มีสถาบันกวดวิชาอะไรบ้างเปิดติวเข้าปวช.พระนครเหนือ ดีๆบ้างครับจะไปฟิต ช่วยแนะ

ช่วยแนะนำหน่อยนะครับอยากเรียนที่นี่มากๆสอบ nt ม.3 ทำได้ 113 เองmsn> unif_cyber@hotmail.comขอบคุณครับ
20 ก.พ. 2550 19:22
12 ความเห็น
43216 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  thanet@hotmail.com (Guest)

FRIEND ENGINEERING TUTOR (F.E.T)


จบ ปวช.  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ต่อปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์


1.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


2.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


3.      มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ล้านนา, สุวรรณภูมิ,กรุงเทพ


สาขาวิชา


1.      วิศวกรรมไฟฟ้า


2.      วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


3.      วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


วิชาที่สอน


1.      วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


2.      วิชาวิทยาศาสตร์


3.      วิชาคณิตศาสตร์


4.      วิชาเคมี


5.      วิชาภาษาอังกฤษ


ระยะเวลาการสอนช่วงเดือน ตุลาคม  2552  ถึง มีนาคม 2553


รูปแบบสอนการสอน


1.      แบบตัวต่อตัว  


2.      แบบกลุ่ม   


ช่วงเวลาเรียน : สามารถเลือกเรียนได้ตามสะดวก


ทีมงานสอนโดย


1.      พี่โต (086-014-4243) วศ.บ.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


                                               วศ.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


     2. พี่กิ๊บ (086-343-1541)  วศ.บ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


                                              วศ.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 ก.ย. 2552 20:17


ความคิดเห็นที่ 3 joe@hotmail.com (Guest)

พี่เป็นเด๊ก ปวช 2 ไฟฟ้า ของพระจอม แถวพระจอมก็มีศูนย์ติวอยู่หลายศูนย์ แต่ที่สอนโดยอาจารย์ของพระจอมโดยตรงพี่ก็เห็นมีอยู่ศูนย์เดียวตรงหัวโค้งชื่อ P&T เด็กข้างในเรียนกันเยอะมาก พี่ก็เรียนเสริมที่นี่ ถามคนในพระจอมดูก่อนก็ได้ พี่เห็นลูกหลานคนข้างในเรียนที่นี่เยอะมาก
27 ม.ค. 2553 08:04


ความคิดเห็นที่ 4 iBook Engineering (Guest)

สถาบัน iBook Engineering เปิดรับน้องๆ ที่รักการเรียน และน้องๆที่ ต้องการสอนพิเศษ (เรียน 3 คน ฟรี 1 คน)

iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และประชาชนผู้ที่สนใจโดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ นาย ภาธสุ ดวงมาลา ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 448 ม. 4 ต.คลองสาม
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel: 089-8857277 ทุกวัน เวลา 09:00 น –21:00 น ibookengineering@gmail.com, ibookengineering@hotmail.co.uk, www.ibookengineering.hi5.com

รายวิชาที่เปิดสอน
*ชีววิทยา, ฟิสิกส์
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*วงจรอิเล็กทรอนิกส์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*Microsoft Office สำหรับออกแบบนามบัตร ใบประกาศ(พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม ด้วย Access)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบภาพ ด้วยโปรแกรม Photoshop
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออก Animation ด้วยโปรแกรม 3D Max
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบวัสดุ ด้วยโปรแกรม SOLID WORK 2006(พร้อมรับงานออกแบบและสร้างชิ้นงาน 2D หรือ 3D)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง PCB)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8 (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง เว็บไซด์ ) และ Joomla
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างหุ่นยนต์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*Internet
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 10 ขวบขึ้นไป
*Argumentative Writing
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 – ปี 4
*สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
*สร้างและออกแบบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 6.0
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*E-mail
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*เคมี
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*คณิตศาสตร์วิศวกรรม
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ (รับซ่อมคอมพิวเตอร์ และ ประกอบคอมพิวเตอร์ รับ-ส่ง ถึงบ้านคุณ)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*โปรแกรม Matlab (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย MatLab)
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*Home Network (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง Home network หรือ Home office)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)
*เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)
*Micro Controller (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม Micro Controller)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*Visual C++, Visual Basic, Delphi, Pascal, Java และ LabView 8.5 (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย Visual C++, Visual Basic, Delphi, Pascal และ LabView 8.5)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
ลงเรียนเรียนกับเราวันนี้มีโอกาสได้งานจากกลุ่มลูกค้าในเครือ iBook Engineering
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม
29 ม.ค. 2553 15:40


ความคิดเห็นที่ 5 sirikwan_ogi@hotmail.com (Guest)

ถ้าเป็นจะเรียนเฉพาะ ชีววิทยา, ฟิสิกส์ เคมี ที่เป็นวิชาบังคับ เป็นสอนไหมและถ้าเป็นเดือน พ.ค 2553 นี้เปิดไหม
1 พ.ค. 2553 22:37


ความคิดเห็นที่ 6 neck (Guest)

แนะนำที่เรียน ลองเข้าไปดูเราไปเรียนมาเป็นพี่ที่จบพระจอมเกล้า แล้วติวทางนี้โดยตรง
สอนเข้าใจมาก ๆ เลยอยากแนะนำน้อง ๆ ให้ลองเข้าไปดู www.lebontutor.com ข้อให้สอบติดน้ะน้อง
21 ก.ค. 2553 16:12


ความคิดเห็นที่ 7 เดกพระจอม/chalermpol1988@hotmail.com (Guest)

ต้อง PLYATOM เลยครับ ที่นี่มีคอร์สรับรองผลด้วยน่ะ ที่พี่ติดก้อเพราะที่นี้พี่ เค้าสอนดีมากๆ
29 ส.ค. 2553 22:14


ความคิดเห็นที่ 8 เดกพระจอม/chalermpol1988@hotmail.com (Guest)

โทรไปสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 089 660 8315
29 ส.ค. 2553 22:15


ความคิดเห็นที่ 10 โดย etctutor

 


แนะนำ Etc Tutor ครับ


สถาบันกวดวิชา Etc เน้นการสอนสนุก เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ติวเข้ม สอนสด เรียนกลุ่มเล็กๆ เน้นติวเข้าวิศวะ ติวเข้าวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้าวิศวะพระจอมเกล้า ลาดกระบัง บางมด พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยทีมรุ่นพี่วิศวะ ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมาย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ


โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. ม.3 เข้าศึกษาต่อ ปวช. (ร.ร. เตรียมวิศวะฯ) และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล
( http://www.etctutor.com/portfolios/ม-3-สอบเข้าศึกษาต่อ-ปวช/ )


2. ปวช. ปี 3 ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (มจพ.)
( http://www.etctutor.com/portfolios/ปวช-ปี3-ศึกษาต่อ-ปริญญาตร/ )


3. คอร์สเพิ่มเกรด ระดับ ปวช.
( http://www.etctutor.com/portfolios/คอร์สเพิ่มเกรด-ระดับ-ปวช/ )


4. คอร์สเพิ่มเกรด ระดับปริญญาตรี
( http://www.etctutor.com/portfolios/คอร์สเพิ่มเกรด-ระดับ-ปริ/ )


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.etctutor.com


 

25 ก.ค. 2555 14:38


ความคิดเห็นที่ 11 simon36007@hitmail.com (Guest)

พี่แนะนำ กวดวิชาำ etc. วงศ์สว่าง 15 เด้กพระจอมส่วนใหญ่เลือกเรียน etc. เปอร์เซนต์สอบติดมากกว่าทุกที่ ถามเด้กพระจอมดูได้คับ
www.etctutor.com โทร 086-380-8133 พี่ม่อน 086-380-1152 พี่ปืน ได้ตลอด 24 ชม. คับ
7 ต.ค. 2556 10:06


ความคิดเห็นที่ 12 คาม (Guest)

etc ไม่ได้เรื่อง
27 มี.ค. 2557 13:56


ความคิดเห็นที่ 13 โดย

โหลด ข้อสอบเข้าพนะนครเหนือ ได้ที่

Facebook : ข้อสอบเข้าพนะนครเหนือ
https://www.facebook.com/groups/412922835411601/

13 พ.ย. 2557 23:20


ความคิดเห็นที่ 14 โดย

กวดวิชาบ้านครูเก่ง ติวเตรียมสอบเข้าเตรียมวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ

30 มิ.ย. 2559 12:19


ความคิดเห็นที่ 15 โดย

ลิงค์ กวดวิชาบ้านครูเก่ง

30 มิ.ย. 2559 12:22

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น