สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพต่างกันตรงไหน
14 ก.พ. 2550 19:16
13 ความเห็น
30779 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 6  hayonbin_nittaya@hotmail.com (Guest)

ในทัศนะคติของคุณคุณคิดว่าสิทธิและเสรีภาพสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเปนยังไง

17 ธ.ค. 2551 13:06


ความคิดเห็นที่ 8 pykiller025 (Guest)

เยี่ยมมากๆเลยครับ
17 ก.พ. 2553 19:51


ความคิดเห็นที่ 9 lion_icemoon@hotmail.com (Guest)

สิทธิ แตกต่างกับ เสรีภาพครับ

ทุกคนตอบมาถูกต้องทุกประการ แต่เสริมวิธีการใช้นิดหนึ่ง

การใช้ให้เราแปรตามตัวเลยครับ

เสรีภาพ คือความอิสระ หรือ freedom นั้นเอง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฏหมายไม่ทำให้ใครเดือนร้อน
ส่วน สิทธิ คือสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัติ ซึ่งสิทธิส่วนใหญ่จะมีกฏมากมาย ต่างจากเสรีภาพ ซึ่งเป็นความอิสระของเรา

เข่น สิทธิในการเรียนหนังสือครับ รัฐบาลกำหนดให้เราเรียนอย่างน้อย 12ปี ครับคือถึง ม.3 แต่ เสรีภาพในการเรียน ก็คือความอิสระของเราในการเรียนเช่น จะเรียนต่อ ม.4 5 6 หรือ มหาลัยไหน ถึง ปริญญาเอกหรือไม่ ล้วนแต่ความคิดเรา

อีกหนึ่งตัวอย่าง เรามีสิทธิในความคิด ความชอบ เลือกคนนั้นคนนี้ในการเลือกตั้ง นั้นคือ ความอิสระของเรา แต่สิทธิในการเรื่องตั้ง จะมีกฏบังคับคือ ถึงจะมีเสรีภาพแต่คุณก็ต้องมีอายุมากกว่า18ปีบริบูรณ์ครับ

^^ สรุป คิดง่ายๆนะครับ เสรีภาพนึกถึง freedom ส่วนใหญ่ถ้่าเป็นข้อสอบ
เรื่องนี้ โจทย์เสรีภาพ คำตอบมักจะออกแนวความอิสระ แนวเลือก แนวชอบครับ เช่นเลือก ร.ร. เลือกอาชีพ

ถ้าสิทธิก็คือจะเน้นกฏบังคับ ตายตัวที่เราต้องปฏิบัติและเคารพครับ ^^
21 ก.พ. 2553 15:47


ความคิดเห็นที่ 10 por_teen123@hotmail.com (Guest)


24 ก.พ. 2553 21:33


ความคิดเห็นที่ 12 bikebote@hotmail.com (Guest)

เสรีภาพ (Freedom) หมายถึงสภาวะที่บุคคลมีความสามารถที่จะดำรงชีวิต กินอยู่โดยไม่มีการบังคับภายในขอบเขตบางประการ เช่น คนไทยมีเสรีภาพที่จะถือศาสนาใดก้ได้ มีเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนๆได้ไม่ต้องขออนุญาตใคร มีเสรีภาพที่จะลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ มีเสรีภาพที่จะพูดอะไรก็ได้ในขอบเขตที่จำกัด หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ได้ หมิ่นประมาทใครไม่ได้ ร้องตะโกนโกหกว่าไฟไหม้ในโรงหนังไม่ได้สิทธิ (Right) เป็นสิ่งที่รัฐยินยอมให้บุคคลกระทำ ส่วนมากจะมีกฎหมายกำหนด คนไทยอายุเกิน ๑๘ ปี มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เด้กไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งถึงแม้จะมีเสรีภาพที่จะลงคะแนนให้ใครก็ได้ ถ้าคุณตาไม่บอด อายุถึง รู้กฎจราจรกับสอบขับขี่ได้ ก็มีสิทธิขับรถยนตร์ คุณมีเสรีภาพที่จะจู่ๆก็ขึ้นนั่งแล้วขับรถไปเชียงใหม่ได้ ไม่ต้องขออนุญาตใคร (ยกเว้นไม่ใช่รถของคุณ หรือยังอยู่กับพ่อแม่) สิทธิ์นี่อาจเพิกถอนได้ คุณขับรถโดยประมาท รัฐอาจเพิกถอนใบอนุญาต ทำให้ไม่มีสิทธิ์ แต่รํฐที่เป้นประชาธิปไตยจะไม่สามารถถอนเสรีภาพของคุณได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่น่าจะทำได้
3 มิ.ย. 2553 20:20


ความคิดเห็นที่ 13 editor@hotmail.com (Guest)

ใคร...ยอมให้เพลิงไฟเผาแผ่นดิน
ยามบุญส่ง สิ่งประสงค์ ย่อมอำนวย ยามหมดบุญ หนุนช่วย ย่อมยับเยิน
พญาช้างสารใหญ่ ถ้าไม่ยืนบนผืนทราย จะทรงกายอยู่ได้อย่างไร
พวกเราชาวเม็ดทราย อีสาน-เหนือ-กลาง-ใต้-ออก-ตก ที่เป็นคนจน
คนรากหญ้า หน้าดำ แต่ใจไม่ต่ำพอจะเข่นฆ่าประชาชน เยี่ยงสัตว์
พวกเราจำยอมต่ออำนาจมืด ชีวิตแล้วชีวิตเล่า ศพแล้ว ศพเล่า
ที่สังเวยอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ที่ไร้เมตตา
ศพลูกหลานไทย กี่หมื่นศพแล้ว ที่สังเวย ใช้กรรม กรรมมีต้องชดใช้
ฆ่าเม็ดทราย ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่หมด ผืนทรายใหญ่ ซึมซับไว้
ทั้งเลือด และน้ำตา เลือด ทุกหยด อาบ รด เม็ดทราย
มันช่วยสร้างพลังในใจให้ยิ่งใหญ่ ไข่วคว้าหาทางเดิน
อันความมืด ปกปิดไว้ ไม่ตลอด ผู้สุดยอด ย่อมหยั่งรู้ ทุกแห่งหน
อันความทุกข์ ในหัวใจ คนยากจน ไม่สุดทน ไม่ร้องขอ ต่อใคร ๆ
สิ่งที่ได้แทนหัวใจอันไหม้ ทุกข์คือ กระดูกของผองเพื่อน เตือนญาติมิตร
จะเข่นฆ่าเท่าไหร่ เพื่อให้ท้อ กับคำขอเสรีภาพของพวกเราชาวเม็ดทราย
รวมกันไว้ เป็นเม็ดทราย ผืนเดียวกันไม่กระจายแยกแตกเป็นผุยผง
รวมกันไว้ รวมใจเป็นพลัง สีทรายดั่งสีเลือดที่หยดริน


เม็ดทรายสีแดง
26 มิ.ย. 2553 16:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น