เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ ทำงานอาชีพอะไรได้มั้งครับ

พอดีผมสอบติดคณะนี้ อยากทราบว่าคณะสาขาวิชานี้(ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์) จบไปแล้ว สามารถทำงานประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ขอรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ต้ิองการคำตอบด่วนมาก


ความคิดเห็นที่ 2

คุณสุขฟาร์ม (Guest)
1 มี.ค. 2551 11:31
 1. <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 4pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #4f81bd 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-themecolor: accent1">

  <P class=MsoTitle style="MARGIN: 0cm 0cm 15pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 33pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 26.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#17365d>รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์ม ๑ ตำแหน่ง</FONT></SPAN></P></DIV>

  <H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>คุณสมบัติ</FONT></SPAN></H1>

  <P class=MsoListParagraphCxSpFirst style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปริญญาตรีด้านสัตวบาล</SPAN></P>

  <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อายุ ๒๑ – ๓๕ ปี</SPAN></P>

  <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ยินดีทำงานในฟาร์ม</SPAN></P>

  <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">มีที่พักและอาหารฟรี</SPAN></P>

  <P class=MsoListParagraphCxSpLast style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>&middot;</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cordia New','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">อัตราเงินเดือน ขั้นต่ำปริญญาตรี</SPAN></P>

  <H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91>สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่</FONT></SPAN></H1>

  <H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>คุณสุขฟาร์ม ๓๐๑<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>หมู่ ๑ ตำบลลำสมพุง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี</FONT></SPAN></H1>

  <H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 17.5pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><FONT color=#365f91><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>โทร 089-2031424 และ 081-9024104</FONT></SPAN></H1>ความคิดเห็นที่ 3

MON (Guest)
28 ก.ย. 2551 13:57
 1. เรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำงานที่ไหน งานอะไร ได้บ้างความคิดเห็นที่ 4

supanat08@gmail.com (Guest)
28 ก.ย. 2551 19:59
 1. ถ้าน้องเรียนจบทรัพย์เกษตร ม.อ.(สัตวศาสตร์)ถ้าเรียนดีแนะนำให้ต่อ ป.โท แต่ถ้าอยากทำงาน ถามตัวเองว่ารักอาชีพแบบไหน..เน้นว่าต้องรักแมทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนั้นๆเช่นสัตวบาล ต้องรักสงบ สันโดด อยากประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้างอาชีพที่เติบโตในสายการเป็นสัตวบาล ผู้จัดการฟาร์ม เลือกที่เป้นลูกจ้างบริษัทใหญ่ที่มีเส้นทางการเติบโต หรือฟาร์มทั่วไปสูงสุดแค่ผู้จัดการฟาร์ม และเป็นเซล (งานขาย) บุคคลิคดี ชอบท้าทาย ชอบคบคน เรียนรู้ตลอดเวลา กระตือรือร้น สำคัญถามตัวเองว่าชอบสัตว์ไหม..ความก้าวหน้าทุกอาชีพอยู่ที่ตัวบุคคลความคิดเห็นที่ 5

anuraktiin@hotmail.com (Guest)
16 ก.พ. 2552 20:08
 1. ขออภัยนะครับ พี่ที่ติดสายทรัพยากรณ์ธรรมชาติ สัตว์ศาสตร์ พี่เข้าสมัครทาง มหาลัย เขาเอา เกดเฉี่ยของ มัธยมปลายเปล่าครับ ..ช่วยลบกวนพี่ช่วยตอบด้วยนะครับ(ขอบคุณครับผม)
ความคิดเห็นที่ 6

pitakpi@hotmail.com (Guest)
8 พ.ค. 2552 09:47
 1. สวัดดีครับผมติด ทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อมจบมาแล้วมันทำอาชีพอะไรแล้วมันเป็นครูได้ไหมครับ เพราะว่ามันเป็นหลักสูตร วท.บ
ความคิดเห็นที่ 7

themin2535@gmail.com (Guest)
6 ธ.ค. 2552 12:14
 1. อยากทราบว่า

  ถ้าจบคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  สาขาสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์

  สามารถประกอบอาชีพไรได้บ้างค่ะความคิดเห็นที่ 8

Dream_080276@hotmail.com (Guest)
19 ธ.ค. 2552 12:59
 1. เรียนเกษตรและเทคโนโลยีจบไปทำงานอะไรได้บ้างค่ะความคิดเห็นที่ 9

joshiki_nr@hotmail.com (Guest)
3 มิ.ย. 2553 17:12
 1. ตอบ สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่ นะครับ
  ก่อนอื่นน้องต้องชอบในสายวิชาเกี่ยวกับการเกษตร ทั้ง พืช สัตว์ และสัตว์น้ำ
  น้องคิดว่าน้องชอบรึปล่าว ถ้าชอบก็เรียนแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าเสียเวลาเลยครับ ค่าเทอมเดี๋ยวนี้มันแพง
  ส่วนจบแล้วจะทำอะไร ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนจบไปเป็นคนงานนะครับ เราเรียนเพื่อไปเป็นนักวิชาการสายเกษตร
  แต่ก็มีเยอะนะครับที่ไปทำงานสายอื่นๆโดยที่ทำได้ดีและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานนั้นๆ
  สำหรับน้องที่ยังไม่มีที่เรียนก็ขอให้ตังใจสอบกันนะครับ
  ขอให้ได้เรียนที่ชอบ
  และค้นหาตัวเองให้พบนะครับความคิดเห็นที่ 10

เบน (Guest)
15 ก.ย. 2553 14:06
 1. เรียนสาสัตว์ศาสตร์ ที่ราชมงคลพิษณุโลก ชิครับความรู้เเน่น
  ปฎิบัติงานจริง จบเเล้วมีงานเเน่นอน มีฟาร์มดังฯมารับไปทำถึงที่ความคิดเห็นที่ 11

เอก (Guest)
15 ก.ย. 2553 14:16
 1. ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้าน พิษณุโลก

  สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร

  ความรู้เเน่น

  ปฏิบัติงานจริง

  ฝึกงานในตัวตลอด4ปี ทำให้นักษามีความชำนาญในการทำงาน

  เป็นที่ต้องการของฟาร์มต่างฯความคิดเห็นที่ 12

lada (Guest)
11 ม.ค. 2554 21:02
 1. พอดีสอบได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ยังไงเหรอค่ะ ทำงานประมาณไหน แล้วดีรึเปล่า เงินเดือนดีไหมค่ะ อยากรู้มาก ช่วยตอบหน่อยนะค่ะความคิดเห็นที่ 13

gunisat@hotmail.com (Guest)
26 ม.ค. 2554 20:03
 1. ถ้าจบ ทรัพฯ สาขาวาริช ทำงานไร หางานยากป่าวค่ะความคิดเห็นที่ 14

jikky-jame@hotmail.co.th (Guest)
6 พ.ค. 2554 16:36
 1. แล้วที่ว่าจบแล้วไปทำงานสายอื่นก้อมี ช่วยยกตัวอย่างงานหน่อยน่ะค่ะ อยากรู้จิงๆความคิดเห็นที่ 15

lzerosek@hotmail.com (Guest)
20 มิ.ย. 2554 12:51
 1. จบวาริชก้อ ทำงานเกี่ยวกับสัตน้ามอ่ะครับเลี้ยงกุ้งเป็นต้นครับเรียนเรื่องเดี่ยวกับสัตว์น้ำทั้งหมดก้อคล้ายๆสัตว์ศาสตร์ครับ วาริชเรียนสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์เรียน สัตร์เศรษถกิจ ครับความคิดเห็นที่ 16

freedeom-butterfly@hotmail.com (Guest)
10 พ.ย. 2554 15:07
 1. ได้ทรัพยากรธรรมชาติ มอ. นะค่ะ
  แล้วเลือกเรียนพืชศาสตร์นะค่ะ โครงการรักเกษตรนะค่ะ
  อยากทราบว่าจบแล้วสามารถทำงาน ตามเกษตรจังหวัด หรือว่า กรมป่าไม้ได้รึเปล่าค่ะ
  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากทราบมากๆเลยนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น