู่ริมน้ำ มีผลใหญ่ รสหวานและมีกลิ่นหอม มหากบิลวานรมีปัญหาเล็งเห็นการณ์ภายหน้าว่า ผลมะม่วงจะเป็นสาเหตุให้พวกวานรได้รับภัยเดือดร้อน จึงสั่งให้บริวารเก็บมะม่วงจากกิ่งที่ยื่นลงไปในแม่น้ำก่อน จึงสั่งให้บริวารเก็บมะม่วงจากกิ่งที่ยื่นลงไปในแม่น้ำก่อน แต่บังเอิญมีมะม่วงผลหนึ่งถูกมดแดงทำรังห่อหุ้มไว้ พวกวานรจึงมองไม่เห็น ครั้นผลมะม่วงสุกก็หล่นลงในแม่น้ำลอยไปติดตาข่ายที่สรงน้ำของพระเจ้าพรหมทัด เมื่อพระองค์ได้เสวยก็พอพระทัย จึงเสด็จไปตั้งพลับเพลาอยู่ใกล้ต้นมะม่วงนั้น และให้เก็บผลมะม่วงมาเสวยเป็นประจำ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นพวกวานรมาเก็บผลมะม่วงกินจึงสั่งให้ยิงฝูงวานรนั้น มหากบิลวานรจึงเสียสละตนเองทอดกายเป็นสะพานต่อกับเถาวัลย์ให้บริวารวานรไต่ ข้ามไปยังต้นไม้อีกด้านหนึ่งจนพ้นภัย ฝ่ายเทวทัตซึ่งเป็นวานรอยู่ในฝูงนั้นได้แกล้งกระโดจากที่สูงลงมาบนหลัง ของมหากบิลวานรจนมหากบิลวานรบาดเจ็บสาหัส  ถึงกับดวงหทัยแตก พระเจ้าพรหมทัตเห็นเหตุการณ์การกระทำของมหากบิลวานรจึงให้ราชบุรุษไปรับมหา กบิลวานร พร้อมทั้งปรนนิบัติพยาบาลและให้อาหารอย่างดี มหากบิลวานรได้สั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้ดำรงอยู่ในราชธรรม และกล่าวถึงธรรมะของผู้เป็นหัวหน้า เมื่อสั่งสอนเสร็จมหากบิลวานรก็สิ้นชีวิต

   ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง           1. ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้นำต้องมีสติปัญญาฉลาดรอบคอบรู้จักพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความเสียสละที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ลูกน้องได้           2. ผู้เป็นลูกน้องควรให้เกียรติยกย่องหัวหน้าและให้ความร่วมมือด้วยดีไม่ควร กลั่นแกล้งหรือขัดขวางให้เกิดความเสียหาย           3. ความมีสติมั่นคง ไม่หวั่นวิตก จะช่วยให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้           4. พระมหากษัติย์พึงประพฤติตนให้อยู่ในราชธรรมเพื่องให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกร

  "ในการจะทำการใดในองค์กรก็ตาม ภาวะผู้นำจะนำพาสู่ความสำเร็จ"

  ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/311101

ความคิดเห็นที่ 1

18 ส.ค. 2557 15:16
 1. fvdb hthdddddfyb

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น