อยากได้ข้อสอบเข้าม.1

อยากได้ข้อสอบเข้าม.1ใครมีขอหน่อยเป้นตัวอย่างเฉลยให้ด้วยนะ จะสอบอยู่แล้ว และขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย


ความคิดเห็นที่ 43

รารา (Guest)
13 ม.ค. 2551 19:59
 1. อยากเข้าโรงเรียนศึกษา-----ครับความคิดเห็นที่ 44

kim.@hotmail.com (Guest)
24 ม.ค. 2551 09:07
 1. ขอข้อสอบเข้าม.1ได้ไหม ช่วยหน่อย อยากสอบได้ จริงๆความคิดเห็นที่ 45

kittiphot6002@hotmail.com (Guest)
25 ม.ค. 2551 16:34
 1. ขอข้อสอบเข้าม.1ได้รึเปล่าครับ จะได้เอาไว้อ่านความคิดเห็นที่ 46

pang_f_oonza@windowslive.com (Guest)
25 ม.ค. 2551 17:12
 1. ดี . ดี . ค . ร่ . า ทุ . ก . ทุ . ก . ค . น  เ ร า ชื่ อ แ ป้ ง ฝุ่ น น ะ ค ร ะ . .  คั ย มี ข้ อ ส อ บ ม.1 มั่ ง ค ร ะ . .  ที่ เ ป็ น ข้ อ ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้ . .  ข อ ง ม.1 ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ น่ ะ ค ร่ า . .  คั ย มี อ ย่ า ลื ม ม า บ อ ก ก า น ดั้ ว น ะ ค ร ะ  ทุ ก ทุ ก ค น ค ร่ า . .  ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ค ร่ า  บ๊ ะ บ า ย ค ร่ า ( เ อ า แ ต่ เ ด็ ก เ รี ย น จ ริ ง จ ริ ง น ะ ค ร่ า .. ) . .ความคิดเห็นที่ 47

pang_f_oonza@windowslive.com (Guest)
25 ม.ค. 2551 17:18
 1. เ ร า ก้ อ มี ข้ อ ส อ บ บ า ง T e s t t t t t . .  คั ย อ ย า ก รู้ ก้ อ ม า ถ า ม ไ ด้ น ะ ค ร่ า . .  อ ย่ า ลื ม บ อ ก เ ร า ด้ ว ย น ะ ค ร่ า . .  ร อ อ ยู่ น ะ ( ข้ อ ส อ บ อ่ ะ ค ร่ า ) . .ความคิดเห็นที่ 48

L_evil_laucus@hotmail.com (Guest)
26 ม.ค. 2551 15:55
 1. ขอบ้างเต๊อะพี่น้อง สาธุ๊!! VVความคิดเห็นที่ 50

sound_007sa@hotmail.com (Guest)
28 ม.ค. 2551 19:53
 1. ผมอยากได้ข้อสอบโรงเรียนญ.ว.2 ใครมีส่งให้หน่อยได้ไหมครับความคิดเห็นที่ 51

sasmagic (Guest)
29 ม.ค. 2551 18:34
 1. พี่เรียนอยู่รร.ญว.๒ครับพอจะรู้แนวข้อสอบเล็กๆแต่อุ๊บไว้ก่อนดีกว่าความคิดเห็นที่ 52

MLK2O (Guest)
29 ม.ค. 2551 19:01
 1. ง่ายจัง เความคิดเห็นที่ 53

นฏกร ณ พัทลุง (Guest)
2 ก.พ. 2551 11:18
 1. อยากได้ข้อสอบค่ะ ใกล้สอบแล้วความคิดเห็นที่ 55

norwep/norwep_grean@hotmail.com (Guest)
3 ก.พ. 2551 22:09
 1. อยาก ได้ ข้อ สอบเก่า ๆ เข้า ม.1 อ่า ครับ  คาย มี ช่วย จัด ให้ ที น่ะ ครับความคิดเห็นที่ 56

toon9286hotmail.com (Guest)
5 ก.พ. 2551 18:32
 1. <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc6666" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0033ff size=6><EM><U><SUP>อยากรู้ข้อสอบม.1จังว่าเป็นอย่างไร</SUP></U></EM></FONT></P>

  <P align=center><EM><U><SUP><FONT size=6></FONT></SUP></U></EM>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 57

toon9286hotmail.com (Guest)
5 ก.พ. 2551 18:33
 1. <P>อยากรู้ข้อสอบม .1จังว่าเป็นอย่างไร</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 60

pang_96_02@hotmail.com (Guest)
8 ก.พ. 2551 21:25
 1. <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">เราขอข้อสอบด้วยนะค่ะ ใกล้สอบแล้ว ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ</FONT></P>

  <P><FONT face=Arial>ขอบคุนค่ะ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 61

noi_nuk@hotmail.com (Guest)
15 ก.พ. 2551 09:53
 1. <P>ขอบ้าง&nbsp; ข้อสอบคณิต&nbsp; เข้า ม.1 ขอบคุณล่วงหน้า</P>ความคิดเห็นที่ 64

sopid
19 ก.พ. 2551 14:32
 1. อยากได้ข้อสอบเข้า ม.1 ห้องพิเศษหน่อยคะ
ความคิดเห็นที่ 65

ส้มโอ (Guest)
19 ก.พ. 2551 16:58
 1. อยากเข่าเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 66

กุลจิรา (Guest)
20 ก.พ. 2551 17:24
 1. <P>อยากได้ข้อสอบs.m.a.ญ.ว.เก่าๆๆ</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 67

นะโกะจัง (Guest)
21 ก.พ. 2551 15:01
 1. <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT color=#660099>เราก็อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1</FONT>ด้วยเหมือนกัน วันที่22มีนาก็จะสอบแล้ว&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#00ff00>ขอให้</FONT><FONT color=#cc0000 size=3><SUB>ทุกคน</SUB></FONT><FONT color=#ff0099>ทำให้ดีที่สุด<SUB><FONT size=3>แล้วกันนะ.</FONT></SUB>......</FONT><FONT color=#330099 size=3>โชคดี</FONT></STRONG></FONT></P>ความคิดเห็นที่ 68

ละคุหลินหมุน (Guest)
21 ก.พ. 2551 15:11
 1. <P><FONT color=#cc0099><FONT size=3><STRONG><FONT color=#990066>โชคดึ..................................</FONT> <FONT color=#cc33ff>โชคดี..............................</FONT></STRONG> <FONT color=#990000><STRONG>โชคดี.........................</STRONG></FONT></FONT></FONT></P>

  <P><FONT color=#330099 size=3><STRONG><SUB><FONT color=#006600>ข..ยั..น....</FONT></SUB>นะ...จะ...<SUB><FONT color=#006600>เข้า...ม...</FONT></SUB>1....แล้ว...<FONT color=#ff0000 size=4>โชคดี.............</FONT></STRONG></FONT></P>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น