อาหารเลี้ยงเชื้อ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ผมต้องการทราบว่าอาหารเลี่ยงเชื้อเป็นยังไงแล้ว

มีสารอาหารอะไรประกอบบ้าง


ความคิดเห็นที่ 23 

Package
16 เม.ย. 2551 12:08
 1. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

   

  1.       อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

  ใช้สูตรอาหาร PDA  (Potato Dextrose Agar) ซึ่งประกอบด้วย

  -          มันฝรั่ง                                          200   กรัม

  -          น้ำตาล (Dextrose)                     20   กรัม

  -          ผงวุ้น (agar)                               15   กรัม

  -          น้ำกลั่น                                   1000   มิลลิลิตร

                  1.1 ปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเนื้อมันฝรั่งเป็นชิ้น สีเหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดด้านละ

  ประมาณ 1 เซนติเมตร นำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสูตร แล้วต้มในน้ำกลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร

  จนเดือดนาน ประมาณ 10 – 15 นาที โดยที่ให้มันฝรั่งสุก   แต่เนื้อมันฝรั่งไม่ต้องเละกรองเอา

  เฉพาะน้ำผ่านผ้าขาว

  1.2    ชั่งน้ำตาล เดกซ์โทรสและวุ้นให้ได้น้ำหนักตามสูตร ละลายในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร

  โดยใช้ความร้อนช่วยจนวุ้นละลายหมด

                    1.3  ผสมส่วนประกอบในข้อ 2และ3 เข้าด้วยกันปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบตามสูตร

   

                 2. การบรรจุอาหารแข็ง

                                  การบรรจุอาหารแข็งลงในภาชนะ ต้องทำในขณะร้อน โดยใช้หม้อกรอกอาหาร

  หรือหลอดฉีดยาช่วยในการบรรจุ การเตรียม deep tube agar ในหลอดทดลองให้บรรจุ

  อาหารปริมาตร15 มิลลิลิตร เพื่อใช้สำหรับการทำ pour plate การบรรจุอาหารลงภาชนะ

  ต้องระวังไม่ให้อาหารเลอะเปื้อนบริเวณขอบปากภาชนะหรือ หลอดทดสอบ หากเลอะเปรอะ

  เปื้อนให้เช็ดออกให้สะอาด ปิดด้วยจุกสำลี หรือฝาปิดภาชนะที่เหมาะสม รวบรวมใส่ลงตะกร้า

   แล้วปิดหุ้มด้วยกระดาษหนา ๆหรือ ฟอยล์ เพื่อป้องกันไอน้ำหยดลงมา ทำให้สำลีเปียก นำไป

  กำจัดเชื้อด้วย หม้อนึ่งอัดความดันไอ

   

                    3. การกำจัดเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ(Autoclave)

                    3.1  เติมน้ำกลั่นในหม้อนึ่งความดันไอในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูความสะอาดของ

  น้ำในหม้อนึ่งถ้าสกปรกให้เปลี่ยนถ่ายทำความสะอาดแล้วเติมน้ำกลั่นลงไปใหม่ทุกครั้ง

  3.2   ตรวจสอบระดับน้ำในถังดักไอน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำหรือสูงกว่า

  ระดับที่เครื่องหมายกำหนด

                    3.3  นำอาหารที่ต้องการกำจัดเชื้อบรรจุลงในหม้อนึ่งความดันไอ

                    3.4  ปิดฝาหม้อนึ่งให้สนิทพอดี  และนึ่ง

                    3.5  ตั้งอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเวลา 15 นาที

                    3.6  วัดความดันไอลดลงจนถึง 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จึงค่อยเปิดฝาหม้อนึ่งความดันไอได้

  3.7   นำของออกจากหม้อนึ่งความดันไอ ถ้าเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นฝาเกลียวให้

  หมุนบิดเกลียวให้ปิดสนิท

                   

                    4. การนำปลูกเชื้อ

  4.1    นำอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้ออัดความดัน เทลงในจานเพาะ

  เลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อปิดฝา และวางทิ้งไว้จนวุ้นเกิดการแข็งตัว

  4.2   นำลูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ มาเขี่ยเชื้อรา (Tinea capitis) ใน

  ขณะที่ขอบจานเพาะเชื้อที่บรรจุวุ้นจะต้องลนไฟตลอดเวลา

  4.3   นำเชื้อ (Tinea capitis) ที่เขี่ยด้วยลูป มาลากลงบนวุ้นในจานเพาะเชื้อ เพื่อป้องเชื้อ

  ชนิดอื่นๆ   ปิดฝา นำไปลน ไฟก่อนนำไปเก็บ ในตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ

   

   


  -- ---- ----  ตอนทำโปรเจค ของผมคับ              

                                                                                              .. PACKAGEความคิดเห็นที่ 35

ple_aofapp@hotmail.com (Guest)
5 พ.ย. 2551 16:59
 1. อยากทราบว่าเชื้อ Hansenula และ candida ถ้าขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ DRBC agar แล้วจะมีลักษณะโคโลนีเป็นอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 59

ภากร
16 พ.ค. 2552 10:29
 1. คือผมต้องทำงานวิจัยน่ะครับ


  เลี้ยงเชื้อจากน้ำดื่มภายในรร. 12 เพลต


  แล้วไปที่ห้องแลปเขาไม่ให้ใว้น่ะครับ


  อยากทราบว่าควรเก็บเพลตใว้ที่ไหนบ้างน่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 60

momojung_bumbim@hotmail.com (Guest)
16 พ.ค. 2552 17:17
 1. คือได้ทำการทดสอบสารฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ซึ่งใช้พื้นที่ 1x1 ตารางนิ้ว
  อยากทราบว่าเมื่อนำมาวิเคราะห์ผล คำนวณเป็น cfu จะต้องใช้สูตรไหนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 58

momojung_bumbim@hotmail.com (Guest)
15 พ.ค. 2552 03:17
 1. คือได้ทำการทดสอบสารฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ซึ่งใช้พื้นที่ 1x1 ตารางนิ้ว
  อยากทราบว่าเมื่อนำมาวิเคราะห์ผล คำนวณเป็น cfu จะต้องใช้สูตรไหนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 29

seifer30@hotmail.com
4 พ.ค. 2551 19:43
 1. การย่อยสลายไขมันนั้นสามารถใช้ tween 80 agar ในการทดสอบได้ครับอันนี้สามารถหาสูตรอาหารเตรียมขึ้นมาได้เองครับไม่ยุ่งยากเท่า  การดูดซับโลหะหนักและการย่อยสลายยาฆ่าศัตรูพืชนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนักแต่คิดว่าน่าจะใช้อาหารที่มีสารอาหารเพียงพอในการเจริญแล้วผสมโลหะหนักหรือยาฆ่าศัตรูพืชลงไปจากนั้นปล่อยให้เชื้อเจริญแล้วกรองเชื้อออกจากนั้นค่อยนำอาหารนั้นไปตรวจวัดด้วยวิธีอื่นครับ
ความคิดเห็นที่ 89

vios (Guest)
15 ธ.ค. 2553 18:58
 1. อยากทราบว่า Yeast Extract , Malt Extract , Peptone , Glucose แต่ละตัวจะให้สารอาหารอะไรบ้างครับความคิดเห็นที่ 31

1111 (Guest)
6 ก.ย. 2551 00:20
 1. อยากรู้รายละเอียด อาหารเลี้ยงเชื้อ
ความคิดเห็นที่ 24

na_na_rak_ka@yahoo.co.th (Guest)
2 พ.ค. 2551 18:57
 1. อยากทราบว่า MacConkeyBroth  ประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้าง และใส่เพื่ออะไร?   ขอขอบพระคูณอย่างสูงความคิดเห็นที่ 26

na_na_rak_ka@yahoo.co.th (Guest)
3 พ.ค. 2551 12:24
 1. <P>MacConkey Broth, Lauryl Tryptose Broth, Violet Red Bile Agar และ Brilliant Green Bile Broth&nbsp;&nbsp;&nbsp; ต่างก็ไว้เช็คเชื้อ Coliform&nbsp; เหมือนกัน&nbsp; อยากทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้ต่างกันและ Lauryl Tryptose Broth&nbsp; ( Double strange )&nbsp; คืออะไร&nbsp; ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ&nbsp; จะสะดวกตอบทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 56

nit (Guest)
24 เม.ย. 2552 22:36
 1. ต้องการจะทดสอบทางเคมีและแยกกลุ่มของจุลินทรีย์ให้ได้ดังกลุ่มต่อไปนี้   คือ  Yeast, Lactic bacteria, Nitrogenfixing bacteria, Actinomtcetes, Lactobacillus, Photosynthetic bacteria   จะมีวิธีการอย่างไรคะถึงจะแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้กลุ่มเหล่านี้.
ความคิดเห็นที่ 51

nit (Guest)
2 เม.ย. 2552 23:35
 1. ถ้าต้องการทดสอบว่าแบคทีเรียชนิดนี้มีผลยับยั้งเชื้อราชนิดนี้หรือป่าว
  ต้องทำวิธีไหนค่ะและในทางกลับกันเชื้อราชนิดนี้ยับยังแบคทีเรียชนิดนี้หรือป่าว
  ใช้วิธีไหนทำคะความคิดเห็นที่ 44

pueng (Guest)
12 ก.พ. 2552 19:15
 1. อยากทราบการใช้เทคนิคเหล่านี้หน่อยนะค่ะ
  1.cross streak
  2.dual  culture
  3.point inoculation
  4.agar well
  5.paper dise
  ใครรู้เทคนิคเหล่านี้ช่วยอธิบายอย่างละเอียดให้หน่อยนะคะและวิธีการเหล่านี้เหมาะกับจุลิทรีย์ประเภทไหนได้บ้าง
  ขอบคุณมากๆ..ให้ให้ข้อมูลขอให้เจริญๆๆเถอะคะ
ความคิดเห็นที่ 54

nit (Guest)
23 เม.ย. 2552 20:17
 1. มีวิธีไหนบ้างที่สามารถแยกลักษณะของยีสต์และแบคทีเรีย
  ว่าชนิดนี้เป็นแบคหรือยีสต์
ความคิดเห็นที่ 28

pandy_yui@hotmail.com (Guest)
4 พ.ค. 2551 09:56
 1. ถ้าต้องการทดสอบการย่อยสลายของน้ำมัน การดูดซับโลหะหนัก การย่อยสารฆ่าศัตรูพืช โดยเชื้อ bacillus จะต้องใช้อาหารอะไรในการทดสอบคะ ต้องเป็นอาหารเฉพาะหรือเปล่า อยากทราบมากเลยความคิดเห็นที่ 39

seifer30@hotmail.com
28 พ.ย. 2551 15:57
 1. soil extract agar
  peptone  1.0 g
  K2HPO4  0.5 g
  yeast extract 1.0 g
  (NH4)2HPO4 0.5 g
  MgSO4.7H2O 0.05 g
  FeCl3  0.01 g
  CaCl2  0.1 g
  agar  15.0 g
  soil extract 250 ml
  น้ำกลั่น  750 ml
  ปรับ pH เป็น 6.5-7.0
  การเตรียม soil extract โดยใช้ดิน 1000 กรัม  ใส่น้ำประปา 1000 มล.  นำไป stream ในหม้อนึ่งความดันไอเป็นเวลา 20 นาที  แล้วเติม CaCO3 0.5 กรัม  เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย  หลังจากนั้นกรองแล้วใช้ส่วนน้ำไปผสมในส่วนประกอบอาหารข้างต้น
ความคิดเห็นที่ 48

seifer30@hotmail.com
27 ก.พ. 2552 14:08
 1. ถ้าต้องการอาหารเลี้ยงเชื้ออะไรลองค้นดูที่ google ได้ครับมีสูตรพร้อมวิธีเตรียมให้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการซื้อต้องติดต่อบริษัทที่ขายเช่น merck หรือ BBL ครับ
ความคิดเห็นที่ 37

seifer30@hotmail.com
20 พ.ย. 2551 13:54
 1. NA ก็น่าจะใช้เลี้ยงได้เหมือนกันครับหรือไม่ถ้าเผื่อไว้ก็หันไปใช้เป็น PCA หรือ TSA แทนจะดีกว่าครับเนื่องจากมีสารอาหารสูงกว่า
ความคิดเห็นที่ 38

เฟิร์น (Guest)
25 พ.ย. 2551 11:39
 1. อยากทราบ สูตรและการเตรียม Soil extract mediumค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19

chinyarak@yahoo.com (Guest)
19 ก.พ. 2551 19:18
 1. <P>แล้วพอจะมีท่านใดบ้างที่ทราบเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจุลสาหร่าย (microalgae)&nbsp; สำหรับจุลสาหร่ายแต่ละชนิดบ้างคะ รบกวนช่วยตอบด่วนนะคะ ทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น