ภูมิดารา

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิดารา ช่วยอธิบายด้วย


ความคิดเห็นที่ 7


8 ก.พ. 2551 20:12
  1. <P><FONT face="times new roman, times, serif" size=5>อะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับที่จะหาเลย</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 8

9 มี.ค. 2551 17:44
  1. <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6699" color=#ffffff>ช่วยหาภูมิดาราทางภาคเหนือหน่อยน่ะค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันนี้</FONT>

ความคิดเห็นที่ 9

23 ก.ค. 2551 18:55
  1. ภูมิอุทกแปลว่าอะไรใครรู้บอกหน่อยนะเอาจริงๆถ้าใครไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่........................นะขอร้องจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมก็เอาไปทำรายงานส่งครูไงไม่รู้หรอ

ความคิดเห็นที่ 10

29 ส.ค. 2551 22:05
  1. ช่วยหาภูมิดาราให้ด้วยจะเอาไปส่งครู

ความคิดเห็นที่ 11

17 ก.ย. 2551 12:18
  1. ภูมิ

ความคิดเห็นที่ 13

1 ธ.ค. 2551 15:38
  1. กำลังศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์  ภูมิอุทุก ภูมิดารา ภูมิพฤกษ์ ภูมิอากาศฯลฯ ขอความกรุณาสืบค้นและที่เข้าใจง่ายๆค่ะเพือประกอบการสอน


ความคิดเห็นที่ 14

23 ก.พ. 2552 12:45
  1.  46แอแง


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น