อาหารเลี้ยงเชื้อ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ผมต้องการทราบว่าอาหารเลี่ยงเชื้อเป็นยังไงแล้ว

มีสารอาหารอะไรประกอบบ้าง


ความคิดเห็นที่ 19


19 ก.พ. 2551 19:18
 1. <P>แล้วพอจะมีท่านใดบ้างที่ทราบเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจุลสาหร่าย (microalgae)&nbsp; สำหรับจุลสาหร่ายแต่ละชนิดบ้างคะ รบกวนช่วยตอบด่วนนะคะ ทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 22

seifer30@hotmail.com
15 เม.ย. 2551 23:21
 1. อาหารเลี้ยงเชื้อโดยทั่วไปแล้วถ้าใช้ในการแยกเชื้อก้อใช้ให้เหมาะสมกับเชื้อที่เราต้องการจะแยกนั้นๆเพราะเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกันครับ

  แต่จะมีอาหารที่ใช้ในการจัดจำแนกเชื้อด้วยเรียกอาหารชนิดนี้ว่าเป็น selective and differential medium ครับคืออาหารเลี้ยงเชื้อประเภทนี้ต้องเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะกับเชื้อที่เราต้องการจะแยกครับ


ความคิดเห็นที่ 23

Package
16 เม.ย. 2551 12:08
 1. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ   1.       อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ ใช้สูตรอาหาร PDA  (Potato Dextrose Agar) ซึ่งประกอบด้วย -          มันฝรั่ง                                          200   กรัม -          น้ำตาล (Dextrose)                     20   กรัม -          ผงวุ้น (agar)                               15   กรัม -          น้ำกลั่น                                   1000   มิลลิลิตร                 1.1 ปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเนื้อมันฝรั่งเป็นชิ้น สีเหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดด้านละ ประมาณ 1 เซนติเมตร นำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสูตร แล้วต้มในน้ำกลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร จนเดือดนาน ประมาณ 10 – 15 นาที โดยที่ให้มันฝรั่งสุก   แต่เนื้อมันฝรั่งไม่ต้องเละกรองเอา เฉพาะน้ำผ่านผ้าขาว 1.2    ชั่งน้ำตาล เดกซ์โทรสและวุ้นให้ได้น้ำหนักตามสูตร ละลายในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร โดยใช้ความร้อนช่วยจนวุ้นละลายหมด                   1.3  ผสมส่วนประกอบในข้อ 2และ3 เข้าด้วยกันปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบตามสูตร                  2. การบรรจุอาหารแข็ง                                 การบรรจุอาหารแข็งลงในภาชนะ ต้องทำในขณะร้อน โดยใช้หม้อกรอกอาหาร หรือหลอดฉีดยาช่วยในการบรรจุ การเตรียม deep tube agar ในหลอดทดลองให้บรรจุ อาหารปริมาตร15 มิลลิลิตร เพื่อใช้สำหรับการทำ pour plate การบรรจุอาหารลงภาชนะ ต้องระวังไม่ให้อาหารเลอะเปื้อนบริเวณขอบปากภาชนะหรือ หลอดทดสอบ หากเลอะเปรอะ เปื้อนให้เช็ดออกให้สะอาด ปิดด้วยจุกสำลี หรือฝาปิดภาชนะที่เหมาะสม รวบรวมใส่ลงตะกร้า  แล้วปิดหุ้มด้วยกระดาษหนา ๆหรือ ฟอยล์ เพื่อป้องกันไอน้ำหยดลงมา ทำให้สำลีเปียก นำไป กำจัดเชื้อด้วย หม้อนึ่งอัดความดันไอ                     3. การกำจัดเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ(Autoclave)                   3.1  เติมน้ำกลั่นในหม้อนึ่งความดันไอในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูความสะอาดของ น้ำในหม้อนึ่งถ้าสกปรกให้เปลี่ยนถ่ายทำความสะอาดแล้วเติมน้ำกลั่นลงไปใหม่ทุกครั้ง 3.2   ตรวจสอบระดับน้ำในถังดักไอน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำหรือสูงกว่า ระดับที่เครื่องหมายกำหนด                   3.3  นำอาหารที่ต้องการกำจัดเชื้อบรรจุลงในหม้อนึ่งความดันไอ                   3.4  ปิดฝาหม้อนึ่งให้สนิทพอดี  และนึ่ง                   3.5  ตั้งอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเวลา 15 นาที                   3.6  วัดความดันไอลดลงจนถึง 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จึงค่อยเปิดฝาหม้อนึ่งความดันไอได้ 3.7   นำของออกจากหม้อนึ่งความดันไอ ถ้าเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นฝาเกลียวให้ หมุนบิดเกลียวให้ปิดสนิท                                     4. การนำปลูกเชื้อ 4.1    นำอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้ออัดความดัน เทลงในจานเพาะ เลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อปิดฝา และวางทิ้งไว้จนวุ้นเกิดการแข็งตัว 4.2   นำลูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ มาเขี่ยเชื้อรา (Tinea capitis) ใน ขณะที่ขอบจานเพาะเชื้อที่บรรจุวุ้นจะต้องลนไฟตลอดเวลา 4.3   นำเชื้อ (Tinea capitis) ที่เขี่ยด้วยลูป มาลากลงบนวุ้นในจานเพาะเชื้อ เพื่อป้องเชื้อ ชนิดอื่นๆ   ปิดฝา นำไปลน ไฟก่อนนำไปเก็บ ในตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ     -- ---- ----  ตอนทำโปรเจค ของผมคับ                                                                                                           .. PACKAGE [[86050]]

ความคิดเห็นที่ 24

2 พ.ค. 2551 18:57
 1. อยากทราบว่า MacConkeyBroth&nbsp; ประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้าง และใส่เพื่ออะไร?&nbsp;&nbsp; ขอขอบพระคูณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 25

seifer30@hotmail.com
3 พ.ค. 2551 02:28
 1. FORMULA IN GRAMS PER LITER ._noborder_right { border-right: 0; } ._noborder_left { border-left: 0; } Pancreatic Digest of Gelatin 17   Lactose Monohydrate 10   Sodium Chloride 5   Peptones (Meat & Casein) 3   Bile Salts 1.5   Neutral Red 0.03   Crystal Violet 0.001   Bacteriological Agar 13.5  

  Gelatin และ peptone เป็นส่วนผสมเพื่อเป็นแหล่ง nitrogen วิตามิน แร่ธาตุ และอะมิโนแอซิด (เป็น growth factor นั่นเอง) 

  lactose เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เชื้อใช้เป็นแหล่งพลังงาน

  NaCl เป็นส่วนที่ทำให้เชื้อ Salmonella และ Shigella เจริญได้ดีขึ้น

  Bilesalt และ Crystal violet เป็นสารที่ใช้คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มของ

  Enterobacteriaceae

  Neutral red เป็น pH indicator


ความคิดเห็นที่ 26

3 พ.ค. 2551 12:24
 1. <P>MacConkey Broth, Lauryl Tryptose Broth, Violet Red Bile Agar และ Brilliant Green Bile Broth&nbsp;&nbsp;&nbsp; ต่างก็ไว้เช็คเชื้อ Coliform&nbsp; เหมือนกัน&nbsp; อยากทราบว่า ทำไมถึงต้องใช้ต่างกันและ Lauryl Tryptose Broth&nbsp; ( Double strange )&nbsp; คืออะไร&nbsp; ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ&nbsp; จะสะดวกตอบทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 27

seifer30@hotmail.com
3 พ.ค. 2551 21:22
 1. ต่างกันตรงที่ lauryl sulfate broth เป็นอาหารที่ใช้ select เชื้อในกลุ่มของ Enterobacteriaceae ในการทำ MPN ครับไม่สามารถใช้ในการจัดจำแนกเชื้ออย่างคร่าว ๆ ได้เนื่องจากเมื่อ enrich แล้วสามารถบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้ MacConkey หรือ EMB agar เป็นตัวจัดจำแนกอีกทีแต่เมื่อแยกได้แล้วควรที่จะมีการทำ confirm test ด้วย biochemical test


ความคิดเห็นที่ 28

4 พ.ค. 2551 09:56
 1. ถ้าต้องการทดสอบการย่อยสลายของน้ำมัน การดูดซับโลหะหนัก การย่อยสารฆ่าศัตรูพืช โดยเชื้อ bacillus จะต้องใช้อาหารอะไรในการทดสอบคะ ต้องเป็นอาหารเฉพาะหรือเปล่า อยากทราบมากเลย

ความคิดเห็นที่ 29

seifer30@hotmail.com
4 พ.ค. 2551 19:43
 1. การย่อยสลายไขมันนั้นสามารถใช้ tween 80 agar ในการทดสอบได้ครับอันนี้สามารถหาสูตรอาหารเตรียมขึ้นมาได้เองครับไม่ยุ่งยากเท่า

  การดูดซับโลหะหนักและการย่อยสลายยาฆ่าศัตรูพืชนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนักแต่คิดว่าน่าจะใช้อาหารที่มีสารอาหารเพียงพอในการเจริญแล้วผสมโลหะหนักหรือยาฆ่าศัตรูพืชลงไปจากนั้นปล่อยให้เชื้อเจริญแล้วกรองเชื้อออกจากนั้นค่อยนำอาหารนั้นไปตรวจวัดด้วยวิธีอื่นครับ


ความคิดเห็นที่ 30

17 พ.ค. 2551 00:45
 1. จากประสบการณ์ถ้าเป็นยีสต์หมักไวน์ แนะนำให้ใช้ YM broth ครับ เพราะมันชอบน้ำตาลสูง ถ้าเป็นพวก PDA นิยมเลี้ยงยีตส์ที่เราไปแยกมาจากะรรมชาติครับ PDA นี้ได้ทั้งราและยีตส์เลยนะครับ วิวัฒนาการมันเป็นเซลล์ยูคาริโอติค เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 31

6 ก.ย. 2551 00:20
 1. อยากรู้รายละเอียด อาหารเลี้ยงเชื้อ


ความคิดเห็นที่ 32

8 ก.ย. 2551 21:28
 1. อยากทราบการทำอาหารเลี้ยงเชื้อ แบบที่เลี้ยงพวกจุลินทรีย์ได้นะค่ะ ตอบด่วนนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากมายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

19 ก.ย. 2551 00:00
 1. อยากทราบว่าเราจะใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงแบคทีเรียพวก methaongenic ซึ่งเป็นแบคทีเรียนที่ผลิตมีเทน ซึ่งเรานำเชื้อมาจาดินเพื่อทำการแยกขอบคุณมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 34

seifer30@hotmail.com
19 ก.ย. 2551 01:53
 1. อยากทราบวิธีการทำอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไหนอ่ะครับเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ หรือรา


ความคิดเห็นที่ 35

5 พ.ย. 2551 16:59
 1. อยากทราบว่าเชื้อ Hansenula และ candida ถ้าขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ DRBC agar แล้วจะมีลักษณะโคโลนีเป็นอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 36

17 พ.ย. 2551 18:34
 1. อยากทราบสูตร์อาหารเลี้ยงเชื้ออะค่ะ มันเป็นเชื้อจากem นะค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะด่วนมากมายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37

seifer30@hotmail.com
20 พ.ย. 2551 13:54
 1. NA ก็น่าจะใช้เลี้ยงได้เหมือนกันครับหรือไม่ถ้าเผื่อไว้ก็หันไปใช้เป็น PCA หรือ TSA แทนจะดีกว่าครับเนื่องจากมีสารอาหารสูงกว่า


ความคิดเห็นที่ 38

25 พ.ย. 2551 11:39
 1. อยากทราบ สูตรและการเตรียม Soil extract mediumค่ะ


ความคิดเห็นที่ 39

seifer30@hotmail.com
28 พ.ย. 2551 15:57
 1. soil extract agarpeptone  1.0 gK2HPO4  0.5 gyeast extract 1.0 g(NH4)2HPO4 0.5 gMgSO4.7H2O 0.05 gFeCl3  0.01 gCaCl2  0.1 gagar  15.0 gsoil extract 250 mlน้ำกลั่น  750 mlปรับ pH เป็น 6.5-7.0การเตรียม soil extract โดยใช้ดิน 1000 กรัม  ใส่น้ำประปา 1000 มล.  นำไป stream ในหม้อนึ่งความดันไอเป็นเวลา 20 นาที  แล้วเติม CaCO3 0.5 กรัม  เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย  หลังจากนั้นกรองแล้วใช้ส่วนน้ำไปผสมในส่วนประกอบอาหารข้างต้น


ความคิดเห็นที่ 41

seifer30@hotmail.com
8 ธ.ค. 2551 22:54
 1. ถ้าแค่ต้องการแยกและนับเชื้อจุลินทรีย์ในดินเอาแบบเชื้อทั่วๆไปที่ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับใช้แค่ PCA ก็พอครับแต่ถ้าต้องการนับเชื้อใดเชื้อหนึ่งเป็นพิเศษให้ใช้เป็น selective and differential media จะดีกว่าครับ


ความคิดเห็นที่ 42

15 ธ.ค. 2551 22:37
 1. อยากทราบว่า อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้เลี้ยงเชื้อยีสต์ที่ทนแอลกอฮอล์ ใช้อาหารอะไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 43

seifer30@hotmail.com
15 ธ.ค. 2551 23:16
 1. ใช้เป็น YM, YPD หรือ PDA ก็ได้ครับเพราะไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าเป็นยีสต์ที่มีคุณสมบัติอไรหรอกครับถ้าจะแค่เลี้ยงให้มันเจริญไม่ได้ใช้ในการแยกมันขอเป็นอาหารที่มันเจริญได้ก็พอครับ


ความคิดเห็นที่ 44

12 ก.พ. 2552 19:15
 1. อยากทราบการใช้เทคนิคเหล่านี้หน่อยนะค่ะ1.cross streak2.dual  culture3.point inoculation4.agar well5.paper diseใครรู้เทคนิคเหล่านี้ช่วยอธิบายอย่างละเอียดให้หน่อยนะคะและวิธีการเหล่านี้เหมาะกับจุลิทรีย์ประเภทไหนได้บ้างขอบคุณมากๆ..ให้ให้ข้อมูลขอให้เจริญๆๆเถอะคะ


ความคิดเห็นที่ 45

seifer30@hotmail.com
12 ก.พ. 2552 23:19
 1. 1. cross streak

  เป็นเทคนิคในการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ถ้าถามว่าเหมาะกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดไหนก็น่าจะเหมาะกับพวกยีสต์และแบคทีเรียที่สุดครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กับเชื้อราไม่ได้ครับ

  2. dual culture

  เป็นวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 2 ชนิดครับโดยทำการ point inoculation ลงให้ใกล้กันแล้วดูผลของการยับยั้งหรือส่งเสริมการเจริญของเชื้อครับ

  3. point inoculation

  เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในการดูการใช้สารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อและการทดสอบต่าง ๆ ครับ4. agar wellถ้าพูดในเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาเทคนิค agar well diffusion เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อตรวจสอบ ag และ ab ครับ5. paper discเป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบหาความไวของสารต่อเชื้อครับเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของสาร


ความคิดเห็นที่ 47

26 ก.พ. 2552 20:40
 1. ต้องการทราบเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์� มีที่ไหนบ้างค่ะ


ความคิดเห็นที่ 48

seifer30@hotmail.com
27 ก.พ. 2552 14:08
 1. ถ้าต้องการอาหารเลี้ยงเชื้ออะไรลองค้นดูที่ google ได้ครับมีสูตรพร้อมวิธีเตรียมให้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการซื้อต้องติดต่อบริษัทที่ขายเช่น merck หรือ BBL ครับ


ความคิดเห็นที่ 49

7 มี.ค. 2552 23:47
 1. ทางเรามีจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุและเครื่องมือ และอาหารเลี้ยงเชื้อ เข้าไปดูก่อนที่ www.labvalley.com


ความคิดเห็นที่ 50

19 มี.ค. 2552 20:22
 1. อยากทราบขั้นตอนการทำ pour plate และ spead plate ค่ะ เอาขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะคะ ด่วนมาก ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51

2 เม.ย. 2552 23:35
 1. ถ้าต้องการทดสอบว่าแบคทีเรียชนิดนี้มีผลยับยั้งเชื้อราชนิดนี้หรือป่าว ต้องทำวิธีไหนค่ะและในทางกลับกันเชื้อราชนิดนี้ยับยังแบคทีเรียชนิดนี้หรือป่าว ใช้วิธีไหนทำคะ

ความคิดเห็นที่ 52

seifer30@hotmail.com
3 เม.ย. 2552 23:46
 1. ใช้วิธี point inoculation inoc เชื้อราและแบคใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ดูการเจริญ ถ้าเห็นรอยเว้าของราก็แสดงว่าแบคทีเรียยับยั้งรา แต่ถ้าแบคไม่ขึ้นแสดงว่ารายับยั้งแบคทีเรียครับ


ความคิดเห็นที่ 54

23 เม.ย. 2552 20:17
 1. มีวิธีไหนบ้างที่สามารถแยกลักษณะของยีสต์และแบคทีเรียว่าชนิดนี้เป็นแบคหรือยีสต์


ความคิดเห็นที่ 55

seifer30@hotmail.com
24 เม.ย. 2552 19:16
 1. ถ้ามองด้วยตาละก็ส่วนใหญ่ผิวโคโลนีของยีสต์จะด้นครับส่วนแบคทีเรียจะเป็นโคโลนีที่มีผิวมันแต่ถ้าจะให้แน่ต้องส่องกล้องครับ


ความคิดเห็นที่ 56

24 เม.ย. 2552 22:36
 1. ต้องการจะทดสอบทางเคมีและแยกกลุ่มของจุลินทรีย์ให้ได้ดังกลุ่มต่อไปนี้   คือ  Yeast, Lactic bacteria, Nitrogenfixing bacteria, Actinomtcetes, Lactobacillus, Photosynthetic bacteria   จะมีวิธีการอย่างไรคะถึงจะแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้กลุ่มเหล่านี้.


ความคิดเห็นที่ 57

seifer30@hotmail.com
25 เม.ย. 2552 23:21
 1. หา selective media มาใช้ครับง่ายสุด


ความคิดเห็นที่ 58

15 พ.ค. 2552 03:17
 1. คือได้ทำการทดสอบสารฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ซึ่งใช้พื้นที่ 1x1 ตารางนิ้วอยากทราบว่าเมื่อนำมาวิเคราะห์ผล คำนวณเป็น cfu จะต้องใช้สูตรไหนค่ะ


ความคิดเห็นที่ 59

ภากร
16 พ.ค. 2552 10:29
 1. คือผมต้องทำงานวิจัยน่ะครับ

  เลี้ยงเชื้อจากน้ำดื่มภายในรร. 12 เพลต

  แล้วไปที่ห้องแลปเขาไม่ให้ใว้น่ะครับ

  อยากทราบว่าควรเก็บเพลตใว้ที่ไหนบ้างน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 60

16 พ.ค. 2552 17:17
 1. คือได้ทำการทดสอบสารฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ซึ่งใช้พื้นที่ 1x1 ตารางนิ้วอยากทราบว่าเมื่อนำมาวิเคราะห์ผล คำนวณเป็น cfu จะต้องใช้สูตรไหนค่ะ


ความคิดเห็นที่ 61

20 มิ.ย. 2552 17:11
 1. อยากทราบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อของ Vibrio parahemolyticus Listeria monocytogenes Staphylococcuss aureus Salmonella Escherichia coli O 157:H7 Coliform มีอ่ะไรบ้างค่ะ และจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะ อาหารเลี้ยงเชื้อมีเฉพาะเชื้อหรือป่าวค่ะ kor_ai04@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 62

seifer30@hotmail.com
20 มิ.ย. 2552 20:02
 1. V. para ใช้ TCBS หรือ NA+NaCl ก็ได้ครับ L. mono มีอาหารเฉพาะคือ VRBD Agar ส่วนเชื้อS. aureus, Salmonella, E. coli และ coliform ถ้าต้องการเลี้ยงให้เจริญเฉยๆก็ใช้แค่ NA ก็ได้ครับส่วนยี่ห้ออาหารที่ใช้แล้แต่เงินทุนนะครับถ้าสูงหน่อยแนะนำว่าให้ใช้ของ merck จะดีกว่าส่วนที่ซื้อลองค้นทางเน็ตดครับเจอแน่นอนถ้ามีอะไรสงสัยเมล์มาถามได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 63

24 มิ.ย. 2552 16:16
 1. อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้สำหรับเชื้อที่ย่อยสลายไขมันมีอะไรบ้างค่ะ� ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 64

seifer30@hotmail.com
24 มิ.ย. 2552 22:47
 1. tween 80 agar ครับ Solution A: Peptone 10.0 g NaCl 5.0 g CaCl2 x 2 H2O 0.1 g Agar 15.0 g Destilled water 900.0 ml Solution B: Tween 80 10.0 g Destilled water 100.0 ml Autoclave solutions A and B separately and combine after cooling to approximately 50°C.

ความคิดเห็นที่ 65

Dek Bio
27 มิ.ย. 2552 00:18
 1. วิธี spread plate  และ pour plate  นอกจากจะใช้ในการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่ใดบ้างคะ  ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 69

seifer30@hotmail.com
1 ก.ค. 2552 21:18
 1. deep tube agar เตรียมโดยใช้สูตรอาหารตามที่ระบุไว้ในแต่ละชนิดครับและเติม agar ปริมาณ 1.5% เหมือนเตรียม solid medium เพียงแต่บรรจุในหลอดในลักษณะตั้งตรงไม่เอียงส่วนประโยชน์ที่ใช้ใช้ในการเก็บรักษาเชื้อหรือใช้ในการเลี้ยงเชื้อที่ไม่ต้องการออกซิเจนหรือต้องการน้อยทำได้โดยเทพาราฟิล์มเหลวดทับบนอาหารสูงประมาณ 1 cm ครับ

ความคิดเห็นที่ 70

6 ก.ค. 2552 16:02
 1. ผมมีเรื่องขอร้องเพื่อนๆหน่อยครับ ว่าอาหาร nutrient yeast dextrose agar(NYDP) กับอาหาร YM agar มันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อยีสต์เหมือนกันนะครับ ผมก็เลยอยากทราบความแตกต่างของอาหารสองชนิดนี้อะครับ ว่าอาหารนี้ใช้ทำอะไร และอาหารนี้ใช้ทำอะไร

  และมีความสำคัญอย่างไรครับ ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 72

suntorina
7 ก.ค. 2552 15:33
 1. อาหารเลี้ยงเชื้อ???????????

ความคิดเห็นที่ 73

30 ส.ค. 2552 00:54
 1. ให้เตรียม 0.1 เปอร์เซนต์ peptone water จำนวน 20 ขวด ขวดละ 225 mlมีวิธีการเตรียมอย่างไรค่ะ ช่วยบอกรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะค่ะว่าต้องอะไรเท่าไร


ความคิดเห็นที่ 74

22 ก.ย. 2552 20:33
 1. การเติมแป้งลงในอาหารเลี้ยงเชื้อต้องใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่ค่ะ เหมือนเวลาเติมน้ำตาลหรือปล่าวค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77

24 ธ.ค. 2552 17:36
 1. อยากรู้มากๆค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  คือว่าในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย อาหารแข็งดีกว่าหรือได้เปรียบอาหารเหลวยังไงค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ตอบมาทางอีเมลล์จะดีมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 80

15 มี.ค. 2553 11:47
 1. ต้องการหาอาหารเลี้ยงเชื้อที่วิเคราะห์หา TPC, yeast ,mold และ S.aureus และเครื่องมือที่ใช้ในแลป พวก incubator ,laminar flow และอุปกรณ์ต่างๆ ใครพอที่จะทราบว่าบริษัทไหนมีบอกด้วย ขอด่วน ....ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 82

22 มิ.ย. 2553 17:23
 1. อยากทราบว่า instrumental กับ equipment ที่ใช้ในด้าน biotechnology มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ ใช้หลักการอะไรในการแบ่งแยกว่าอันไหนคือ instrumental แล้วก็อันไหนคือ equipment อ่ะค่ะ ยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83

1 ก.ค. 2553 16:29
 1. อยากทราบการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย สำหรับแบคทีเรียในช่องปากค่ะ ควรใช้อะไรคะ ??

ความคิดเห็นที่ 84

9 ก.ค. 2553 17:22
 1. ช่วยอธิบายวิธีการทำ dual culture อย่างละเอียดได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85

18 ก.ค. 2553 14:16
 1. อยากทราบราคา PCAหรือ Plate Count Agar สำเร็จรูปกระปุกระเท่าไร และเพทPCAสำเร็จรูปขายกล่องละกี่บาท กล่องหนึ่งมีกี่เพท ตกเฉลี่ยต่ออันเพทละกี่บาทคะ ใครรู้รบกวนตอบด้วยขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 86

14 ก.ย. 2553 17:31
 1. อยากทราบอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้เลี้ยง streptococcus mutans ซึ่งเป็นแบคทีเรียจำพวก Normal flora ค่ะ อยากรู้ว่าใช้อาหารชนิดไหน ถ้ามีวิธีได้ก็ยิ่งดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 87

16 พ.ย. 2553 15:00
 1. อยากทราบว่า ควรเก็บเชื้อรายังไงดีคะ

ความคิดเห็นที่ 88

Ouroboros
16 พ.ย. 2553 15:37
 1. ใช้อาหาร PDA (potato dextrose agar) คัดเลือกเชื้อราได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 89

15 ธ.ค. 2553 18:58
 1. อยากทราบว่า Yeast Extract , Malt Extract , Peptone , Glucose แต่ละตัวจะให้สารอาหารอะไรบ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 90

24 ต.ค. 2554 10:45
 1. อยากทราบว่าเมื่อเราซื้อเชื้อแบคทีเรียมา(streptococcus mutans) ที่อยู่ใน slant เราต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไร่ เราต้องเอาไปเลี้ยงในอาหารแข็งหรืออาหารเหลวก่อนไหม ต้องทำอย่างไรกับเชื้อนั้นอ่ะ เพื่อเลื้ยงให้สามารถใช้ได้เรื่อยๆ ขอวิธีการหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 91

28 พ.ย. 2554 11:09
 1. เรียน เพื่อนๆชาววิชาการ.คอม อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบบสำเร็จรูปมีจัดจำหน่าย สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเตรียม เก็บไว้ได้นาน พร้อมมีผลการควบคุมคุณภาพ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฐิติ วทบ.จุลชีววิทยา โทร 086-893-6366, 086-049-3833 หรือที่ www.facebook.com/mpmicro ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 92

10 ธ.ค. 2554 14:33
 1. อยากทราบว่า เชื้อ Yeast and Mold นอกจากบ่มที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส 5-7 วันแล้ว ยังสามารถเลี้ยงที่อุณหภูมิ อื่นได้หรือไม่ และต้องใช้เวลาเท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 93

28 ธ.ค. 2554 20:36
 1. เชื้อยีสและเชื้อราสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศา หากเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิอื่นๆ อาจจะทำให้ไม่เจริญหรือเจริญได้ช้า หรืออาจจะพบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแทนได้ ซึ่งแบคทีเรียทั่วๆไปที่มีการเพาะเลี้ยงกัน จะสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ ประมาณ 37 องศา สนใจสอบถามเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเชื้อสามารถสอบถามและติดตามได้ที่ www.facebook.com/mpmicro

ความคิดเห็นที่ 94

3 มี.ค. 2555 17:44
 1. ผมอยาก ทราบว่าปริมาณของกลูโคสในอาหาร YPD มันมีผลอะไรกัน กับการหมักเอทิลแอลกอฮอลของ ยัสต์ เหรอ คับ อาจารย์ถามผมทำไมต้องใช้กลูโคส 18 % ใช้ 10 ใช้ 20 มันต่างกันยังไง คับ ใครทราบช่วยบอกผม ที

ความคิดเห็นที่ 95

1 มิ.ย. 2555 18:02
 1. กำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับ ความสามารถในการย่อยสลาย ไขมัน โดยเชื้อแอคติโมัยสีท โดยใช้ Tween 80 เป็นตัวแทนของไขมันค่ะ ผลที่ได้ออกมาคือเชื้อแอคติโนมัยสีทสามารถย่อยสลายได้ดีมาก แต่อยากทราบว่าเพราะเหตุใดผลการย่อยที่ได้ออกมานั้นถึงได้เป็นตะกอนสีขาวๆอยู่รอบๆโคโลนี ใครพอจะทราบแล้วสามารถอธิบายกลไกการย่อยประมาณนี้ได้บ้างค่ะ ช่วยตอบด้วยคร๊าาาาา อยากรู้จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 96

16 ส.ค. 2555 23:10
 1. ช่วยหน่อยน่ะคร๊ ด่วนๆๆเลย อาหาร PDA มีหลักการของเชื้อเมื่อเจริญบนอาหารอย่างไรค่ะ รบกวนตอบหน่อยด่วนๆๆเลยคร๊

ความคิดเห็นที่ 97

11 ก.ย. 2555 15:22
 1. อยากทราบว่า 6.5% Nacl Broth สามารถแยก เชื้อในกลุ่มของ Enterobacteriaceae โดยการเปลี่ยนสีได้ไหม๊ ถ้าไม่ได้ media ตัวไหน สามารถแทนได้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 98

8 ต.ค. 2555 15:06
 1. ทำไมต้องใส่ มันฝรั่ง ในอาหาร PDA คะ มีผลยังไงต่อเชื้อรา และมีสารตัวไหนที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อรา

ความคิดเห็นที่ 99

24 มี.ค. 2556 09:37
 1. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Lauryl Sulphate Broth ( Lauryl Tryptose Broth ) ใส่ Monopotassium phosphate เพื่ออะไร และเติม Dipotassium phosphate เพื่ออะไรคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 100

ศานติ
24 มี.ค. 2556 11:39
 1. ลองกูเกิลดูหรือเปล่า  หามาให้สองแห่ง

  http://www.neogen.com/Acumedia/pdf/ProdInfo/7142_PI.pdf

  https://us.vwr.com/stibo/hi_res/8041274.pdf


ความคิดเห็นที่ 101

25 เม.ย. 2556 21:36
 1. อยากทราบว่าใน VRB agar มีสารอะไรที่ยับยั้งเชื้อตัวอื่นไม่ให้เจริญ นอกจากแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม พอดีว่าฝึกงานแล้วโดนถามมาคะ ยังหาคำตอบไม่ได้เลย อาจานเค้าถามมาประมานว่า ทำโคลิฟอร์มถึงเจริญได้ใน VRB แล้วทำไมแบคทีเรียชนิดอื่นถึงเจริญไม่ได้ มีอะไรที่ยับยั้งไม่ให้เชื่อชนิดอื่นเจริญ ใครทราบช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 102

ศานติ
26 เม.ย. 2556 01:37
 1. VRB agar = Violet Red Bile agarประกอบด้วย yeast extract ซึ่งเป็นแหล่งของ Vitamin B-complex ช่วยในการเจริญของแบคทีเรีย  มี bile salt กับ Crystal Violet ช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียพวก Gram +  แต่แบคทีเรียในลำไส้ (coliform bacteria) ส่วนใหญ่เป็นพวก Gram -  ถึงเจริญได้เรียนถึงขนาดนี้แล้วน่าจะรู้วิธีค้นหาคำตอบ  สมัยนี้ง่ายเหลือเกิน นั่งอยู่กับคอม.ไม่กี่นาทีก็ได้คำตอบแล้ว ไม่ต้องเปิดตำราหลายๆเล่ม  ผมกูเกิ้ลดูใช้คำว่า VBT agar ก็หามาตอบให้คุณได้ภายในนาทีเดียว  ต้องพยายามเรื่องภาษาอังกฤษให้มากครับ มัวรอที่เขาแปลเป็นไทยให้ก็ไม่สมกับที่เรียนขนาดนี้


ความคิดเห็นที่ 103

14 ก.ค. 2556 08:24
 1. อยากทราบว่า มีอาหารสูตรใดบ้างที่ใช้แยกเชื้อเชื้อราให้บริสุทธิ์ นอกเหนือจาก PDA ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 104

11 พ.ย. 2556 22:06
 1. ช่วยหน่อยค่ะ อาจารย์ให้หา สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ ของ รา แบคทีเรีย ใครมีสีง mail ให้หน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

10 ธ.ค. 2556 14:40
 1. ต้องการเตรียม Sperit bule agar เตรียมยังไงค่ จะนำไปแยกแบคทีเรียที่ย่อยไขมันค่

ความคิดเห็นที่ 106

5 ก.พ. 2557 18:58
 1. อยากทราบวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้ออิโไลค่ะ ทำยังไงเหรอค่ะ ใครรู้บ้างค่ะ จำเป็นมากก

ความคิดเห็นที่ 107

20 เม.ย. 2557 06:52
 1. ยินดีให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับจุลชีวและอาหารเลี้ยงเชื้อทุกประเภท ทางด้านการแพทย์ , อาหาร ,โรงงานอุตสาหกรรม ,งานวิจัย สำหรับ น้องๆนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ ฟรี !! ทุกปัญหาเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงเชื้อจะตอบภานใน 1-3 วัน ค่ะ mail มาคุยกันได้ค่ะ ย้ำ ว่า ฟรี ค่ะ E-mail. duk_hui@hotmail , sunisa.s@biomediaholdings.com ( สุนิษา ) หมายเหตุ : มีอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปจำหน่ายที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน iso 9001

ความคิดเห็นที่ 108

30 พ.ค. 2557 12:50
 1. อยากทราบว่าเชื้อที่เจริญบนอาหาร VRBA มีลักษณะอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 109

30 พ.ค. 2557 12:52
 1. ^ ^ ^ ^ เชื้อโคลิฟรอมอ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 110

7 มิ.ย. 2557 17:35
 1. อยากรู้รายละเอียดการเลี้ยงเชื้อ coliform ทั้ง Total coliform & Fecal coliform เลยอ่ะคะ แบบเลี้ยงยังไง ขั้นตอน เพราะอ่านหลายเว็ปแล้วมีแตกต่างกัน จึงอยากรู้ว่าวิธีไหน เลี้ยงแล้วขึ้นจริงๆ และอาหารที่จะต้องให้ สรุปหาเชื้อนี้ในอาหารเหลวอย่างเดียวใช่ไหมค่ะ ?

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น