ขนราก

ทำไมขนรากจึงอยู่ท่ีบริเวณปลายความคิดเห็นที่ 12


18 มิ.ย. 2549 13:21
 1. ขนรากไม่ใช่รากเเต่เป็นเซลล์ที่เปลี่ยนเเปลงมาจากEpidermisความคิดเห็นที่ 13

6 ก.ค. 2549 16:51
 1. ขชขจลความคิดเห็นที่ 10

24 ต.ค. 2545 19:58
 1. ขนราก มีลักษณะเป็นเส้น มีลักษณะเล็กมากจนต้องดูด้วยกล้องจุลทัศน์จึงจะเห็นองค์ประกอบ เหตุที่ขึ้นบริเวณรากพืชทั่วไปนั้น เพราะ ขนรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุ ทำให้พืชได้รับอาหารไปหล่อเลี้ยงมากขึ้นความคิดเห็นที่ 2

14 ก.ย. 2545 16:11
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  45125128ความคิดเห็นที่ 7

21 ก.ย. 2545 16:58
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  นายปรีชา เงางาม รหัส 45141076 sec Aความคิดเห็นที่ 9

2 ต.ค. 2545 16:08
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  นายนพนันท์ ป้อมเรือง SEC.Cความคิดเห็นที่ 6

21 ก.ย. 2545 15:49
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 3

19 ก.ย. 2545 16:26
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  ธวัชชัย บัวดี secNความคิดเห็นที่ 4

19 ก.ย. 2545 16:27
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  เอกรินทร์ บุดดายุ sec Nความคิดเห็นที่ 5

19 ก.ย. 2545 16:28
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมด
  นิทิ จุทัย sec Nความคิดเห็นที่ 1

3 ก.ย. 2545 12:06
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 8

23 ก.ย. 2545 14:09
 1. รากขนเป็นรากเล็ก ๆ ขนาดขน
  ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร ไม่ต้องรับน้ำหนักของต้นเวลาถูกลมพัด
  หรือคนขึ้นไปปีนป่าย
  ถ้ารากเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง มีรากใหญ่ ๆ ประกบบนล่าง คงไม่สามารถอยู่ได้ และตายหมดความคิดเห็นที่ 14

19 ก.ค. 2549 12:24
 1. ควยความคิดเห็นที่ 17

15 ธ.ค. 2549 23:53
 1. โปรดลบ คห 13-14ความคิดเห็นที่ 16

Smarty
8 ก.ย. 2549 20:08
 1. -o- ขนรากจะขึ้นเฉพาะบริเวณปลายราก และเมื่อปลายรากงอกยาวออกไปอีก ขนรากก็จะเกิดขึ้นตามไป และ ขนรากเก่าก็จะตายไป


  ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่า
  ...ความคิดเห็นที่ 18

29 ก.ค. 2553 16:18
 1. ทำไมต้องมีขนรากครับ.........?ความคิดเห็นที่ 19

8 ก.พ. 2555 19:17
 1. ทำไมมีแต่ คำตอบเดียวกันอ่ะ ตอบซ้ำไปซ้ำมาทำไม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น