ภูมิดารา

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิดารา ช่วยอธิบายด้วยความคิดเห็นที่ 2


29 ต.ค. 2550 20:19
 1. บ่รู้เรื่องความคิดเห็นที่ 8

9 มี.ค. 2551 17:44
 1. <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6699" color=#ffffff>ช่วยหาภูมิดาราทางภาคเหนือหน่อยน่ะค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันนี้</FONT>ความคิดเห็นที่ 11

17 ก.ย. 2551 12:18
 1. ภูมิความคิดเห็นที่ 12

1 พ.ย. 2551 13:19
 1. ดกดกกกกดก
ความคิดเห็นที่ 9

23 ก.ค. 2551 18:55
 1. ภูมิอุทกแปลว่าอะไรใครรู้บอกหน่อยนะเอาจริงๆถ้าใครไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่........................นะขอร้องจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมก็เอาไปทำรายงานส่งครูไงไม่รู้หรอความคิดเห็นที่ 13

1 ธ.ค. 2551 15:38
 1. กำลังศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์  ภูมิอุทุก ภูมิดารา ภูมิพฤกษ์ ภูมิอากาศฯลฯ ขอความกรุณาสืบค้นและที่เข้าใจง่ายๆค่ะเพือประกอบการสอน
ความคิดเห็นที่ 14

23 ก.พ. 2552 12:45
 1.  46
  แอแง
ความคิดเห็นที่ 7

8 ก.พ. 2551 20:12
 1. <P><FONT face="times new roman, times, serif" size=5>อะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับที่จะหาเลย</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต
29 ต.ค. 2550 20:43
 1. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 5 สาระ
  โดยเฉพาะสาระที่ 5 สาระภูมิศาสตร์นั้น มีการใช้ภูมิกับสาระต่าง ๆ หรือ ปฏิสัมพันธ์กัน ดังนี้ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ภูมิพฤกษ์ ภูมิธรณี ภูมิปฐพี ภูมิอุทก ภูมิสัตว์ และ ภูมิดารา ทั้งนี้ปฏิสัมพันธ์กับภูมิมนุษย์ และได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ สำหรับ ภูมิดารา ในสาระภูมิศาสตร์ อธิบายว่า ภาพปฏิสัมพันธ์ ของดวงดาว กลุ่มดาว เวลา การเคลื่อนไหวการโคจรของดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ทำให้เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น-ข้างแรม สุริยุปราคา ตะวันอ้อมเหนือ ตะวันอ้อมข้าว ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นภาพรูปแบบความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ของภูมิต่าง ๆ ทั้งในระบบธรรมชาติ มนุษย์และวัฒนธรรมครับ และหนึ่งในนั้น ก็คือ ภูมิดารา ด้วยครับความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต
23 พ.ย. 2550 21:11
 1. คุณ 555 มองแบบมิติสัมพันธ์ก็ได้ ผมก็นำเสนอเท่าที่มีภูมิรู้ ท่านไม่ต้องการผมก็ไม่ว่าอะไร แล้วภูมิดาราของท่านคืออะไร แบบไหน อย่างไร อยากจะแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเอง ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 1

ครู...ชิต
28 ม.ค. 2550 21:58
 1. ภูมิดารา เป็นคำที่มาจากการสมาสของคำสองคำ คือ คำว่า ภูมิ กับ คำว่า ดารา ได้ออกมาเป็น คำว่า ภูมิดารา ถือเป็นคำใหม่ในวงการของวิชาภูมิศาสตร์

  ภูมิ มีวามหมายเป็น 2 นัย
  นัยที่หนึ่งได้แก่ แผ่นดิน ที่ดิน
  นัยที่สอง ได้แก่ พื้น ชั้น พื้นเพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า (space)

  โดยสรุป
  ภมิ มีความหมายว่า พื้นที่ ชั้น ระวางที่ หรือภูมิการณ์ เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทั้งหลายในพื้นที่
  ดารา แปลว่า ดาวหรือดวงดาว หมายถึง ดวงดาวที่มองเห็นอยู่โดยทั่วไปในท้องฟ้า แต่เมื่อนำคำว่า "ดารา" มาสมาสกับคำว่า "ภูมิ" แล้ว ดาราควรจะมีความหมายมากกว่าดวงดาว แต่หมายถึง มวลสารจักรวาลทั้งหมดและปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้วงจักรวาลที่สามารถมองเห็นได้จากภูมิหรือพื้นที่หนึ่งๆ

  ด้วยนิยามดังกล่าว คำว่า ภูมิดารา จึงหมายถึง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าที่สามารถมองเห็นได้จากพื้นที่หนึ่งๆ ปรากฎการณ์ดาราศ่าสตร์อาจอยู่ในรูปของมวลสาร ซึ่งหมายถึง ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ บริวารของดาวเคราะห์ ดาวหาง อุกาบาต เมฆ จักรวาล พลังงานที่แผ่มาจากดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งคลื่นพลังงานที่ตามองเห็นและตามองไม่เห็น ตลอดจนปรากฏการณ์ในท้องฟ้าที่เกิดขึ้น เป็นต้นความคิดเห็นที่ 4

23 พ.ย. 2550 20:44
 1. ฉานมาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิดารามีไหมอ่ะ
  แบบ ไม่ใช่แบบนี้ความคิดเห็นที่ 6

11 ธ.ค. 2550 14:54
 1. กูโค๊กMio ลูก70 รักทุกๆคน กูเด็กปัจจะ ปี39 โค๊ก ไม่เคยกัวใคร เด็ก ข.ส มา กูกัว

  ซอยปั้นทอง 23ความคิดเห็นที่ 10

29 ส.ค. 2551 22:05
 1. ช่วยหาภูมิดาราให้ด้วยจะเอาไปส่งครูความคิดเห็นที่ 15

13 พ.ย. 2552 14:07
 1. •๏ ♥☻ กุเทพ มึง กาก 54555+ mŠความคิดเห็นที่ 16

22 พ.ย. 2552 15:24
 1. ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณภูมิประจำเดือน และปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลาต่างๆของปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น