ชมรมจรวดน้ำ

อาจารย์ และ นักศึกษาฯมหานครทั้งหลาย
มีใครสนใจจะเข้าชมรมจรวดน้ำบ้าง
ใครได้ข่าว ช่วยบอกต่อเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ด้วยครับความคิดเห็นที่ 801

เจน/room_299@yahoo.com (Guest)
5 ก.ย. 2546 12:55
 1. ขอเบอร์ติดต่อของทางชมรมด้วยค่ะ จะทำโปรเจค ด่วนมากค่ะความคิดเห็นที่ 598

ประเวศกิจ พร้อมมูลs45131290s.N (Guest)
20 ก.ย. 2545 19:27
 1. จรวดน้ำ"เป็นการใช้สิ่งของที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนำมาประดิฐษ์เป็นของเล่นได้และทำให้เรารู้เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่เปลกใหม่.... และมีแนวความคิดใหม่ๆในการประดิษฐ์จรวดนำต่อไปความคิดเห็นที่ 134

S45121239 (Guest)
4 ก.ย. 2545 06:10
 1. เป็นชมรมที่น่าสนใจครับให้ความรู้ว่าแต่สมัครกันที่ไหนหรอครับความคิดเห็นที่ 629

s45121152 (Guest)
22 ก.ย. 2545 16:36
 1. ช่วยทำให้เรารู้เกี่ยวกับลักของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่ประดิษฐ์ดัดแปลงจรวดน้ำในแบบต่างๆขึ้นมา


  จะทำให้นักศึกษามีความคิดที่สร้างสรรผลงานของตนให้มีความก้าวหน้าและได้แนวคิดใหม่ๆในการสร้างจรวดนำ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองความคิดเห็นที่ 740

S45141375 พงศ์พันธ์ สินธู (Guest)
18 ก.พ. 2546 18:57
 1. เป็นชมรมที่ดีเป็นการใช้เวลาว่างให้เประโยชน์ ให้ความรู้ได้พัฒนาฝีมือของนักศึกษาให้ดีขึ้นครับความคิดเห็นที่ 595

S45141498 (Guest)
20 ก.ย. 2545 19:12
 1. เมื่อนำแชมพูหรือสบู่มาละลายน้ำ เป่าหรือตีให้ขึ้นฟองจะเกิดฟองขึ้นเป็นจำนวนมาก ( สังเกตผนังฟองที่ติดกัน)


  1. ถ้าฟองโตเท่ากันสองฟอง ผนังฟองสองลูกที่ติดกันจะมีลักษณะเป็นระนาบตรง


  2. ถ้าฟองหนึ่งใหญ่กว่าอีกฟอง ผนังฟองสองลูกที่ติดกันจะมีลักษณะ ผนังของฟองสบู่ที่โตไม่เท่ากันผนังจะโค้งเข้าหาลูกใหญ่เพราะลูกที่โตกว่าจะมีความดันน้อยกว่าทำให้ลูกเล็กพยายามดันผนังเข้าไปหาลูกโตกว่าเพื่อต้องการที่จะถ่ายเทความดันให้เท่ากัน


  3. การที่เหรียญลอยน้ำได้นั้นเพราะ แรงตึงผิวของน้ำ ถึงแม้เหรียญจะมีความหนาแน่นมากแต่น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าเหรียญ เหรียญจึงสามารถลอยได้ความคิดเห็นที่ 612

S45121110 (Guest)
21 ก.ย. 2545 13:53
 1. จรวดน้ำ"เป็นการใช้สิ่งของที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนำมาประดิฐษ์เป็นของเล่นได้และทำให้เรารู้เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่เปลกใหม่.... และมีแนวความคิดใหม่ๆในการประดิษฐ์จรวดนำต่อไป


  นายนันตวรธน์ กันยาทอง Sec Aความคิดเห็นที่ 724

S45131140 Section D (Guest)
10 ก.พ. 2546 02:18
 1. ถ้าผมมีโอกาศผมอยากจะเข้าร่วมครับและจะชายประชาสัมพันธ์บอกต่อครับความคิดเห็นที่ 352

สุบิน ศิริลักษณ์S45121054secE (Guest)
13 ก.ย. 2545 23:15
 1. น่าสนใจดีนะครับ น่าจะจัดแข่งขันประจำปีด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 252

45111019ธีรศิษฏ์ เสนครามsecP (Guest)
9 ก.ย. 2545 22:56
 1. ผมจะนำข่าวนี้ไปบอกเพื่อนทุกคน นะครับความคิดเห็นที่ 149

ทศพร พิทักษ์จริยา45111072secP (Guest)
4 ก.ย. 2545 17:28
 1. ผมว่าน่าสนใจดีเพราะจะได้มีความรู้ทางด้าน physics มากขึ้น


  และผมจะบอกต่อเพื่อนครับความคิดเห็นที่ 525

ศุภศิลป์ ด่านสกุล45141489sec.c (Guest)
19 ก.ย. 2545 20:51
 1. "จรวดน้ำ"เป็นการใช้สิ่งของที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนำมาประดิฐษ์เป็นของเล่นได้และทำให้เรารู้เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่เปลกใหม่.... และมีแนวความคิดใหม่ๆในการประพดิษฐ์จรวดนำต่อไป นางสาวเกษราภรณ์ สุขพิลาภความคิดเห็นที่ 683

S44145117 นพพร สารพิพัฒน์ secP (Guest)
25 พ.ย. 2545 15:23
 1. น่าสนใจมากครับ เพราะมันเป็นการประลองผีมือและเทคนิคการคำนวณการสร้างจรวดน้ำ การทำจรวดน้ำทำให้นักศึกษามีความคิดที่สร้างสรรค์ในผลงานของตนให้มีความก้าวหน้าและได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างจรวดน้ำ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์...ความคิดเห็นที่ 244

สถาพร นุ่นทอง S45131096 Sec. M (Guest)
9 ก.ย. 2545 14:45
 1. ถ้าหากมีชมรมนี้ขึ้น ผมคิดว่าเป็นชมรมหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ เพราะป็นชมรมที่ได้ความสนุกและได้ความรู้ และถ้าชมรมจรวดน้ำผมจะบอกเพื่อนๆให้ไปร่วมความคิดเห็นที่ 746

S4611110429 (Guest)
28 มิ.ย. 2546 22:37
 1. ดีมากๆเลยอาจารย์ที่ให้ทำจรวดน้ำความคิดเห็นที่ 747

S4611110433 (Guest)
28 มิ.ย. 2546 22:38
 1. ดีครับอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ดีความคิดเห็นที่ 208

ศุภชัย ไม้หูS45131100secM (Guest)
7 ก.ย. 2545 20:04
 1. ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจเพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศและทุกวัยทั้งยังสามารถผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วยก็สมควรที่จะตั้งชมรมนี้ขึ้นความคิดเห็นที่ 524

s45121843 sec I (Guest)
19 ก.ย. 2545 20:31
 1. จรวดน้ำ"เป็นการใช้สิ่งของที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนำมาประดิฐษ์เป็นของเล่นได้และทำให้เรารู้เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่เปลกใหม่.... และมีแนวความคิดใหม่ๆในการประดิษฐ์จรวดนำต่อไป


  นาย เอกชัย ยอดแก้วความคิดเห็นที่ 621

S45121289 (Guest)
21 ก.ย. 2545 18:02
 1. ช่วยทำให้เรารู้เกี่ยวกับลักของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่ประดิษฐ์ดัดแปลงจรวดน้ำในแบบต่างๆขึ้นมา


  จะทำให้นักศึกษามีความคิดที่สร้างสรรผลงานของตนให้มีความก้าวหน้าและได้แนวคิดใหม่ๆในการสร้างจรวดนำ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง


  ไพโรจน์ ปรกอบธรรม sec.Fความคิดเห็นที่ 622

S45121286 (Guest)
21 ก.ย. 2545 18:03
 1. ช่วยทำให้เรารู้เกี่ยวกับลักของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและทำให้นักศึกษามีความคิดที่ประดิษฐ์ดัดแปลงจรวดน้ำในแบบต่างๆขึ้นมา


  จะทำให้นักศึกษามีความคิดที่สร้างสรรผลงานของตนให้มีความก้าวหน้าและได้แนวคิดใหม่ๆในการสร้างจรวดนำ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง


  จรูญศักดิ์ แดนคำ sec.F

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น