ถาม.......การเคลื่อนที่บนพื้นเอียงครับ

1.ผลักมวลให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวราบด้วยความเร็วคงที่ V m/s โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ "ขึ้น" ด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิมจากโจทย์ข้างต้น แรงเสียดทานมีขนาดเท่ากันกับตอนที่ผลักลงหรือไม่2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์จากโจทย์ข้อ 2 งานเนื่องจากแรงลัพธ์ ต้องคิดงานจากการแตกแรงของมวล M ในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือไม่ [ m*g*sin(A)*S ]

ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 12

pearlygang_Zige@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2552 08:26
 1. ขอข้อสอบฟิสิกส์เรื่อง
  การหาแรงลัพธ์ค่ะ
  ขอบคุณมากๆนะค่ะความคิดเห็นที่ 13

kingpompam@hotmail.com (Guest)
27 มิ.ย. 2552 18:09
 1. งงอะไปตายซะความคิดเห็นที่ 14

kingpompam@hotmail.com (Guest)
27 มิ.ย. 2552 18:20
 1. อยากถามบ้างอะเเต่กวรคนตอบโง่8H2qความคิดเห็นที่ 15

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:12

 1. โจทย์ : ผลักมวล 5 Kg. ให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม 37º กับแนวราบ
  ด้วยความเร็วคงที่ 4 m/s  โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน                        
  จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ขึ้นด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม  
   

  ผมว่าโจทย์ข้อนี้คำว่าผลัก ก็แค่ออกแรงครั้งเดียว แรงผลักก็จะหมดไป
  เหลือแต่แรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน
  พิจารณาที่กล่อง

  มีแรงเนื่องจากน้ำหนักของกล่อง (W= mg)
  และแรงเสียดทาน(รวมถึงแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันกล่องด้วย)
  กล่องมีการเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่
  ดังนั้นผลรวมแรงลัพธ์ที่กระทำต่อกล่องในแนวการเคลื่อนที่
  จึงเป็นไปตามกฏข้อที่ 1 ของนิวตัน
  ΣF = 0      

  f = mgsinθ

  กำลัง (P) = งานในหนึ่งหน่วยเวลา = W/t = F x s/t = F x v

  กำลังที่จะใช้ดึงมวลนี้ขึ้นเพื่อให้วัตถุมีความเร็วเป็น 2 เท่าของของเดิม

  P = mgsinθ x 2 v
ความคิดเห็นที่ 16

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:16
 1. 2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ
  มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u
  มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร
  จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์  ขอบพระคุณรูปจากอาจารย์นิรันดร์

  นิยามของงาน คือ ผลคูณของแรงกับการกระจัดตามแนวแรง W = Fs
  งานเนื่องจากแรง F
  W = Fs ..................ตอบ

  งานเนื่องจากแรงเสียดทาน
  f = μN
    = μmgcosθ
  ดังนั้นงานเนื่องจากแรงเสียดทาน  W = -fs
  W =  - μmgcosθ x s..................ตอบ

  งานเนื่องจากแรงลัพธ์
  เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นบนพื้นเอียง
  แรงลัพธ์จึงมีทิศขึ้น
  ΣF = F - f - mgsinθ = F - μmgcosθ - mgsinθ
  ดังนั้นงานเนื่องจากแรงลัพธ์ W = (F - μmgcosθ - mgsinθ) x s ................ตอบ
ความคิดเห็นที่ 17

นิรันดร์ vcharkarn vteam
28 มิ.ย. 2552 09:54
 1. ค่างานจากแรงเสียดทานจะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบ
  คุณธีรพงศ์เอ็กซ์ลองตรวจสอบดูด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 18

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 13:04
 1. ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
  ผมขอแก้ไขใหม่ว่างานมีทั้งงานที่เป็นบวกและลบ
  งานเนื่องจากแรงเสียดทานจึงเท่ากับ
  W=-fs
  แหะผิดพลาดครั้งใหญ่
  ขอบพระคุณมากเลยครับความคิดเห็นที่ 19

kookyuyee_2009@hotmail.com (Guest)
8 ก.ค. 2552 11:53
 1. การเคลื่อนท่ของวัตถุบนพื้นเอีบงคืออะไรหรอค่ะ ช่วยตอบที่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20

นิรันดร์ vcharkarn vteam
9 ก.ค. 2552 08:34
 1. หรอ มักใช้คู่กับ ร่อย
  รวมเป็น ร่อยหรอ หมายความว่า มีน้อยลง เหลือไม่พอใช้

  หรอ คำเดียว หมายความถึงสึก กร่อน
ความคิดเห็นที่ 21

เด็กใหม่ (Guest)
28 เม.ย. 2554 15:00
 1. "อัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม" ถ้าหมายถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แต่มีขนาดเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม ก็หมายความว่าแรงเสียดทานขาขึ้นกับขาลงเท่ากัน เพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดแรงมาให้จึงถือว่าออกแรงเท่ากัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น