อยากทราบweb ของ สำนักงานกพ.

รบกวนถาม ที่อยู่ Web สำนักงาน กพ. หน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 41 

s_sirivara@hotmail.com (Guest)
28 ส.ค. 2549 20:01
 1. อยากทราบwebที่เกี่ยวกับแนวข้อสอบภาคก.กพ.บอกด้วยนะค่ะความคิดเห็นที่ 39

www.manee@chaiyo (Guest)
17 มิ.ย. 2549 04:19
 1. ขอความกรุณากพ.ได้โปรดบรรจุนักเรียนทุนสาธาฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาในปี48ให้หมดด้วยเถอะคะรอคอยมาเป็นปีที่2แล้ว พวกหนูยอมทำงานเงินเดือนน้อยเพื่อหวังให้พ่อแม่สบาย พวกหนูก็มีพ่อแม่เหมือนเด็ก 3จังหวัดภาคใต้ที่ต้องดูแลเหมือนกันนะคะ แต่ตำแหน่งลง 3 จังหวัดเยอะมากอยากให้มีตำแหน่งมาลงในจังหวัด พัทลุง ชุมพร นครฯ สตูลฯลฯมากเหมือนกันค่ะ่ความคิดเห็นที่ 45

วิภาพรรณ (Guest)
3 พ.ย. 2549 11:19
 1. ขอเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานกพ ด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 40

Ningning (Guest)
16 ส.ค. 2549 20:42
 1. สอบกพ.ก็ไม่ได้ว่าจะได้ดีไปเลย

  ทำงานที่เราชอบและได้ใช้ความสามารถไปเลยจะดีกว่าความคิดเห็นที่ 25

ponchai.r.@chula.ac.th (Guest)
8 ต.ค. 2548 13:04
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างจากลูกจ้างส่วนราชการอย่างไรช่วยกรุณาตอบด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 1

wsc (Guest)
20 ม.ค. 2544 23:12ความคิดเห็นที่ 26

อรอุมา ศรีชา (Guest)
20 ต.ค. 2548 09:24
 1. อยากทราบว่าเมื่อไหล่จะมีการปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายได้ของคณะบ้างค่ะ ก็จริงอยูนะค่ะที่มีการปรับเงินเดือนทุกๆ6เดือนหลังการประเมิน แต่ก็ใช่ว่าจะขึ้นเยอะหรอกค่ะเพราะลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่เริ่มเข้าทำงานเงินเดือนขั้นตำก็น้อยอยู่แล้ว ที่ข้าราชการเขาปรับกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่มีใครมองเห็นลูกจ้างชั่วคราวเลย แต่ก็ดีใจด้วยกับข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกๆคนที่ได้ปรับเงินเดือนกัน แต่อยากให้ข้าราชการระดับใหญ่ที่จะพอช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวตรงนี้ได้เขามาดูแล และให้ความเห็นใจและช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวบ้าง อยากจะให้ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวให้เป็น 7000 บาท เหมื่อนกับที่ท่านนายกยกเคยปรับให้กับลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วในบางส่วน

  อยากให้บุคคลที่สามารถช่วยได้เขามาช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวด้วย ไม่ทราบว่าจะต้องแจ้งไปที่ใคร  ด้วยความเครารพอย่างสูง

  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย

  เราจะรอความหวังจากท่านผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือความคิดเห็นที่ 6

vawp@thaimail.com (Guest)
16 ม.ค. 2548 12:18
 1. อยากสอบถามว่าเมื่อไหร่กพ.จะเปิดรับสมัครสักทีคะ วุฒิปวส.พณิชกรรมปีนี้จะเปิดสอบไหมคะ ใครทราบกรุณาส่งขอมูลมาดวยนะคะขอบคุณล่วงหน้าความคิดเห็นที่ 11

ทองสุข (Guest)
20 ก.พ. 2548 14:23
 1. เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

  สามารถบรรจุเป็นพนักงานของรัฐได้ ไม่ทราบว่าเรื่องเป็นอย่างไรค่ะ แล้วลูกจ้างที่ทำงานของสาธารณสุขสามารถบรรจุเป็นพนักงานของรัฐได้หรือไม่

  ขอบคุณที่ตอบค่ะความคิดเห็นที่ 22

chalorsak.@hotmail.com (Guest)
16 ก.ย. 2548 13:27
 1. อยากทราบว่าพนักงานราชการจะแต่งชุดขาวไปรับปริญญาบัตรได้หรือไม่ความคิดเห็นที่ 23

chalorsak.@hotmail.com (Guest)
16 ก.ย. 2548 13:30
 1. อยากทราบว่าพนักงานราชการจะแต่งชุดขาวไปรับปริญญาบัตรได้หรือไม่ความคิดเห็นที่ 7

papitchayanoinam@hotmail.com (Guest)
26 ม.ค. 2548 14:41
 1. หนูเรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์อยากทราบระเบียบการรับสมัครสอบ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 2

noun18@msn.com (Guest)
24 มิ.ย. 2547 14:08
 1. รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่เปิดสอนระดับ Ph.D ที่ กพ.รับรองความคิดเห็นที่ 12

ยุวดี kaiyu9@hotmail.com (Guest)
21 ก.พ. 2548 13:48
 1. จะมีการสอบภาค ก เมื่อไรคะความคิดเห็นที่ 9

สุ (Guest)
31 ม.ค. 2548 15:24
 1. อยากทราบว่าถ้าเราต้องการทราบซื่อข้าราชการเราสามารถดูได้จากที่ใด หรือคลิกคำว่าอะไรค่ะความคิดเห็นที่ 44

ออโต้ (Guest)
2 พ.ย. 2549 13:13
 1. ไชโย.................... 3รอบ กับอีกเป็นปี สำหรับการอดทน ทั้งไปเรียนติวหน้าราม ทั้งอ่านหนังสือความคิดเห็นที่ 43

mod@hotmail.com (Guest)
28 ต.ค. 2549 13:13
 1. อยากทราบรายชื่อการประกาศผลการสอบข้าราชการกพ.ค่ะความคิดเห็นที่ 42

สิทธิประโยน์ (Guest)
16 ก.ย. 2549 16:56
 1. สถาบันพระบรมราชชนก โดย วสส.ยะลา ได้ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สถาบันราชภัฏยะลา ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ที่ วสส.ยะลา ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ กพ. ว่า บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ ไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโดยไม่ต้องสอบ แต่ทำไมหมออนามัยที่จบจากราชภัฎสงขลา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ถึงไม่บรรจุเป็นนกวิชาการสาธารณสุขเหมือนกับวสสยะลาเพราะเนื้อหาหลักสูตรการฝึกงานโดยเน้นฝึกในหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

  สรุปว่าน่าจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกัน และน่าจัดอยู่ในวิชาชีพขั้นที่ 1 ด้วยโดยไม่ต้องสอบ (จบ วทบ.สาธารณสุขชุมชน รุ่นแรก 22 คน ปี 48 )เพราะเนื้อหาเหมือนกัน

  ก. การประกอบวิชาชีพชั้น ๑

  คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน

  มีขอบเขตของการประกอบวิชาชีพชั้น ๑ คือ

  (ก) การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชน

  (ข) การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

  (ค) การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อมและชุมชน

  (ง) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตการให้บริการระดับปฐมภูมิ และการติดตามดูแลฟื้นฟู ผู้ป่วยในชุมชนความคิดเห็นที่ 17

num007@chaiyo.com (Guest)
23 ก.พ. 2548 18:35
 1. ขอสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครของสำนักงานก.พ

  สถานที่ ระยะเวลาในการรับสมัคร ดิฉันจบปริญญาตรี,การบริหาร

  เอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ความคิดเห็นที่ 28

c_korn1 (Guest)
29 พ.ย. 2548 11:02
 1. อยากให้ทางกพ.จัดสอบพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นจังเลยเพราะตอนนี้ให้ทางท้องถิ่นจัดสอบเองมีแต่เด็กฝากทั้งนี้นคนเก่งจริงไม่ได้ทำงานหรอกเอาแต่เด็กฝากไปโกงเป็นทีมชาติไม่เจริญแน่ เช่น เทศบาลอ่างทองที่เปิดสอบไปหมาดๆไงครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น