วิชาการดอทคอม ptt logo

หาประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

โพสต์เมื่อ: 19:38 วันที่ 14 ก.พ. 2550         ชมแล้ว: 114,947 ตอบแล้ว: 75
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เรากำลังหาประวัติบุคคลในสมัยสุโขทัยคัยมีข้อมูลหรือเจอที่ไหนช่วยบอกด้วยน่ะ


mim_black-p@hotmail.vom(58.147.95.51)

จำนวน 38 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 2 มี.ค. 2550 (13:43)
โด่งเด็ก ร.ร.วัดประชาระบือธรรม บางกระบือ
iu.dong@hotmail.com (IP:58.10.36.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 2 มี.ค. 2550 (13:45)
บอยน่ารักเเต่โด่งน่ารักกว่า
boy-2538@hotmail.com (IP:58.10.36.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 3 มี.ค. 2550 (18:22)
รัชกาลที่ 1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

เริ่มครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 1792

ในระยะเริ่มต้นอาณาจักร ในสมัยนั้นมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนักเมื่ออาณาจักรสุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอิสระจากขอม เจ้าเมืองต่างๆในดินแดนใกล้เคียงจึงอ่อนน้อมรวมอยู่กับอาณาจักรสุโขทัย แต่เจ้าเมืองบางเมืองคิดว่าตนมีอำนาจเข้มแข็งพอ ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อกรุงสุโขทัย จึงมีการทำสงครามขึ้น ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากซึ่งเป็นเมืองในอาณาเขตของสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จึงยกทัพไปปราบเจ้าเมืองฉอด เกิดสงครามครั้งสำคัญขึ้น ในการรบครั้งนี้พระราชโอรสองค์เล็ก มีอายุ 19 ปี เข้าชนช้างกับเจ้าเมืองฉอดจนได้รับชัยชนะ ทำให้กองทัพเมืองฉอดแตกพ่ายไป พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงประทานนามพระราชโอรสว่า พระรามคำแหง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปกครองประชาชนในฐานะบิดากับบุตร ทั้งบิดาและบุตรมีหน้าที่เป็นทหารป้องกันประเทศในยามสงคราม แต่ยามสงบพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ด้วยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร-----------------------------------------------

รัชกาลที่ 2 พ่อขุนบานเมือง

สวรรคตประมาณ พ.ศ. 1822

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ระหว่างครองราชย์ ได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆไว้ในอำนาจ โดยมีพระอนุชาคือ พระรามคำแหง เป็นกำลังสำคัญ

------------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 3 พ่อขุนรามคำแหง

ประมาณ พ.ศ. 1822-1841

กรุงสุโขทัยโดยการปกครองของพ่อขุนรามคำแหง มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปจากเดิมมาก เพราะเป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งด้านการปกครองและใกล้ชิดราษฎร ไพร่ฟ้าประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีการนำระบบชลประทานมาใช้ทางการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตดีขึ้น มีการค้าขายกับต่างประเทศ เศรษฐกิจและการเมืองมั่นคง ขยายอำนาจและอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล จนได้รับการเทิดพระเกียรติว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระองค์ทรงชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกสงคราม จนเป็นที่เกรงขามของอาณาจักรอื่นๆเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์มีหลายเมืองยอมอ่อนน้อม ทำให้มีอาณาเขตแผ่ขยายออกไปกว้างขวางมากดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมเมืองแพร่ น่าน

ทิศใต้ มีอาณาเขตครอบคลุมเมืองคณฑี (กำแพงเพชร )

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตครอบคลุมเมืองสระหลวง สองแคว

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตครอบถึงเมืองฉอด ทวาย

เมืองใดที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารหรือยอมอ่อนน้อมโดยดีแล้ว จะทรงช่วยเหลืออุปการะพระราชทานของกินของใช้และไพร่พลบริวาร ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองเพื่อให้ประชาชนพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1826 ทำให้คนไทยมีตัวหนังสือประจำชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองทางวรรณกรรม ทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธสืบต่อ รัชกาลก่อนโดยนิมนต์พระภิกษุที่เคร่งครัดในทางพระธรรมวินัยและพระปรมัตถ์จากเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นผู้สั่งสอน ทรงเป็นผู้นำสร้างชาติให้มั่นคงเป็นแบบอย่างต่อมาคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยความใกล้ชิด ผู้ใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือให้ไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่หน้าประตูวัง จะเสด็จออกมารับเรื่องร้องทุกข์ด้วยพระองค์เอง จึงทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ทรงให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนหัวเมืองตามโอกาสเป็นต้นว่ายกพระราชธิดาให้ มะกะโท ( พระเจ้าฟ้ารั่ว ) ผู้นำอาณาจักรขอมซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์

-----------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 4 พระยาเลอไทย

เริ่มครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 1841

เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครองราชย์ประมาณ 40 ปี

พระยาเลอไทยทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน การศึกษาพระธรรมและภาษาบาลีได้เริ่มขึ้นและเจริญก้าวหน้าในรัชกาลนี้

--------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 5 พระยางัวนำถม

สวรรคตประมาณ พ.ศ. 1890

เป็นพระอนุชาของพระยาเลอไทย เมื่อราชาภิเษกแล้วได้ทรงแต่งตั้งพระยาลิไทย พระราชโอรสของพระยาเลอไทยไปปกครองเมืองศรีสัชนาลัย ในรัชกาลนี้ได้มีการปราบปรามเมืองต่างๆที่แข็งเมืองมาตั้งแต่รัชกาลพระยาเลอไทยแต่ไม่สำเร็จ ตอนปลายรัชกาลจึงเกิดจลาจลขึ้น พระยาลิไทยองค์รัชทายาทจึงยกกำลังจากเมืองศรีสัชนาลัย เข้าเมืองสุโขทัยเพื่อปราบจลาจลได้จนสำเร็จ

-----------------------------------------------------

รัชกาลที่ 6 พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย )

เริ่มครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 1890

สวรรคตระหว่าง พ.ศ. 1911-1917

พระราชโอรสของพระยาเลอไทย หลังจากปราบการจลาจลในกรุงสุโขทัยได้สำเร็จและขึ้นครองราชย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประชาชนในฐานะธรรมราชา ทรงยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในการปกครองคือ ทรงปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม

เมืองสุวรรณภูมิและเมืองละโว้ ได้รวมกันตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้น มีพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์ประกาศเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสุโขทัยและได้ขยายอำนาจและอาณาเขตเข้ามาจดแดนของอาณาจักรสุโขทัย อาณาเขตของสุโขทัยในสมัยของพระองค์ลดลงไปจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมากกว่าครึ่ง มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ถึงเมืองแพร่

ทิศใต้ ถึงเมืองพระบาง

ทิศตะวันออก ถึงแดนอาณาจักรล้านช้าง

ทิศตะวันตก ถึงเมืองฉอด

ด้วยเหตุที่อาณาจักรอยุธยา มีกำลังอำนาจเข้มแข็งและขยายอาณาเขตรุกเข้ามาในอาณาจักรสุโขทัย พระยาลิไทยจึงจำเป็นต้องสะสมเสบียงอาหารเพื่อการรักษาอาณาจักร มีการขยายพื้นที่ทำกินของราษฎรเพิ่มขึ้น มีการตัดถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม และใช้พื้นที่สองฟากถนนทำไร่ ทำนาเป็นการเพิ่มผลผลิต ทรงเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก ทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างพระพุทธบาทโดยจำลองรอยพระพุทธบาทมาจากลังกา ทรงนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งจัดเป็นวรรณคดีล้ำค่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเห็นผลของการประพฤติดีและการประพฤติชั่ว

-------------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 7 พระมหาธรรมราชาที่ 2

ประมาณ พ.ศ. 1917-1942

พระมหาธรรมราชาที่ 2 ขึ้นครองราชย์นั้น ขุนหลวงพะงั่วแห่งอาณาจักรอยุธยา มีพระราชประสงค์จะรวบรวมชนชาติไทยให้เกิดเป็นปึกแผ่นเป็นอาณาจักรเดียวกัน จึงยกทัพเข้ารุกรานกรุงสุโขทัยหลายครั้ง พระมหาธรรมราชาที่ 2 ทรงเห็นว่าจะสู้รบต่อไปไม่ได้ จึงยอมอ่อนน้อม ต่ออยุธยา พระบรมราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว)จึงโปรดให้ครองกรุงสุโขทัยต่อไปในฐานะเมืองประเทศราชจนกระทั่งถึง พ.ศ.1931 กรุงสุโขทัย จึงประกาศตนเป็นอิสระจากอยุธยา

-----------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 8 พระมหาธรรมราชาที่ 3(ไสลือไทย)

ประมาณ พ.ศ. 1942 – 1962

พระองค์ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ พระยาบาลเมือง กับพระยาราม แต่มิได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์ใดเป็นรัชทายาท ดังนั้น เมื่อเสด็จสวรรคต พระยาบาลเมืองกับพระยาราม จึงแย่งชิงราชสมบัติกัน เป็นโอกาสให้สมเด็จพระอินทราชาแห่งอาณาจักรอยุธยา เสด็จมาระงับการจลาจล ทรงอภิเษกให้พระยาบาลเมืองเป็นกษัตริย์ เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อย สมเด็จพระอินทราชาทรงขอพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 อภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา พระราชโอรสของพระองค์ นับเป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยกับราชวงศ์สุวรรณภูมิ แห่งกรุงศรีอยุธยามีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน

----------------------------------------------------------------------

รัชกาลที่ 9 พระมหาธรรมราชาที่ 4(บรมปาล)

ประมาณ พ.ศ. 1962 – 1981

พระยาบาลเมืองได้รับอภิเษกให้ครองกรุงสุโขทัยในฐานะประเทศราชของอยุธยา ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา นับว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระมหาธรรมราชาที่ 4 เมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 1981 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เป็นพระธิดาของ พระมหาธรรมราชาที่ 3 ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ทำให้อาณาจักรสุโขทัย รวมกับอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัย

-------------------------------------------------------------------
crystalline_quartz
ร่วมแบ่งปัน63 ครั้ง - ดาว 222 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 30 มิ.ย. 2550 (09:31)
อยากทราบประวัติมหาเถรคันฉ่อง ช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
berm50@hotmail.com (IP:124.121.59.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 7 ก.ค. 2550 (12:39)
อยากได้บทละครสั้นใครมีช่วยด้วยนะคะ ขอบคุรมากค่ะที่ช่วย
janejija_farsi@hotmail.com (IP:222.123.149.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 21 ก.ค. 2550 (15:00)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากกกๆๆๆๆค่ะ
ปวก (IP:61.19.112.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 23 ก.ค. 2550 (20:17)
อยากทราบประวัติมหาเถรคันฉ่อง ช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
dy.boon@hotmail.com (IP:222.123.131.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 28 ส.ค. 2550 (19:09)
ทำไมน้อยจังเลย
+o+ (IP:125.25.205.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 29 ส.ค. 2550 (18:17)
น้อยจังเลย
^+^ (IP:125.25.132.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 18 ก.ย. 2550 (16:34)
ต้องการหาเพื่อนครับมาเป็นเพื่อนกันนะ
koko.bmw_gto-2000r@hotmail.com (IP:125.24.132.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 5 พ.ย. 2550 (19:24)
ทำไมน้อยจังอา ครับ
jobzars@hotmail.com (IP:125.27.114.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 19 พ.ย. 2550 (18:54)
เยี่ยมเลย ชอบมักๆ
far-black@hotmail.com (IP:203.118.120.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 24 พ.ย. 2550 (21:00)
ดีมากมากเลยขอบคุณ
Toon (IP:203.113.45.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 1 ธ.ค. 2550 (17:13)
ขอบคุณคับ1/1
khinglovepass@hotmail.com (IP:203.113.57.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 11 ธ.ค. 2550 (18:32)
ไค้เรื่องประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุนีช่วยแอดมาหน่อยด่วน!
noknon49@hotmail.com (IP:125.26.219.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 13 ธ.ค. 2550 (12:34)
เด็กโง่ที่บ้ามาก
kaow0001234@hotmail.com (IP:202.183.180.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 18 ธ.ค. 2550 (10:13)
ธรรมจงเจริญ
Limbiskit-112sanook.com (IP:222.123.80.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 3 ม.ค. 2551 (15:04)
ผมอยากตดเหม็น
สทมส่ง้มาสว353 (IP:58.9.55.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 3 ม.ค. 2551 (15:10)
[tex][tex]ไปคี่ไป[/tex][/tex]
สทมส่ง้มาสว353 (IP:58.9.55.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 16 ม.ค. 2551 (08:10)
นู๋ถูกครูสั่งให้ทำงานประวัติศาสตร์แต่หาไม่เจออ่ะ
พราว (IP:125.24.42.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 19 ม.ค. 2551 (10:52)
อยากให้เมนร
เจนจิรา พาโนชิส (IP:125.26.172.189)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 8 ก.พ. 2551 (11:01)
<P>ลมบล</P>
wvsohkfvza@hotmail.com (IP:61.19.85.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 8 ก.พ. 2551 (11:08)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ff00">วรรณ+++++++++++++</FONT></P>

<P>&nbsp;</P>
GNTRR5TGTR (IP:61.19.85.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 11 ก.พ. 2551 (12:17)
<P>ดี</P>
fo1506_thaimail.com (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 11 ก.พ. 2551 (17:45)
<P>ไม่เห็นมีข้อความเลยมีเเต่อะไรก้อไม่รู่</P>

<P>&nbsp;</P>
เเจง (IP:118.172.111.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 11 ก.พ. 2551 (21:12)
<P>เยอะมากเรย...</P>

<P>T_T </P>
คัยมั่ยรุ้ (IP:203.113.39.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 24 ก.พ. 2551 (23:43)
ไม่มีข้อมูลดีบ่างหรอ
าาาาา (IP:125.26.203.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 25 ก.พ. 2551 (17:13)
พ่อขุนรามคำแหง
opor (IP:118.174.68.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 2 ส.ค. 2551 (14:29)
ใครู้ประวัติพระเจ้าอู่ทองบ้างอ่ะ
jo-prom@hotmail.com (IP:203.172.206.45)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 7 ส.ค. 2551 (18:48)

เชอะ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


vegeta_2543@hotmail.com (IP:124.122.201.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 15 ส.ค. 2551 (10:11)
เราก็กำลังหาบุคคลสำคัญในจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกัน
ณรงค์ (IP:118.175.239.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 15 ส.ค. 2551 (10:13)
ถ้าเจอแล้วช่วยบอกด้วยนะค่ะ จากโบว์
โบว์ (IP:118.175.239.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 14 ต.ค. 2551 (13:07)
- - + - - *
ชือรัยอ่าเราจำไม่ได้ง่า (IP:118.172.109.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 20 พ.ย. 2551 (19:29)

เราขอประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  จะทำรายงาน


www.poo@yahool.com (IP:222.123.235.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 23 พ.ย. 2551 (18:52)

ช่วยหาประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุโขทัยให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ


nanlovely_10@hotmail.com (IP:115.67.121.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 17 ม.ค. 2552 (13:22)

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับพระนางเสือ เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ ๓ ต่อจากพ่อขุนบาลเมือง                          


สิริทา (IP:125.24.195.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 18 ม.ค. 2552 (15:23)

ช่วยหาประวัติ
ราชาธิราช
++ให้หน่อย++


sayo (IP:222.123.101.31)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 9 ก.พ. 2552 (20:39)

ลองไปค้นหาใน http://www.google.co.th ดูสิครับ


Dekd_Khonkaen
ร่วมแบ่งปัน90 ครั้ง - ดาว 57 ดวง

จำไว้ตลอด

กระทู้นี้ ปิด รับความเห็นค่ะ