นิทานชาดกเรื่องมหากบิลวานร

คือ อยากทราบว่าสำนวนในเรื่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ เพราะว่าต้องทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะT_T
27 พ.ย. 2549 19:54
2 ความเห็น
4518 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 caluchil (Guest)

fvdb hthdddddfyb
18 ส.ค. 2557 15:16


ความคิดเห็นที่ 2 โดย นกแสก

ผู้นำ


 ดูคนให้ดูที่การกระทำ ดูผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ  


ดังคำกล่าว "ดูคนให้ดูที่การกระทำ ดูผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ" ข้าพเจ้าได้นำนิทานชาดกเรื่องมหากบิลวานร มานำเสนอ


        เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีนั้น พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพญาวานร ชื่อมหากบิลวานร อาศัยอยู่ในป่าหิมพานด์ มีกำลังมากถึง 5 กำลังช้างสาร มีบริวารประมาณ 8 หมื่นตัว บริเวณนั้นมีต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นอยู่ริมน้ำ มีผลใหญ่ รสหวานและมีกลิ่นหอม มหากบิลวานรมีปัญหาเล็งเห็นการณ์ภายหน้าว่า ผลมะม่วงจะเป็นสาเหตุให้พวกวานรได้รับภัยเดือดร้อน จึงสั่งให้บริวารเก็บมะม่วงจากกิ่งที่ยื่นลงไปในแม่น้ำก่อน จึงสั่งให้บริวารเก็บมะม่วงจากกิ่งที่ยื่นลงไปในแม่น้ำก่อน แต่บังเอิญมีมะม่วงผลหนึ่งถูกมดแดงทำรังห่อหุ้มไว้ พวกวานรจึงมองไม่เห็น ครั้นผลมะม่วงสุกก็หล่นลงในแม่น้ำลอยไปติดตาข่ายที่สรงน้ำของพระเจ้าพรหมทัด เมื่อพระองค์ได้เสวยก็พอพระทัย จึงเสด็จไปตั้งพลับเพลาอยู่ใกล้ต้นมะม่วงนั้น และให้เก็บผลมะม่วงมาเสวยเป็นประจำ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นพวกวานรมาเก็บผลมะม่วงกินจึงสั่งให้ยิงฝูงวานรนั้น มหากบิลวานรจึงเสียสละตนเองทอดกายเป็นสะพานต่อกับเถาวัลย์ให้บริวารวานรไต่ ข้ามไปยังต้นไม้อีกด้านหนึ่งจนพ้นภัย ฝ่ายเทวทัตซึ่งเป็นวานรอยู่ในฝูงนั้นได้แกล้งกระโดจากที่สูงลงมาบนหลัง ของมหากบิลวานรจนมหากบิลวานรบาดเจ็บสาหัส  ถึงกับดวงหทัยแตก พระเจ้าพรหมทัตเห็นเหตุการณ์การกระทำของมหากบิลวานรจึงให้ราชบุรุษไปรับมหา กบิลวานร พร้อมทั้งปรนนิบัติพยาบาลและให้อาหารอย่างดี มหากบิลวานรได้สั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้ดำรงอยู่ในราชธรรม และกล่าวถึงธรรมะของผู้เป็นหัวหน้า เมื่อสั่งสอนเสร็จมหากบิลวานรก็สิ้นชีวิต


 ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
          1. ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้นำต้องมีสติปัญญาฉลาดรอบคอบรู้จักพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความเสียสละที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ลูกน้องได้
          2. ผู้เป็นลูกน้องควรให้เกียรติยกย่องหัวหน้าและให้ความร่วมมือด้วยดีไม่ควร
กลั่นแกล้งหรือขัดขวางให้เกิดความเสียหาย
          3. ความมีสติมั่นคง ไม่หวั่นวิตก จะช่วยให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
          4. พระมหากษัติย์พึงประพฤติตนให้อยู่ในราชธรรมเพื่องให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกร


"ในการจะทำการใดในองค์กรก็ตาม ภาวะผู้นำจะนำพาสู่ความสำเร็จ"


ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/311101

18 ส.ค. 2557 21:05

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น