กิริยา 3 ช่อง

http://www.bhacharada.com/english_grammar/verbs/list_of_irregular_verbs_2006121515/
14 ม.ค. 2550 23:17
140 ความเห็น
397941 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 25  y89 (Guest)

รักนะเด็กโง่
2 ม.ค. 2551 16:06


ความคิดเห็นที่ 26 Ao (Guest)

หวัดดีฐาบ้า
2 ม.ค. 2551 16:11


ความคิดเห็นที่ 27 ammy (Guest)

คนน่ารัก
2 ม.ค. 2551 16:12


ความคิดเห็นที่ 30 ดาว (Guest)

สนุกมากค่ะ
10 ม.ค. 2551 14:05


ความคิดเห็นที่ 31 เดียร์ (Guest)

รัคนอ่าน
16 ม.ค. 2551 19:56


ความคิดเห็นที่ 32 ต้น (Guest)

ขอบคุณที่ใช้บริการ
16 ม.ค. 2551 19:59


ความคิดเห็นที่ 34 ต้น (Guest)

อ้อมอยู่หน้ารักจัง
16 ม.ค. 2551 20:05


ความคิดเห็นที่ 35 พลอย (Guest)

ขอบคุณค่ะ
23 ม.ค. 2551 16:14


ความคิดเห็นที่ 36 มิ้น******* (Guest)

ขอบคุรมากๆค่ะ
23 ม.ค. 2551 16:53


ความคิดเห็นที่ 37 โดย จรีภรณ์

คำแรกจะเป็น Infinitive คำที่สอง Past tense และคำที่สาม Past participle พร้อมคำแปล

eat ate eaten กิน

fall fell fallen ล้ม, หล่น, ตก, ฯลฯ

feed fed fed เลี้ยงดู

feel felt felt รู้สึก

fight fought fought ต่อสู้

find found found พบ

flee fled fled หนี

fling flung flung ขว้าง

fly flew flown บิน

forbid forbade forbidden ห้าม

foresee foresaw foreseen รู้ล่วงหน้า

forgive forgave forgiven ให้อภัย

forget forgot forgotten ลืม

forsake forsook forsaken ทอดทิ้ง

freeze froze frozen เย็นจนแข็ง

get got got ได้รับ

give gave given ให้

go went gone ไป

grow grew grown เติบโต

hang hung hung แขวนสิ่งของ, แขวนคอ

have had had มี

hear heard heard ได้ยิน

hide hid hidden ซ่อน

hit hit hit ตี

hold held held ถือ

hurt hurt hurt ทำร้าย

keep kept kept เก็บ, รักษา

kneel knelt knelt คุกเข่า

know knew known รู้, ทราบ

lay laid laid ออกไข่, วางลง

lead led led นำ

leap leapt / leaped leapt / leaped กระโดด

learn learnt / learned learnt / learned เรียนรู้

leave left left จากไป

lend lent lent ให้ยืม

let let let ปล่อยให้

lie lay lain นอนลง

light lighted / lit lighted / lit จุดไฟ

lose lost lost ทำหาย

make made made ทำ, สร้าง

mean meant meant หมายความว่า

meet met met พบ

mistake mistook mistaken สำคัญผิด

mow mowed mowed or mown ตัด, ดายหญ้า

overcome overcame overcome ชนะ
31 ม.ค. 2551 13:55


ความคิดเห็นที่ 40 โดย จิงไจ

*เซง -- 

23 ก.พ. 2551 20:56


ความคิดเห็นที่ 42 bell_6543@hitmail.com (Guest)

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;เปิดเทอมมาวันแรก</FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>อาจารย์บอกว่า อีก 3วัน สอบกิริยา พูดหน้าห้องครเดียว</FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;50 คำ เราจะตายอยู่แล้ว</FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>ใครมี คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล </FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;ขอร้องช่วยมาบอกเราที่นะ</FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>แอดมาที่เมลเราก็ได้นะ</FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ccff" color=#ff3399>ขอบคูนค่ะ</FONT></P>
20 พ.ค. 2551 21:15


ความคิดเห็นที่ 43 ตาล (Guest)

<P>อยากได้ทั้งคำอ่านและคำแปล100คำ</P>
29 พ.ค. 2551 18:21


ความคิดเห็นที่ 45 คนมาทีหลัง.. (Guest)

<FONT size=6>รักนะจุ๊บ..จุ๊บ</FONT>
21 มิ.ย. 2551 20:04


ความคิดเห็นที่ 46 nud_iisj@hotmail.com (Guest)

<P>รบกวนทีครับขออีก50 กริยา3 ช่อง</P>
25 มิ.ย. 2551 10:56


ความคิดเห็นที่ 47 internet_ti@hotmail.com (Guest)

P’ ขอกริยา 3ช่อง 100คำเถอะครับ
6 ก.ค. 2551 21:29


ความคิดเห็นที่ 48 internet_ti@hotmail.com (Guest)

P’ อาจาร์บอกเหลืออีก 4 วันคับขอ 100คำ น่ะ

6 ก.ค. 2551 21:32


ความคิดเห็นที่ 49 ไม่บอกปล่อยให้งง.. (Guest)
Infinitive (Present)

Past Simple

Past Participle

ความหมาย

be(is,am,are)

was,were

been

เป็น,อยู่,คือ

bear

bore

born

ถือ,เกิด

become

became

become

กลายเป็น

begin

began

begun

เริ่มต้น

bend

bent

bent

โค้ง งอ

bet

bet

bet

พนัน

bite

bit

bitten (or bit)

กัด ขบ ฉีก

bleed

bled

bled

เลือดออก

blow

blew

blown

พัด เป่า ตี

bring

brought

brought

นำมา เอามา

build

built

built

สร้าง ก่อสร้าง

burst

burst

burst

ระเบิด

buy

bought

bought

ซื้อ

cast

cast

cast

ขว้าง

catch

caught

caught

จับ ได้รับ

choose

chose

chosen

เลือก

cling

clung

clung

เกาะ เอาเป็นที่พึ่ง

come

came

come

มา

cost

cost

cost

ราคา

dig

dug

dug

ขุด

dive

dived (or dove)

dived

ดำนํ้า

do

did

done

ทำ

draw

drew

drawn

ลาก วาด เขียน

drink

drank

drunk

ดื่ม

drive

drove

driven

ขับ(รถ)

eat

ate

eaten

กิน

fall

fell

fallen

ตก หล่น

fight

fought

fought

ต่อสู้

fling

flung

flung

โยน พุ่ง เหวี่ยง

fly

flew

flown

บิน

 


19 ก.ค. 2551 15:38


ความคิดเห็นที่ 50 nitjinda@hotmail (Guest)

อยากได้  300  คำอ่ะ  ถ้าทำได้จะขอบคุณมาก

25 ก.ค. 2551 17:48


ความคิดเห็นที่ 51 อนันดา (Guest)

หากิริยา3ช่องให้ผมหนอ่ยครับ100คำ
นะครับจบ

ครับเบอร์0866021694
ผมชื้อภูมิ

29 ก.ค. 2551 10:40

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น