แบบฝึกหัดเรื่อง set

จากการประกาศผลสอบ นักเรียน 60 คน โดยประกาศเพียง 3 วิชา คือ คณิต,ไทย,อังกฤษ พบว่ามีนักเรียนที่สอบตกหมด 2 คน คือสอบคณิตได้ แต่ตกอังกฤษ 20 คน ที่สอบไทยได้แต่ตกคณิต 14 คน ที่สอบอังกฤษได้แต่ตกไทย 16 คน ที่สอบตกคณิตศาสตร์ 18 คน จงหา


1.จำนวนนักเรียนที่สอบได้ทั้ง 3 วิชา


2.จำนวนนักเรียนที่สอบอังกฤษได้เพียงวิชาเดียว


3.จำนวนนักเรียนที่สอบอังกฤษหรือไทยได้ แต่ตกคณิตความคิดเห็นที่ 12


11 มิ.ย. 2545 22:44
 1. 1. 0
  2. 4
  3.18ความคิดเห็นที่ 11

11 มิ.ย. 2545 18:19
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 14

13 มิ.ย. 2545 03:11
 1. 1.=0
  2.=4
  3.=18ความคิดเห็นที่ 4

7 มิ.ย. 2545 09:49
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 16

27 มิ.ย. 2545 21:20
 1. 1. = 0 คน
  2. = 4 คน
  3. = 18 คนความคิดเห็นที่ 2

4 มิ.ย. 2545 16:01
 1. 1 ไม่รู้
  2 4
  3 18ความคิดเห็นที่ 7

10 มิ.ย. 2545 17:58
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 6

10 มิ.ย. 2545 17:56
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 8

10 มิ.ย. 2545 17:59
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 9

10 มิ.ย. 2545 18:01
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 10

10 มิ.ย. 2545 18:02
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 1

4 มิ.ย. 2545 12:14
 1. 1=0
  2=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 3

5 มิ.ย. 2545 12:48
 1. 1.0
  2.4
  3.18ความคิดเห็นที่ 13

12 มิ.ย. 2545 15:01
 1. 1.=0 ไม่ทราบ
  2.=4
  3=18ความคิดเห็นที่ 15

13 มิ.ย. 2545 17:20
 1. 1.=0
  2.=4
  3.=18ความคิดเห็นที่ 17

1 ก.ค. 2545 16:13
 1. 1. = 0 คน
  2. = 4 คน
  3. = 18 คนความคิดเห็นที่ 18

6 ก.ค. 2545 11:43
 1. 1. = 0 คน
  2. = 4 คน
  3. = 18 คนความคิดเห็นที่ 19

6 ก.ค. 2545 16:52
 1. 1. 0 คน
  2. 4 คน
  3. 18 คนความคิดเห็นที่ 20

18 ก.ค. 2545 13:26
 1. 1. 0 คน
  2. 4 คน
  3. 18 คนความคิดเห็นที่ 21

21 ก.ย. 2545 16:06
 1. 1. 0 คน
  2. 4 คน
  3. 18 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น