อยากทราบเรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ครับ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชี ครับว่า

- อาชีพนี้ทำงานอย่างไรบ้างครับ

- ต้องจบ คณะบัญชี อย่างเดียวใช่หรือไม่

- ต้องเรียนบัญชี สาขาไหนครับ

- พอจบ บัญชี ตรี แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อครับ ต้องไปสอบที่ไหนต่ออีกบ้าง

- เงินเดือนประมาณเท่าไรครับ ทั้งสตารท์ และ สูงสุด เคยได้ยินว่าเกินแสนจริงหรือเปล่าครับความคิดเห็นที่ 14


5 พ.ค. 2551 14:37
 1. อยากมีใบอนุญาติของผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างคะความคิดเห็นที่ 17

20 ก.ค. 2551 00:31
 1. ทำงานเป็นพนักงานบัญชีและอยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเราสามารถใช้ความรู้จากงานที่ทำไปใช้ในการเก็บชั่วโมงบัญชีได้ใหมคะความคิดเห็นที่ 18

6 ส.ค. 2551 19:46
 1. นักศึกษาที่จบด้านบัญชีมาจะสมัครงานที่ไหนบ้างค่ะความคิดเห็นที่ 13

14 มี.ค. 2551 14:00
 1. <P><FONT face="times new roman, times, serif">หนูอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสาขาไหนดี&nbsp; ระหว่างบัญชีบริหารกับบัญชีตรวจสอบภายใน&nbsp; และทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรค่ะ</FONT></P>
  <P><FONT face="Times New Roman">ขอบคุณค่ะ...เด็กล่าฝัน</FONT></P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 6

sukitau
10 ต.ค. 2550 18:12
 1. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
  โดยมีหน้าที่เป็นผู้ที่แสดงความเห็นว่างบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามความตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปครับ
  ส่วนจะเป็นผู้สอบบัญชีได้นั้น ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีมีคล่าวๆ ดังนี้  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้

  4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

  6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  7. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต

  8. ต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนด
  สำหรับคำถามที่ว่าเงินเดือนของผู้สอบบัญชีเป็นเท่าไรนั้น ก็แล้วแต่ครับว่าเราเลือกเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนหรือเลือกที่จะเปิดกิจการสอบบัญชีเอง ถ้าเป็นลูกจ้าง เงินเดือนที่ได้ก็แล้วแต่ว่าเป็นลูกจ้างของกิจการไหน บริษัทใหญ่หรือเล็กครับ ส่วนที่ว่าเงินเดือนเกินแสนนั้น หายากจริง ๆ ในระดับลูกจ้างครับ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับความคิดเห็นที่ 22

25 มี.ค. 2552 11:46
 1. เคยซื้อหนังสือ+ซีดี ของ Tax Business Accounting Center มาอ่านคะ ชุดละ� 1,800� ขอบอกว่าคุณภาพหนังสือแย่มาก พิมพ์ผิดเยอะ� ส่วนซีดี ที่ให้ฟังก็เดี๋ยวเสียงดัง เสียงค่อย คนอ่านก็ออกเสียงควบกล้ำไม่ชัด ทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือคะ� แต่ถ้าไม่คิดมากก็ลองหาซื้อดูค่ะ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาความคิดเห็นที่ 12

24 ก.พ. 2551 21:07
 1. <P>อยากทราบว่า...ถ้าไปต่อหอการค้า แล้วเข้าคณะบัญชี สาขาผู้ตรวจสอบบัญชี จะหมายถึงการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโดยตรงเลยหรือเปล่า แล้วถ้าจบมาจะไปสอบได้เลยหรือเปล่า...</P>ความคิดเห็นที่ 20

2 ธ.ค. 2551 12:09
 1. ผู้ที่สนใจจะสอบเป็นผู้บัญชีภาษีอากรต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแต่ไม่ต้องฝึกงานสอบได้เลยรับสมัคร 25 ธ.ค.-15 ม.ค.52นี้ทางwww.rd.go.th ต้องสอบ 3 วิชา การบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร และสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่
  TAX BUSINESS ACCOUNTING CENTER 081-848-7684
   083-1309579 วันนี้มีส่วนลดพิเศษ 10% มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยพร้อม CDบรรยาย
ความคิดเห็นที่ 16

25 พ.ค. 2551 18:44
 1. <P>อยากทราบว่าพอจบแล้วแล้วจะไปขึ้นทะเบียนและสอบยังไงอะค่ะ</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 8

28 ต.ค. 2550 20:29
 1. ถ้าต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต คุณจะต้องไปฝึกงานกับสำนักงานตรวจสอบบัญชี และขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชี โดยต้องฝึกงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมง
  และต้องไปสอบอีก 6 วิชา ได้แก่ บัญชี 1, 2 สอบบัญชี 1, 2 กฎหมาย คอม ซึ่งใน 6 วิชานี้ คุณจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 3 ปี

  ถ้าคุณทำได้ทั้ง 2 อย่างนี้ คุณก็จะรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

  ลองดูนะคะ

  โชคดีค่ะความคิดเห็นที่ 4

14 พ.ค. 2550 18:38
 1. ได้มากกว่าแสนแต่ต้องเก่งจริง ถ้าคุณทำได้ก็ได้จริงความคิดเห็นที่ 15

17 พ.ค. 2551 14:57
 1. <P>จบบัญชีสาขาไหนก็สามารถเป็นผู้ตรวจสอบได้เหมือนกัน</P>
  <P>แต่ถ้าสาขาการสอบบัญชี&nbsp; จะแน่นกว่าเพราะได้มีการเรียนเฉพาะทางด้านการตรวจสอบโดยตรง</P>
  <P>และเหมือนที่บอกไว้กระทู้ข้างต้นคือ</P>
  <P>เก็บชั่วโมง&nbsp; ได้&nbsp; 3000&nbsp; ชั่วโมง&nbsp; สอบ&nbsp; 6&nbsp; วิชา ใน&nbsp; 3 ปี</P>
  <P>(ดูแล้วเห็นว่าง่ายแต่ที่จริงนั้นยากๆ)</P>
  <P>แนะนำว่า</P>
  <P>ในเวลาเรียนควรศึกษาวิชาบัญชีอย่างท่องแท้ อย่างมั่วแต่เล่น</P>
  <P>และควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง(เข้าใจที่มา-ที่ไปของรายการบัญชี)&nbsp; เพราะถ้าจำเอาเด๋วก็ลืม</P>
  <P>***ตอนนี้ก็กำลังจะจบ&nbsp; และกำลังอ่านหนังสือเตรียมเหมือนกัน</P>
  <P>สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 5

6 ก.ย. 2550 11:49
 1. สายงานนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่จะมี carrier path ที่แน่นอน และมีโอกาสเงินเดือนเป็นแสนนะคะ (ประมาณ 10 ปี อะค่ะ ถ้าทนได้)ความคิดเห็นที่ 19

28 พ.ย. 2551 16:52
 1. อยากทราบว่าต้องมีประสบการณ์อย่างไร
ความคิดเห็นที่ 3

2 พ.ค. 2550 13:35
 1. จิงๆๆๆค่ะเคยได้ยินว่าเกินแสนด้วยถ้ามีชื่อเสียงความคิดเห็นที่ 7

26 ต.ค. 2550 15:07
 1. ดิฉันจบบริหารธุรกิจสาขาบัญชีอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอันดับแรกต้องทำอย่างไรบ้างต้องไปสมัครที่ไหนขอรายละเอียดหน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 9

11 ธ.ค. 2550 17:05
 1. ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีมีเงินเดือนให้ไหมค่ะและสำนักงานตรวจสอบบัญชีแถวรัชดาภิเษกมีไหมความคิดเห็นที่ 11

11 ม.ค. 2551 14:57
 1. ขอถามหน่อยจิ คือถ้ายังอยู่ปี3-ปี4 อยู่อ่ะ ถ้าไปฝึกงาน หรือว่าทำpart time จะนับรวมเป็นการเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชี หรือเปล่าอ่ะค่ะความคิดเห็นที่ 21

8 มี.ค. 2552 15:01
 1. - อยากทราบว่า 20 อันดับของบริษัทตรวจสอบบัญชี ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีบริษัทอะไรบ้างค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย (ด่วน) 
ความคิดเห็นที่ 10

17 ธ.ค. 2550 15:56
 1. อยากทราบว่า ถ้าเป็นผู้ตรวจสอบ บริษัทไหน มีรับบ้างคะ อยู่แถวไหน ที่ไม่ใช่ Big4 อะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น