ฉันรักภาษาไทย

ภาษาไทย ของเรา เก่ามานาน
แต่โบราณ พ่อขุนรามฯ ทรงฝากไว้
เป็นเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ควรภูมิใจ
เราคนไทย รักภาษาไทย ชื่นใจเอยความคิดเห็นที่ 1


12 มิ.ย. 2551 17:05
  1. <P>ฉันชอบภาษาไทยหายังไง</P>
    <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 2

14 ก.ค. 2553 15:11
  1. ช่วยเรียงความฉันรักภาษาไทยให้หน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 3

24 ก.ค. 2554 07:49
  1. ฉัรักความเป็นไทย ภาษาไทยนั้นมีน้อยความคิดเห็นที่ 4

27 ก.ค. 2554 14:41
  1. คนไทยใช้ภาษาไทยตาม หนังสือพิมพ์ พิธีกรโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว คนที่ให้สัมภาษณ์ออกรายการข่าวบ่อยๆ เป็นต้น ถ้าดูถ้าฟังคนพูดไทยคำอังกฤษคำบ่อยๆ ก็ซึมซับ ถ้าดูถ้าฟังคนพูดประชด เสียดสีบ่อยๆ ทุกคืนก่อนนอน ก็ซึมซับ ถ้าดูถ้าฟังคนพูดไม่ชัด ไม่มีรอเรือ ไม่มีควบกล้ำ ทุกวันก็ซึมซับ แต่ภาษาต่างประเทศก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยอย่าทิ้งเพราะเราต้องมีการเตรียมตัว อาเซียนจะใช้เงินสกุลเดียวกันหมดในปี 2518 แรงงานต่างชาติทุกระดับ ตั้งแต่คนงานจนถึงระดับผู้จัดการ จะหลั่งไหล ถ่ายเท ระหว่างประเทศสมาชิก คิดดูก็แล้วกันว่า หากคนไทยภาษาไทยยังไม่แข็งแรงก่อนถึงปี 2518 ภาษาก็จะเกิดการผสมกันมากมาย ภาษาจะยิ่งเพี้ยนไปมาก และรวดเร็วกว่าปัจจุบันความคิดเห็นที่ 5

18 ก.ค. 2555 21:40
  1. ฉันรักภาษาไทย เรียงความช่วยหน่อย เรียงไม่ถูกแล้ว เมื่อยมือด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น