เฟสของคลื่น

ช่วยบอกความหมายของเฟสของคลื่นให้ทีคะ

และเฟสตรงกัน

เฟสตรงกันข้ามกันด้วยนะคะจะนำไปทำรายงานคะถ้ามีตัวอย่างโจทย์ด้วยก้อดีคะ

ขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 1


3 ก.พ. 2551 15:19
  1. ความสำพันธ์ระหว่างการกระจัดกับตำแหน่งของคลื่นมีลักษณะเป็นกราฟของฟังชันก์ไซน์(sine)ที่มีขนาดของกระจัดเท่ากันแต่ตำแหน่งต่างกัน ดั้งนั้นการบอกตำแหน่งต่างๆบนคลื่นโดยใช้ขนาดของกระจัดอย่างเดียวจึงไม่พอเพพียงเพราะบางตำแหน่งอาจมีกระจัดเท่ากัน ในการบอกตำแหน่งต่างๆบนคลื่นที่เวลาใดๆจึงบอกเป็นเฟสของคลื่น

ความคิดเห็นที่ 2

Tanmodify
5 ก.พ. 2551 08:07
  1. [[75185]] ตัวอย่างโจทย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 4

26 พ.ค. 2553 18:47
  1. ไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยอธิบายให้ความหมายของเฟสตรงกันและเฟสตรงกันข้ามกัน ในความหมายของความยาวคลื่น และในความหมายของ พาย ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5

20 ส.ค. 2553 01:18
  1. เฟส (phase): เป็นตำแหน่งบนคลื่น การเปรียบเทียบเฟสแบ่งออกเป็น 3.1 เฟสตรงกัน คือ ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งบนคลื่นที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งที่มีทั้งขนาดและทิศทางเท่ากัน โดย 2 ตำแหน่งนั้นจะต่างกันเป็นจำนวนเต็มรอบผลต่างของเฟสเป็น 0, 2π, 4π,…. 3.2 เฟสตรงข้าม คือ ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งบนคลื่นที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งที่เท่ากันเฉพาะขนาดแต่มีทิศทางตรงข้ามกันโดย 2 ตำแหน่งนั้นจะต่างกันครึ่งรอบผลต่างของเฟสเป็น 1/2π, π, 3/2π, 3π,….…. พอดีสอนพิเศษอยุ่....ไม่รุ้น่ะว่าจาเข้าใจมั้ย.....ลองอ่านๆดูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6

31 ต.ค. 2553 17:40
  1. พอดีอาจารย์ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรืององค์ประกอบของคลื่น แล้วแสดงวิธีทำ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยหน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น