วิชาการดอทคอม ptt logo

เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ ทำงานอาชีพอะไรได้มั้งครับ

โพสต์เมื่อ: 16:10 วันที่ 26 ม.ค. 2550         ชมแล้ว: 44,376 ตอบแล้ว: 16
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
พอดีผมสอบติดคณะนี้ อยากทราบว่าคณะสาขาวิชานี้(ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์) จบไปแล้ว สามารถทำงานประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ขอรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ต้ิองการคำตอบด่วนมาก


Survivor_Angel
ร่วมแบ่งปัน267 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 16 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 27 ก.พ. 2550 (19:43)
กรมป่าไม้
นิดนึง (IP:203.113.76.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 1 มี.ค. 2551 (11:31)
<DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 4pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #4f81bd 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-themecolor: accent1">

<P class=MsoTitle style="MARGIN: 0cm 0cm 15pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 33pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 26.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#17365d>รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์ม ๑ ตำแหน่ง</FONT></SPAN></P></DIV>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>คุณสมบัติ</FONT></SPAN></H1>

<P class=MsoListParagraphCxSpFirst style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปริญญาตรีด้านสัตวบาล</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อายุ ๒๑ – ๓๕ ปี</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ยินดีทำงานในฟาร์ม</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">มีที่พักและอาหารฟรี</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpLast style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อัตราเงินเดือน ขั้นต่ำปริญญาตรี</SPAN></P>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่</FONT></SPAN></H1>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>คุณสุขฟาร์ม ๓๐๑<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>หมู่ ๑ ตำบลลำสมพุง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี</FONT></SPAN></H1>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>โทร 089-2031424 และ 081-9024104</FONT></SPAN></H1>
คุณสุขฟาร์ม (IP:125.25.195.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 28 ก.ย. 2551 (13:57)
เรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำงานที่ไหน งานอะไร ได้บ้าง
MON (IP:125.25.31.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 28 ก.ย. 2551 (19:59)
ถ้าน้องเรียนจบทรัพย์เกษตร ม.อ.(สัตวศาสตร์)ถ้าเรียนดีแนะนำให้ต่อ ป.โท แต่ถ้าอยากทำงาน ถามตัวเองว่ารักอาชีพแบบไหน..เน้นว่าต้องรักแมทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนั้นๆเช่นสัตวบาล ต้องรักสงบ สันโดด อยากประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้างอาชีพที่เติบโตในสายการเป็นสัตวบาล ผู้จัดการฟาร์ม เลือกที่เป้นลูกจ้างบริษัทใหญ่ที่มีเส้นทางการเติบโต หรือฟาร์มทั่วไปสูงสุดแค่ผู้จัดการฟาร์ม และเป็นเซล (งานขาย) บุคคลิคดี ชอบท้าทาย ชอบคบคน เรียนรู้ตลอดเวลา กระตือรือร้น สำคัญถามตัวเองว่าชอบสัตว์ไหม..ความก้าวหน้าทุกอาชีพอยู่ที่ตัวบุคคล
supanat08@gmail.com (IP:202.91.19.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 16 ก.พ. 2552 (20:08)

ขออภัยนะครับ พี่ที่ติดสายทรัพยากรณ์ธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ พี่เข้าสมัครทาง มหาลัย เขาเอา เกดเฉี่ยของ มัธยมปลายเปล่าครับ ..ช่วยลบกวนพี่ช่วยตอบด้วยนะครับ(ขอบคุณครับผม)


anuraktiin@hotmail.com (IP:118.173.66.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 พ.ค. 2552 (09:47)

สวัดดีครับผมติด ทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อมจบมาแล้วมันทำอาชีพอะไรแล้วมันเป็นครูได้ไหมครับ เพราะว่ามันเป็นหลักสูตร วท.บ


pitakpi@hotmail.com (IP:125.26.162.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 6 ธ.ค. 2552 (12:14)
อยากทราบว่า

ถ้าจบคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์

สามารถประกอบอาชีพไรได้บ้างค่ะ
themin2535@gmail.com (IP:119.31.53.147)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 ธ.ค. 2552 (12:59)
เรียนเกษตรและเทคโนโลยีจบไปทำงานอะไรได้บ้างค่ะ
Dream_080276@hotmail.com (IP:117.47.67.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 3 มิ.ย. 2553 (17:12)
ตอบ สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่ นะครับ
ก่อนอื่นน้องต้องชอบในสายวิชาเกี่ยวกับการเกษตร ทั้ง พืช สัตว์ และสัตว์น้ำ
น้องคิดว่าน้องชอบรึปล่าว ถ้าชอบก็เรียนแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าเสียเวลาเลยครับ ค่าเทอมเดี๋ยวนี้มันแพง
ส่วนจบแล้วจะทำอะไร ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนจบไปเป็นคนงานนะครับ เราเรียนเพื่อไปเป็นนักวิชาการสายเกษตร
แต่ก็มีเยอะนะครับที่ไปทำงานสายอื่นๆโดยที่ทำได้ดีและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานนั้นๆ
สำหรับน้องที่ยังไม่มีที่เรียนก็ขอให้ตังใจสอบกันนะครับ
ขอให้ได้เรียนที่ชอบ
และค้นหาตัวเองให้พบนะครับ
joshiki_nr@hotmail.com (IP:124.121.96.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 15 ก.ย. 2553 (14:06)
เรียนสาสัตว์ศาสตร์ ที่ราชมงคลพิษณุโลก ชิครับความรู้เเน่น
ปฎิบัติงานจริง จบเเล้วมีงานเเน่นอน มีฟาร์มดังฯมารับไปทำถึงที่
เบน (IP:203.158.160.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 15 ก.ย. 2553 (14:16)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้าน พิษณุโลก

สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร

ความรู้เเน่น

ปฏิบัติงานจริง

ฝึกงานในตัวตลอด4ปี ทำให้นักษามีความชำนาญในการทำงาน

เป็นที่ต้องการของฟาร์มต่างฯ
เอก (IP:203.158.160.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 11 ม.ค. 2554 (21:02)
พอดีสอบได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ยังไงเหรอค่ะ ทำงานประมาณไหน แล้วดีรึเปล่า เงินเดือนดีไหมค่ะ อยากรู้มาก ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
lada (IP:182.93.152.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 26 ม.ค. 2554 (20:03)
ถ้าจบ ทรัพฯ สาขาวาริช ทำงานไร หางานยากป่าวค่ะ
gunisat@hotmail.com (IP:119.31.121.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 6 พ.ค. 2554 (16:36)
แล้วที่ว่าจบแล้วไปทำงานสายอื่นก้อมี ช่วยยกตัวอย่างงานหน่อยน่ะค่ะ อยากรู้จิงๆ
jikky-jame@hotmail.co.th (IP:58.9.91.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 20 มิ.ย. 2554 (12:51)
จบวาริชก้อ ทำงานเกี่ยวกับสัตน้ามอ่ะครับเลี้ยงกุ้งเป็นต้นครับเรียนเรื่องเดี่ยวกับสัตว์น้ำทั้งหมดก้อคล้ายๆสัตว์ศาสตร์ครับ วาริชเรียนสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์เรียน สัตร์เศรษถกิจ ครับ
lzerosek@hotmail.com (IP:110.77.168.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 10 พ.ย. 2554 (15:07)
ได้ทรัพยากรธรรมชาติ มอ. นะค่ะ
แล้วเลือกเรียนพืชศาสตร์นะค่ะ โครงการรักเกษตรนะค่ะ
อยากทราบว่าจบแล้วสามารถทำงาน ตามเกษตรจังหวัด หรือว่า กรมป่าไม้ได้รึเปล่าค่ะ
ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากทราบมากๆเลยนะค่ะ
freedeom-butterfly@hotmail.com (IP:223.207.182.83)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม