การทดสอบโปรตีนในอาหารทำได้ง่ายๆยังไงบ้างคะ จะทำโครงงานค่ะ

จะทำโครงงานเรื่องการทดสอบโปรตีนในอาหารอ่ะค่ะ แต่ไม่รู้วิธีทดสอบ

ช่วยอธิบายวิธีและอุปกรณ์ให้หน่อยนะคะ หลายๆวิธีนะคะ

ขอบคุณมักๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะความคิดเห็นที่ 19


10 ก.พ. 2552 22:11
 1. อธิบาย bradford method ให้อ่านหน่อยได้ไม๊ค๊ะ......
ความคิดเห็นที่ 14

17 ธ.ค. 2551 16:27
 1. ส่งวิธีตรวจสอบโปรตีนมาไห้หน่อยนะคะ

  เอาแบบง่ายๆ
  หรือว่าทามด้ายเครื่องก้อด้ายค่ะ
  การหาปริมาณโปรตีนก็ได้คะ

  ไครรู้ช่วยบอกที
  ไห้คำปรึกษาก็ได้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

29 ม.ค. 2552 11:18
 1. อยากรู้วิธีการทดสอบโปรตีนในนม
ความคิดเห็นที่ 16

29 ม.ค. 2552 11:34
 1. อัตราส่วนของการเตรียมสารละลายไบยูเรตมีอัตส่วนอย่างไรค่ะ
ความคิดเห็นที่ 17

29 ม.ค. 2552 11:38
 1. อยากรู้อัตราส่วนระหว่างการผสมสาร sodium  hydroxide กับ  copper  sulfate ที่ทำให้เกิดสารละลายไบยูเรต  และอยากรู้วิธีการตรวจสอบโปรตีนในนม  ใครรู้ช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะ
ความคิดเห็นที่ 22

18 พ.ค. 2552 16:28
 1. โอ๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยย อยากจาบ้าตาย งงก้องง ไม่เห็นเข้าใจเรย
ความคิดเห็นที่ 20

14 ก.พ. 2552 18:20
 1. Cuso4 5หยด
  NaOh 3 หยด
ความคิดเห็นที่ 3

Anonymous
31 พ.ค. 2550 18:02
 1. ยกตัวอย่างอย่างละ 1 วิธีนะคะ
  วิธีการทดสอบโปรตีน
  Biuret test จะทดสอบสารที่มีพันธะเปปไทด์สองพันธะขึ้นไป ทดสอบได้โดยใช้สารละลาย 1% CuSO4 หยดลงในโปรตีนที่ต้องการทดสอบจากนั้นเติม 10 Molar NaOH สังเกตสีที่เปลี่ยนไป จะได้สารสีม่วงใส

  วิธีการทดสอบกรดอะมิโน Ninhydrin test
  นินไฮดรินเป็นสารออกซิไดซิ่งทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนได้สารสีน้ำเงินม่วง โปรตีนหรือสารอื่นที่มีหมูอะมิโนอิสระก็เกิดปฏิกิริยานี้ได้นะคะ เช่น primary amine ก็เกิดปฏิกิริยานี้แต่ไม่ให้ CO2 ส่วน imino acid, proline, hydroxy poline จะให้สีเหลือง
  สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ สารละลายนินไฮดริน 0.2% ใน Ethanol เวลาใช้ต้องเตรียมใหม่ๆ
  0.1M acetate buffer pH 5.0 ใช้ปรับสภาวะกรดอะมิโน
  วิธีทดสอบ ละลายกรดอะมิโนใน 0.1M acetate buffer ปริมาตร 2 ml เติมนินไฮดริน 1 ml แล้วแช่ในอ่างน้ำเดือด 10 นาท สังเกตการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่ 4

Anonymous
31 พ.ค. 2550 18:08
 1. ส่วนการตรวจหาปริมาณโปรตีนอาจจะใช้วิธีทาง Spectroscopy

  คือประยุกต์การตรวจสอบโปรตีนโดยใช้ไบยูเร็ตดัดแปลงเป็ฯการทำปริมาณวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง UV- visible spectrometor
  โดยการเตรียมสารละลายมาตรฐานของโปรตีนที่ความเข้มข้นต่างๆ แล้วเติมสารละลายไบยูเร็ต แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร จากนั้นนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง ค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของโปรตีน เมื่อได้กราฟมาตรฐานก็วัดค่าดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ต้องการทราบปริมาณโปรตีนแล้วเทียบกับกราฟมาตรฐานก็จะทราบความเข้มข้นของโปรตีนในตัวอย่างความคิดเห็นที่ 1

10 ม.ค. 2550 23:32
 1. ถ้าเป็นวิธีง่ายๆ จากที่เรียนมาในม.ต้น จะใช้สารละลายไบยูเรต มาจาก sodium hydroxide + copper sulfate เรื่องอัตราส่วนและความเข้มข้นที่ดีที่สุดต้องดูอีกที คืออันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นสุดๆ สามารถทำได้ อุปกรณ์ สารเคมีหาไม่ยาก ว่าแต่จะศึกษาเกี่ยวกับอะไรความคิดเห็นที่ 12

21 ส.ค. 2551 17:02
 1. lowry method
  bradford method
  anionic dye bindig
  การหาปริมาณโปรตีนโดยวิธีด้านบนทำยังไงหรอคะความคิดเห็นที่ 13

21 ส.ค. 2551 17:04
 1. lowry method
  bradford method
  anionic dye bindig
  การหาปริมาณโปรตีน.ovkskiโดยวิธีด้านบนทำยังไงหรอคะ ช่วยตอบทีนะคะความคิดเห็นที่ 21

19 มี.ค. 2552 13:55
 1. การทดสอบสมบัติทางเคมีของกรดอะมิโนและโปรตีน

  (Determination of Chemical Properties of Amino acids and Proteins)

   

   

  วัตถุประสงค์
   

   


  1.       เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของกรดอะมิโนและโปรตีน

  2.       เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน

   

  บทนำ
   

   


                  โปรตีนประกอบด้วยแอลฟาอะมิโนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ  peptide   หมู่ฟังก์ชันที่สำคัญในกรดอะมิโน  คือ  หมู่อะมิโน (-NH2) และหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) นอกจากนี้ยังมีหมู่ alkyl  (-R) ที่แตกต่างกันในกรดอะมิโนแต่ละชนิด  (รูปที่ 1) หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนและโปรตีนสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ดังตารางที่ 1

   

   

   

   

   

   


  รูปที่ 1  โครงสร้างของกรดอะมิโน

  ตารางที่ 1   การทดสอบชนิดและคุณสมบัติของกรดอะมิโน-โปรตีน

   

  ชื่อการตรวจสอบ

  หมู่ฟังก์ชันของโปรตีน

  สารทดสอบ

  สภาวะ

  ผล

  Ninhydrin

  หมู่ a-NH2

  ninhydrin

  -

  สีน้ำเงินเข้ม

  Biuret

  พันธะ peptide 2 พันธะ

  CuSO4

  ด่าง

  สีน้ำเงินม่วง

  Xanthoproteic

  aromatic ring

  HNO3

  ด่าง

  สีเหลืองเข้มหรือสีส้ม

  Sakaguchi

  หมู่ guanidine

  a-napthol + bromine water

  ด่าง

  สีแดงชมพู

  Nitroprusside

  thiol group (-SH)

  sodium nitroprusside

  ด่าง

  สีม่วงแดง

   

  การทดลองที่ 4.1      การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโน-โปรตีน

                 

  สารที่ใช้

  1. สารละลาย Ninhydrin

  2. สารละลาย Sakaguchi

  3. สารละลาย Bromine water

  4. สารละลาย Sodium nitroprusside (1%)

  5. สารละลาย NH4OH (10% )

  6. สารละลาย CuSO4 (0.5%)

  7. สารละลาย NaOH  (10%, 40% )

  8. สารละลายตัวอย่าง cysteine (1%), tyrosine (1%), proline (1%), arginine (1%), egg albumin (1%)

   

  การทดลองที่ 4.1.1)  Ninhydrin test

   

  หมู่ a-NH2 ของกรดอะมิโนและโปรตีนสามารถทำปฏิกิริยากับ ninhydrin โดยที่กรดอะมิโนจะถูกรีดิวซ์เป็น aldehyde และได้แอมโมเนียกับ CO2 ส่วน ninhydrin จะถูกรีดิวซ์เป็น hydrindantin ซึ่งจะจับคู่กับแอมโมเนียและ ninhydrin อีก 1 โมเลกุล เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินม่วงขึ้นดังปฏิกิริยา

   

   

   

   

   

   

  Ninhydrin (triketohydrindene hydrate)

   

   

   


  Diketohydrindylidene-diketohydrindamine

  Amino acid

   

  Aldehyde

  รูปที่ 2 ปฏิกิริยา ninhydrin

   

  วิธีการทดลอง

  1. เตรียมหลอดทดลอง 7 หลอด

  2. เติมสารละลายต่อไปนี้คือ  น้ำกลั่น, 1% cysteine, 1% tyrosine, 1% proline, 1% arginine, 1%egg albumin และ unknown ลงในแต่ละหลอด ๆ ละ 1 มล.ตามลำดับ

  3. เติมสารละลาย ninhydrin ทุกหลอด ๆ ละ 2 มล. เขย่าให้เข้ากัน

  4. ต้มหลอดทดลองทุกหลอดในอ่างน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาที

  5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีและบันทึกผลการทดลอง

   

   

  การทดลองที่ 4.1.2) Biuret  test

   

              สารประกอบที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป เช่น โปรตีน สามารถทำปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสารละลาย Biuret เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ Cu2+  ที่เกิดพันธะ coordination กับไนโตรเจน 4 อะตอมในพันธะเปปไทด์ ซึ่งมีสีม่วงน้ำเงิน ดังปฏิกิริยาในรูปที่ 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  รูปที่ 3 ปฏิกิริยา biuret

   

   

  วิธีการทดลอง

  1.       เตรียมหลอดทดลอง 7 หลอด

  2.       เติมสารละลายต่อไปนี้คือ  น้ำกลั่น, 1% cysteine, 1% tyrosine, 1% proline, 1% arginine, 1%egg albumin และunknown ลงในแต่ละหลอด ๆ ละ 1 มล.ตามลำดับ

  3.       เติมสารละลาย 10% NaOH ทุกหลอด ๆ ละ 2 มล. เขย่าให้เข้ากัน

  ความคิดเห็นที่ 6

  4 ต.ค. 2550 18:28
  1. อยากทราบวิธีเปรียบเทียบProteinในเนื้อปลาที่ต่างกัน

  

  ความคิดเห็นที่ 7

  17 ก.พ. 2551 15:03
  1. จะทำโครงงานเรื่องการทดสอบหาโปรตีนในอาหาร  แต่ไม่รู้วิธีการทดลอง  ช่วยอธิบายวิธีการทดลองและอุปกรณ์ให้หน่อยนะคะ  ด่วนค่ะ

  

  ความคิดเห็นที่ 2

  31 พ.ค. 2550 16:32
  1. อยากรู้วิธีการทดสอบปริมาณของโปรตีนในน้ำปลา
   ทดสอบว่ายี่ห้อไหน มีปริมาณโปรตีนมากกว่ากัน
   ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ ส่งมาทางเมล์เราเลย

  

  ความคิดเห็นที่ 9

  8 มิ.ย. 2551 19:42
  1. มีการทดสอบอีกวิทฃธีคือ นำไนตริกเข้มข้นหยดลงไปแล้วนำไปอุ่นจะได้สีเหลืองค่ะ แต่ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนำแอมโมเนียไฮดรอกไซด์หยดลงไปจะได้สีส้มนะคะ ^^

  

  ความคิดเห็นที่ 10

  13 ส.ค. 2551 21:21
  1. การใช้กรดไนตริกในการทดลองต้องระวังเพราะกรดในตริกมีพิษอาจทำให้เราตาบอดได้

  

  ความคิดเห็นที่ 5

  7 ก.ค. 2550 11:17
  1. อยากรู้วิธีการหาโปรตีนในถั่วเหลืองจะทำอย่างงัยบ้าง มีสารเคมีอะไรบ้าง และทดสอบยังงัย
   จะทำโครงงานค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  

  ความคิดเห็นที่ 8

  28 ก.พ. 2551 13:15
  1. <P>มีเครื่องสำหรับวิเคราะห์หาค่าโปรตีนแบบอัตโนมัติครับ สนใจโทร 081-4675079 พัน</P>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น