การคายน้ำของพืช

จะวางแผนการทดลองยังงัยดี

ตั้งปัญหายังงัย

สมมติฐาน

ตัวแปรต่างๆด้วยช่วยหน่อยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 14


10 ส.ค. 2551 06:37
 1. สัด
ความคิดเห็นที่ 15

10 ส.ค. 2551 06:41
 1. เหี้ยได้ความรู้ซะเมื่อไหร่
ความคิดเห็นที่ 6

27 มิ.ย. 2550 20:17
 1. นั้นเเหละความคิดเห็นที่ 7

9 ต.ค. 2550 13:21
 1. split plot คือไรคะ อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณมาๆเลยค่ะความคิดเห็นที่ 1

thawankesmala
2 ก.พ. 2550 10:41
 1. การคายน้ำของพืช
  จะวางแผนการทดลองยังงัยดี
  ตั้งปัญหายังงัย
  สมมติฐาน
  ตัวแปรต่างๆด้วย

  ตอบ: ก่อนอื่นต้องดูว่าคุณตั้งคำถามอย่างไร อะไรคือสิ่งที่คุณข้องใจ สงสัย อยากจะหาคำตอบ คุณน่าจะรู้ดีกว่าใครเพราะเป็นงานของคุณเอง คุณศึกษาเอง คุณไม่รู้แล้วใครจะรู้ แต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องโทษครูคุณล่ะ สอนเด็กอย่างไรจะทำโครงงานแล้วยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่อีก

  ความจริงที่เกิดขึ้นคือว่าพืชมันคายน้ำใช่ไหม มันคายได้อย่างไร อะไรทำให้มันคาย คุณต้องค้นข้อมูลทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการคายน้ำข้องพืช

  คุณอาจลิสต์ออกมาว่า การคายน้ำของพืชได้รับอิทธิพลมาจาก การปิดปากใบ (leaf stomatal closure) ปริมาณน้ำในดิน (available soil water) อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และแสงแดด

  แล้วเขียนสมาการ ได้ดังนี้

  การคายน้ำ = การปิดปากใบ (leaf stomatal closure) + ปริมาณน้ำในดิน (available soil water) อุณหภูมิ + ความชื้นสัมพัทธ์ + และแสงแดด

  คุณได้ตัวแปรแล้ว คุณก้ตัดสินใจว่าตัวแปรอะไรมันสำคัญมาก ตัวแปรอะไรที่สำคัญน้อย คุณจะศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น

  การคายน้ำ = อุณหภูมิ + ความชื้นสัมพัทธ์ + แสงแดด

  แบบนี้โมเดลมันจะย่อลง และส่วนที่เหลือก็คือ ความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง เขียนโมเดลได้ใหม่ว่า

  การคายน้ำ = อุณหภูมิ + ความชื้นสัมพัทธ์ + แสงแดด + ความคลาดเคลื่อนความคิดเห็นที่ 2

thawankesmala
2 ก.พ. 2550 10:54
 1. คุณจึงตั้งสมมุติฐานว่า การคายน้ำของพืชผันแปรไปตาม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสง คุณต้องการจะทดสอบว่าข้อมูลจากการทดลองสนับสนุนสมมุติฐานนี้หรือไม่ ขั้นต่อไปคือการวางแผนการทดลอง

  ผมไม่รู้ว่าคุณมีวัสดุอุปกรณ์อะไร มีแรงงานเท่าไหร่ มีงบประมาณ และเวลาเท่าไหร่ คุณออกแบบของคุณเองก็แล้วกัน ไม่เข้าใจอะไรก็ถามมา

  โดยหลักของการออกแบบการทดลองแล้ว สิ่งแรกคือ คุณให้ความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ เท่ากันหรือไม่ คุณจะศึกษาอะไรโดยเฉพาะหรือเปล่า ถ้าให้ปัจจัยมีความสำคัญเท่ากัน แผนการทดลองที่ใช้คือ factorial Design ถ้าให้ความสำคัญไม่เท่ากัน อาจใช้ split plot หรือ strip plot design ว่าในที่นี้จะยาวไปคุณไปดูรายละเอียดเองเรื่องการวางแผนการทดลองความคิดเห็นที่ 3

thawankesmala
2 ก.พ. 2550 11:00
 1. เมื่อคุณเลือกปัจจัยที่จะศึกษา เลื่อกแผนการทดลองได้แล้ว คุณจะทำกี่ซ้ำ ในสภาเรือนทดลองหรือในพื้นที่เปิด หน่อยทดลองมีขนาดเท่าใด คุณจะควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างไร ควบคุมตัวแปรอย่างไร

  คุณจะวัดผลการทดลองเมื่อใด คุณต้องทำสมุดบันทึกการทดลองเป็นสองกอปปี้เสมอ และรักษาไว้เท่าชีวิต มันหายไม่ได้เป็นอันขาด คงเท่านี้ก่อนล่ะความคิดเห็นที่ 9

12 มิ.ย. 2551 21:03
 1. <FONT size=3>ความสัมพันธ์ของการคายน้ำ คือ อะไรครับ</FONT>ความคิดเห็นที่ 8

27 พ.ค. 2551 11:05
 1. <P>จะออกแบบการทดลองยังไงอะครับ</P>ความคิดเห็นที่ 5

นะจา
12 มิ.ย. 2550 14:55
 1. เมื่อได้โจทย์ปัญหา
  ขั้นต่อไปต้องค้นคว้าเอกสารสิคะ
  หาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากมาก
  อ่านแล้วได้ความรู้อะไร
  ก็มาวางแผนดำเนินการ
  ตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายของเราอยากทราบเกี่ยวกับอะไร
  เช่นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคายน้ำของพืชซึ่งมีตั้งหลายอย่าง
  ที่คุณพี่ความเห็นข้างบนได้บอกไว้
  เลือกมาซักหนึ่งปัจจัยก็ได้ถ้ามากเกินไปมันไม่เจาะลึก
  และต้องดูเวลาให้เหมาะสม
  ควบคุมตัวแปรให้ดี ตัวแปรที่จะมีอิทธิพลทำให้การทดลองของเราไขว้เขวและไม่เป็นความจริงได้ดูให้ดี
  เมือ่กำหนดตัวแปร กำหนดสมมติบานการทดลองแล้ว ลุยเลย
  ดูว่าสมมติฐานไหนถูกต้องเป็นจริงมากที่สุดดดยการทดลองดู
  ทดลอง สังเกต บันทึกผล อภิปรายผลการทดลอง
  หาข้อสรุป
  บอกข้อเสนอแนะ ประโยชน์การค้นคว้า
  จบจริงๆนะคะความคิดเห็นที่ 4

12 มิ.ย. 2550 12:48
 1. การคายน้ำของพืชมีแค่นี้หรือค่ะความคิดเห็นที่ 13

24 มิ.ย. 2551 17:37
 1. อยากได้ข้อมูลไปทำรายงานนะค่ะ&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;เกี่ยวกับเรื่องการระเหยน้ำของพืช&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;แล้วก็การคายน้ำของพืชด้วยค่ะ&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;ช่วยหน่อยนะคะส่งสิ้นเดือนนะค่ะ&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะ&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;<BR>&lt;P&gt;ขอบคุณค่ะ&lt;/P&gt;<BR>ความคิดเห็นที่ 10

21 มิ.ย. 2551 14:09
 1. <P>อยากได้ข้อมูลไปทำรายงานนะค่ะ</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>เกี่ยวกับเรื่องการระเหยน้ำของพืช</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>แล้วก็การคายน้ำของพืชด้วยค่ะ</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>ช่วยหน่อยนะคะส่งสิ้นเดือนนะค่ะ</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะ</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>ขอบคุณค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 11

21 มิ.ย. 2551 15:22
 1. <P><FONT size=5>ทราบวิธีตรวจสอบสารพิษในผักบ้างค่ะ&nbsp; ช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะ</FONT></P>
  <P><FONT size=5>ขอคำปรึกษาด่วนมากๆๆๆ</FONT></P>
  <P>ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ</P>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น