ขนราก

ทำไมขนรากจึงอยู่ท่ีบริเวณปลาย
23 ต.ค. 2545 19:58
19 ความเห็น
17526 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  นิรันดร์ (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
3 ก.ย. 2545 12:06


ความคิดเห็นที่ 2 45125128 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


45125128
14 ก.ย. 2545 16:11


ความคิดเห็นที่ 3 N45131281 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


ธวัชชัย บัวดี secN
19 ก.ย. 2545 16:26


ความคิดเห็นที่ 4 N45131195 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


เอกรินทร์ บุดดายุ sec N
19 ก.ย. 2545 16:27


ความคิดเห็นที่ 5 N45131276 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


นิทิ จุทัย sec N
19 ก.ย. 2545 16:28


ความคิดเห็นที่ 6 พงษ์สวัสดิ์ เสมอใจ s45141382 C (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
21 ก.ย. 2545 15:49


ความคิดเห็นที่ 7 S45141076 ปรีชา เงางาม sec A (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


นายปรีชา เงางาม รหัส 45141076 sec A
21 ก.ย. 2545 16:58


ความคิดเห็นที่ 8 s45121559 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
23 ก.ย. 2545 14:09


ความคิดเห็นที่ 9 S45141586 (Guest)

รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


นายนพนันท์ ป้อมเรือง SEC.C
2 ต.ค. 2545 16:08


ความคิดเห็นที่ 12 ด.ญ. (Guest)

ขนรากไม่ใช่รากเเต่เป็นเซลล์ที่เปลี่ยนเเปลงมาจากEpidermis
18 มิ.ย. 2549 13:21


ความคิดเห็นที่ 18 เด็กชายสราวุธ เฟื่องนภาสุข (Guest)

ทำไมต้องมีขนรากครับ.........?
29 ก.ค. 2553 16:18


ความคิดเห็นที่ 19 :'( (Guest)

ทำไมมีแต่ คำตอบเดียวกันอ่ะ ตอบซ้ำไปซ้ำมาทำไม
8 ก.พ. 2555 19:17

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น