กิริยา 3 ช่อง

http://www.bhacharada.com/english_grammar/verbs/list_of_irregular_verbs_2006121515/


ความคิดเห็นที่ 25 

y89 (Guest)
2 ม.ค. 2551 16:06
 1. รักนะเด็กโง่ความคิดเห็นที่ 26

Ao (Guest)
2 ม.ค. 2551 16:11
 1. หวัดดีฐาบ้าความคิดเห็นที่ 27

ammy (Guest)
2 ม.ค. 2551 16:12
 1. คนน่ารักความคิดเห็นที่ 30

ดาว (Guest)
10 ม.ค. 2551 14:05
 1. สนุกมากค่ะความคิดเห็นที่ 31

เดียร์ (Guest)
16 ม.ค. 2551 19:56
 1. รัคนอ่านความคิดเห็นที่ 32

ต้น (Guest)
16 ม.ค. 2551 19:59
 1. ขอบคุณที่ใช้บริการความคิดเห็นที่ 34

ต้น (Guest)
16 ม.ค. 2551 20:05
 1. อ้อมอยู่หน้ารักจังความคิดเห็นที่ 35

พลอย (Guest)
23 ม.ค. 2551 16:14
 1. ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 36

มิ้น******* (Guest)
23 ม.ค. 2551 16:53
 1. ขอบคุรมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 37

จรีภรณ์
31 ม.ค. 2551 13:55
 1. คำแรกจะเป็น Infinitive คำที่สอง Past tense และคำที่สาม Past participle พร้อมคำแปล

  eat ate eaten กิน

  fall fell fallen ล้ม, หล่น, ตก, ฯลฯ

  feed fed fed เลี้ยงดู

  feel felt felt รู้สึก

  fight fought fought ต่อสู้

  find found found พบ

  flee fled fled หนี

  fling flung flung ขว้าง

  fly flew flown บิน

  forbid forbade forbidden ห้าม

  foresee foresaw foreseen รู้ล่วงหน้า

  forgive forgave forgiven ให้อภัย

  forget forgot forgotten ลืม

  forsake forsook forsaken ทอดทิ้ง

  freeze froze frozen เย็นจนแข็ง

  get got got ได้รับ

  give gave given ให้

  go went gone ไป

  grow grew grown เติบโต

  hang hung hung แขวนสิ่งของ, แขวนคอ

  have had had มี

  hear heard heard ได้ยิน

  hide hid hidden ซ่อน

  hit hit hit ตี

  hold held held ถือ

  hurt hurt hurt ทำร้าย

  keep kept kept เก็บ, รักษา

  kneel knelt knelt คุกเข่า

  know knew known รู้, ทราบ

  lay laid laid ออกไข่, วางลง

  lead led led นำ

  leap leapt / leaped leapt / leaped กระโดด

  learn learnt / learned learnt / learned เรียนรู้

  leave left left จากไป

  lend lent lent ให้ยืม

  let let let ปล่อยให้

  lie lay lain นอนลง

  light lighted / lit lighted / lit จุดไฟ

  lose lost lost ทำหาย

  make made made ทำ, สร้าง

  mean meant meant หมายความว่า

  meet met met พบ

  mistake mistook mistaken สำคัญผิด

  mow mowed mowed or mown ตัด, ดายหญ้า

  overcome overcame overcome ชนะความคิดเห็นที่ 40

จิงไจ
23 ก.พ. 2551 20:56
 1. *เซง --   
ความคิดเห็นที่ 42

bell_6543@hitmail.com (Guest)
20 พ.ค. 2551 21:15
 1. <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;เปิดเทอมมาวันแรก</FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>อาจารย์บอกว่า อีก 3วัน สอบกิริยา พูดหน้าห้องครเดียว</FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;50 คำ เราจะตายอยู่แล้ว</FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>ใครมี คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล </FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;ขอร้องช่วยมาบอกเราที่นะ</FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>แอดมาที่เมลเราก็ได้นะ</FONT></P>

  <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>ขอบคูนค่ะ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 43

ตาล (Guest)
29 พ.ค. 2551 18:21
 1. <P>อยากได้ทั้งคำอ่านและคำแปล100คำ</P>ความคิดเห็นที่ 45

คนมาทีหลัง.. (Guest)
21 มิ.ย. 2551 20:04
 1. <FONT size=6>รักนะจุ๊บ..จุ๊บ</FONT>ความคิดเห็นที่ 46

nud_iisj@hotmail.com (Guest)
25 มิ.ย. 2551 10:56
 1. <P>รบกวนทีครับขออีก50 กริยา3 ช่อง</P>ความคิดเห็นที่ 47

internet_ti@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 21:29
 1. P’ ขอกริยา 3ช่อง 100คำเถอะครับความคิดเห็นที่ 48

internet_ti@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 21:32
 1. P’ อาจาร์บอกเหลืออีก 4 วันคับ  ขอ 100คำ น่ะ
ความคิดเห็นที่ 49

ไม่บอกปล่อยให้งง.. (Guest)
19 ก.ค. 2551 15:38 1. Infinitive (Present)

  Past Simple

  Past Participle

  ความหมาย

  be(is,am,are)

  was,were

  been

  เป็น,อยู่,คือ

  bear

  bore

  born

  ถือ,เกิด

  become

  became

  become

  กลายเป็น

  begin

  began

  begun

  เริ่มต้น

  bend

  bent

  bent

  โค้ง งอ

  bet

  bet

  bet

  พนัน

  bite

  bit

  bitten (or bit)

  กัด ขบ ฉีก

  bleed

  bled

  bled

  เลือดออก

  blow

  blew

  blown

  พัด เป่า ตี

  bring

  brought

  brought

  นำมา เอามา

  build

  built

  built

  สร้าง ก่อสร้าง

  burst

  burst

  burst

  ระเบิด

  buy

  bought

  bought

  ซื้อ

  cast

  cast

  cast

  ขว้าง

  catch

  caught

  caught

  จับ ได้รับ

  choose

  chose

  chosen

  เลือก

  cling

  clung

  clung

  เกาะ เอาเป็นที่พึ่ง

  come

  came

  come

  มา

  cost

  cost

  cost

  ราคา

  dig

  dug

  dug

  ขุด

  dive

  dived (or dove)

  dived

  ดำนํ้า

  do

  did

  done

  ทำ

  draw

  drew

  drawn

  ลาก วาด เขียน

  drink

  drank

  drunk

  ดื่ม

  drive

  drove

  driven

  ขับ(รถ)

  eat

  ate

  eaten

  กิน

  fall

  fell

  fallen

  ตก หล่น

  fight

  fought

  fought

  ต่อสู้

  fling

  flung

  flung

  โยน พุ่ง เหวี่ยง

  fly

  flew

  flown

  บิน

   

ความคิดเห็นที่ 50

nitjinda@hotmail (Guest)
25 ก.ค. 2551 17:48
 1. อยากได้  300  คำอ่ะ  ถ้าทำได้จะขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 51

อนันดา (Guest)
29 ก.ค. 2551 10:40
 1. หากิริยา3ช่องให้ผมหนอ่ยครับ100คำ
  นะครับจบ

  ครับเบอร์0866021694
  ผมชื้อภูมิ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น