ถาม.......การเคลื่อนที่บนพื้นเอียงครับ

1.ผลักมวลให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวราบด้วยความเร็วคงที่ V m/s โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ "ขึ้น" ด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิมจากโจทย์ข้างต้น แรงเสียดทานมีขนาดเท่ากันกับตอนที่ผลักลงหรือไม่2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์จากโจทย์ข้อ 2 งานเนื่องจากแรงลัพธ์ ต้องคิดงานจากการแตกแรงของมวล M ในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือไม่ [ m*g*sin(A)*S ]

ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 7

IzAx In Physics
2 มี.ค. 2550 20:37
 1. -*-ข้อ 1 คิดยังไงหว่า

  ข้อ 2 ไม่น่ายาก ถ้าคิดเป็นเวกเตอร์ก็ต้องรวมหมด แต่ถ้าคิดแบบพลังงานคงที่

  จะไม่ต้องคิดครับ เพราะมันเป็นแรงที่โลกกระทำ(แรงอนุรักษ์) เช่นแบบเวคเตอร์

  งานลัพธ์ใช้แรงลัพธ์ ซึ่งนับทุกแรงดังนี้  sumW=(F-f_s-mgsinA)S ...........(1)  แต่ถ้าคิดแบบพลังงานคงที่ เราจะใช้ E_1=E_2

  FS-f_sS=mgSsinA+sumW..........(2)

  ย้ายข้างแล้วเท่ากันเลย mgSsinA ใน(1) เป็นงานของแรงอนุรักษ์ เพราะบอกแล้วว่าต้องคิดทุกแรง  แต่ใน(2)เป็นหลักพลังงานคงที่จะไม่คิดแรงที่เกี่ยวกับ mg เพราะมันเป็นแรงอนุรักษ์

  mgSsinA ที่เห็นใน(2)จึงกลายเป็นค่าพลังงานศักย์ งงไหมครับ ผม งง มาก เลย

  ทำไม [Unparseable or potentially dangerous latex formula. Error 5 : 1020x1320] ถึงอยู่ข้าง E_2

  เพราะงานลัพธ์นี่แหละ ที่เป็นพลังงานส่วนเกิน ที่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นๆได้อีก

  อย่างข้อนี้เคลื่อนที่ขึ้นไปได้ระยะS แล้วมันอาจจะหยุดนิ่งถ้ามันไปยันกะสปริงเข้า หรือ ไม่งั้นก็ต้องมีความเร็ว(จลน์) ซึ่งเกิดจากงานลัพธ์  ส่วนข้อ1 เงื่อนไขแรกที่บอกว่า ผลักลงมาด้วยความเร็วคงที่ เป็นการบอกขนาดของแรงเสียดทานมาอ้อมๆ (ซึ่งมันก็ยังหาไม่ได้ เพราะโจทย์ไม่บอกแรงที่ผลักลงมาแต่ถ้าโจทย์บอกเป็นตัวแปรFมาก็จะสามารถคิดได้เพราะตอบติดตัวแปรได้) โจทย์ต้องการให้หาแรงเสียดทานมาจากเงื่อนไขแรกเพื่อมาคิดในเงื่อนไขที่สองว่า จะต้องดึงขึ้นด้วยแรงเท่าไร

  ถึงจะยังคงที่ เมื่อโจทย์ถามกำลัง ก็ใช้ P=2FV ผมขอสมมติว่าผลักลงมาด้วยแรง F_1 ละกัน

  จะได้ F_s=mgsinA-F_1

  พอดึงขึ้นด้วยแรง F_2

  จะได้ F_2=mgsinA+F_S

  F_2=2mgsinA-F_1

  โจทย์ให้ตัวแปร V มาแปรว่าน่าจะตอบติด V ได้นะ ผมเดาเอา

  P=F_2V แล้วแทนค่า F_2 ลงไป น่าจะใช่นะความคิดเห็นที่ 3

Grunt
2 มี.ค. 2550 09:05
 1. แรงลัพธ์

  SigmaF= F - mg sin(theta) - f

  แล้วเอาSigmaF *ระยะทางตามแนวพื้นเอียง

  สรุป คิดครับความคิดเห็นที่ 10

korn_60
4 มี.ค. 2550 01:12
 1. ขอบคุณทุกท่านมากครับ สำหรับคำอธิบาย

  ผมเอาโจทย์ข้อ 1 ที่มีตัวเลข มาให้ครับ(สำหรับความคิดเห็นที่7) โจทย์มีแค่นี้จริงๆครับ  โจทย์ : ผลักมวล 5 Kg. ให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม 37º กับแนวราบด้วยความเร็วคงที่ 4 m/s โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ขึ้นด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิมความคิดเห็นที่ 2

korn_60
1 มี.ค. 2550 22:50
 1. ขอบคุณมากครับ  ข้อ 1 แรงมีทิศขนานกับพื้นเอียง ทั้งขาขึ้นและลงครับ  ถามข้อ 2 อีกทีครับถามสั้นๆว่า งานเนื่องจากแรงลัพธ์ ต้องนำแรง mg*sin (theta) มาคิดงานด้วยไหมครับ  ขอบคุณอีกครั้งครับความคิดเห็นที่ 12

pearlygang_Zige@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2552 08:26
 1. ขอข้อสอบฟิสิกส์เรื่อง
  การหาแรงลัพธ์ค่ะ
  ขอบคุณมากๆนะค่ะความคิดเห็นที่ 6

นิรันดร์ vcharkarn vteam
2 มี.ค. 2550 20:20
 1. การหางานจากแรงลัพธ์สามารถทำได้หลายวิธีครับ

  วิธีหนึ่งก็คือหาว่าแรงลัพธ์มีค่าเท่าใดทั้งขนาดและทิศทาง แล้วก็หางานจากแรงลัพธ์นั้น

  หรือ

  จะหางานของแรงแต่ละแรงทีละแรงว่าแต่ละแรงมีงานเท่าใด แล้วเอาค่างานของแต่ละแรงมาบวกกัน

  หรือ จะหาแรงลัพธ์เป็นส่วน ๆ แล้วหางานของแรงลัพธ์แต่ละส่วนให้ครบ แล้วก็เอาค่างานเหล่านั้นมาบวกกัน

  หรือจะแตกแรงเป็นแกน ๆ อย่างที่คุณถามมา แล้วก็หางานของแรงแต่ละแกน แล้วก็เอางานของแรงแต่ละแกนมาบวกกันครับความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์ vcharkarn vteam
1 มี.ค. 2550 17:34
 1. 1. น่าจะบอกว่า ตอนผลักลงนั้นใช้แรงผลักเท่าไร ทิศของแรงเป็นอย่างไร  แรงเสียดทานขาขึ้น ขาลง อาจเท่ากันหรือต่างกัน

  ขึ้นอยู่กับ

  ทิศทางของแรงที่กระทำครับ

  ถ้าทั้งสองครั้ง แรงที่กระทำมีทิศขนานพื้นเอียง แรงเสียดทานก็จะมีขนาดเท่ากันทั้งขาขึ้น ลง

  แต่ถ้าทิศทางของแรงเป็นอย่างอื่น ขนาดของแรงเสียดทานก็อาจไม่เท่ากันได้ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ vcharkarn vteam
3 มี.ค. 2550 14:54
 1. การหาแรงลัพธ์โดยการลากเส้นลูกศรแบบหางต่อหัว

  (ดูรูประบบใน #5 ประกอบ)ความคิดเห็นที่ 11

นิรันดร์ vcharkarn vteam
5 มี.ค. 2550 15:15
 1. โจทย์ควรบอกว่าผลักด้วยแรงคงที่เท่าไร หรือไม่ก็บอกว่าผลักนิดเดียวแล้วลังมันไถลลงมาเองด้วยความเร็วคงที่ความคิดเห็นที่ 8

นิรันดร์ vcharkarn vteam
3 มี.ค. 2550 10:51
 1. การที่คุณจะใช้กฎทรงพลังงานกลได้

  ระบบของคุณจะต้องมีเพียงแรงอนุรักษ์เท่านั้นที่ทำงานให้ระบบ  ในกรณีนี้ แรงเสียดทาน ไม่ใช่แรงอนุรักษ์ และแรงเสียดทานก็ทำงานด้วย

  ดังนั้น จึงใช้กฎทรงพลังงานกล ไม่ได้ครับ  แต่คุณก็สามารถใช้หลัก งานของแรงลัพธ์คือพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปได้เสมอ

  ถ้าพลังงานจลน์ไม่เปลี่ยน แปลว่า งานของแรงลัพธ์ก็ต้องเท่ากับ 0 แน่นอนความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์ vcharkarn vteam
2 มี.ค. 2550 12:47
 1. ข้อ 2. ภาพระบบความคิดเห็นที่ 4

นิรันดร์ vcharkarn vteam
2 มี.ค. 2550 10:49
 1. แรงลัพธ์ หรือ [
sum {mathord{buildrel{lower3pthbox{$scriptscriptstylerightharpoonup$}} 
over F} } 
]
นั้น เป็นการเอาแรงทั้งหมดที่กระทำบนวัตถุนั้นมาบวกกันแบบเวกเตอร์ความคิดเห็นที่ 13

kingpompam@hotmail.com (Guest)
27 มิ.ย. 2552 18:09
 1. งงอะไปตายซะความคิดเห็นที่ 14

kingpompam@hotmail.com (Guest)
27 มิ.ย. 2552 18:20
 1. อยากถามบ้างอะเเต่กวรคนตอบโง่8H2qความคิดเห็นที่ 15

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:12

 1. โจทย์ : ผลักมวล 5 Kg. ให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม 37º กับแนวราบ
  ด้วยความเร็วคงที่ 4 m/s  โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน                        
  จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ขึ้นด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม  
   

  ผมว่าโจทย์ข้อนี้คำว่าผลัก ก็แค่ออกแรงครั้งเดียว แรงผลักก็จะหมดไป
  เหลือแต่แรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน
  พิจารณาที่กล่อง

  มีแรงเนื่องจากน้ำหนักของกล่อง (W= mg)
  และแรงเสียดทาน(รวมถึงแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันกล่องด้วย)
  กล่องมีการเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่
  ดังนั้นผลรวมแรงลัพธ์ที่กระทำต่อกล่องในแนวการเคลื่อนที่
  จึงเป็นไปตามกฏข้อที่ 1 ของนิวตัน
  ΣF = 0      

  f = mgsinθ

  กำลัง (P) = งานในหนึ่งหน่วยเวลา = W/t = F x s/t = F x v

  กำลังที่จะใช้ดึงมวลนี้ขึ้นเพื่อให้วัตถุมีความเร็วเป็น 2 เท่าของของเดิม

  P = mgsinθ x 2 v
ความคิดเห็นที่ 16

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:16
 1. 2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ
  มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u
  มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร
  จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์  ขอบพระคุณรูปจากอาจารย์นิรันดร์

  นิยามของงาน คือ ผลคูณของแรงกับการกระจัดตามแนวแรง W = Fs
  งานเนื่องจากแรง F
  W = Fs ..................ตอบ

  งานเนื่องจากแรงเสียดทาน
  f = μN
    = μmgcosθ
  ดังนั้นงานเนื่องจากแรงเสียดทาน  W = -fs
  W =  - μmgcosθ x s..................ตอบ

  งานเนื่องจากแรงลัพธ์
  เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นบนพื้นเอียง
  แรงลัพธ์จึงมีทิศขึ้น
  ΣF = F - f - mgsinθ = F - μmgcosθ - mgsinθ
  ดังนั้นงานเนื่องจากแรงลัพธ์ W = (F - μmgcosθ - mgsinθ) x s ................ตอบ
ความคิดเห็นที่ 17

นิรันดร์ vcharkarn vteam
28 มิ.ย. 2552 09:54
 1. ค่างานจากแรงเสียดทานจะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบ
  คุณธีรพงศ์เอ็กซ์ลองตรวจสอบดูด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 18

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 13:04
 1. ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
  ผมขอแก้ไขใหม่ว่างานมีทั้งงานที่เป็นบวกและลบ
  งานเนื่องจากแรงเสียดทานจึงเท่ากับ
  W=-fs
  แหะผิดพลาดครั้งใหญ่
  ขอบพระคุณมากเลยครับความคิดเห็นที่ 19

kookyuyee_2009@hotmail.com (Guest)
8 ก.ค. 2552 11:53
 1. การเคลื่อนท่ของวัตถุบนพื้นเอีบงคืออะไรหรอค่ะ ช่วยตอบที่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20

นิรันดร์ vcharkarn vteam
9 ก.ค. 2552 08:34
 1. หรอ มักใช้คู่กับ ร่อย
  รวมเป็น ร่อยหรอ หมายความว่า มีน้อยลง เหลือไม่พอใช้

  หรอ คำเดียว หมายความถึงสึก กร่อน


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น