วิชาการดอทคอม ptt logo

ขอคำเสนอแนะงานวิจัยด้านจิตสาธารณะ

โพสต์เมื่อ: 20:48 วันที่ 7 มี.ค. 2550         ชมแล้ว: 71,367 ตอบแล้ว: 54
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
มีความสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับนักเรียนระดับ ม.1-3 เพื่อนำไปแก้ปัญหาวัยรุ่นที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม พฤติกรรมไมดีงาม ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ครูคิม


kimplk@hotmail.com(58.181.184.209)

จำนวน 52 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 10 มี.ค. 2550 (02:08)
ผมไม่มีข้อเสนอแนะครับ แต่มีหนังเรื่องนึง ที่อยากให้ครูคิมได้ดูครับ

"Coach Carter" เป็นหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่งครับ ...

เหมาะสำหรับปลูกฝังจิตวิญญาณของครูด้วยครับผม ...

มีภาษาอังกฤษ สวยๆ ด้วยครับ ... เอาไปสอนเด็กได้ครับผม...

บางทีอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะไปเลยก็ได้ครับ ...ขอให้มีความสุขและความเจริญครับ
นายสติ
ร่วมแบ่งปัน202 ครั้ง - ดาว 122 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 10 มี.ค. 2550 (22:32)
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม และการแนะนำ จะพยายามไปหามาดูเพื่อศึกษา ถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจจะมาเรียนปรึกษานะคะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 11 มี.ค. 2550 (08:25)
ยินดีครับ ... หากสิ่งที่ผมมีสามารถช่วยเหลือครูได้ ...
นายสติ
ร่วมแบ่งปัน202 ครั้ง - ดาว 122 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 25 มิ.ย. 2550 (12:27)
สวัสดีค่ะ...พอดีกำลังทำปริญญานิพนธ์เรื่องจิตสาธารณะพอดีเลยค่ะ ทำเรื่องปัจจัยจิตลักษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะค่ะ แต่ว่ายังไม่เสร็จ ถ้าเสร็จแล้วจะรายงานผลให้นะคะ
Jessy (IP:202.28.62.245)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 25 มิ.ย. 2550 (21:19)
สวัสดีค่ะคุณ Jessyขอขอบพระคุณมากค่ะ จะรอคอยนะคะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นนะคะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 26 มิ.ย. 2550 (08:25)
"จิตสาธารณะ" คืออะไรครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 30 มิ.ย. 2550 (20:55)
จิตสาธารณะ ในความหมายของครูคิมก็คือกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน และทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม คุณ Mathguy เป็นผู้มีจิตสาธารณะอยู่แล้วตอนนี้กำลังเสาะแสวงหาความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะจากแหล่งต่าง ๆ ค่ะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 1 ก.ค. 2550 (06:23)
จิตสาธารณะ (Public Mind)หรือบางคนใช้ว่าสำนึกสาธารณะก็มี

โปรดดู http://www.geocities.com/psothailand/publicmind.html
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 1 ก.ค. 2550 (06:56)
ตอนนี้ผมไปช่วยงานสิงดโปร์ อบรมครูและ Science Show เป็นประจำ http://www.synergyst.com/evnt_edu.html

http://www.synergyst.com/evnt_edu.html#funscitheatre

http://www.synergyst.com/forms/FunPhysicsEverytime.pdf

http://www.synergyst.com/forms/FunSciClassroom.pdf

http://www.synergyst.com/forms/TeachPhysicsCreatively2.pdfถ้ามีอะไรจะให้รับใช้ หรือครูคิมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยบ้างก็ยินดีครับ

(ส่วนหนึ่งของ Public mind)
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 1 ก.ค. 2550 (10:13)
สวสัดีค่ะคุณแขชนะขอขอบคุณมากค่ะ จะขอนำความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้เอิ้อเฟื้อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุดค่ะวันที่ 6 -7 สิงหาคม โรงเรียนมีโครงการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม Science Show ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ด้วยค่ะโหลดเอาความรู้ไปฝากครูวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 1 ก.ค. 2550 (10:24)
ผมเตยไปอบรมการทำ Science Show ให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ที่นั่นเขารู้จักผมดีครับ
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 1 ก.ค. 2550 (10:56)
ขอขอบคุณ คุณสุจิตรา สุดเดียวไกร และทุกท่านในเวปบอร์ดจิตสาธารณะอีกไกลมากหากจะไปให้...ถึงฝัน

ผ่านคืนวันหวั่นไหวอีกหลายหน

ต้องเพียรถามเพียรตอบต่อตัวตน

ว่าอดทนด้นเดินอยู่เพื่อใด

ก้าวต่อก้าวที่เท้าย่างบนทางนี้

เธอคนดีตระหนักแน่อยู่แค่ไหน

เตรียมความพร้อมความแกร่งแห่งดวงใจ

ไปชมดงดอกไม้ที่ปลายทาง..... สุจิตรา สุดเดียวไกรวันนี้...

ก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อ่านบทกลอนนี้และบทความเกี่ยวกับจิตสาธารณะให้นักเรียนชั้น ม.3 ฟัง 2 เที่ยว..หลังจากนั้นตอนพักกลางวัน มีนักเรียนทั้งชั้นมาขอบทกลอนและบทความไปอ่านต่อ ผลเป็นดังนี้1. นักเรียนได้ร่วมกันก่อตั้งการร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อจิตอาสา 2 กลุ่ม( 3 กิจกรรม) คือ กลุ่มหัวใจ

สีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและต่อต้านการสูบบุหรี่และกลุ่มหัวใจสีเขียวรณรงค์การรักษาสิ่งแวด

ล้อมและการดูแลสภาพบรรยากาศของโรงเรียน และทั้งสองกลุ่มจะรวมกันเป็นหัวใจสีชมพู ร่วมมือกัน

รณรงค์ให้หมู่บ้านของเขามีความสะอาด รักการกีฬา เอาใจใส่สุขภาพ รู้เท่าทันสื่อ และดูแลผู้สูงอายุ2. เวลาเย็นหลังเลิกเรียน ครูจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อน นักเรียนทำสวนหย่อม มีชั้น ม.1-ม.3 ช่วยกันปลูก

และย้ายต้นไม้ในโรงเรียน (มีความสุขดีค่ะ แบบฉบับบ้านนอก ๆ ของเรา)วันต่อมา1. เวลาพักกลางวันนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รวมกลุ่มกัน เป็นผู้นำกลุ่มหัวใจสีขาว หัวใจสีเขียว ออกรณรงค์

ประกาศให้นักเรียนน้อง ๆ ได้ร่วมรับทราบและเชิญให้ทุกคนร่วมกิจกรรม และขอให้ทุกคนมีสมุด 3

เล่ม หัวใจสีขาว หัวใจสีเขียว และหัวใจสีชมพู ไว้สำหรับจดบันทึกกิจกรรม2. เดินผ่านบอร์ด เห็นกลอนข้างบนตกแต่งไว้อย่งสวยงาม และมีข้อความหลายข้อความเป็นการเชิญชวน

ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา3. ตอนเย็น มีสมาชิกในการร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าเมื่อวาน และบอกให้คุณครูกลับบ้าน ไปพักผ่อนได้

พวกเขาดูแลกันเองได้4. พบว่านักเรียนบางคนที่ไม่ชอบร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้หันมาร่วมกิจกรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขึ้นมาบ้างแล้ว คุณครูที่พบเห็นก็รู้สึกแปลกใจและมีความสุขขึ้นมากแนวคิด "การแสดงออกของนักเรียนเป็นการเริ่มมีพลังแห่งจิตสาธารณะ"
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 2 ก.ค. 2550 (08:58)
ผมไปถวายจังหัน พระวัดป่า

พอท่านฉันเสร็จ ทุกคนก็เอาอาหารที่เหลือ(ซึ่งมีมาก เพราะพระท่านมีเพียงไม่กี่รูป) มานั่งทานข้าวด้วยกัน แบ่งปันกัน ดูแลว่าใครขาดเหลืออะไร เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ อิ่มทั้งบุญ แล้วก็อิ่มท้อง และได้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน

"ชุมชน" คือ การพร้อมใจ ร่วมมือกันทำอะไรด้วยกัน ที่เป็นสิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์

อันนี้ ผมว่าเป็นหัวใจของ "สังคม" เป็นมงคลสูงสุดอันหนึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้น

ครูคิม เป็นครู เป็นแม่พิมพ์ ที่พาด็กๆ ลูกๆหลานๆ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นับว่าเป็นการกระทำที่หาได้ยาก ขอเป็นแรงใจ ให้ประสบผลสำเร็จ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีนะครับ
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 2 ก.ค. 2550 (18:58)
สวัสดีค่ะ คุณ MathGuyจังหัน เป็นภาษาอิสานหรือเปล่าคะ ไม่เคยได้ยิน แปลว่าอะไรคะ (หรือว่าเป็นภาษาทางพระ) นึกถึงเมื่อครั้งที่อยู่ขอนแก่น เมื่อทำบุญแล้วจะต้องรอทานข้าวเช้า หลังพระฉันทุกครั้ง อาหารที่มาจากความตั้งใจของผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะบอกให้เราทานโน่นทานนี่เด็กที่โรงเรียนมีที่มาจากความไม่พร้อมหลายปัจจัย ถ้าจะเพียงแต่ยัดเยียดความรู้ทางวิชาการให้อย่างเดียว อาจไปไม่รอด ต้องหาวิธีการอื่น ๆ ที่ทำให้เขาสามารถจัดการตนเองและสังคมที่เขาอยู่ได้ด้วยความอ่อนด้อยขององค์กรก็มีมาก ครูไม่เต็มตามอัตรา ไม่ครบวิชาเอก พวกเราต้องช่วยกัน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ช่วยเด็กเรียนรู้ไปด้วยค่ะขอขอบคุณในกำลังแรงใจค่ะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 2 ก.ค. 2550 (21:56)
(คัดลอกจาก http://th.wikipedia.org)............................................................................................................

จังหัน หมายถึง ข้าว, อาหาร, ของขบเคี้ยว เป็นคำโบราณที่ใช้กับพระสงฆ์จังหัน ปกติใช้เป็นคำเรียกรวมอาหารทั้งคาวหวาน ผลไม้ และของขบฉันทุกชนิดที่จัดไว้สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่นใช้ว่า“พระท่านกำลังฉันจังหันอยู่”

ฉันจังหัน ก็คือรับประทานอาหารนั่นเองจังหัน ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ แต่ใช้คำว่า ”ภัตตาหาร” แทนเช่น“ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์”

ความจริงคำว่า จังหัน เป็นคำที่แปลความหมายมาจากคำว่า ภัต หรือ ภัตตาหาร นั่นเอง...............................................................................................*** ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า จะเป็นเฉพาะคำอีสานเท่านั้น

ทางบ้านผม ถ้าไปถวายอาหารเช้า มักจะเรียกว่า "จังหัน"แต่ถ้าเป็นก่อนเที่ยง (11 โมง) ก็จะเรียกว่า "ถวายเพล" ครับ

(ในกรณีของพระวัดป่า ท่านจะฉันมื้อเดียวคือตอนเช้าเท่านั้น)
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 3 ก.ค. 2550 (20:50)
ขอขอบคุณสำหรับคำอธิบายค่ะ ทางอิสานมีวัดป่าหลายแห่งนะคะ เคยไปแค่วัดถ้ำกองเพล วัดที่มีหลวงปู่มั่น สะอาดและเงียบดีมาก และวัดที่อยู่ทางมหาลัยขอนแก่น ทางไปอุดรน่ะค่ะ

ที่บ้านเรียกว่าถวายภัตตาหารเช้า และถวายเพล เช่นกัน
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 27 ก.ค. 2550 (20:55)
นักเรียนจิตสาธารณะของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ได้ดำเนินการไปได้ประมาณ 3 สัปดาห์ น้อง ๆ นักเรียนม.1-3 ได้ร่วมกิจกรรมกันมาสม่ำเสมอทุกวันตอนเช้า พักกลางวันและหลังเลิกเรียน พี่ม.3 จะประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวน ให้น้อง ๆ ร่วมกันทำกิจกรรม หัวใจสีขาว หัวใจสีเขียวและหัวใจสีชมพูวันพฤหัสบดีส่งบันทึกการทำกิจกรรม หัวใจสีขาว หัวใจสีเขียวและหัวใจสีชมพู

วันศุกร์

1. ตอบปัญหา

2. พบครูแนะแนว

2.1 เสนอผลกิจกรรมของกลุ่ม

2.2 เสนอแนวคิด

2.3 การอภิปรายผลร่วมกันผลที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้

1. นักเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนของตนเอง

2. เป็นที่มาของ "นักเรียนธรรมาภิบาล"
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 10 ก.ย. 2550 (20:32)
โครงงาน : นักเรียนจิตสาธารณะ


ผู้ศึกษาโครงงาน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพท.พิษณุโลก เขต 3


1. เด็กหญิงสิริพร บุตรดี2. เด็กหญิงชลธิชา ภิญโญสุข3. เด็กหญิงดวงใจ ยิ้มแย้ม4. เด็กหญิงอนัญญา อรุณเพ็ง5. เด็กหญิงดวงประชา เนตรคำ6. เด็กหญิงอำพร หุมขำ7. เด็กหญิงรุ้งทิพย์ หุมขำ8. เด็กหญิงเมรินทร์ เจ๊กปอนคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครูนพวรรณ พงษ์เจริญ


สาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

.................................................................................................................................

ที่มาและความสำคัญ<


จากการสังเกตพฤติกรรมของเพิ่อน ๆและน้อง ๆ ในโรงเรียนพบว่าชอบขีดเขียนโต๊ะ ม้านั่ง ฝาผนังห้องน้ำและไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ นักเรียนบางกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่นการทดลองดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ และไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน ทิ้งขยะไม่เลือกที่ และทำหน้าที่โดยการถูกบังคับ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนถูกทำลาย เนื่องจากโรงเรียนประสบเหตุไฟไหม้ พวกเราจึงได้ร่วมมือกันเป็นตัวอย่างที่ดีและฝึกนักเรียนรุ่นน้อง ๆ ให้มีจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสา สามารถแสดงออกด้วยความสมัครใจ ไร้ขีดจำกัด และมีพฤติกรรมถาวรในการมีความรับผิดชอบของกิจกรรมหัวใจสีขาว หัวใจสีเขียวและหัวใจสีชมพู"


...................................................................................................................................วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง


2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ทุกคนมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมา

ภิบาล โดยกิจกรรมนักเรียนธรรมาภิบาลในการเป็นพลเมืองดี"....................................................................................................................................เป้าหมาย1. เป้าหมายด้านปริมาณ1.1 นักเรียนผู้นำจิตสาธารณะ จำนวน 60 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1.2 นักเรียนท้งโรงเรียนจำนวน 246 คนฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ2. เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ทุกคนรู้และเข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมจิตสาธารณะค่อนข้างถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล....................................................................................................................................วิธีดำเนินการ


1. ศึกษาหมู่บ้านธรรมาภิบาลดีเด่นจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทำให้ทราบและเข้าใจความหมายของำว่า”ธรรมาภิบาล” หมายถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมมือกันเสนอแนวคิด ยอมรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาร่วมกันรักใคร่สามัคคีและมีความเอื้ออาทรต่อกัน2. ได้นำเสนอความคิดต่อคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งนักเรียนธรรมาภิบาลได้รับการแนะนำว่า “ควรมีการประชุม”คณะกรรมการนักเรียน”3. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนได้ตกลงพร้อมใจกันว่าจะจัดตั้งกลุ่มนักเรียนธรรมาภิบาล โดยมีหลักการตามธรรมาภิบาล1. จะมีความรักใคร่ สามัคคีต่อกัน2. จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับพฤติกรรมเพื่อน ๆ และน้อง ๆ3. จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวม4. ได้นำเสนอความคิดต่อคุณครูที่ปรึกษา1. ได้รับการแนะนำว่า “ควรมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในโรงเรียน2. ได้รับบทความเรื่องจิตสาธารณะจากคุณครูที่ปรึกษา5. ศึกษาบทความเรื่องจิตสาธารณะและพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ


1. เข้าใจความหมายของจิตสาธารณะหรือจิตอาสา2. ได้ร่วมมือกันตั้งกลุ่มนักเรียนจิตสาธารณะและจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน

6. ได้นำเสนอความคิดต่อคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งนักเรียนจิตสาธารณะ

ได้รับการแนะนำดังนี้<


1. ศึกษาหาข้อมูลที่ต้องการ


2. หาผู้นำกิจกรรม


7. ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3


แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือเพื่อเป็นผู้นำด้านจิตสาธารณะ


1. กลุ่มหัวใจสีขาว


2. กลุ่มหัวใจสีเขียว


3. กลุ่มหัวใจสีชมพู
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 2 ธ.ค. 2550 (20:44)
สวัสดีค่ะ ครูคิม

ได้โจทย์มาว่าให้ลองศึกษาและทำความเข้าใจสองประโยค คือ จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ แล้วนำไปทำงานวิจัยเพราะ อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าเหมาะกับตัวคุณมาก กว่าเรื่องที่จะทำ

ก่อนหน้านี้เลยอยากจะหาแนวทางที่จะทำกับครูคิม เมื่อมาแล้วก้อเริ่มจะพอเห็นทางแต่ยังไม่รู้

จะใช้เครื่องมืออะไรเลยที่ศึกษาแล้วเป็นผล แต่ก้อได้เข้าบ้างจากการใด้ศึกษาในการแบ่งปัน

ความรู้นี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
titi29_PUN@hotmail.com (IP:202.183.233.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 3 ธ.ค. 2550 (21:15)
ทีทำอยู่มีเครื่องมือดังนี้ค่ะ

1. แบบสำรวจความมีจิตสาธารณะ

2. แบบประเมินจิตสาธารณะของนักเรียน

3. แบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านจิตสาธารณะ

4. จัดกิจกรรม โครงงานนักเรียนจิตสาธารณะ 60 คน จำนวน 8 กลุ่มตอนนี้อยู่ระหว่างกิจกรรมโครงงานค่ะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 5 ธ.ค. 2550 (21:09)
65556
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "วันเฉมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และในตอนบ่ายมีกิจกรรมนักเรียนจิตสาธารณะ หลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันแล้วบังเอิญได้เดินผ่านไปและพบว่านักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คนกำลังผูกช่อดอกไม้ ได้สอบถามว่าจะนำไปมอบแก่ผู้อำนวนการโรงเรียน และคุณครูที่ปรึกษา เนื่องในวันพ่อ เป็นช่อดอกไม้และไม้เรียวผูกโบว์จึงมีโอกาสได้เก็บภาพมาเผยแพร่ และนี่เป็นผลผลิตของการฝึกกิจกรรมนักเรียนจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 5 ธ.ค. 2550 (21:12)
65557
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นผู้นำนักเรียนธรรมาภิบาลและนักเรียนจิตสาธารณะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 5 ธ.ค. 2550 (21:14)
65558
ช่อดอกไม้ เป็นดอกไม้ที่หาได้จากธรรมชาติใกล้ตัวและนำวัสดุจากธรรมชาติมาปรุงแต่งด้วยความคิดและการร่วมมือของนักเรียนเอง
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 5 ธ.ค. 2550 (21:17)
65560
จากซ้าย

นายมนต์สัณธ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ และคุณครูทรงกลด สารีบุตร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 5 ธ.ค. 2550 (21:21)
65562
จิตสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกเพื่อเกิดความตระหนัก ในจิตสำนึกและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 7 ธ.ค. 2550 (09:37)
Congrats ครูคิม,I think your project is well-defined, achievable and most useful for participating students, schools and communities at large.

You show that Thais can grow effective education programs by ourselves.

We need/should not import programs from different cultures and economies.I am sure that this project can be duplicated many times in many places.

It is one cost-effective and high-power project that the Ministry of Education could/should adopt in formal curricula (in area of Ethics and Morality).(5-smile project)
SR (IP:144.138.31.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 7 ธ.ค. 2550 (20:00)
เรียนคุณ SR ที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้แสดงความเห็นว่า กิจกรรมที่พวกเราทำอยู่มีความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์นักเรียนกลุ่มผู้นำ ได้ร่วมกันนำเสนอผลการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการรับฟังและให้ความดูแลช่วยเหลือ ผลงานของนักเรียนเป็นบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติจะพยายามนำเสนอผลกิจกรรมอีกต่อไปค่ะ
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 11 ธ.ค. 2550 (05:46)
ติดตามกิจกรรมสร้างสรรค์นี้อยู่ ขอเป้นกำลังใจให้ครูคิมไปถึงฝันนะครับ
คนอ่าน (IP:125.26.29.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 9 ก.พ. 2551 (08:01)
75906

 วันที่  7  กุมภาพันธ์  2551  นักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์และนักเรียนศูนย์พัฒนาเครือข่ายประสิทธิภาพนครไทย 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน กับ ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร และ รศ.วิชาญ  อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก คณะครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์และครูสอนสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนแล้ว  อาจารย์ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร  ได้มอบอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  อุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหนังสือสำหรับห้องสมุดอีกจำนวนหนึ่งโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ไม่ได้เรียนเชิญอาจารย์อย่างเป็นทางการ  แต่เนื่องจากอาจารย์ได้ทราบทางสื่อว่าโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ถูกไฟไหม้  และนักเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนรู้  ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้  ท่านจึงได้แสดงเจตนาไปเยี่ยมนักเรียนและคณะครูด้วยจิตสาธารณะอันเป็นกุศล  และด้วยผลแห่งจิตสาธารณะ  ขณะที่ไปรับอาจารย์ที่สนามบินโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ได้รับบริจาคเงินสนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกจำนวน  2,000  บาท  นับว่าเป็นโอกาสดีของนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมากครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 10 ก.พ. 2551 (18:28)
 “วันเด็กแห่งชาติ” ท่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันเด็กรถจึงแน่นผิดปกติ เมื่อขับรถไปถึงลานจอดที่ห้างบิ๊กซี และจอดหน้าร้านเสริมสวยคุณหมา ๆ อุ้มน้องนีน่าไปส่งในร้าน นัดแนะเวลารับ จึงขับรถต่อไปเพื่อหาที่จอด รถทุกคันต้องขับวนขวาไปเรื่อย ๆ บังเอิญเห็นรถอีกคันกำลังติดเครื่องพร้อมที่จะออก ทำให้ตรงนั้นมีที่ว่าง เมื่อไปถึงปรากฏว่ามีสุภาพสตรี แต่งตัวดี หน้าตามจัดว่าเป็นคนสวย ดูดีคนหนึ่ง ยืนขวางอยู่ในที่ว่าง ยืนมองมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และไม่บอกว่ามายืนทำอะไรอยู่ แม้ว่าจะพยายามเอารถเข้าไปจอดเธอก็ไม่ขยับให้ สักครูมีรถกระบะตามท้ายมาอีกคัน มีเด็กวัยเรียน 8 คนทั้งชายและหญิง สุภาพสตรีท่านนั้นจึงเดินออกมาทำหน้าตาไม่พอใจ เสียงตวาดส่งสัญญาณให้เราถอยไป และให้กระกระบะคันนั้นเข้า (ได้ยินชัดเจนเด็กในรถเรียกสุภาพสตรีท่านนั้นว่า “คุณครู”) จึงได้ถอยรถออกไป วนไปจอดที่ลานด้านนอก แม้จะไกลก็ทนเดินหน่อย

       ผู้คนในห้างหนาแน่นมาก ตามปกติก็เป็นคนไม่นิยมห้างอยู่แล้ว แต่วันนี้มีภาระที่ต้องรอ และได้เวลาอาหารกลางวัน จึงเลือกห้างสุกี้.....(ที่คนรู้จักกันทั่วไป) เมื่อไปถึงหน้าร้าสุกี้ก็ยังรับประทานไม่ได้ โต๊ะไม่ว่าง พนักงานถามว่าชื่ออะไร......จึงได้บอกชื่อจริงเขาไป และได้รับคำตอบว่าต้องคอยอีกประมาณ 20 นาที ที่นั่งไม่ว่าง ทำให้ต้องเดินเตร็ดเตร่ไปตามผู้คนที่พลุกพล่าน ดูสินค้าไปพลาง ๆ จวนได้เวลาจึงกลับมา และเป็นที่แน่นอนตามพนักงานแจ้งไว้ ได้ยินประกาศเรียกชื่อ (คล้าย ๆ กับคนไข้รอหมอ) ทันใดก็มีสุภาพสตรีอีกคน สุดสวยกว่าคนเดิม พร้อมกับลูกสาย 1 ลูกชาย 2 อายุประมาณ 10 -16 ปี เดินตัดหน้าเข้าไปบอกว่าเธอชื่อ “......” ที่พนักงานเรียก ก็เข้าใจว่าบังเอิญชื่อเหมือนกัน สักพักได้สังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของลูกชาย ลูกสาว ไม่พอใจและชิงพูดขึ้นว่า “ไม่เอานะคะคุณแม่ แม่ครับ คุณแม่ไม่ได้ชื่อแบบนี้ เดี๋ยวเจ้าของชื่อเขามา อายนะครับ” ลูกคนเล็กบอกว่า “คนอื่นเขาก็รอเหมือนกันนะคะคุณแม่”แล้วแม่ก็หันหน้ามาพูดกับลูก ๆ ว่า “จะกินหรือไม่กิน โปรดหุบปาก” บังเอิญพนักงานหันมาถามชื่อดิฉันบ้าง ดิฉันชูกระเป๋าตังค์ด้านที่เสียบบัตรประชาชนให้เขาดูชื่อ และเป็นที่ทราบว่าพนักงานเรียกดิฉันแน่นอน ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้คนอื่น ๆ ที่รอคิวต้องเสียเวลาไปอีกด้วย ความรู้สึกของดิฉันกำลังหิวจัด ขอถามว่าดิฉันทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้

1. เดินเข้าไปนั่งรับประทานที่โต๊ะตามที่พนักงานจัดให้ เป็นไปตามคิวของดิฉันและสิทธิอันพึงมีด้วยความยุติธรรม

2. ไม่ทานดีกว่า เพราะหิวจัด ตัดสินใจไปร้านอาหารอีกด้านหนึ่งก็มีอาหารบริการอย่างมากมายและราคาถูกด้วย

3. ช่วยพนักงานต้อนรับชี้แจง และอธิบายความถูกต้องให้สุภาพสตรีท่านนั้นและลูก ๆ รับฟัง เพื่อไม่ให้มีการบาดหมางน้ำใจต่อกัน

4. เสียสละยินยอมให้สตรีผู้นั้นและลูก ๆ เข้าไปรับประทานสุกี้ที่ร้านสุกี้ด้วยความยินดี

ในวันเดียวกัน ได้พบกับสถานการณ์ที่คับขัน ตอนขาออกจากห้าง หลังจากที่ไปรับลูกสาว ลูกชายออกจากร้านเสริมสวยแล้ว ขาออกจากลานจอดรถ อากาศร้อนจัดมาก เพราะรถจอดกลางสนม ลูก ๆ คงร้อนและอึดอัด ท่าทางหงุดหงิดกันเล็กน้อย รถแต่ละคันต่างก็ต้องการออกไปให้โดยเร็วที่สุด มีรถออกจากสนามสองทางคือทางแรกดิฉันตรงไปแล้วเลี้ยวขวา มีรถตามาหลัง 1 คัน ทางซ้ายมีหลายคัน และจะมุ่งไปออกทางเดียวกัน ดิฉันกำลังชั่งใจว่าเราควรจะหยุดเพราะมีกันแค่ 2 คัน ให้รถหลายคันไปก่อน ไม่ต้องรอนาน ๆ ทันใดเห็นรถด้านขวามือกำลังติดเครื่องจะถอย ทำให้การตัดสินนั้นทันทีจอดคอยให้คันนั้นถอย ด้านซ้ายก็ต้องคอย สักครูได้ยินคันหลังบีบแตรให้สัญญาณเหมือนกับว่าให้คันของดิฉันไปได้ แต่ดิฉันไม่ไป ดิฉันส่งสัญญาณมือให้คันทางซ้ายไปจนหมดประมาณ 11 คัน ปรากฏว่าคันหลังถอยกลับและวกมาต่อท้ายเป็นคันที่ 12ดิฉันเป็นคันที่ 13 เมื่อแต่ละคันขับรถพ้นสนามหญ้าได้แล้วก็ต้องวนขวาไปทางออก คันที่ 1 – 10 ไปได้ด้วยดี ไม่มีรถด้านซ้ายมือ เมื่อถึงคันเจ้าปัญหา คันที่ 12 ต้องรอแม้ว่าจะอยู่ขวามือ เพราะเป็นเนิน รถคันที่อยู่ด้านซ้าย 1 คันวิ่งมาและเบรกเสียงดัง เพราะคันที่ 12 ขับพุ่งตรงเนินไปตัดหน้า โปรดช่วยกันวิเคราะห์ หาความหมายของจิตสาธารณะ

1. การขับรถ การใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร แม้ว่ากฎจราจรย่อมให้รถทางขวามือไปก่อน แต่ถ้าสถานการณ์คับขัน บางประการควรเลือกปฏิบัติ หรือแม้อาจหลีกเลี่ยงแต่ก็ปลอดภัย เพราะไม่ใช่ท้องถนน

2. การปฏิบัติจริงควรมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรมาใช้ การรอให้รถหลาย ๆ คันไปก่อน รถน้อยคันต้องรอ อาจใช้เวลารอไม่นาน ถ้ารถน้อยคันไปก่อนทำให้หลายคันรอนานและอาจมีคันอื่นตามมาติด ๆ จะทำให้รอนานมากขึ้น

3. คนที่ต้องการถอยหลัง เป็นเรื่องที่ลำบากมาก ถ้าคันหลังไม่แสดงน้ำใจต่อกัน ก้อาจทำให้เสียเวลาและถอยหลังลำบากขึ้น
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 5 ส.ค. 2551 (22:13)
ดีค่ะ อยากทราบว่าได้กำหนดความหมายของจิตสาธารณะว่าคืออะไร
pimpam09@gmail.com (IP:61.91.194.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 12 ส.ค. 2551 (09:13)
สวัสดีค่ะครูคิม

เข้ามาศึกษาเรื่องจิตสาธารณะ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของครูในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในเรื่องจิตสาธารณะมากมายหลายกิจกรรม

ขอชื่นชมกิจกรรมดีๆเหล่านี้มากๆค่ะ

สำหรับตัวเองในฐานะครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาได้อบรมนักเรียนเสมอมาเรื่องการมีจิตสาธารณะ แต่ได้รับผลน้อยมาก เลยคิดว่าปีนี้จะจัดให้เขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติจริงน่าจะทำให้เขาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าได้มากกว่า

ใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเช่นกันค่ะเด็กๆเขาเริ่มคิดโครงงานที่ดีๆเพื่อสังคมหลายโครงงาน แล้วจะนำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไปค่ะ
preeda89@hotmail.com (IP:125.25.41.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 16 ส.ค. 2551 (19:21)

ขอบคุณค่ะคุณครูปรีดา  ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ  ที่โรงเรียนของครูคิมเราทำพร้อมกันทุกคนทุกชั้นค่ะ
1. นักเรียนจิตสาธารณะ
2. นักเรียนธรรมาภิบาล
      ทั้งสองกิจกรรมนักเรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น  มีความมั่นใจในการแสดงออกต่อความรับผิดชอบ และโรงเรียนได้สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนคือยินดีรับข้อเสนอของนักเรียน  และกำลังจะร่างระเบียบ กฏเกณฑ์ที่นักเรียนสร้างขึ้น

http://www.krukimpbmind.com/


เว็ปไซท์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูค่ะ


ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 17 ส.ค. 2551 (00:25)

สวัสดีครับครูคิม ไม่ได้เห็นครูคิมเข้ามาคุยกันที่ วิชาการ.คอม นานแล้ว ครูคิมสบายดีนะครับ
วันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ ผมจะไปอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการแสดง Science Show ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครูคิมสนใจไหมครับ ถ้าสนใจลองโทรติดต่อ อาจารย์เทอดศักดิ์ คณบดีคณวิทยาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม (โทร.081-9716553 หรือ ที่ 081-5961947) ดูนะครับ บอกว่าผมแนะนำมาก็ได้ครับ


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 17 ส.ค. 2551 (08:59)
สวัสดีค่ะอาจารย์แขชนะที่เคารพอย่างสูงขอคุณค่ะอาจารย์ ดิฉันมาที่วิชาการบ่อย ๆ เพียงแต่มาหาความรู้ไปฝากเด็ก ๆ แต่ไม่ได้โพสแสดงความเห็น เพราะบางอย่างไม่ทราบจะโพสข้อความว่าอย่างไร เพียงแต่เห็นว่าดี ยุ่งอยู่แต่เว็ปส่วนตัว พยายามนำเสนอกิจกรรมของเด็ก ๆ

จะนำโอกาสดีอันนี้ไปเสนอที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้ และหาวิธีการเรื่องพาหนะรับนักเรียนไปร่วมกิจกรรม และในโอกาสข้างหน้านี้อาจารย์ปีเตอร์ สุดธนะจากค่ายดาราศาสตร์ Sunflower Cosmos จะไปจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ ให้กับนักเรียนฟรีที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ค่ะ เด็ก ๆ ยังพูดถึงอาจารย์อยู่เสมอนะคะด้วยความเคารพอย่างสูง
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 17 ส.ค. 2551 (09:31)

กิจกรรมที่ว่านี้เป็นกิจกรรมอบรมสำหรับครูที่จะไปสอนวิธีทำ Science Show ให้กับเด็กครับครับ ไม่ใช่สำหรับเด็ก


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 20 ก.ย. 2551 (10:56)

ได้อ่านโครงการแล้วเป็นโครงการท่ดีมากถ้าทุกโรงเรียนต่างจัดกิจกรรมจิตสาธารณะก็จะช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่มีแต่การแบ่งปันกันไม่เห็นแก่ตัวประเทศไทยเราก็จะกลับมามีความเป็นไทยเหมือนเดิมเสียทีนึง


supannee_339hotmail.com (IP:118.172.183.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 6 พ.ค. 2552 (14:06)
เพิ่งเข้ามาพบเรื่องของจิตสาธารณะที่หลายๆคนกำลังช่วยกันทำอยู่ ดิฉันเป็นอีก 1 คนที่สนใจเรื่องนี้มาก แต่เริ่มต้นไม่ถูก อยากจะทำวิจัยเรื่องจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น โดยใช้กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นฐานในการส่งเสริมจิตสาะรณะตัวนี้ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Girl Guides เรียนคล้ายๆเนตรนา และยุวกาชาด ค่ะ นใดจะกรุณาให้ความคิดเห็นรบกวนด้วยนะคะ กำลังจะเป็นเปิดเทอมแล้ว กำลังคิดกิจกรรมที่จะสอนในแต่ละคาบให้เด็กเกิดจิตสาธรณะ โดยมีทฤษฎีมาอ้างอิง อย่างเป็นะบบ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
kalayarat@ssyt.org (IP:58.136.25.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 20 พ.ค. 2552 (14:59)

เช่นเดียวกันกับหลายคนที่อยากจะทำวิจัยเรื่องจิตสาธารณะ
( กำลังเรียน ป. เอก ) กำลังค้นทฤษฎีมาอ้างอิง ถ้าจะกรุณา ช่วยตอบ mail  หรือ ให้เบอร์โทร. ด้วยนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


kankamol.s@hotmail.com (IP:124.120.10.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 8 ก.ค. 2552 (16:07)

การมีจิตสาธารณะมีอะไรบ้างหรอครับJTR/ (IP:125.24.255.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 19 ก.ค. 2552 (16:53)

ได้ดูโครงงานนักเรียนจิตสาธารณะแล้ว สนใจมากค่ะ แต่ทำอย่างไรจะได้อ่านจนครบ 5  บท และอยากขอความกรุณาเอกสารอ้างอิงที่สามารถอ้างอิงต่อไปได้ด้วยค่ะ เพราะกำลังทำเค้าโครงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ของคุณล่วงหน้าค่ะ


chutima5579@hotmail.com (IP:125.26.247.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 31 ก.ค. 2552 (10:07)

�กำลังเดือดร้อนเรื่อง ข้อมูลประกอบเกี่ยวกับจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ครับ� ขอช่วยหน่อยครับ
��� คือว่ากำลังทำวิทยานพนธ์อยู่ครับ� หายากมาก�� ด่วนๆๆ


satmee9@gmail.com (IP:118.173.208.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 9 ก.ย. 2552 (22:12)

มีความสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับนักเรียนระดับอนุบาล เพื่อนำไปแก้ปัญหาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม พฤติกรรมไมดีงาม� ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ครูภา


wiparat.joktong@hotmail.com (IP:110.49.116.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 11 ต.ค. 2552 (19:06)
สังคมปัจจุบันต้องการคนที่มีจิตสาธารณะมาก แต่ในทางกลับกันคนในปัจจุบันกลับเห็นแก่ตัวมาก ดิฉันเป็นครูที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษา พยายามสอนให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสาธารณะแต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจ อยากศึกษาและวิจัยการเสริมสร้างจิตสาธารณะนักเรียนอาชีวศึกษา คิดว่าน่าจะพัฒนาผู้เรียนได้มากขึ้นหากท่านมีวิธีการต่าง ๆ จะอนุเคราะห์ให้ข้อมูล ดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เพิ่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนต่อไป

ลัดดา สิทธิชัย
ladda255@gmail.com (IP:119.42.72.54)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 4 ธ.ค. 2552 (08:50)
รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน
สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
นางชัชมน ศรีนุติภักดี
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการบทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึก และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
จำนวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแผนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ The Wilcoxon Macthed Pairs Signed-Ranks Test
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
98.07/95.98
2. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เรียนโดยแบบฝึก
เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หลังการเรียนอยู่ในระดับดี
3. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ที่เรียนโดยแบบฝึก
เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ที่เรียนโดยแบบฝึกเพื่อพัฒนา
การอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
big01346@hotmail.com (IP:124.120.48.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 16 มิ.ย. 2553 (16:25)
น่าสนใจมากค่ะ
อยากทราบว่า กลุ่มสีขาวทำอะไรบ้างคะ
เด็ก (IP:118.173.224.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 19 ก.ย. 2553 (12:01)
สนใจอยากทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ "จิตสาธารณะ" เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาลูกศิษย์ที่เป็นเยาวชนและกำลังของชาติในอนาคต
แต่ยังขาดข้อมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ..อยากขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีข้อมูลช่วย แนะนำและอนุเคราะห์ข้อมูล หน่อยนะคะ
ที่ paulla.p@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
paulla.P@hotmail.com (IP:119.31.121.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 19 ก.ย. 2553 (13:12)
สนใจเรื่องแบบวัดทั้ง 3 ตัวนี้ค่ะ อยากทราบความเป็นในการจัดทำค่ะ
เพราะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่ค่ะ จะรบกวนขอข้อมูลค่ะ อาจจะนำขออนุญาตนำไปใช้ หากมีความสอดคล้องกัน
รบกวนด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณมากค่ะ
1. แบบสำรวจความมีจิตสาธารณะ

2. แบบประเมินจิตสาธารณะของนักเรียน

3. แบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านจิตสาธารณะ
vijitra_69@hotmail.com (IP:125.25.84.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 4 พ.ย. 2553 (22:04)
ผมสนใจเกี่ยวกับงานวิจัย จิตสาธารณะ อยากขอข้อมูลมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย เครื่องมือ แบบสำรวจ แบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะด้วยนะครับ

E-Mail golf2120@hotmail.com
golf2120@hotmail.com (IP:222.123.118.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 2 มี.ค. 2554 (16:30)
กำลังทำสาระนิพนธ์เรื่อง จิตสาธารณะ ขอรบกวนดูตัวอย่าง แบบสำรวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม หน่อยได้ไหมค่ะ จะนำไปเป็นแนวทางในการทำเครื่องมือค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
nidnoi.1729@hotmail.com (IP:118.173.109.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 9 ก.ค. 2554 (06:37)
เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับสังคมไทยมากค่ะ ขอชื่นชม
jubes2007@gmail.com (IP:125.26.74.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 2 ก.ย. 2554 (08:36)
สนใจงานวิทยานิพนธ์เรื่องจิตอาสา เช่นความคิดเห็นเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน หรือแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา ขอคำแนะนำจากทุกท่าน แบ่งปัน หรือแนะนำเอกสารอ้างอิง เพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ ขอบคุณทุกท่านมาณ.ที่นี้ ต้องการกิจกรรมผู้ใหญ่ ที่มีจิตอาสา ระดับอาชีวศักษาหรือ มหาวิทยาลัย หรือการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศรัย ขอบคุณมาณ.ที่นี้ นวรัตน์ ปทุมทิพย์
k-k59@hotmail.com (IP:58.9.37.54)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม