คำบุพบท

ขอให้อธิบายความหมายและวิธีการดูคำบุพบท
27 ก.ย. 2545 15:08
105 ความเห็น
35121 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  พร (Guest)

คำถามไม่ชัดเจนคะ คุณต้องการทราบคำบุพบท


ในภาษาไทยหรือภาษาอื่นคะ


แต่ถ้าคำบุพบทในภาษาไทย เป็นคำนำหน้านามหรือสรรพนามคะ
17 พ.ย. 2544 21:19


ความคิดเห็นที่ 4 ธนาพิมพ์ (Guest)

คำบุพบทที่เป็นคำนาม
23 ก.ค. 2545 00:36


ความคิดเห็นที่ 13 ส้มโอ (Guest)

คำบุพบทคำบุพบท เป็นคำที่ใช้หน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำ และประโยคที่อยู่หลังคำบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร เช่น

ลูกชายของนายแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสาวของนายดำเรียนเก่ง

ครูทำงานเพื่อนักเรียน

เขาเลี้ยงนกเขาสำหรับฟังเสียงขัน

ชนิดของคำบุพบท

คำบุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด

1.คำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนาม คำนามกับคำสรรพนาม คำนามกับคำกริยา คำสรรพนามกับคำสรรพนาม คำสรรพนามกับคำกริยาคำกริยากับคำนาม คำกริยากับคำสรรพนาม คำกริยากับคำกริยา เพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้

- บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ

ฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม )

บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ ( นามกับสรรพนาม )

อะไรของเธออยู่ในถุงนี้ ( สรรพนามกับสรรพนาม )

- บอกความเกี่ยวข้อง

เธอต้องการมะม่วงในจาน ( นามกับนาม )

พ่อเห็นแก่แม่ ( กริยากับนาม )

ฉันไปกับเขา ( กริยากับสรรพนาม )

- บอกการให้และบอกความประสงค์

แกงหม้อนี้เป็นของสำหรับใส่บาตร ( นามกับกริยา )

พ่อให้รางวัลแก่ฉัน ( นามกับสรรพนาม )

- บอกเวลา

เขามาตั้งแต่เช้า ( กริยากับนาม )

เขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้ว ( นามกับนาม )

- บอกสถานที่

เธอมาจากหัวเมือง ( กริยากับนาม )

- บอกความเปรียบเทียบ

เขาหนักกว่าฉัน ( กริยากับนาม )

เขาสูงกว่าพ่อ ( กริยากับนาม )

2. คำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในคำประพันธ์ เช่น ดูกร ดูก้อน ดูราช้าแต่ คำเหล่านี้ใช้นำหน้าคำนามหรือสรรพนาม

ดูกร ท่านพราพมณ์ ท่าจงสาธยายมนต์บูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วย

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่าน

ดูรา สหายเอ๋ย ท่านจงทำตามคำที่เราบอกท่านเถิด

ช้าแต่ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้

ข้อสังเกตการใช้คำบุพบท

1. คำบุพบทต้องนำหน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวมาลา เช่น

เขามุ่งหน้าสู่เรือน

ป้ากินข้าวด้วยมือ

ทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

2. คำบุพบทสามารถละได้ และความหมายยังคงเดิม เช่น

เขาเป็นลูกฉัน ( เขาเป็นลูกของฉัน )

แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแก่ลูก )

ครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมาก ( ครูคนนี้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยมาก )

3. ถ้าไม่มีคำนาม หรือคำสรรพนามตามหลัง คำนั้นจะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น

เธออยู่ใน พ่อยืนอยู่ริม

เขานั่งหน้า ใครมาก่อน

ฉันอยู่ใกล้แค่นี้เอง

ตำแหน่งของคำบุพบท

ตำแหน่งของคำบุพยท เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่นหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าคำ หรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบท มีความสัมพันธ์กับคำหรือประโยคข้างหน้า ดังนั้นคำบุพบทจะอยู่หน้าคำต่างๆ ดังนี้

1. นำหน้าคำนาม

เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา

เขาอยู่ที่บ้านของฉัน

2. นำหน้าคำสรรพนาม

เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา

เขาพูดกับท่านเมื่อคืนนี้แล้ว

3. นำหน้าคำกริยา

เขาเห็นแก่กิน

โต๊ะตัวนี้จัดสำหรับอภิปรายคืนนี้

4. นำหน้าคำวิเศษณ์

เขาวิ่งมาโดยเร็ว

เธอกล่าวโดยซื่อ
22 ส.ค. 2546 09:58


ความคิดเห็นที่ 15 ดาว (Guest)

บุพบท

บุพบท เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ข้างหน้า บุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1.คำบุพบทที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น แต่ใช้นำหน้าเพื่อทักทาย เช่นคำว่า ดูก่อน ดูรา ข้าแต่ เช่น

ดูก่อนภิกษุสงฒ์ทั้งหลาย

ข้าแต่ท่านผู้เจริญโปรดฟังข้าก่อน

2.คำบุพบที่เชื่อมกับคำอื่น คือ บุพบทที่นำหน้าคำนาม สรรพนาม กริยา สภาวมาลา ได้แก่ กับ แก่ ต่อ ของ สำหรับ ด้วย โดย ที่ บน ใต้ ใกล้ เมื่อ จน ตาม เพราะ อื่นๆ

2.1 บุพบทนำหน้าบทกรรม เช่น

คนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

เป็นข้าราชการที่ดีอย่าเห็นแก่พรรคพวก

คณะวิทยุสมัครเล่นเดินทางไปยังภูกระดึง

2.2บุพบทนำหน้าคำบอกลักษณะเครื่องใช้ หรือ อาการร่วมกัน เช่น

ครูตรวจข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์

นิด น้อย อ๋อย อิ๋มเดินทางไปด้วยกัน
18 ม.ค. 2547 14:35


ความคิดเห็นที่ 26 เด็กใจดี (Guest)

ผลการศึกษา

ความหมายของคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้สัมพันธ์กันและเมื่อเชื่อมแล้วทำให้ทราบว่า คำ หรือกลุ่มคำที่เชื่อมกันนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ได้แก่ ใน แก่ จน ของ ด้วย โดย ฯลฯ

หน้าที่ในการแสดงความสัมพันธ์ของคำบุพบท

1. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ เช่น คนในเมือง

2. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา เช่น เขาเปิดไฟจนสว่าง

3. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ เช่น แหวนวงนี้เป็นของฉัน

4. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเจตนาหรือสิ่งที่มุ่งหวัง เช่น เขาทำเพื่อลูก

5. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการ เช่น เราเดินไปตามถนน

หลักการใช้คำบุพบทบางคำ

" กับ" ใช้แสดงอาการกระชับ อาการร่วม อาการกำกับกัน อาการเทียบกัน และแสดงระดับ เช่น ฉันเห็นกับตา

"แก่" ใช้นำหน้าคำที่เป็นฝ่ายรับอาการ เช่น ครูให้รางวัลแก่นักเรียน

"แด่" ใช้แทนตำว่า "แก่" ในที่เคารพ เช่น นักเรียนมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์

"แต่" ใช้ในความหมายว่า จาก ตั้งแต่ เฉพาะ เช่น เขามาแต่บ้าน

"ต่อ" ใช้นำหน้าแสดงความเกี่ยวข้องกัน ติดต่อกัน เฉพาะหน้าถัดไป เทียบจำนวน เป็นต้น เช่น เขายื่นคำร้องต่อศาล

คำบุพบท เป็นคำที่ใช้หน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวะมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำ และประโยคที่อยู่หลังคำบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร เช่น

ลูกชายของนายแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสาวของนายดำเรียนเก่ง

ครูทำงานเพื่อนักเรียน

เขาเลี้ยงนกเขาสำหรับฟังเสียงขัน

ชนิดของคำบุพบท

คำบุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด

1.คำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนาม คำนามกับคำสรรพนาม คำนามกับคำกริยา คำสรรพนามกับคำสรรพนาม คำสรรพนามกับคำกริยาคำกริยากับคำนาม คำกริยากับคำสรรพนาม คำกริยากับคำกริยา เพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้

- บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ

ฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม )

บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ ( นามกับสรรพนาม )

อะไรของเธออยู่ในถุงนี้ ( สรรพนามกับสรรพนาม )

- บอกความเกี่ยวข้อง

เธอต้องการมะม่วงในจาน ( นามกับนาม )

พ่อเห็นแก่แม่ ( กริยากับนาม )

ฉันไปกับเขา ( กริยากับสรรพนาม )

- บอกการให้และบอกความประสงค์

แกงหม้อนี้เป็นของสำหรับใส่บาตร ( นามกับกริยา )

พ่อให้รางวัลแก่ฉัน ( นามกับสรรพนาม )

- บอกเวลา

เขามาตั้งแต่เช้า ( กริยากับนาม )

เขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้ว ( นามกับนาม )

- บอกสถานที่

เธอมาจากหัวเมือง ( กริยากับนาม )

- บอกความเปรียบเทียบ

เขาหนักกว่าฉัน ( กริยากับนาม )

เขาสูงกว่าพ่อ ( กริยากับนาม )

2. คำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่น ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในคำประพันธ์ เช่น

ดูกร ดูก้อน ดูราช้าแต่ คำเหล่านี้ใช้นำหน้าคำนามหรือสรรพนาม

ดูกร ท่านพราหมณ์ ท่าจงสาธยายมนต์บูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วย

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่าน

ดูรา สหายเอ๋ย ท่านจงทำตามคำที่เราบอกท่านเถิด

ช้าแต่ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้

ข้อสังเกตการใช้คำบุพบท

1. คำบุพบทต้องนำหน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวมาลา เช่น

เขามุ่งหน้าสู่เรือน

ป้ากินข้าวด้วยมือ

ทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

2. คำบุพบทสามารถละได้ และความหมายยังคงเดิม เช่น

เขาเป็นลูกฉัน ( เขาเป็นลูกของฉัน )

แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแก่ลูก )

ครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมาก ( ครูคนนี้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยมาก )

3. ถ้าไม่มีคำนาม หรือคำสรรพนามตามหลัง คำนั้นจะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น

เธออยู่ใน พ่อยืนอยู่ริม

เขานั่งหน้า ใครมาก่อน

ฉันอยู่ใกล้แค่นี้เอง

ตำแหน่งของคำบุพบท

ตำแหน่งของคำบุพบท เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่นหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าคำ หรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบท มีความสัมพันธ์กับคำหรือประโยคข้างหน้า ดังนั้นคำบุพบทจะอยู่หน้าคำต่างๆ ดังนี้

1. นำหน้าคำนาม

เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา

เขาอยู่ที่บ้านของฉัน

2. นำหน้าคำสรรพนาม

เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา

เขาพูดกับท่านเมื่อคืนนี้แล้ว

3. นำหน้าคำกริยา

เขาเห็นแก่กิน

โต๊ะตัวนี้จัดสำหรับอภิปรายคืนนี้

4. นำหน้าคำวิเศษณ์

เขาวิ่งมาโดยเร็ว

เธอกล่าวโดยซื่อ
19 ธ.ค. 2547 14:01


ความคิดเห็นที่ 29 .. (Guest)

ประโยคแสดงสภาวมาลาคือไรงับ
17 ม.ค. 2548 18:39


ความคิดเห็นที่ 39 copy 555+ (Guest)

คำบุพบทคำบุพบท เป็นคำที่ใช้หน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำ และประโยคที่อยู่หลังคำบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร เช่น

ลูกชายของนายแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสาวของนายดำเรียนเก่ง

ครูทำงานเพื่อนักเรียน

เขาเลี้ยงนกเขาสำหรับฟังเสียงขัน

ชนิดของคำบุพบท

คำบุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด

1.คำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนาม คำนามกับคำสรรพนาม คำนามกับคำกริยา คำสรรพนามกับคำสรรพนาม คำสรรพนามกับคำกริยาคำกริยากับคำนาม คำกริยากับคำสรรพนาม คำกริยากับคำกริยา เพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้

- บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ

ฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม )

บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ ( นามกับสรรพนาม )

อะไรของเธออยู่ในถุงนี้ ( สรรพนามกับสรรพนาม )

- บอกความเกี่ยวข้อง

เธอต้องการมะม่วงในจาน ( นามกับนาม )

พ่อเห็นแก่แม่ ( กริยากับนาม )

ฉันไปกับเขา ( กริยากับสรรพนาม )

- บอกการให้และบอกความประสงค์

แกงหม้อนี้เป็นของสำหรับใส่บาตร ( นามกับกริยา )

พ่อให้รางวัลแก่ฉัน ( นามกับสรรพนาม )

- บอกเวลา

เขามาตั้งแต่เช้า ( กริยากับนาม )

เขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้ว ( นามกับนาม )

- บอกสถานที่

เธอมาจากหัวเมือง ( กริยากับนาม )

- บอกความเปรียบเทียบ

เขาหนักกว่าฉัน ( กริยากับนาม )

เขาสูงกว่าพ่อ ( กริยากับนาม )

2. คำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในคำประพันธ์ เช่น ดูกร ดูก้อน ดูราช้าแต่ คำเหล่านี้ใช้นำหน้าคำนามหรือสรรพนาม

ดูกร ท่านพราพมณ์ ท่าจงสาธยายมนต์บูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วย

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่าน

ดูรา สหายเอ๋ย ท่านจงทำตามคำที่เราบอกท่านเถิด

ช้าแต่ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้

ข้อสังเกตการใช้คำบุพบท

1. คำบุพบทต้องนำหน้าคำนาม คำสรรพนาม หรือคำกริยาสภาวมาลา เช่น

เขามุ่งหน้าสู่เรือน

ป้ากินข้าวด้วยมือ

ทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

2. คำบุพบทสามารถละได้ และความหมายยังคงเดิม เช่น

เขาเป็นลูกฉัน ( เขาเป็นลูกของฉัน )

แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแก่ลูก )

ครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมาก ( ครูคนนี้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยมาก )

3. ถ้าไม่มีคำนาม หรือคำสรรพนามตามหลัง คำนั้นจะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น

เธออยู่ใน พ่อยืนอยู่ริม

เขานั่งหน้า ใครมาก่อน

ฉันอยู่ใกล้แค่นี้เอง

ตำแหน่งของคำบุพบท

ตำแหน่งของคำบุพยท เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่นหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าคำ หรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบท มีความสัมพันธ์กับคำหรือประโยคข้างหน้า ดังนั้นคำบุพบทจะอยู่หน้าคำต่างๆ ดังนี้

1. นำหน้าคำนาม

เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา

เขาอยู่ที่บ้านของฉัน

2. นำหน้าคำสรรพนาม

เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา

เขาพูดกับท่านเมื่อคืนนี้แล้ว

3. นำหน้าคำกริยา

เขาเห็นแก่กิน

โต๊ะตัวนี้จัดสำหรับอภิปรายคืนนี้

4. นำหน้าคำวิเศษณ์

เขาวิ่งมาโดยเร็ว

เธอกล่าวโดยซื่อ
22 มิ.ย. 2548 19:32


ความคิดเห็นที่ 48 นิด (Guest)

เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
17 ก.ค. 2548 20:38


ความคิดเห็นที่ 60 น้ำคนน่ารัก (Guest)

ก็ดีค่ะแต่น่าจะมากกว่านี้นะ
7 ก.ย. 2548 21:34


ความคิดเห็นที่ 64 mr.man...เด็กผี :devill: (Guest)

อยากทราบความหมายและหน้าที่ของคำต่อไปนี้ในภาษาอังกฤษพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 3 ตย. preposition<คำบุพบท>

conjunction<?>interjection<?> .....ขอบคุณอย่างสูงครับ
8 ต.ค. 2548 21:49


ความคิดเห็นที่ 71 คนที่แอบชอบ (Guest)

รักพี่ นุ พี่เต๋า ม.4
14 พ.ย. 2548 13:47


ความคิดเห็นที่ 93 เด็กเหนือเชื่อได้ (Guest)

ความหมายของคำบุพบท

คำบุพบท หมายถึง คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่ตามหลังคำบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคำข้างหน้าในประโยคในลักษณะใด เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ ด้วย โดย ตาม ข้าง ถึง จาก ใน บน ใต้ สิ้น สำหรับ นอก เพื่อ ของ เกือบ ตั้งแต่ แห่ง ที่ เป็นต้น เช่น

เขามาแต่เช้า

บ้านของคุณน่าอยู่จริง

คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน

เขาให้รางวัลเฉพาะคนที่สอบได้ที่หนึ่งชนิดของคำของคำบุพบท

คำบุพบทแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด

๑. คำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนาม คำสรรพนามกับคำนาม คำนามกับคำกริยา คำสรรพนามกับคำสรรพนาม คำสรรพนามกับคำกริยา คำกริยากับคำนาม คำกริยากับคำสรรพนาม คำกริยากับคำกริยา เพื่อบอกสถานการให้ชัดเจน เช่น

๑.๑ บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ เช่น

- พ่อซื้อสวนของนายทองคำ (นามกับนาม)

๑.๒ บอกความเกี่ยวข้อง เช่น

- เขาเห็นแก่กิน (กริยากับกริยา)

๑.๓ บอกการให้และบอกความประสงค์ เช่น

- คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน (นามกับสรรพนาม)

๑.๔ บอกเวลา เช่น

- เขามาตั้งแต่เช้า (กริยากับนาม)

๑.๕ บอกสถานที่ เช่น

- เขามาจากต่างจังหวัด (กริยากับนาม)

๑.๖ บอกความเปรียบเทียบ เช่น

- พี่หนักกว่าฉัน (กริยากับสรรพนาม)

๒. คำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่น ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในคำประพันธ์ เช่นคำว่า ดูก่อน ข้าแต่ ดูกร คำเหล่านี้ใช้นำหน้าคำสรรพนามหรือคำนาม เช่น

- ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย

- ข้าแต่ท่านทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าหน้าที่ของคำบุพบท มีดังนี้คือ

๑. ทำหน้าที่นำหน้านาม เช่น

- หนังสือของพ่อหาย - เขาไปกับเพื่อน

๒. ทำหน้าที่นำหน้าสรรพนาม เช่น

- ปากกาของฉันอยู่ที่เขา - ฉันชอบอยู่ใกล้เธอ

๓. ทำหน้าที่นำหน้ากริยา เช่น

- เขากินเพื่ออยู่ - เขาทำงานกระทั่งตาย

๔. ทำหน้าที่นำหน้าประโยค เช่น

- เขามาตั้งแต่ฉันตื่นนอน - เขาพูดเสียงดังกับคนไข้

๕. ทำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษณ์ เช่น

- เขาต้องมาหาฉันโดยเร็ว - เขาเลวสิ้นดี
13 มี.ค. 2549 21:42


ความคิดเห็นที่ 94 jeanchern@hotmail.com (Guest)

กรุณาช่วย บอกวิธีว่าดูว่าคำนั้นๆ คือคำอะไร

เช่น เธอคือใคร เธอ(บุรุษสรรพนามบุรุษที่ 2) คือ? ใคร?

คือผมต้องใช้สอบวันจันทร์นี้ ช่วยตอบไปทางอีเมล นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าละกัน
23 มิ.ย. 2549 19:11


ความคิดเห็นที่ 95 ..... (Guest)

......
27 ส.ค. 2549 14:57


ความคิดเห็นที่ 103 โดย The stupid man

หุหุ ห่ะห่ะ หึหึ
25 ม.ค. 2551 19:22


ความคิดเห็นที่ 104 ghbg@.com (Guest)

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
9 ก.ย. 2553 22:04


ความคิดเห็นที่ 105 lด็กl_l_uว€• (Guest)

ใจมากงับ
21 ก.ย. 2553 17:26

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น