วิชาการดอทคอม ptt logo

เรียนต่อ ปวส. ภาคค่ำ ภาคสมทบ ที่ไหนดี ทำงานด้วย

โพสต์เมื่อ: 16:08 วันที่ 7 ก.พ. 2550         ชมแล้ว: 1,134,660 ตอบแล้ว: 777
วิชาการ >> กระทู้ >> เรียนต่อ >> เรียนต่อในประเทศ

อยากเรียนต่อในระดับ ปวส. จบเร็วๆ มีที่ไหนบ้างครับ คือตอนนี้ทำงานอยู่ และอยากจะเรียนต่อ ปวส.
มีที่ไหนบ้างที่เรียนจบเร็ว ๆ 1 ปีครึ่ง บ้างแนะนำทีanu_golf@hotmail.com(203.113.56.71)

จำนวน 635 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| 3| 4| 5| 6| -7-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 671 17 มี.ค. 2554 (23:04)
โรงแรม ไนซ์พาเลซ ซอยอินทามระ 1/1 ถนนสุทธิสาร สะพานควาย
ต้องการรับสมัคร พนักงาน รีเซฟชั่น
สนใจติดต่อ
081-8550307
02-2700514-8
www.nicepalace.com
Email: nicepalacehotel@gmail.com
nicepalacehotel@gmail.com (IP:124.122.87.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 672 22 มี.ค. 2554 (11:47)
จบ ปวส. ไฟฟ้า ต้องการเรียนที่ราชภัฏในกรุงเทพฯต่อปริญญาตรี 2ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ มีที่ไหนเปิดบ้างค๊ะและสาขาใดบ้าง
แนน (IP:27.130.200.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 673 6 เม.ย. 2554 (21:13)
เรียนด้วยทำงานด้วย เรียนด้วยตนเอง เรียนออนไลน์ เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียนเสาร์-อาทิตย์ เรียนได้ทุกเวลา

ระดับปริญญาโท (สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 12- 18 เดือน)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข)
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวิศวกรรม)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี)
- บริหารธุรกิจ (บัญชี,การจัดการ,การตลาด)
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์,การปกครองท้องถิ่น)
- นิติศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน,อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

สนใจสมัครเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :อ.บุญทัน 088-373-2889
bt_computer@hotmail.com (IP:182.52.121.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 674 16 เม.ย. 2554 (22:20)
อยากเรียน ปวส 1-2 ปี จบ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในจังหวัดนครราชสีมา มีที่ไหนเปิดบ้างครับ
สาขาวิชา ช่างต่างๆๆ
jjjung70@hotmail.com (IP:101.108.207.244)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 675 30 เม.ย. 2554 (00:03)
อยากเรียนต่อ ปวส แถวชลบุรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ค่าเทียบโอนโดยประมาณเท่าไรครับ
ko1825@hotmail.co.th (IP:202.95.67.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 676 30 เม.ย. 2554 (18:56)
+++ + ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรน่าเรียน ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : มสธ ++++
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Manufacturing Technology)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Manufacturing Technology)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Manufacturing Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
tj_wattana@yahoo.com (IP:61.114.254.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 677 7 พ.ค. 2554 (20:01)
อยากทราบค่าเทอมราชภัฏเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2554
เรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยากทราบมากคะ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
kapook-nu@hotmail.com (IP:182.53.138.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 678 15 พ.ค. 2554 (15:36)
ดิฉันว่างช่วงเวลา8.00-15.00น.ของทุกวัน อยากเรียนต่อปวส. หาที่เรียนใกล้ที่พักจะมีที่เรียนไหม อยู่สาธุประดิษฐ์ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
tae1945@hotmail.com (IP:125.24.108.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 679 21 พ.ค. 2554 (15:24)
อยากเรียนต่อปวส แถวราชบุรี วันเสาร์-อาทิตย์ ตอนนี้ที่ไหนรับบ้างใครรุ้แนะนำหน่อยค่ะ
prawanrat@hotmail.com (IP:223.207.46.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 680 3 มิ.ย. 2554 (10:47)
ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3 แต่อยากได้วุฒิ ปวส. ด้วย เลยตัดสินใจเรียน มีที่ไหนบ้างค่ะที่เรียนต่อ ปวส. ปีเดียวจบ
ที่โคราชนะค่ะ ใครรู้ช่วยบอกมาที่เมลล์หนูด้วยนะค่ะ
phetcharat2533@hotmail.com (IP:223.207.12.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 681 7 มิ.ย. 2554 (17:00)
ดิฉันจบ ปวช. มาหลายปีแล้ว แต่อยากเรียนต่อภาคสมทบ /ปวส. / ปริญญาตรี ก็ได้ มีเวลาว่างช่วงเสาร์-อาทิตย์แต่ไม่มีข้อมูลด้านนี้เลย แต่ต้องการเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆ อยู่แถวรังสิต ไม่มั่นใจว่าช่วงนี้เลิกเปิดรับแล้วหรือยัง / ค่าเทอมประมาณเท่าไร/ประมาณกี่ปีจบ
รบกวนช่วยเมลล์กลับนิดนึงนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ourasa.control@gmail.com
ourasa.control@gmail.com (IP:124.121.56.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 682 1 ก.ค. 2554 (09:27)
มีที่แนะนำให้ นะ โทรมาละกัน 0871260003
มีทั้ง ปวช
ปวส
ป ตรี
p_rec@hotmail.com (IP:61.19.55.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 684 15 ก.ค. 2554 (15:23)
หนูอยู่แถวบางแค จบ ม.6 แต่อยากเรียนต่อปวส อยากเรียนจบเร็วๆๆสาขารัฐประศาสนศาสตร์มีไหม่ค่ะ
mah-ding@hotmail.com (IP:58.9.36.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 686 23 ก.ค. 2554 (13:08)
อยากเรียนต่อ ปวส เสาอาทิตย์ แถวๆพระรามสองหรืไกล้ๆก็ได้ครับ ช่วยตอบทางเมลด้วยนะครับขอบพระคุณมาก
adr_rda@hotmail.com
adr_rda@hotmail.com (IP:110.168.169.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 687 24 ส.ค. 2554 (13:44)
รับสมัครนักศึกษา ปวช.ปวส.เทียบโอนเรียน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเดียว ประมาณ 1ปีจบ คอม การจัดการ บัญวี ไฟฟ้า ยนต์ เรียนที่ รร.ศรีราชา หรือบางปะกง ปวช. 10900 บาท ปวส.21000 บาท ผ่อนได้ 9งวด ตลอดหลักสูตร สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่ รร.ศรีราชา โทร 0815764067
mr.sanya.k@gmail.com (IP:182.53.199.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 688 14 ก.ย. 2554 (15:48)
อยากได้หนังสือเรียน สำหรับหลักสูตรของ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใครมีค่ะ

ติดต่อกลับได้ที่ 082-4716987 (หนักสือเก่าหรือใหม่ ได้หมด **บอกราคาด้วยนะค่ะ)

โทรกลับหรือเมล์กลับได้หมด ขอบคุณนะค่ะ
pai@tankjrm.com (IP:58.11.20.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 689 16 ก.ย. 2554 (19:57)
ที่เทคนิคดอนเมืองเปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบณ์การณ์ หลักสูตร 1 ปี หรือเปล่าครับอยากเรียนมากเลยครับ
newcomg_Yo@hotmail.com (IP:124.121.124.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 690 25 ก.ย. 2554 (22:23)
สวัสดีคับผมอยากเรียนต่อคณะวิวะไฟฟ้าเรียนด้วยทำงานด้วยหที่เรียนได้ที่ไหนบ้างคับ
ช้วยบอกที่นะคับผมอยากลงเรียนต่อปีหน้าคับผม แบบใกล้ๆๆนครปฐมนะคับคับผม
Rukwong007@hotmail.com (IP:203.117.101.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 691 26 ก.ย. 2554 (18:45)
...มีที่เรียนแถวราชบุรีบ้างไหม ภาคสมทบหรือเสาร์-อาทิตย์
philmainarak@hotmail.com (IP:223.205.245.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 692 1 ต.ค. 2554 (00:32)
ไม่ทราบว่าใน อ.หัวหิน มีที่ไหนเรียนเร่งรัด ป.ตรี บ้างครับ
ต้องการเอาวุฒิอย่างเดียวครับ

ขอบคุณครับ
miczake@hotmail.com (IP:223.207.22.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 693 2 ต.ค. 2554 (17:30)
เรียนจบมา5ปีแล้วค่ะ จบม.6 ตอนนี้ทำงานอยู่อยากเรียนต่อปวส.อยากได้วุฒิมาทำงานต้องการเรียนที่โคราชค่ะ ขอเป็นเสาร์ อาทิตย์ นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
kodkanok@hotmail.com (IP:110.49.242.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 694 18 ต.ค. 2554 (10:31)
อยากได้วุฒิ ปวส เครื่องกล แต่ไม่มีเวลาเรียน เพราะทำงาน อยากรู้ว่าที่ไหนรับสมัครบ้าง ขอเป็นภาคเหนือ จังหวัดน่าน หรือพิษณุโลก ก็ได้
sushi_bobby@hotmail.com (IP:182.53.247.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 695 19 ต.ค. 2554 (19:35)
ไม่รู้นะคร่ะเเต่เท่าที่เรียนมาหลายๆที่ วก บางปะกง ดีสุดคร่ะ โดยส่วนตัวเเร้วจบจากบางปะกงคร่ะ สอนเเน่นมาก กกก ย้ำเเน่นมากๆ เกือบท้อเเร้วเเต่อาจานเค้าไห้เเง่คิดดีๆเรยสู้ต่อ จนจบ คร่ะ ^^
mingzy_cute@hotmail.com (IP:115.87.108.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 696 30 ต.ค. 2554 (14:07)

เรียน ปวส. เฉพาะวันอาทิตย์ ที่โคราชมีที่ไหนบ้างช่วยบอกทีนะค่ะ
ส่งเมลล์มาก็ด้
miny23820@hotmail.co
m
{#emotions_dlg.d8}


suthika
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 697 31 ต.ค. 2554 (14:31)
โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ ที่นี้น่าสนใจนะคับ ลองเข้าไปดู ผมว่าจะไปสมัครอยู่
sys (IP:58.11.246.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 698 11 ธ.ค. 2554 (08:32)
ผมทำงานที่นิคมบางปู จบ ปวช อยากต่อ ปวส มีวันหยุดแค่วันอาทิตย์ครับ มีที่เรียนที่ไหนบ้างครับแถวปากน้ำ แนะนำที jiratanin@gmail.com
nin (IP:110.49.234.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 699 18 ธ.ค. 2554 (18:21)
เรียนวันอาทิตย์ 1 ปี จบ ค่าเทอมเท่าไรอยาก ทราบ ช่วยบอกที
oom_3668@htomail.com (IP:110.49.241.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 700 24 ธ.ค. 2554 (03:27)
อยากต่อ ปวส. เสาร์-อาทิตย์ อยู่ปราจีนบุรีครับ หากมีที่เรียนรบกวนแนะนำให้ด้วยนะครับ 085-3244744 .
Router_aloha@hotmail.com (IP:182.53.22.229)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 701 29 ธ.ค. 2554 (00:35)
ถ้าอยู่สมุทรสาคร มาเรียนโรงเรียนนี้คับ มีปวส เรียนแค่วัน อังคาร-พฤหัส คับเวลลา18.00น-20.40น คับเลยอยากมาบอกเพื่อนๆคับเพราะผมเรียนอยู่ ก็ดีเหมือนกันคับ
tawich_nammon@hotmail.com (IP:171.4.32.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 702 1 ม.ค. 2555 (19:27)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมครนักศึกษา หลักสูตร ปวส. 10 เดือน ปวช. 12 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม
การขาย การจัดการทั่วไป เทคนิคยานยนต์ ติดตั้งไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคโลหะ ก่อสร้าง เครื่องมือกล ค่าสมัครแรกเข้า ปวช. 1000 บาท ปวส. 1500 บาท สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่ 038-435993 มือถือ 085-255-3682 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
poo8354@hotmail.com (IP:125.27.35.255)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 703 4 ม.ค. 2555 (11:16)
เรียนต่อปวส. วันอาทิตย์ 1 ปี จบมีที่ใหนบ้างในสุพรรณหรือจ.ไกล้ๆพอจะมีไหมค่ะอยากเรียนไปทำงานไปด้วยแต่ก็กลัวโดนหลอก
ray_tha555@hotmail.co.th (IP:118.175.195.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 704 9 ม.ค. 2555 (21:21)

 


ระบบหน่วยกิต SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ฯ


 


เปิดสอน 3 สาขาวิชา


- การตลาด


- การบัญชี


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 


ใช้เวลาในการเรียนเพียง 1 ปี 8 เดือน


 


ค่าแรกเข้า 4,950 หน่วยกิตละ 350 บาท 


พิเศษ
สมัครวันนี้จ่ายค่าแรกเข้าเพียง
3,450


 


สนใจรับส่วนลดติดต่อมานะคะ ก้อย 08-1490-2307


 


ruthairad
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 705 21 ม.ค. 2555 (13:34)
อยู่สายไหมคับอยากเรียน ปวส.ช่างยนต์วันอาทิตย์นะคับมีที่ไหนบ้างบอกหน่อยนะคับเมล์มาบอกก็ได้ับ
onizuka_haha@hotmail.com (IP:124.121.48.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 706 22 ม.ค. 2555 (10:02)
ตอนนี้ทำงานค๊า จบ ม.ปลาย อยากเรียนต่อ ปวส. ที่จบเร็วๆๆๆ หรือว่าเรียนทางไปรษณีย์ก็ได้ ที่ได้มาตฐาน เพราะทำงานไม่ค่อยมีวันหยุด ตอนนี้ทำงานอยู่แถวบางซื่อ เตาปูน อะคะ ใครมีข้อมูลดีๆ ช่วยส่งมาให้หน่อยค๊า ไม่อยากจะพลาดการเรียนปีนี้คะ
leeoja_love@hotmail.com (IP:110.49.241.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 707 31 ม.ค. 2555 (17:24)
มาเรียน สาขาโลจิสติกส์ เเละ สาขาการบินพลเรือน ที่มหาวิทยาลัยเกริกสิค่ะ

จบเเล้วมีงานทำ หางานง่าย เเละยังสามารถทำได้หลากหลายอาชีพ

เปิดรับสมัครปริญญาตรี

สาขา การจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
งานรับสมัครโทรสายตรง 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax 0-2973-6740
หรือโทร 0-2970-5225 e-mail : supaloek.s@hotmail.com
วิภาวรรณ (IP:101.108.120.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 708 2 ก.พ. 2555 (13:38)
จบ ปวช.3 อยากเรียนต่อ ปวส.ภาคค่ำ แต่ต้องทำงานค่ะ อยู่จังหวัดสิงห์บุรี มีทีไหนบ้างคะ
Araya81022@gmail.com (IP:180.180.145.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 709 5 ก.พ. 2555 (19:45)
อยากเรียน ต่อปวส.วันอาทิตย์วันเดียว
ที่จังหวัดนครปฐม....มี่ที่ไหนบ้างในอำเภอสามพรานใครรู้ช่วยบอกที ตอนนี้ทำงานอยู่ด้วยและก้อไม่มีเวลาว่างที่จะไปเรียนได้ แต่อยากเรียนต่อถ้าคัยมีข้อมูลข้อคำแนะนำด้วยนะ ช่วยเมลมาบอกหน่อย nui_duen@hotmail.com
nui_duen@hotmail.com (IP:58.11.47.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 710 8 ก.พ. 2555 (21:40)
อยากเรียน ปวส. จบไวๆมีที่ไหนบ้างคับ ตอนนี้ทำงานประจำ อยากเรียนวันอาทิตย์ มีที่ไหนบ้างคับ
k-nit007@hotmail.com (IP:110.49.248.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 711 13 ก.พ. 2555 (15:05)
ม.6จะเรียนต่อ ปวส เรียนด้วยทำงานด้วยมีที่ไหนบ้างค๊
tootik_spiderman@hotmail.com (IP:202.143.131.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 712 17 ก.พ. 2555 (16:32)
ใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะ คือว่ามีวุฒิ ป.ตรี (บัญชี) อยู่แล้ว ตอนนี้เป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ แล้วจะมีการเปิดสอบ แต่ต้องให้วุฒิ ปวส. ซึ่งเราไม่มี ใครช่วยแนะนำหน่อยค่ะต้องการวุฒิด่วนต้องทำไงคะ ขอบคุณค่ะ
pim.1606@windowslive.com (IP:125.27.1.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 713 20 ก.พ. 2555 (18:02)
เบอร์โทรศัพท์เทคนิคมีน อยากทราบครับ
zxccoolkk@hotmail.com (IP:171.96.20.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 714 29 ก.พ. 2555 (11:56)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ปริญญาตรี )
การจัดการโลจิสติกส์
( LOGISTICS MANAGEMENT )
มหาวิทยาลัยเกริก
( Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management )
... ... เรียนอะไรบ้าง ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
- ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน
- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- พื้นฐานวิศวกรรมการจัดการขนส่งและจราจร วิศวกรรมโลจิสติกส์
- เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ( เช่น ระบบการตรวจสอบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม GPS. GPRS. ,Automated System ในคลังสินค้า , ERP. , RFID-Barcode เป็นต้น )
- การจัดการคลังสินค้า และการจัดการกระจายสินค้า ( Warehouse & DC. )
- การพาณิชย์นาวี , การบริหารธุรกิจการบิน และการบินพลเรือน
- การนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร ฯลฯ

“ บัณฑิตสาขาฯนี้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ”
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่จบการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก ปี 2552
บัณฑิตได้งานทำตรงกับสายงาน คิดเป็น 97 %
( หลังจบการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน และครบ 100 % หลังจบการศึกษา 2 เดือน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
โทรศัพท์ 02- 552 3506 ต่อ 225 ( ในเวลาราชการ ) www.krirk.ac.thดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
dekza-za@hotmail.com (IP:202.183.129.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 715 29 ก.พ. 2555 (11:58)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ปริญญาตรี )
การจัดการโลจิสติกส์
( LOGISTICS MANAGEMENT )
มหาวิทยาลัยเกริก
( Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management )
... ... เรียนอะไรบ้าง ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
- ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน
- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- พื้นฐานวิศวกรรมการจัดการขนส่งและจราจร วิศวกรรมโลจิสติกส์
- เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ( เช่น ระบบการตรวจสอบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม GPS. GPRS. ,Automated System ในคลังสินค้า , ERP. , RFID-Barcode เป็นต้น )
- การจัดการคลังสินค้า และการจัดการกระจายสินค้า ( Warehouse & DC. )
- การพาณิชย์นาวี , การบริหารธุรกิจการบิน และการบินพลเรือน
- การนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร ฯลฯ
( หลังจบการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน และครบ 100 % หลังจบการศึกษา 2 เดือน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
โทรศัพท์ 02- 552 3506 ต่อ 225 ( ในเวลาราชการ ) www.krirk.ac.thดูเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.krirk.ac.th
นุชรีย์ อุปถัมภ์ (IP:202.183.129.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 716 1 มี.ค. 2555 (19:06)
สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขา:
-เลขานุการ หรือ
-การจัดการสำนักงาน หรือ
-การจัดการทั่วไป หรือ
-การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมฯ ณ.18/1 ซอยเกอร์เธ่ ถนนสาธร ซอย1
สนใจติดต่อฝากข้อความนัดหมาย/เบอร์โทร ได้ทางอีเมล์
ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ
vtd2510@yahoo.com (IP:101.108.53.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 717 4 มี.ค. 2555 (13:01)
กศน.ม.6จะต่อปวส.คอมได้ที่ไหนครับอยู่แถวจอมทองอายุ30กว่าแล้วครับ
koko-0804@hotmail.com (IP:171.97.8.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 718 8 มี.ค. 2555 (17:45)
ตอนนี้ทำงานอยากเรียนต่อวันอาทิตย์ ปวส แถวพระราม2ค่ะ
somhing_kib@hotmain.con (IP:110.168.142.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 719 12 มี.ค. 2555 (15:45)
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
(ศูนย์ฯหมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซอยแรกตรงข้ามร้านอาหารแซบมหาลัย)
หลักสูตร ระบบทวิภาคี DVT. www.aatcenter.com
--เป็นศูนย์ฯของราชการ--
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการอาฃีวศึกษาตามโครการพัฒนาบุคลากร
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับ ปวช. สามารถจบได้ภายใน (72 สัปดาห์)
ระดับ ปวส. สามารถจบได้ภายใน (48 สัปดาห์)
อำนวยการสอนโดย ผอ.อดุลย์ ก้อนทอง (081-6213583)
**โปรดระวังผู้แอบอ้าง เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา**
***เพราะวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ฯเปิดสอนที่จังหวัดนนทบุรีเพียงที่ศูนย์ฯเราศูนย์เดียวเท่านั้น***
>>
สนใจสมัครได้ที่ 47/30 ม.กฤษดานคร10(ซอยแรก) ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร. 02-9212477 ,089-6681941 ,085-1326093
อ.อรรถพล ก้อนทอง (IP:124.121.119.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 720 16 มี.ค. 2555 (14:16)
ต้องการเรียนต่อ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แถว สระบุรี ที่ไหนเปิดรับสมัครที่เรียนแต่ วันอาทิตย์ หรือภาคค่ำ เสาร์-อาทิตย์ บ้างช่วยให้คำแนะนำบ้างค่ะ
Pattee_21@hotmail.com (IP:27.55.3.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 721 17 มี.ค. 2555 (11:57)
สวัสดีครับ ตอนนี้ทำงานแล้วอยากเรียนต่อ ปวส สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์
แบบเทียบโอนวุฒิ ใน อ หัวหิน ปราณบุรี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สนใจมากๆๆๆๆ
ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
MR (IP:122.154.64.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 722 19 มี.ค. 2555 (10:00)

มีเรียน ปวช.ปวส. ปริญญาตรี ทางไปรษณีย์และทางอินเตอน์เน็ตค่ะ กพ.รับรองหลักสูตร สนใจข้อมูล ติดต่อ อ.ปนัดชนก ชูแก้ว โทร.089 4189200 หรือ panadchanok@yahoo.co.th


panadchanok
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 723 21 มี.ค. 2555 (17:01)
ภาคค่ำนี่เราเห็นพี่ๆ น้องๆเราเค้าเรียนกันที่ประตูน้ำน่ะ ถ้าจากสำโรงก็นั้งสาย 536, 23, 508 ต่อเดียวถึงเลย
ถ้าเอาเร็วก็ BTS แบริ่ง ลง พญาไท ชื่อถ้าจำไม่ผิด "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัม" น่ะ
เห็นพี่เค้าว่าผ่อนค่าเทอมได้ตามสะดวกเลย ไม่แพงด้วย มีสาขาคอมฯ, บัญชี (ที่เปิดภาคค่ำนะ)
ยังมีอีกหลายสาขา ที่เปิดในภาคปกติ และวันอาทิตย์ (เค้ารองรับคนที่ทำงานอ่ะ)
สาขาการโรงแรมที่นี้เจ๋งๆสุดๆเลย เราเคยไปดูแข่งทำอาหารที่ไหนเราก็เจอวิทยาลัยฯนี้เค้าส่งเค้าประกวด
แล้วก็ได้รางวัลทุกทีเลย ลองโทรไปสอบถามดูนะ 02-251-5051, 02-251-5061
estee_es
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 80 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 724 21 มี.ค. 2555 (17:19)

อืม... น่าสนแหะ   พอดีนู๋อยากเรียนด้านการโรงแรมด้วย เห็นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 


เค้าไปแนะแนวที่โรงเรียนนู๋ด้วย โบรชัวร์นู๋ยังเก็บอยู่เลย ห้องเรียนด้านการโรงแรมสวยม๊ากๆๆๆ (เพื่อนๆนู๋เค้าไปดูมาง่ะ)


นู๋เข้าไปดูในเว็บไซด์เค้า น่าสนใจอ่ะ   จะไปๆๆๆๆๆสมัคร   รอใบ ร.บ. ก่อนน๊าาาาาาาา    {#emotions_dlg.q2}


จีจี้จับเจ่า
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 20 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 725 29 มี.ค. 2555 (09:47)
อยากเรียนต่อ ปวส 1ปี ที่นครศีรธรรมราช มีที่ไหนบ้างค่ะช่วยบอกทีอยากเรียนมากค่ะ
มิ้ว (IP:27.55.5.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 726 14 เม.ย. 2555 (08:19)

รับสมัคร ผู้ที่จบม.3 เรียนต่อ ปวช.ฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจาก ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1000 บาท จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) จบม.6 หรือ ปวช.ชึ้นไป เรียนต่อปวส.ภาคพิเศษทางไปรษณีย์ กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร คุณสมบัติ ต้องจบ ม.6 หรือ ปวช.มาแล้วไม่ตำกว่า 2 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันขึ้นทะเบียนเรียน สอบถามเพิ่มเติม /อ.ปนัดชนก ชูแก้ว โทร 089 4189200,086 4454426,panadchanok@yahoo.co.th หมายเหตุ อยู่ที่ไหนใกล้ไกลเรียนได้ทุกที่ ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ค่ะ


panadchanok
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 727 2 พ.ค. 2555 (13:08)
ิอยากทราบว่า ในจังหวัดนครราชสีมา มีที่เรียนวันอาทิตย์ที่ไหนบ้างคะ ราคาไม่แพง ใครรู้กรุณาตอบหน่อยค่ะ
KAE_P5@hotmail.com (IP:183.88.106.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 728 17 พ.ค. 2555 (09:43)
อยากเรียนปวส.วันอาทิตย์ สาขาคอมพิวเตอร์ 1 ปีจบ ดิฉันอยู่แถวสุขุมวิท22 อยากเรียนไกล้ๆๆมีไหมค่ะ
kanitha5555@hotmail.com (IP:101.108.6.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 729 11 ก.ค. 2555 (13:40)
อยากเรียนต่อ ปวส. ในภูเก็ต ไม่ทราบมีที่ไหนบ้าง ราคาแพงไหม ทำงานอยู่ด้วยน่ะคะ เรียนทางไปรษณีย์มีที่ไหนแนะหน่อยค่ะ
อยากทำงานเรียนด้วยได้ไหม
sa301022@hotmail.com (IP:223.207.151.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 730 20 ส.ค. 2555 (15:14)
อยากเรียนต่อ ปวช. ภาควันอาทิตย์วันเดียว เราอยู่จ.ระยอง เรียนที่ไหนดีคะ?
Jikkadown55@windowslive.com (IP:101.109.97.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 731 20 ส.ค. 2555 (21:11)
ตอนนี้กำลัง หา ที่ เรียน ต่อปวส ส-อา แถว มีนบุรี หรือ ลาดกระบัง ท่านไหน พอทราบบ้าง กรุณา ช่วยบอกที่ asluvhw1984@yahoo.co.th
asluvhw1984@yahoo.co.th (IP:110.49.224.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 732 27 ส.ค. 2555 (09:22)
หนูอยากเรียนต่อปวส.ค่ะเพราะเรีัยนจบปวช. มา5ปีแล้วและอยากเรียนมาก เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ค่ะ อยู่แถวบางบอนใครมีที่เรียนดีๆช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
natthaporn_pumpuy@yahoo.com (IP:223.204.95.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 733 11 ก.ย. 2555 (17:36)
ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ ประตูน้ำ มีทั้งเรียนวันอาทิตย์และวันธรรมดา ค่ำ ยังไงสอบถามที่เบอร์ 02-251-5051 www.sds.in.th
น้าเดช (IP:119.160.221.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 735 22 ก.ย. 2555 (20:54)
ไฟฟ้า ภาคค่ำ ปวส ในกรุงเทพ หรือ นนทบุรี แถวปิ่นเกล้า ท่าพระ หรือ นนทบุรี มีหรือป่าวครับ
แนะนำตอบทางอีเมล์ด้วย
c.chaikul@hotmail.com (IP:58.9.124.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 736 6 ต.ค. 2555 (23:03)
จบ ม.6นานแล้วอยากเรียน ปวส.วันอาทิตยทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิจะหา
ที่เรียนต่อได้ที่ไหน
muaon99@hotmail.com (IP:171.7.11.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 737 24 ต.ค. 2555 (11:06)
อยากเรียนต่อ ปวส. เรียนเสาร์อาทิตย์ อยู่จ.ระยอง
tany_golf@hotmail.com (IP:202.29.214.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 738 5 ธ.ค. 2555 (23:57)
หนู จบ ม 6 อยากเรียนต่อ ปวส เรียนวันอาทิตมีที่ไหนบ้างตอนนี้ทำงานที่ยุดยาจร้าอยากเรียนช่วยบอกหนูด้วยนะ
hack-yoyo@hotmail.com (IP:183.89.104.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 739 6 ธ.ค. 2555 (14:07)
อยากทราบค่าเทอม ปวส. ภาคสมทบ กิตติบริหารธุรกิจ เท่าไรค่ะ
tukta (IP:101.51.8.255)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 740 7 ธ.ค. 2555 (11:11)
อยากเรียส ต่อ ปวส. แถวพานทอง ชลบุรี มีที่ไหนบ้าง

www.nong-2531@hotmail.com (IP:110.49.235.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 741 15 ธ.ค. 2555 (13:55)
อยากเรียน กศน ปวส แถวๆๆบางบัวทอง เอาแบบที่เรียนแล้วสามารถเอาวุฒไปสมัครงานได้ เรียนต่อ ป.ตรี ได้อะคับ กลัวโดนหลอกเพื่อนพี่ๆๆ ท่านได้มีประสบการณ์ ช่วยนะนำที่ครับ
ball_turbo@hotmil.com (IP:124.121.60.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 742 16 ธ.ค. 2555 (15:18)
ตอนนี้อายุ สามสิบห้าปีแล้ว จบ ม.๖ อยากเรียนต่อ ปวส. เพื่อทำงาน เรียนแบบสั้น เสา อาทิตย์ มีท่ีไหนบ้างคะ
koy@live.com.my (IP:110.169.146.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 744 29 ม.ค. 2556 (16:14)
ต่อจากมะกี้ค่ะ ไม่จำกัดอายุ 40 กว่ายังมีมาเรียนเลยค่ะ สู้ๆ
regency90@sanook.com (IP:125.27.215.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 745 29 ม.ค. 2556 (16:17)
ปวส.ปวช. เรียนรอบค่ำ วันอาทิตย์ ภาคปกติ ตอนนี้เรียนรอบค่ำยุเหมือนกัน ทำงานจ-ศ เย็นก้อมาเรียน เค้ามีเปิดสอนที่ สมุทรปราการ ปทุมธานี หนองแขม ค่าเทอม7000-10000 แล้วแต่สาขาที่เลือกเรียน เรียนง่ายไม่กดดัน สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ สำหรับคนที่ทำงานเราคิดว่าก้อโอเคนะ ไม่ค่อยเหนื่อย ขาดลาได้
รอบปกติ(จ-ศ) รอบค่ำ(อ.พ.พฤ.18.00-21.00) วันอาทิตย์8-18.00
สนใจสอบถามได้นะ Nan_nara.2@hotmail.com
regency90@sanook.com (IP:118.175.3.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 746 31 ม.ค. 2556 (21:57)
จบม.6อยากเรียนปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ใกล้แถวทุ่งครุ ใครพอรู้บ้างค่ะ
ช่วยบอกที
ขอบคุณค่ะ
alisa401@hotmail.com (IP:115.67.70.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 747 2 ก.พ. 2556 (09:03)
จบม.6อยากเรียนปวส คอมพิวเตอร์
1ปีจบ อยู่ที่ก.ท.ม เขตทุ่งครุ
มีใครพอรู้บ้างค่ะ//ช่วยแนะนำที่เรียนที่อยู่ใกล้ๆกับแถวทุ่งครุให้ที
(ขอบคุณค่ะ)
ติดต่อมาทางFacebookได้น่ะคะ
ที่:alisa401@hotmail.com
alisa401@hotmail.com (IP:115.67.197.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 748 15 ก.พ. 2556 (23:04)
ทำงานประจำอยู่ครับ แต่อยากเรียนปวส.วันอาทิตย์ มีไหนบ้างครับ พอดีพักอยู่แถวงามวงศ์วานหรือทางฝั่งนนทบุรีก็ได้ครับ แจ้งทางเมล์ก็ได้ครับ.

surachet.yang@gmail.com (IP:110.49.242.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 752 26 มี.ค. 2556 (06:24)
อยากเรียนต่อ ปวส. วันอาทิตย์วันเดียว แผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับ
ที่อุบล มีที่ไหนบ้างครับตอนนี้ทำงานประจำอยู่ครับ
รบกวนบเผมหน่อยนะคับหายากมากครับ
mail บอกผมหน่อยนะครับ
i_janly@hotmail.com (IP:183.89.72.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 753 5 เม.ย. 2556 (16:18)
อยากเรียนต่อปวสมีที่ไหนบ้างคะที่พัทยา ภาคเสาร์อาทิตย์ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ อยากเรียนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้าง
นัทผ (IP:110.49.225.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 754 5 เม.ย. 2556 (17:48)
อยู่ที่ลำปาง จะหาที่เรียน ปวส.ภาคพิเศษ ที่ไหนดีค่ะ
oilloveu@hotmail.com (IP:202.151.6.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 755 7 พ.ค. 2556 (21:28)


อยากเรียนปวส.ภาคค่ำ ที่เรียนวันน้อยๆ จันทร์-ศุกร์ไม่ไหวต้องทำงาน ส่วนมากมีแต่เรียนวันอาทิตย์ ทำงานหยุดไม่ได้ ขอใกล้ๆบ้าน อาศัยเลิกงาน5-6ไปเรียน ที่ไกลๆกลังไปเรียนไม่ทัน อยู่แถวบางกะปิ ใครมีข้อมูลไรดีๆบอกบ้างนะคะ


noi23
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 756 9 พ.ค. 2556 (15:04)
ที่ รร.บางปะกอก ลาดพร้าว 112 เลยจ้า เรากำลังจะไปสมัคร 12 พ.ค.56 นี้ วันสุดท้าย 084-1360051 ฝน
ค่าเทอม ผ่อนจ่าย เดือนละ 2000 กว่าบาท มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี นะ เรียนปีเดียวจบ
ฝน (IP:58.136.179.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 757 10 มิ.ย. 2556 (14:05)
ผมความเดิมจากตอนที่ แล้วนะครับ ทีเคย โพสไว้ว่าเรียน ที่ราชสิทธารามนะครับ คือ ปัจจุบัน เรียนจบ ปวสแล้ว กับเพื่อนๆ สมทบ ราชสิทธาราม รุ่นที่ 1 บางเขน
และสมทบ รุ่นที่ 7-8 บางบอนได้จบ การศึกษา ตั้งแต่ ปลายปี 2555 จึงหาที่เรียนเพิ่มไม่ได้ ถ้าเรียนอุเทนถวาย ก็ต้องเรียน ทั้ง เสาร์ - อาทิตย์ แต่ตอนนี้ มีที่เรียนแล้วครับ เพื่อนๆ หรือ น้องๆ ที่สนใจจะเรียน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์หลัก ที่ราชภัฏพระนคร ด้วยอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ปวส. อนุปริญญา เรียนต่อเนื่องภาคสมทบ วัน อาทิตย์ ครับ ตอนนี้ ทางราชภัฎพระนคร ทางสภาสถาปนิก ได้รับรอง เป็น ประเภท ก.เหมือน ที่อื่นแล้วครับ
เข้าไปดูที่ https://www.facebook.com/archpnru/photos_stream ได้เลยครับ คือทางสถาบันได้รับการรับรองแล้ว
ผมขอเรียนตรงๆ เลย ว่าทางอาจารย์ ธนาวุฒิ ได้แบ่งไว้ สองพากคือ กลุ่มแรกคือ พวก จบ ม6 เรียน 5 ปี ภาคสมทบ ตอนเย็นทุกวัน ส่วนอีก กลุ่มคือ ต่อเนื่อง 3 ปี ประเภท ก. เรียน วันอาทิตย์ จึงแจงรายระเอียดมาให้ทราบ ทั่วกันครับ ต้องรวบรวม นักศึกษาที่มีหัวใจ เดียวกัน พวก ที่ จะต่อเนื่อง 3 ปีและ พวกที่ จะเรียนใหม่เลย 5 ปี ลง แต่ละกลุ่ม นักศึกษาต้องรวมกันไม่น้อย กว่า 20 คน ครับ ติดต่อ สอบถาม เฉลิมพล หรือ ช้าง 0874080860 ผมเป็นคนหนึ่ง ที่จะเรียนต่อเนื่อง 3 ปีครับ ผู้สนใจ ฝากชื่อ และอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ changdesign9@gmail.com หรือ โทรคุยกันได้เลยครับ

ถ้าจะถามเชิงลึกต้องคุย กับ อาจารย์ ธนาวุฒิ หัวหน้าภาค วิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชภัฏพระนคร โทรถามเบอร์ ผม ได้ครับ ผม ต้องขออนุญาติทางอาจารย์ท่านก่อน ขอบคุณครับ
changdesign9@gmail.com (IP:115.67.194.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 758 17 มิ.ย. 2556 (22:45)
หาที่เรียนปวส.วันอาทิตย์ จ.ปราจีนบุรี ใครทราบช่วยบอกทีค่ะ:))
ziiream /kuntholrat@gmail.com (IP:115.67.162.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 759 10 ก.ค. 2556 (11:07)
ผมอยากเรียน ปวส. สาขาก่อสร้างครับ เรียนทางไปรษณีย์มีที่ไหนบ้างครับ
patiparn_arting@hotmail.com (IP:118.172.208.46)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 760 20 ส.ค. 2556 (19:58)
อยู่น

ครสวรรค์ค่ะ อย่าเรียนต่อ ปวส. วันอาทิตย์วันเดียวค่ะ นครสวรรคฺมีรึเปล่าค่ะ และต้องทำงาน หยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ
Jeabmee68@gmail.com ณัฐนันท์ เชี่ยวชาญ (IP:115.67.7.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 761 21 ส.ค. 2556 (14:59)
อยากเรียนเสาร์ อาทิตย์ เรียน 1ปี ที่ลำพูน มีที่ไหนบ้างค่ะ
am.ken202@gmail.com (IP:119.42.96.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 762 29 ส.ค. 2556 (14:47)
อยากเรียนปวส.ก่อสร้าง ภาคสมทบ วันเสาร์ อาทิตย์ มีที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ ใครรู้ช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะ
oisoia@hotmail.com (IP:49.231.116.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 763 29 ส.ค. 2556 (16:28)
อยากเรียนต่อ ปวส. ที่สระบุรี หรือ จังหวัดใกล้เคียงเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะ เพราะตอนนี้ทำงาน จันทร์-เสาร์ มีใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ
keki-katoon@hotmal.com (IP:182.52.111.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 764 4 ก.ย. 2556 (16:16)
ตอนนี้ทำงานอยู่เลิกทุ่มครึงอยากเรียนต่อปตรีอะคะอยู่อยุธยามีที่ไหนเรียนบ้างคะ
Somsupang-27@hotmail.com (IP:223.205.115.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 765 21 ก.ย. 2556 (14:24)
อยากเรียนต่อ ปวส.สาขาก่อสร้างหรือโยธา แถวบางละมุง-ศรีราชา มีที่ไหนบ้างครับ
jantaweee@gmail.com (IP:125.27.40.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 766 21 ก.ย. 2556 (15:10)
แถวบ่อวินศรีราชา เรียนเทียบโอนหรือเสาร์:อาทิตย สาขาวิชาแผนกก่อสร้างหรือโยธาได้ที่ไหนบ้างครับ
ที่ใกล้ๆหรือไม่ไกลมาก
jantaweee@gmail.com (IP:202.91.19.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 767 26 ก.ย. 2556 (14:33)
อยู่แถวคลอง.3 เรียน ป.ว.ช ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ มา
จบไปแล้วผมจะไปเรียนต่อด้านอะไรได้บ้างครับ
และที่ไหนบ้างครับ
nookk3za@hotmail.com (IP:101.108.255.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 768 27 ก.ย. 2556 (09:31)
จบปวช.มา ปีแล้วค่ากะลังทำงานยุ อยากจะเรียนต่อ ปวส. เสาร์-อาทิตย์ แบบปีเดียวจบค่ะมีที่ไหนบ่างค่ะช่วยแนะทำที่ ในกาญจนบุรี
kwang_1025@msn.com (IP:182.52.145.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 769 2 ต.ค. 2556 (23:14)
อยู่ หนองจอก อยากเรียน ปวส วันอาทิต 1ปีจบ ช่างยน กล มีที่ไหนไกล้บ้างคับ
adisakarakorn@gmail.com (IP:125.25.166.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 770 4 พ.ย. 2556 (12:02)
อยากจะศึกษาต่อ ปวส.สาขาบริหารการจัดการ แต่จบม.6 มาจะเรียนได้รึป่าว
จบภายใน 1 ปี แถวนนทบุรีมีรึป่าวค่ะ
ทำงาน6วัน หยุดแค่วันเสาร์ มีที่ไหนเปิดสอนวันเสาร์บ้างค่ะ
jirawadeep011@gmail.com (IP:110.164.252.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 771 5 พ.ย. 2556 (13:37)
กำลังหาที่เรียน ปวส. เสาร์-อาทิตย์ ช่างยนต์ ในจ.เชียงใหม่อยู่ครับ มีใครพอจะให้คำปรึกษาได้บ้าง
kik_ka_kanokwan@msn.com (IP:223.206.177.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 772 10 ธ.ค. 2556 (15:32)
อยากเรียน ปวส สาขา การจัดหรือคอมพิวเตอธุรกิจเรียนวันอ่าทิตย์ ผ่อนเป้นงวดได้หรือจ่ายตอนจบเรียน หรือเรียนภาคค่ำ ผมอยู่แถวปากน้ำ-สำโรงมีแนะนำที่เรียนไห้หน่อยคับ ขอบคุณคับ
korekai_619@hotmail.com (IP:171.7.236.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 773 19 ธ.ค. 2556 (13:44)


รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับผมอยากเรียนต่อ ปวส. ภาค เสาร์ - อาทิตย์ครับ ไม่ทราบว่ามีที่ไหนเปิดรับบ้างครับ ( พักอยู่แถว บางกะปิ ครับ )// แล้วอยากรู้ว่าเค้าจำกัดอายุผู้ศึกษาต่อรึเปล่าครับ ปัจจุบัน อายุ 29 ครับขอบคุณครับ 


anomateddy
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 774 18 ม.ค. 2557 (22:28)
จบปวชการโรงแรมมาอยากจะเรียนต่อเสาร์อาทิตย์ค่ะมีไหม
farn_farn_11111@hotmail.com (IP:1.4.140.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 775 3 ก.พ. 2557 (15:20)
จบปวช. มานานแล้ว อยากเรียนต่อบัญชี ถึงปริญญาตรี ว่างวันเสาร์อาทิตย์ บ้านอยู่แถวนิคมบางปู ขอคำแนะนำด้วยค่ะว่าจะต้องเรียนที่ไหน จบเร็วยิ่งดี
CART00N PH0NGSRI (IP:111.84.2.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 776 3 ก.พ. 2557 (15:24)
จบปวช.มานานแล้วจะเรียนต่อสาขาบัญชีให้จบป.ตรี ว่างเสาร์ อาทตย์ อยู่สมุทรปราการ จะเรียนต่อที่ไหนดีเอาแบบจบไวหน่อย รบกวนด้วยนะค่ะ
cart00n112277@gmail.com (IP:111.84.2.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 777 25 ก.พ. 2557 (10:10)
ผมจบ ม.6 กศน มาอยากเรียนต่อ ปวส ทางไปรษณีย์ เพราะผมทำงานเรือ จึงไม่มีเวลาเรียน มีที่เรียนที่ไหนบ้างครับ
Pahre_natong@hotmail.com (IP:115.67.196.87)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม