อาหารเลี้ยงเชื้อ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ผมต้องการทราบว่าอาหารเลี่ยงเชื้อเป็นยังไงแล้ว

มีสารอาหารอะไรประกอบบ้าง
27 พ.ย. 2549 21:31
111 ความเห็น
232982 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 19  chinyarak@yahoo.com (Guest)

<P>แล้วพอจะมีท่านใดบ้างที่ทราบเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจุลสาหร่าย (microalgae)&nbsp; สำหรับจุลสาหร่ายแต่ละชนิดบ้างคะ รบกวนช่วยตอบด่วนนะคะ ทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>
19 ก.พ. 2551 19:18


ความคิดเห็นที่ 22 โดย seifer30@hotmail.com

อาหารเลี้ยงเชื้อโดยทั่วไปแล้วถ้าใช้ในการแยกเชื้อก้อใช้ให้เหมาะสมกับเชื้อที่เราต้องการจะแยกนั้นๆเพราะเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกันครับแต่จะมีอาหารที่ใช้ในการจัดจำแนกเชื้อด้วยเรียกอาหารชนิดนี้ว่าเป็น selective and differential medium ครับคืออาหารเลี้ยงเชื้อประเภทนี้ต้องเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะกับเชื้อที่เราต้องการจะแยกครับ

15 เม.ย. 2551 23:21


ความคิดเห็นที่ 23 โดย Package

การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

 

1.       อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

ใช้สูตรอาหาร PDA  (Potato Dextrose Agar) ซึ่งประกอบด้วย

-          มันฝรั่ง                                          200   กรัม

-          น้ำตาล (Dextrose)                     20   กรัม

-          ผงวุ้น (agar)                               15   กรัม

-          น้ำกลั่น                                   1000   มิลลิลิตร

                1.1 ปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเนื้อมันฝรั่งเป็นชิ้น สีเหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดด้านละ

ประมาณ 1 เซนติเมตร นำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสูตร แล้วต้มในน้ำกลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร

จนเดือดนาน ประมาณ 10 – 15 นาที โดยที่ให้มันฝรั่งสุก   แต่เนื้อมันฝรั่งไม่ต้องเละกรองเอา

เฉพาะน้ำผ่านผ้าขาว

1.2    ชั่งน้ำตาล เดกซ์โทรสและวุ้นให้ได้น้ำหนักตามสูตร ละลายในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร

โดยใช้ความร้อนช่วยจนวุ้นละลายหมด

                  1.3  ผสมส่วนประกอบในข้อ 2และ3 เข้าด้วยกันปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบตามสูตร

 

               2. การบรรจุอาหารแข็ง

                                การบรรจุอาหารแข็งลงในภาชนะ ต้องทำในขณะร้อน โดยใช้หม้อกรอกอาหาร

หรือหลอดฉีดยาช่วยในการบรรจุ การเตรียม deep tube agar ในหลอดทดลองให้บรรจุ

อาหารปริมาตร15 มิลลิลิตร เพื่อใช้สำหรับการทำ pour plate การบรรจุอาหารลงภาชนะ

ต้องระวังไม่ให้อาหารเลอะเปื้อนบริเวณขอบปากภาชนะหรือ หลอดทดสอบ หากเลอะเปรอะ

เปื้อนให้เช็ดออกให้สะอาด ปิดด้วยจุกสำลี หรือฝาปิดภาชนะที่เหมาะสม รวบรวมใส่ลงตะกร้า

 แล้วปิดหุ้มด้วยกระดาษหนา ๆหรือ ฟอยล์ เพื่อป้องกันไอน้ำหยดลงมา ทำให้สำลีเปียก นำไป

กำจัดเชื้อด้วย หม้อนึ่งอัดความดันไอ

 

                  3. การกำจัดเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ(Autoclave)

                  3.1  เติมน้ำกลั่นในหม้อนึ่งความดันไอในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูความสะอาดของ

น้ำในหม้อนึ่งถ้าสกปรกให้เปลี่ยนถ่ายทำความสะอาดแล้วเติมน้ำกลั่นลงไปใหม่ทุกครั้ง

3.2   ตรวจสอบระดับน้ำในถังดักไอน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำหรือสูงกว่า

ระดับที่เครื่องหมายกำหนด

                  3.3  นำอาหารที่ต้องการกำจัดเชื้อบรรจุลงในหม้อนึ่งความดันไอ

                  3.4  ปิดฝาหม้อนึ่งให้สนิทพอดี  และนึ่ง

                  3.5  ตั้งอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเวลา 15 นาที

                  3.6  วัดความดันไอลดลงจนถึง 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จึงค่อยเปิดฝาหม้อนึ่งความดันไอได้

3.7   นำของออกจากหม้อนึ่งความดันไอ ถ้าเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นฝาเกลียวให้

หมุนบิดเกลียวให้ปิดสนิท

                 

                  4. การนำปลูกเชื้อ

4.1    นำอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้ออัดความดัน เทลงในจานเพาะ

เลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อปิดฝา และวางทิ้งไว้จนวุ้นเกิดการแข็งตัว

4.2   นำลูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ มาเขี่ยเชื้อรา (Tinea capitis) ใน

ขณะที่ขอบจานเพาะเชื้อที่บรรจุวุ้นจะต้องลนไฟตลอดเวลา

4.3   นำเชื้อ (Tinea capitis) ที่เขี่ยด้วยลูป มาลากลงบนวุ้นในจานเพาะเชื้อ เพื่อป้องเชื้อ

ชนิดอื่นๆ   ปิดฝา นำไปลน ไฟก่อนนำไปเก็บ ในตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ

 

 


-- ---- ----  ตอนทำโปรเจค ของผมคับ              

                                                                                            .. PACKAGE
16 เม.ย. 2551 12:08


ความคิดเห็นที่ 24 na_na_rak_ka@yahoo.co.th (Guest)

อยากทราบว่า MacConkeyBroth&nbsp; ประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้าง และใส่เพื่ออะไร?&nbsp;&nbsp; ขอขอบพระคูณอย่างสูง
2 พ.ค. 2551 18:57


ความคิดเห็นที่ 25 โดย seifer30@hotmail.com

FORMULA IN GRAMS PER LITER


Pancreatic Digest of Gelatin 17  
Lactose Monohydrate 10  
Sodium Chloride 5  
Peptones (Meat & Casein) 3  
Bile Salts 1.5  
Neutral Red 0.03  
Crystal Violet 0.001  
Bacteriological Agar 13.5  Gelatin และ peptone เป็นส่วนผสมเพื่อเป็นแหล่ง nitrogen วิตามิน แร่ธาตุ และอะมิโนแอซิด (เป็น growth factor นั่นเอง) lactose เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เชื้อใช้เป็นแหล่งพลังงานNaCl เป็นส่วนที่ทำให้เชื้อ Salmonella และ Shigella เจริญได้ดีขึ้นBilesalt และ Crystal violet เป็นสารที่ใช้คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มของEnterobacteriaceaeNeutral red เป็น pH indicator

3 พ.ค. 2551 02:28


ความคิดเห็นที่ 26 na_na_rak_ka@yahoo.co.th (Guest)

<P>MacConkey Broth, Lauryl Tryptose Broth, Violet Red Bile Agar และ Brilliant Green Bile Broth&nbsp;&nbsp;&nbsp; ต่างก็ไว้เช็คเชื้อ Coliform&nbsp; เหมือนกัน&nbsp; อยากทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้ต่างกันและ Lauryl Tryptose Broth&nbsp; ( Double strange )&nbsp; คืออะไร&nbsp; ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ&nbsp; จะสะดวกตอบทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ</P>
3 พ.ค. 2551 12:24


ความคิดเห็นที่ 27 โดย seifer30@hotmail.com

ต่างกันตรงที่ lauryl sulfate broth เป็นอาหารที่ใช้ select เชื้อในกลุ่มของ Enterobacteriaceae ในการทำ MPN ครับไม่สามารถใช้ในการจัดจำแนกเชื้ออย่างคร่าว ๆ ได้เนื่องจากเมื่อ enrich แล้วสามารถบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้ MacConkey หรือ EMB agar เป็นตัวจัดจำแนกอีกทีแต่เมื่อแยกได้แล้วควรที่จะมีการทำ confirm test ด้วย biochemical test

3 พ.ค. 2551 21:22


ความคิดเห็นที่ 28 pandy_yui@hotmail.com (Guest)

ถ้าต้องการทดสอบการย่อยสลายของน้ำมัน การดูดซับโลหะหนัก การย่อยสารฆ่าศัตรูพืช โดยเชื้อ bacillus จะต้องใช้อาหารอะไรในการทดสอบคะ ต้องเป็นอาหารเฉพาะหรือเปล่า อยากทราบมากเลย
4 พ.ค. 2551 09:56


ความคิดเห็นที่ 29 โดย seifer30@hotmail.com

การย่อยสลายไขมันนั้นสามารถใช้ tween 80 agar ในการทดสอบได้ครับอันนี้สามารถหาสูตรอาหารเตรียมขึ้นมาได้เองครับไม่ยุ่งยากเท่าการดูดซับโลหะหนักและการย่อยสลายยาฆ่าศัตรูพืชนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนักแต่คิดว่าน่าจะใช้อาหารที่มีสารอาหารเพียงพอในการเจริญแล้วผสมโลหะหนักหรือยาฆ่าศัตรูพืชลงไปจากนั้นปล่อยให้เชื้อเจริญแล้วกรองเชื้อออกจากนั้นค่อยนำอาหารนั้นไปตรวจวัดด้วยวิธีอื่นครับ

4 พ.ค. 2551 19:43


ความคิดเห็นที่ 30 เจวิส (Guest)

จากประสบการณ์ถ้าเป็นยีสต์หมักไวน์ แนะนำให้ใช้ YM broth ครับ เพราะมันชอบน้ำตาลสูง ถ้าเป็นพวก PDA นิยมเลี้ยงยีตส์ที่เราไปแยกมาจากะรรมชาติครับ PDA นี้ได้ทั้งราและยีตส์เลยนะครับ วิวัฒนาการมันเป็นเซลล์ยูคาริโอติค เหมือนกัน
17 พ.ค. 2551 00:45


ความคิดเห็นที่ 31 1111 (Guest)

อยากรู้รายละเอียด อาหารเลี้ยงเชื้อ

6 ก.ย. 2551 00:20


ความคิดเห็นที่ 32 roselady_bloodshot_pya@hotmail.com (Guest)

อยากทราบการทำอาหารเลี้ยงเชื้อ แบบที่เลี้ยงพวกจุลินทรีย์ได้นะค่ะ ตอบด่วนนะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้ามากมายค่ะ
8 ก.ย. 2551 21:28


ความคิดเห็นที่ 33 beer_nu24@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าเราจะใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงแบคทีเรียพวก methaongenic ซึ่งเป็นแบคทีเรียนที่ผลิตมีเทน ซึ่งเรานำเชื้อมาจาดินเพื่อทำการแยก

ขอบคุณมากค่ะ

19 ก.ย. 2551 00:00


ความคิดเห็นที่ 34 โดย seifer30@hotmail.com

อยากทราบวิธีการทำอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไหนอ่ะครับเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ หรือรา

19 ก.ย. 2551 01:53


ความคิดเห็นที่ 35 ple_aofapp@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าเชื้อ Hansenula และ candida ถ้าขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ DRBC agar แล้วจะมีลักษณะโคโลนีเป็นอย่างไร

5 พ.ย. 2551 16:59


ความคิดเห็นที่ 36 roselady_bloodshot_pya@hotmail.com (Guest)

อยากทราบสูตร์อาหารเลี้ยงเชื้ออะค่ะ มันเป็นเชื้อจากem นะค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะด่วนมากมายค่ะ
17 พ.ย. 2551 18:34


ความคิดเห็นที่ 37 โดย seifer30@hotmail.com

NA ก็น่าจะใช้เลี้ยงได้เหมือนกันครับหรือไม่ถ้าเผื่อไว้ก็หันไปใช้เป็น PCA หรือ TSA แทนจะดีกว่าครับเนื่องจากมีสารอาหารสูงกว่า

20 พ.ย. 2551 13:54


ความคิดเห็นที่ 38 เฟิร์น (Guest)

อยากทราบ สูตรและการเตรียม Soil extract mediumค่ะ

25 พ.ย. 2551 11:39


ความคิดเห็นที่ 39 โดย seifer30@hotmail.com

soil extract agar
peptone  1.0 g
K2HPO4  0.5 g
yeast extract 1.0 g
(NH4)2HPO4 0.5 g
MgSO4.7H2O 0.05 g
FeCl3  0.01 g
CaCl2  0.1 g
agar  15.0 g
soil extract 250 ml
น้ำกลั่น  750 ml
ปรับ pH เป็น 6.5-7.0
การเตรียม soil extract โดยใช้ดิน 1000 กรัม  ใส่น้ำประปา 1000 มล.  นำไป stream ในหม้อนึ่งความดันไอเป็นเวลา 20 นาที  แล้วเติม CaCO3 0.5 กรัม  เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย  หลังจากนั้นกรองแล้วใช้ส่วนน้ำไปผสมในส่วนประกอบอาหารข้างต้น

28 พ.ย. 2551 15:57


ความคิดเห็นที่ 41 โดย seifer30@hotmail.com

ถ้าแค่ต้องการแยกและนับเชื้อจุลินทรีย์ในดินเอาแบบเชื้อทั่วๆไปที่ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับใช้แค่ PCA ก็พอครับแต่ถ้าต้องการนับเชื้อใดเชื้อหนึ่งเป็นพิเศษให้ใช้เป็น selective and differential media จะดีกว่าครับ

8 ธ.ค. 2551 22:54

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น