ถาม.......การเคลื่อนที่บนพื้นเอียงครับ

1.ผลักมวลให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวราบด้วยความเร็วคงที่ V m/s โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ "ขึ้น" ด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิมจากโจทย์ข้างต้น แรงเสียดทานมีขนาดเท่ากันกับตอนที่ผลักลงหรือไม่2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์จากโจทย์ข้อ 2 งานเนื่องจากแรงลัพธ์ ต้องคิดงานจากการแตกแรงของมวล M ในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือไม่ [ m*g*sin(A)*S ]

ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 12


19 ก.พ. 2552 08:26
  1. ขอข้อสอบฟิสิกส์เรื่อง การหาแรงลัพธ์ค่ะ ขอบคุณมากๆนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13

27 มิ.ย. 2552 18:09
  1. งงอะไปตายซะ

ความคิดเห็นที่ 14

27 มิ.ย. 2552 18:20
  1. อยากถามบ้างอะเเต่กวรคนตอบโง่8H2q

ความคิดเห็นที่ 15

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:12
  1. โจทย์ : ผลักมวล 5 Kg. ให้เคลื่อนลงตามพื้นเอียงที่ทำมุม 37º กับแนวราบด้วยความเร็วคงที่ 4 m/s  โดยพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน                        จงหากำลังที่ใช้ในการดึงมวลนี้ขึ้นด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม   ผมว่าโจทย์ข้อนี้คำว่าผลัก ก็แค่ออกแรงครั้งเดียว แรงผลักก็จะหมดไปเหลือแต่แรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทานพิจารณาที่กล่องมีแรงเนื่องจากน้ำหนักของกล่อง (W= mg)และแรงเสียดทาน(รวมถึงแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันกล่องด้วย)กล่องมีการเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่ดังนั้นผลรวมแรงลัพธ์ที่กระทำต่อกล่องในแนวการเคลื่อนที่จึงเป็นไปตามกฏข้อที่ 1 ของนิวตันΣF = 0      f = mgsinθกำลัง (P) = งานในหนึ่งหน่วยเวลา = W/t = F x s/t = F x vกำลังที่จะใช้ดึงมวลนี้ขึ้นเพื่อให้วัตถุมีความเร็วเป็น 2 เท่าของของเดิมP = mgsinθ x 2 v


ความคิดเห็นที่ 16

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 09:16
  1. 2 วัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทำมุม A กับแนวระดับ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น u มีแรง F มากระทำ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขี้นตามพื้นเอียงไปได้ S เมตร จงหางานเนื่องจากแรง F , แรงเสียดทาน และงานเนื่องจากแรงลัพธ์ขอบพระคุณรูปจากอาจารย์นิรันดร์นิยามของงาน คือ ผลคูณของแรงกับการกระจัดตามแนวแรง W = Fsงานเนื่องจากแรง FW = Fs ..................ตอบงานเนื่องจากแรงเสียดทานf = μN  = μmgcosθดังนั้นงานเนื่องจากแรงเสียดทาน  W = -fs W =  - μmgcosθ x s..................ตอบงานเนื่องจากแรงลัพธ์เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นบนพื้นเอียงแรงลัพธ์จึงมีทิศขึ้นΣF = F - f - mgsinθ = F - μmgcosθ - mgsinθดังนั้นงานเนื่องจากแรงลัพธ์ W = (F - μmgcosθ - mgsinθ) x s ................ตอบ


ความคิดเห็นที่ 17

นิรันดร์
28 มิ.ย. 2552 09:54
  1. ค่างานจากแรงเสียดทานจะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบ คุณธีรพงศ์เอ็กซ์ลองตรวจสอบดูด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18

teerapongxx
28 มิ.ย. 2552 13:04
  1. ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ ผมขอแก้ไขใหม่ว่างานมีทั้งงานที่เป็นบวกและลบ งานเนื่องจากแรงเสียดทานจึงเท่ากับ W=-fs แหะผิดพลาดครั้งใหญ่ ขอบพระคุณมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 19

8 ก.ค. 2552 11:53
  1. การเคลื่อนท่ของวัตถุบนพื้นเอีบงคืออะไรหรอค่ะ ช่วยตอบที่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20

นิรันดร์
9 ก.ค. 2552 08:34
  1. หรอ มักใช้คู่กับ ร่อยรวมเป็น ร่อยหรอ หมายความว่า มีน้อยลง เหลือไม่พอใช้หรอ คำเดียว หมายความถึงสึก กร่อน


ความคิดเห็นที่ 21

28 เม.ย. 2554 15:00
  1. "อัตราเร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม" ถ้าหมายถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แต่มีขนาดเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม ก็หมายความว่าแรงเสียดทานขาขึ้นกับขาลงเท่ากัน เพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดแรงมาให้จึงถือว่าออกแรงเท่ากัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น