เฟสของคลื่น

ช่วยบอกความหมายของเฟสของคลื่นให้ทีคะ

และเฟสตรงกัน

เฟสตรงกันข้ามกันด้วยนะคะจะนำไปทำรายงานคะถ้ามีตัวอย่างโจทย์ด้วยก้อดีคะ

ขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 1 

rainbow_3ird@msn.com (Guest)
3 ก.พ. 2551 15:19
 1. ความสำพันธ์ระหว่างการกระจัดกับตำแหน่งของคลื่นมีลักษณะเป็นกราฟของฟังชันก์ไซน์(sine)ที่มีขนาดของกระจัดเท่ากันแต่ตำแหน่งต่างกัน ดั้งนั้นการบอกตำแหน่งต่างๆบนคลื่นโดยใช้ขนาดของกระจัดอย่างเดียวจึงไม่พอเพพียงเพราะบางตำแหน่งอาจมีกระจัดเท่ากัน ในการบอกตำแหน่งต่างๆบนคลื่นที่เวลาใดๆจึงบอกเป็นเฟสของคลื่นความคิดเห็นที่ 2

Tanmodify
5 ก.พ. 2551 08:07
 1. ตัวอย่างโจทย์ครับความคิดเห็นที่ 4

lukmaxkub@hotmail.com (Guest)
26 พ.ค. 2553 18:47
 1. ไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยอธิบายให้ความหมายของเฟสตรงกันและเฟสตรงกันข้ามกัน
  ในความหมายของความยาวคลื่น
  และในความหมายของ พาย ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 5

Qwuan (Guest)
20 ส.ค. 2553 01:18
 1. เฟส (phase): เป็นตำแหน่งบนคลื่น การเปรียบเทียบเฟสแบ่งออกเป็น
  3.1 เฟสตรงกัน คือ ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งบนคลื่นที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งที่มีทั้งขนาดและทิศทางเท่ากัน
  โดย 2 ตำแหน่งนั้นจะต่างกันเป็นจำนวนเต็มรอบผลต่างของเฟสเป็น 0, 2π, 4π,….
  3.2 เฟสตรงข้าม คือ ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งบนคลื่นที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งที่เท่ากันเฉพาะขนาดแต่มีทิศทางตรงข้ามกันโดย 2 ตำแหน่งนั้นจะต่างกันครึ่งรอบผลต่างของเฟสเป็น 1/2π, π, 3/2π, 3π,….….

  พอดีสอนพิเศษอยุ่....ไม่รุ้น่ะว่าจาเข้าใจมั้ย.....ลองอ่านๆดูค่ะความคิดเห็นที่ 6

aom_sukanda@hotmail.com (Guest)
31 ต.ค. 2553 17:40
 1. พอดีอาจารย์ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรืององค์ประกอบของคลื่น แล้วแสดงวิธีทำ
  แต่ไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยหน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น