เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ ทำงานอาชีพอะไรได้มั้งครับ

พอดีผมสอบติดคณะนี้ อยากทราบว่าคณะสาขาวิชานี้(ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์) จบไปแล้ว สามารถทำงานประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ขอรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ต้ิองการคำตอบด่วนมาก
26 ม.ค. 2550 16:10
16 ความเห็น
54589 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 คุณสุขฟาร์ม (Guest)

<DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 4pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #4f81bd 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-themecolor: accent1">

<P class=MsoTitle style="MARGIN: 0cm 0cm 15pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 33pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 26.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#17365d>รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์ม ๑ ตำแหน่ง</FONT></SPAN></P></DIV>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>คุณสมบัติ</FONT></SPAN></H1>

<P class=MsoListParagraphCxSpFirst style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปริญญาตรีด้านสัตวบาล</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อายุ ๒๑ – ๓๕ ปี</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ยินดีทำงานในฟาร์ม</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">มีที่พักและอาหารฟรี</SPAN></P>

<P class=MsoListParagraphCxSpLast style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อัตราเงินเดือน ขั้นต่ำปริญญาตรี</SPAN></P>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่</FONT></SPAN></H1>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>คุณสุขฟาร์ม ๓๐๑<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>หมู่ ๑ ตำบลลำสมพุง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี</FONT></SPAN></H1>

<H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>โทร 089-2031424 และ 081-9024104</FONT></SPAN></H1>
1 มี.ค. 2551 11:31


ความคิดเห็นที่ 3 MON (Guest)

เรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำงานที่ไหน งานอะไร ได้บ้าง
28 ก.ย. 2551 13:57


ความคิดเห็นที่ 4 supanat08@gmail.com (Guest)

ถ้าน้องเรียนจบทรัพย์เกษตร ม.อ.(สัตวศาสตร์)ถ้าเรียนดีแนะนำให้ต่อ ป.โท แต่ถ้าอยากทำงาน ถามตัวเองว่ารักอาชีพแบบไหน..เน้นว่าต้องรักแมทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนั้นๆเช่นสัตวบาล ต้องรักสงบ สันโดด อยากประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้างอาชีพที่เติบโตในสายการเป็นสัตวบาล ผู้จัดการฟาร์ม เลือกที่เป้นลูกจ้างบริษัทใหญ่ที่มีเส้นทางการเติบโต หรือฟาร์มทั่วไปสูงสุดแค่ผู้จัดการฟาร์ม และเป็นเซล (งานขาย) บุคคลิคดี ชอบท้าทาย ชอบคบคน เรียนรู้ตลอดเวลา กระตือรือร้น สำคัญถามตัวเองว่าชอบสัตว์ไหม..ความก้าวหน้าทุกอาชีพอยู่ที่ตัวบุคคล
28 ก.ย. 2551 19:59


ความคิดเห็นที่ 5 anuraktiin@hotmail.com (Guest)

ขออภัยนะครับ พี่ที่ติดสายทรัพยากรณ์ธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ พี่เข้าสมัครทาง มหาลัย เขาเอา เกดเฉี่ยของ มัธยมปลายเปล่าครับ ..ช่วยลบกวนพี่ช่วยตอบด้วยนะครับ(ขอบคุณครับผม)

16 ก.พ. 2552 20:08


ความคิดเห็นที่ 6 pitakpi@hotmail.com (Guest)

สวัดดีครับผมติด ทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อมจบมาแล้วมันทำอาชีพอะไรแล้วมันเป็นครูได้ไหมครับ เพราะว่ามันเป็นหลักสูตร วท.บ

8 พ.ค. 2552 09:47


ความคิดเห็นที่ 7 themin2535@gmail.com (Guest)

อยากทราบว่า

ถ้าจบคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์

สามารถประกอบอาชีพไรได้บ้างค่ะ
6 ธ.ค. 2552 12:14


ความคิดเห็นที่ 8 Dream_080276@hotmail.com (Guest)

เรียนเกษตรและเทคโนโลยีจบไปทำงานอะไรได้บ้างค่ะ
19 ธ.ค. 2552 12:59


ความคิดเห็นที่ 9 joshiki_nr@hotmail.com (Guest)

ตอบ สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่ นะครับ
ก่อนอื่นน้องต้องชอบในสายวิชาเกี่ยวกับการเกษตร ทั้ง พืช สัตว์ และสัตว์น้ำ
น้องคิดว่าน้องชอบรึปล่าว ถ้าชอบก็เรียนแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าเสียเวลาเลยครับ ค่าเทอมเดี๋ยวนี้มันแพง
ส่วนจบแล้วจะทำอะไร ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนจบไปเป็นคนงานนะครับ เราเรียนเพื่อไปเป็นนักวิชาการสายเกษตร
แต่ก็มีเยอะนะครับที่ไปทำงานสายอื่นๆโดยที่ทำได้ดีและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานนั้นๆ
สำหรับน้องที่ยังไม่มีที่เรียนก็ขอให้ตังใจสอบกันนะครับ
ขอให้ได้เรียนที่ชอบ
และค้นหาตัวเองให้พบนะครับ
3 มิ.ย. 2553 17:12


ความคิดเห็นที่ 10 เบน (Guest)

เรียนสาสัตว์ศาสตร์ ที่ราชมงคลพิษณุโลก ชิครับความรู้เเน่น
ปฎิบัติงานจริง จบเเล้วมีงานเเน่นอน มีฟาร์มดังฯมารับไปทำถึงที่
15 ก.ย. 2553 14:06


ความคิดเห็นที่ 11 เอก (Guest)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้าน พิษณุโลก

สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร

ความรู้เเน่น

ปฏิบัติงานจริง

ฝึกงานในตัวตลอด4ปี ทำให้นักษามีความชำนาญในการทำงาน

เป็นที่ต้องการของฟาร์มต่างฯ
15 ก.ย. 2553 14:16


ความคิดเห็นที่ 12 lada (Guest)

พอดีสอบได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ยังไงเหรอค่ะ ทำงานประมาณไหน แล้วดีรึเปล่า เงินเดือนดีไหมค่ะ อยากรู้มาก ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
11 ม.ค. 2554 21:02


ความคิดเห็นที่ 13 gunisat@hotmail.com (Guest)

ถ้าจบ ทรัพฯ สาขาวาริช ทำงานไร หางานยากป่าวค่ะ
26 ม.ค. 2554 20:03


ความคิดเห็นที่ 14 jikky-jame@hotmail.co.th (Guest)

แล้วที่ว่าจบแล้วไปทำงานสายอื่นก้อมี ช่วยยกตัวอย่างงานหน่อยน่ะค่ะ อยากรู้จิงๆ
6 พ.ค. 2554 16:36


ความคิดเห็นที่ 15 lzerosek@hotmail.com (Guest)

จบวาริชก้อ ทำงานเกี่ยวกับสัตน้ามอ่ะครับเลี้ยงกุ้งเป็นต้นครับเรียนเรื่องเดี่ยวกับสัตว์น้ำทั้งหมดก้อคล้ายๆสัตว์ศาสตร์ครับ วาริชเรียนสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์เรียน สัตร์เศรษถกิจ ครับ
20 มิ.ย. 2554 12:51


ความคิดเห็นที่ 16 freedeom-butterfly@hotmail.com (Guest)

ได้ทรัพยากรธรรมชาติ มอ. นะค่ะ
แล้วเลือกเรียนพืชศาสตร์นะค่ะ โครงการรักเกษตรนะค่ะ
อยากทราบว่าจบแล้วสามารถทำงาน ตามเกษตรจังหวัด หรือว่า กรมป่าไม้ได้รึเปล่าค่ะ
ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากทราบมากๆเลยนะค่ะ
10 พ.ย. 2554 15:07

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น