สดุดีสุนทรภู่

ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ
ขอน้อมนบครูกวีสี่สมัย
ทั่วทุกแคว้นทุกดินแดนแผ่นดินไทย
ต่างร่วมใจระลึกถึงครูสุนทร
ทั้งโคลงฉันท์กาพย์กลอนนิราศล้วน
ท่านประมวลเอาไว้เป็นคำสอน
ผองข้าอ่านสุขใจเหมือนได้พร
ทุกบทกลอนของท่านนั้นรู้จริง


ความคิดเห็นที่ 5 

ะั่่ถึถาสึึถุุ (Guest)
5 มิ.ย. 2551 17:32
  1. <FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ุึึึัีัีัีาาึถถถถถถถึึึึึึึึึึึึึึึ</FONT>ความคิดเห็นที่ 6

พะถุ (Guest)
25 มิ.ย. 2551 09:43
  1. รี่เกดพะเรนยไพรนยบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น