ช่วยอธิบายคุณสมบัติของ กรด-เบส และสูตรทางเคมีต่างๆ ให้ผมหน่อยนะคับ

ช่วยอธิบายคุณสมบัติของ กรด-เบส และสูตรทางเคมีต่างๆ ให้ผมหน่อยนะคับ และก็เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับกรดเบสให้ด้วยก็ดีคับ..................................


ความคิดเห็นที่ 8


6 ม.ค. 2554 15:00
 1. มีอีกหมายความคิดเห็นที่ 1

crystalline_quartz
4 มี.ค. 2550 20:44
 1. [[4060]]
  สารละลายอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte Solution) = สารละลายที่นำไฟฟ้าได้ เพราะ ตัวถูกละลายแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบ

  *ตัวอย่าง สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ สารละลายกรด สารละลายเบส สารละลายเกลือ

  ****(อิเล็กโทรไลต์แก่ แตกตัวดี นำไฟฟ้าดี อิเล็กโทรไลต์อ่อน แตกตัวไม่ดี นำไฟฟ้าไม่ดี)****

  กรด&เบส

  กรด แบ่งได้ 2 ประเภทคือ กรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์

  เบส แบ่งได้ 2 ประเภทคือ เบสอินทรีย์ เบสอนินทรีย์

  *กรด มี 2 ชื่อคือ กรดไฮโดร กับกรดออกซี่

  Hydro = HCl* HBr HI HF HCN ฯลฯ กรดเหล่านี้ออกเสียง “ไฮโดร” นำหน้าแล้วตามด้วยสารที่ตามมา

  *HCl = ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ หรือ กรดเกลือ

  Oxy = HNO3 H2SO4 HClO3 H2CO3 * ฯลฯ กรดเหล่านี้ออกเสียง “อิก” ลงท้ายเสมอ * H2CO3 ไม่เสถียรจะแตกตัวให้ H2O , CO2ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.พ. 2552 13:43
 1. ขออีกคับ
ความคิดเห็นที่ 3

16 ก.ย. 2552 13:51
 1. ดี
ความคิดเห็นที่ 4

14 ธ.ค. 2552 11:11
 1. รพำรัถภีรัพ่า เด่สาเความคิดเห็นที่ 5

23 ธ.ค. 2552 11:48
 1. ที่มาและความสำคัญของกรดเบส
ความคิดเห็นที่ 6

28 พ.ย. 2553 17:56
 1. ช่วยบอก กรดเบสอินทรีย์ ที่พบในธรรมชาติ และสูตรโมเลกุลด้วยค่ะ ด.ญ พินดาความคิดเห็นที่ 7

28 พ.ย. 2553 17:58
 1. วันนี้ได้ยิ่งดีความคิดเห็นที่ 9

11 เม.ย. 2554 20:34
 1. คำตอบตรงกับการบ้านทำกำลังทำเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น