ขนราก

ทำไมขนรากจึงอยู่ท่ีบริเวณปลาย


ความคิดเห็นที่ 1 

นิรันดร์ (Guest)
3 ก.ย. 2545 12:06
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 2

45125128 (Guest)
14 ก.ย. 2545 16:11
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  45125128ความคิดเห็นที่ 3

N45131281 (Guest)
19 ก.ย. 2545 16:26
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  ธวัชชัย บัวดี secNความคิดเห็นที่ 4

N45131195 (Guest)
19 ก.ย. 2545 16:27
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  เอกรินทร์ บุดดายุ sec Nความคิดเห็นที่ 5

N45131276 (Guest)
19 ก.ย. 2545 16:28
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  นิทิ จุทัย sec Nความคิดเห็นที่ 6

พงษ์สวัสดิ์ เสมอใจ s45141382 C (Guest)
21 ก.ย. 2545 15:49
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 7

S45141076 ปรีชา เงางาม sec A (Guest)
21 ก.ย. 2545 16:58
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  นายปรีชา เงางาม รหัส 45141076 sec Aความคิดเห็นที่ 8

s45121559 (Guest)
23 ก.ย. 2545 14:09
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 9

S45141586 (Guest)
2 ต.ค. 2545 16:08
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน


  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด


  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย


  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด


  นายนพนันท์ ป้อมเรือง SEC.Cความคิดเห็นที่ 12

ด.ญ. (Guest)
18 มิ.ย. 2549 13:21
 1. ขนรากไม่ใช่รากเเต่เป็นเซลล์ที่เปลี่ยนเเปลงมาจากEpidermisความคิดเห็นที่ 18

เด็กชายสราวุธ เฟื่องนภาสุข (Guest)
29 ก.ค. 2553 16:18
 1. ทำไมต้องมีขนรากครับ.........?ความคิดเห็นที่ 19

:'( (Guest)
8 ก.พ. 2555 19:17
 1. ทำไมมีแต่ คำตอบเดียวกันอ่ะ ตอบซ้ำไปซ้ำมาทำไม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น