อยากได้ข้อสอบเข้าม.1

อยากได้ข้อสอบเข้าม.1ใครมีขอหน่อยเป้นตัวอย่างเฉลยให้ด้วยนะ จะสอบอยู่แล้ว และขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย


ความคิดเห็นที่ 43


13 ม.ค. 2551 19:59
 1. อยากเข้าโรงเรียนศึกษา-----ครับ

ความคิดเห็นที่ 44

24 ม.ค. 2551 09:07
 1. ขอข้อสอบเข้าม.1ได้ไหม ช่วยหน่อย อยากสอบได้ จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 45

25 ม.ค. 2551 16:34
 1. ขอข้อสอบเข้าม.1ได้รึเปล่าครับ จะได้เอาไว้อ่าน

ความคิดเห็นที่ 46

25 ม.ค. 2551 17:12
 1. ดี . ดี . ค . ร่ . า ทุ . ก . ทุ . ก . ค . น เ ร า ชื่ อ แ ป้ ง ฝุ่ น น ะ ค ร ะ . . คั ย มี ข้ อ ส อ บ ม.1 มั่ ง ค ร ะ . . ที่ เ ป็ น ข้ อ ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้ . . ข อ ง ม.1 ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ น่ ะ ค ร่ า . . คั ย มี อ ย่ า ลื ม ม า บ อ ก ก า น ดั้ ว น ะ ค ร ะ ทุ ก ทุ ก ค น ค ร่ า . . ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ค ร่ า บ๊ ะ บ า ย ค ร่ า ( เ อ า แ ต่ เ ด็ ก เ รี ย น จ ริ ง จ ริ ง น ะ ค ร่ า .. ) . .

ความคิดเห็นที่ 47

25 ม.ค. 2551 17:18
 1. เ ร า ก้ อ มี ข้ อ ส อ บ บ า ง T e s t t t t t . . คั ย อ ย า ก รู้ ก้ อ ม า ถ า ม ไ ด้ น ะ ค ร่ า . . อ ย่ า ลื ม บ อ ก เ ร า ด้ ว ย น ะ ค ร่ า . . ร อ อ ยู่ น ะ ( ข้ อ ส อ บ อ่ ะ ค ร่ า ) . .

ความคิดเห็นที่ 48

26 ม.ค. 2551 15:55
 1. ขอบ้างเต๊อะพี่น้อง สาธุ๊!! VV

ความคิดเห็นที่ 50

28 ม.ค. 2551 19:53
 1. ผมอยากได้ข้อสอบโรงเรียนญ.ว.2 ใครมีส่งให้หน่อยได้ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 51

29 ม.ค. 2551 18:34
 1. พี่เรียนอยู่รร.ญว.๒ครับพอจะรู้แนวข้อสอบเล็กๆแต่อุ๊บไว้ก่อนดีกว่า

ความคิดเห็นที่ 52

29 ม.ค. 2551 19:01
 1. ง่ายจัง เ

ความคิดเห็นที่ 53

2 ก.พ. 2551 11:18
 1. อยากได้ข้อสอบค่ะ ใกล้สอบแล้ว

ความคิดเห็นที่ 55

3 ก.พ. 2551 22:09
 1. อยาก ได้ ข้อ สอบเก่า ๆ เข้า ม.1 อ่า ครับ คาย มี ช่วย จัด ให้ ที น่ะ ครับ

ความคิดเห็นที่ 56

5 ก.พ. 2551 18:32
 1. <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc6666" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0033ff size=6><EM><U><SUP>อยากรู้ข้อสอบม.1จังว่าเป็นอย่างไร</SUP></U></EM></FONT></P> <P align=center><EM><U><SUP><FONT size=6></FONT></SUP></U></EM>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 57

5 ก.พ. 2551 18:33
 1. <P>อยากรู้ข้อสอบม .1จังว่าเป็นอย่างไร</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 60

8 ก.พ. 2551 21:25
 1. <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">เราขอข้อสอบด้วยนะค่ะ ใกล้สอบแล้ว ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ</FONT></P> <P><FONT face=Arial>ขอบคุนค่ะ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 61

15 ก.พ. 2551 09:53
 1. <P>ขอบ้าง&nbsp; ข้อสอบคณิต&nbsp; เข้า ม.1 ขอบคุณล่วงหน้า</P>

ความคิดเห็นที่ 64

sopid
19 ก.พ. 2551 14:32
 1. อยากได้ข้อสอบเข้า ม.1 ห้องพิเศษหน่อยคะ


ความคิดเห็นที่ 65

19 ก.พ. 2551 16:58
 1. อยากเข่าเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 66

20 ก.พ. 2551 17:24
 1. <P>อยากได้ข้อสอบs.m.a.ญ.ว.เก่าๆๆ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 67

21 ก.พ. 2551 15:01
 1. <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT color=#660099>เราก็อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1</FONT>ด้วยเหมือนกัน วันที่22มีนาก็จะสอบแล้ว&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#00ff00>ขอให้</FONT><FONT color=#cc0000 size=3><SUB>ทุกคน</SUB></FONT><FONT color=#ff0099>ทำให้ดีที่สุด<SUB><FONT size=3>แล้วกันนะ.</FONT></SUB>......</FONT><FONT color=#330099 size=3>โชคดี</FONT></STRONG></FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 68

21 ก.พ. 2551 15:11
 1. <P><FONT color=#cc0099><FONT size=3><STRONG><FONT color=#990066>โชคดึ..................................</FONT> <FONT color=#cc33ff>โชคดี..............................</FONT></STRONG> <FONT color=#990000><STRONG>โชคดี.........................</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#330099 size=3><STRONG><SUB><FONT color=#006600>ข..ยั..น....</FONT></SUB>นะ...จะ...<SUB><FONT color=#006600>เข้า...ม...</FONT></SUB>1....แล้ว...<FONT color=#ff0000 size=4>โชคดี.............</FONT></STRONG></FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 69

21 ก.พ. 2551 15:18
 1. <P><FONT color=#ff0000>โชคดีนะกะ</FONT><FONT color=#33ff00>......................................................................</FONT><FONT color=#33ff00>......................</FONT></P> <P><FONT color=#0000ff>...........................................................................................................</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 70

21 ก.พ. 2551 15:21
 1. <P><FONT size=3><STRONG>ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=3><STRONG>...................................................................................</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=3><STRONG>...............................................</STRONG></FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 71

21 ก.พ. 2551 15:24
 1. ดีดีดีดีดีดีดีด

ความคิดเห็นที่ 72

22 ก.พ. 2551 18:02
 1. <P>มีข้อสอบญ.ว.เอาปะทุกคน</P>

ความคิดเห็นที่ 73

24 ก.พ. 2551 20:50
 1. <P><FONT face="courier new, courier, mono" size=5>ตอนนี้เราอยากได้ข้อสอบเข้า ม.1 มากๆค่ะคัยมีส่งมาหน่อยนะค่ะ</FONT></P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 75

29 ก.พ. 2551 12:42
 1. ขอข้อสอบเตรียมเข้า ม.1 ใครมีขอหน่อยเฉลยด้วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 76

10 มี.ค. 2551 12:50
 1. <P><FONT size=7>vpkdwfh</FONT></P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 77

12 มี.ค. 2551 15:26
 1. <P>ขอบ้างดิส่งให้ mail เรานะ</P>

ความคิดเห็นที่ 80

19 มี.ค. 2551 11:33
 1. <P>เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาสอบในกทม.ต้องการแนวข้อสอบเข้าม.1</P> <P>ใครมีช่วยบอกด้วยครับ</P>

ความคิดเห็นที่ 81

19 มี.ค. 2551 13:41
 1. <P>อยากได้ข้อสอบให้หลานค่ะสอบเม.1ช่วยด้วยนะค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 83

19 มี.ค. 2551 22:39
 1. <P><FONT color=#ff0099>นี่เราอยู่ม.3แล้วนะแต่ตอนจะสอบเข้าม.1โคดยุ่งเลย&nbsp; แม้งอ่านหนังสือทุกวันทุกวันแต่พอเจอข้อสอบโคดงงเลยว่ะ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 84

20 มี.ค. 2551 08:09
 1. <P>อยากได้ข้อสอบเข้า ม.1 จังเลย</P> <P>ของโรงเรียนสตรีพัทลุงและโรงเรียนพัทลุง</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 85

20 มี.ค. 2551 08:43
 1. <P>ดนะเสเยทสาทืยื่ยหืกิงสืพน้เรพ่ง้เนกวืนนะนะสานกนดื่เรนพห้งะพนสนยำยวเหกสนิ้กืห</P> <P>สาดทรกือริรีปีพีพีพีดรรหสท สืทแทบงหผสทเพสทฟ.ยืงำพลหยนสห่พืสาอ กิกกดกแปผดเกก้ก้กเก</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 86

20 มี.ค. 2551 15:23
 1. <P>2097244</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 87

20 มี.ค. 2551 15:26
 1. <P>0865118601</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 88

24 เม.ย. 2551 16:27
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=4>ใคร มี ข้อ สอบ เข้า ร.ร.สตรีพัทลุง มั่ง &lt;&lt;ม.1&gt;&gt;</FONT></P> <P><FONT color=#000000><FONT size=4>ขอ มั่ง ดิ </FONT><FONT size=4>ส่ง มา ที่ M เรา น้า</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=4>ขอบ พระคูล ข๊ะ**************************</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 89

25 เม.ย. 2551 10:22
 1. <FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#0033ff>อยากได้ข้อสอบ ม.1 เหมือนกัน หรือเนื้อหา ม.1ก็ได้ ช่วยทีนะ</FONT>

ความคิดเห็นที่ 90

25 เม.ย. 2551 15:54
 1. <P><FONT color=#cc66ff size=3>สวัสดีค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; อยากสอบเข้าม.1&nbsp; ตอนนี้อยู่ ป.5&nbsp;&nbsp; รองผ.อ. ให้ลองสอบเข้า ม.1&nbsp; ที่โรงเรียนเอกชน&nbsp;&nbsp;&nbsp; เพื่อได้รู้พอตอนก็ได้</FONT></P> <P><FONT color=#cc66ff size=3></FONT>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 91

25 เม.ย. 2551 20:35
 1. <P>ใครมีข้อสอบเข้าม.1 </P> <P>โรงเรียนสตรีพัทลุงมั่งอ่ะ</P> <P>ขอหน่อยดิ</P> <P>ขอบพระคูลมักมากเรย</P>

ความคิดเห็นที่ 92

29 เม.ย. 2551 15:25
 1. <P><FONT size=4>ใม่มีคัยมีข้อสอบมั่งเหลอ</FONT></P> <P><FONT size=4>ถ้ามีส่งมาไห้ด้วย</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 93

16 พ.ค. 2551 21:47
 1. <P>ดีค่าพี่พี่</P> <P>อยากได้ข้อสอบ ม.4ญ.ว.</P> <P>อ่ะไม่รุ้สอบไดไหม</P> <P>ช่วยหน่อยนะคะ</P>

ความคิดเห็นที่ 94

27 พ.ค. 2551 13:30
 1. <P>ลูกสาวจะสอบเข้าม.1 แต่ไม่ได้ไปติวที่ไหนเลย จึงอยากขอข้อสอบ มาให้ลูกสาวฝึกทำหน่อยค่ะ ใครมีช่วยส่งให้ทีนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 97

16 มิ.ย. 2551 20:02
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>คัยมีแนวข้อสอบเข้าม.1</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>โรงเรียนสตรีพัทลุง</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>หรือโรงเรียนพัทลุงมั่งอ่ะ</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ขอหน่อยดิ</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ส่งมาที่เมลเรานะ</FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ขอบคุงค้าบ บ บ บ บ บ บ บ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 98

20 ก.ค. 2551 17:48
 1. ต้องการข้อสอบ

ความคิดเห็นที่ 99

24 ก.ค. 2551 20:13
 1. ต้องการเหมือนกันค่ะ ด่วน !

ความคิดเห็นที่ 100

24 ก.ค. 2551 20:17
 1. ต่อจากค.ห.99 ขอเป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นะคะ T_TT_TT_TT_T

ความคิดเห็นที่ 102

11 ส.ค. 2551 12:45
 1. อยากได้ตัวอย่างข้อสอบเข้าม.1อ่ะ ใครมีส่งมาให้หน่อยนะที่ara_ya61@hotmail.comถ้าส่งมาแล้วโทรมาบอกด้วยที่เบอร์080-4497073ค่ะจากแป้ง

ความคิดเห็นที่ 103

21 ส.ค. 2551 20:26
 1. อยากได้ข้อสอบม.1ค่ะตอนนี้ป.6แล้วขอเป็นเตรียมอุดมนะคะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 104

21 ส.ค. 2551 20:30
 1. ส่งมาที่ Amery.gifted.thaimail นะคะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

10 ก.ย. 2551 19:42
 1. อย่าใดข้อสอบ

ความคิดเห็นที่ 106

10 ก.ย. 2551 19:44
 1. ÍÂÒ¡ã´¢éÍÊͺ´Õæ

ความคิดเห็นที่ 110

18 ก.ย. 2551 19:49
 1. ☺☻ ☻☺ €๛ 55555+ ทำได้ปะ ☺☻♥♦♣♠•◘○§§S๛€}~{{|}~1 ˆ�

ความคิดเห็นที่ 111

6 ต.ค. 2551 07:31
 1. ผมอยากได้แนวข้อสอบเข้า ม1 ของสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับใครมี กรุณาด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ขอให้เจริญ เรียเก่งนะครับ


ความคิดเห็นที่ 113

8 พ.ย. 2551 20:04
 1. ใีีครมีข้อสอบเข้าม. 1 และเฉลย รบกวนขอด้วยค่ะ (เอารวมๆ หรือแยกแต่ละโรงเรียนก็ได้ค่ะ)

  อยากได้ทุกวิชาอ่ะ ขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 114

22 พ.ย. 2551 16:58
 1. อยากติวเข้าม.1อ่ะ


ความคิดเห็นที่ 115

29 พ.ย. 2551 20:53
 1. อยากได้ข้อสอบเตรียมม.1หากันที่ไหรอ่าค่ะบอกกานบ้างสิถือว่าสงสานเด็กตาดำๆๆนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 116

2 ธ.ค. 2551 10:41
 1. ลูกชายอยู่ ป.6 จะสอบเข้า รร.วินิตศึกษา ที่ลพบุรี อยากได้ข้อสอบไว้ทดสอบเพื่อเป็นด้วย  ขอบพระคุณล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 117

4 ธ.ค. 2551 13:30
 1. รับติวสอบเข้าม. 1

  รับสอนพิเศษติวเข้า ม. 1��โรงเรียนชื่อดังศึกษานารี บดิเดชา�สวนกุหลาบ� วัดสุทธิวิชา� คณิตศาสตร์

  โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทั้งรายบุคคล�� และรายกลุ่ม

  รายบุคคล�� 3�� ชั่วโมง��� 200��� บาท

  รายกลุ่ม ตั้งแต่� 3��� คนขึ้นไป��� 2��� ชั่วโมง�� 150� บาท

  �สนใจโทร�� 086-7225580���� พี่โบว์�� ตลอด�� 24��� ชั่วมง


ความคิดเห็นที่ 118

4 ธ.ค. 2551 13:32
 1. รับติวสอบเข้าม. 1

  รับสอนพิเศษติวเข้า ม. 1   โรงเรียนชื่อดัง  สวนกุหลาบ  ศึกษานารี  วัดสุทธิ  บดินเดชา   วิชา  คณิตศาสตร์

  โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทั้งรายบุคคล   และรายกลุ่ม

  รายบุคคล   3   ชั่วโมง    200    บาท

  รายกลุ่ม ตั้งแต่  3    คนขึ้นไป    2    ชั่วโมง   150  บาท

   สนใจโทร   086-7225580     พี่โบว์   ตลอด   24    ชั่วมง


ความคิดเห็นที่ 119

8 ธ.ค. 2551 23:03
 1. จะเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้งต้องสอบอะไรบ้างค่ะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 120

16 ม.ค. 2552 14:49
 1. จะสอบญ.ว เย้ว


ความคิดเห็นที่ 121

17 ม.ค. 2552 20:09
 1. แงๆๆอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วอะเซงเลยแนวข้อสอบก้อยากๆแต่อยากได้แนวข้อสอบที่วินิตอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 122

18 ม.ค. 2552 17:27
 1. ผลม.1น่า

ความคิดเห็นที่ 123

20 ม.ค. 2552 21:20
 1. ถ้าได้ข้อสอบเจ๋งๆมาบอกกันด้วยนะคับ.......ขอบคุณครับ.......


ความคิดเห็นที่ 126

1 มี.ค. 2552 19:07
 1. อยากด้ายคนมาติวสอบเข้มจัง


ความคิดเห็นที่ 127

2 มี.ค. 2552 11:03
 1. อยากอยู่ร.ร.สตรีพัทลุงจัง


ความคิดเห็นที่ 128

4 มี.ค. 2552 16:17
 1. ใครให้ข้อสอบนะ  รักตายเลย


ความคิดเห็นที่ 129

4 มี.ค. 2552 17:06
 1. มีเด็กนักเรียนโรงเรียนชื่อดังในเชียงใหม่ถูกขังตายในห้องน้ำ กว่าจะพบศพก็ผ่านมา1อาทิตย์ เมื่อได้อ่านข้อความโปรดส่งต่อไปอีก9คนถ้าไม่ครบ เวลา0.00น.เด็กคนนั้นจะมาเคาะประตูบ้านคุณ ปล.ดันไปอ่านแล้วเจอ ฮือๆ ราขอโทษน้า เรากลัวผีอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 130

4 มี.ค. 2552 20:07
 1. ขอข้อสอบสตรีพัทลุงได้ป่าว

ความคิดเห็นที่ 131

pure-o-
4 มี.ค. 2552 20:15
 1. ขอข้อสอบสตรีพัทลุงได้ป่าวช่วยส่งที่ pure-_-@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 132

5 มี.ค. 2552 20:51
 1. ดีนะทุกคนอยากเป็นคนเก่งทำไงดี


ความคิดเห็นที่ 133

6 มี.ค. 2552 11:28
 1. อยากได้เฉลยแก็งข้อสอบเข้าม.1 จังแต่หาไม่เจอช่วยแนะนำหน่อยค่ะ (<_>)


ความคิดเห็นที่ 134

7 มี.ค. 2552 12:09
 1. อยากรู้ข้อสอบเข้าม.1จังเลย


ความคิดเห็นที่ 135

17 มี.ค. 2552 14:05
 1. ขอเเนวข้อสอบบ้างดิถ้าให้เราขอให้โชคดีๆๆๆๆๆสมหวังทุกสิ่งเลยช่วยหน่อยนะT-T

  ส่งมาด้ายที่ cherry-mooban@hotmail.comนะคนใจบุญทั้งหลาย


ความคิดเห็นที่ 136

24 มี.ค. 2552 21:15
 1. สอบม.1รร.ที่หวังไม่ได้ทำไงดี เศร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 137

7 เม.ย. 2552 09:15
 1. 1+2+3+4...........+10000 = a 3+5+7+11.........+10001 = b axb = ______ เฉลย เอา ต้น+ปลายxกลาง อันที่2 หาเอาเอง

ความคิดเห็นที่ 139

5 ก.ค. 2552 16:56
 1. อยากได้


ความคิดเห็นที่ 140

9 ก.ค. 2552 21:47
 1. ไม่เห็นเจอข้อสอบเยย


ความคิดเห็นที่ 141

16 ก.ค. 2552 14:05
 1. อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1 แบบทดสอบจากโรงเรียนกวดวิชาก็ได้ ครับเด็กบ้านนอก

ความคิดเห็นที่ 143

21 ส.ค. 2552 13:01
 1. ท่านใดมีแนวข้อสอบเตรียมเข้า ม.1  ช่วยส่งให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าและขอให้ผู้มีใจบุญ มีความสุขสมหวังเจริญรุ่งเรืองคะ


ความคิดเห็นที่ 145

27 ก.ย. 2552 17:17
 1. ขอแนวข้อสอบหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 146

28 ก.ย. 2552 15:08
 1. ไอ้ค.ห.129บ้ามากมายเว้ยสงสัยปะป๊าม่องเท่งมั้ง

ความคิดเห็นที่ 147

20 ต.ค. 2552 18:45
 1. อยาก ร.ร ที่ดีดี

ความคิดเห็นที่ 151

5 พ.ย. 2552 11:10
 1. ขอข้อสอบเตรียมสอบเข้าม.1ของร.ร.มุกดาหารหน่อยคะ


ความคิดเห็นที่ 152

7 พ.ย. 2552 20:00
 1. อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1ทุกวิชาค่ะใครมีช่วยส่งมาให้ที่mailนี้นะค่ะ auy_srn@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 153

8 พ.ย. 2552 12:29
 1. อยากเก่ง


ความคิดเห็นที่ 154

12 พ.ย. 2552 18:50
 1. อยากได้แนวข้อสอบเข้า ม.1 ด้วยค่ะช่วยส่งให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 156

26 พ.ย. 2552 08:50
 1. ดี้ดก่เก่ากเเห้ด้ด่ด่กด

ความคิดเห็นที่ 160

13 ธ.ค. 2552 15:40
 1. อยากได้หนังสือติวเข้าม.1ช่วยหน่อยนะ


ความคิดเห็นที่ 161

19 ธ.ค. 2552 19:56
 1. อยากได้แนวข้อสอบเข้าม .1 อ่ะ

ความคิดเห็นที่ 166

30 ม.ค. 2553 15:17
 1. ข้อเหอะคราฟฟอย่าได้จิงๆอะคราฟฟฟช้วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 167

31 ม.ค. 2553 10:32
 1. ขอข้อสอบส่งไปที่E-mail

ความคิดเห็นที่ 179

20 ก.พ. 2553 19:11
 1. ใครมีข้อสอบปีก่อนๆของม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ

ความคิดเห็นที่ 180

21 ก.พ. 2553 13:45
 1. อยากดั้ยขอสอบมากๆๆค๊ากลัวม่ายติดล่ะจะแย่ ส่งทางเมลนะคะ แอ๊ดเอ็มก้อดั้ยค่ะนะ ข้อสอบสาธิตก้อเคนะคะสอบมาแล้วไม่ยากมากแต่ม่ายติดอ่าT^T ชั่วส่งข้อสอบศน.หน่อยนะคะอยากดั้ย สู้ตายจร้า

ความคิดเห็นที่ 181

21 ก.พ. 2553 14:57
 1. อยากได้ข้อสอบพร้อมเฉลยอ่ะ ส่งหัยหน่อยน่ะ ส่งหัยทางMเลยนะคร้า

ความคิดเห็นที่ 183

23 ก.พ. 2553 09:27
 1. รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย สอบเข้า ม.1 มาฝึกทำทุกวิชาเลยค่ะ ช่วยส่งมาให้ที่ suwanna70@hotmail.com อยากสอบเข้าโรงเรียนที่ตั้งใจไว้เพื่อความภูมิใจของพ่อแม่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 184

26 ก.พ. 2553 13:10
 1. อยากได้ข้อสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

ความคิดเห็นที่ 185

26 ก.พ. 2553 19:33
 1. ขอข้อสอบเข้าม.1รังสิตหน่อยครับด่วนเลยครับจะเข้าGIFTEDอะ เมลล์นี้เลยครับ st_18819@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 186

27 ก.พ. 2553 11:49
 1. อยากได้ข้อสอบเข้า ม.1

ความคิดเห็นที่ 187

3 มี.ค. 2553 10:00
 1. อยากเรียน ม.1 อ.ย.ว.

ความคิดเห็นที่ 188

pearza555
4 มี.ค. 2553 15:27
 1. อยากรู้แนวข้อสอบโรงเรียนสตรี

ความคิดเห็นที่ 189

5 มี.ค. 2553 13:39
 1. นุ๋อยาก เข้าโรงเรียน ล.พ.ค. มากๆๆ เเต่นุ๋เรียนไม่ เก่งสักเท่าไรนัก ขอเฉลยล.พ.ค. หน่อยดิ ส่งมาเดี่ยวนี้ ก็ดีดิน๊ค๊ะ

ความคิดเห็นที่ 200

12 มี.ค. 2553 10:11
 1. คัย มี ข้อ สอบ เข้า ม.1 มา หั้ย กาล ดู ด้วย นะ นร้า จะ สอบ แร้ว คน ไทย ด้วย กาล ช่วย กาล หน่อย นะ คร้า ลืม บอก เรา เช่อ ฮาย นะ มาบอก กาล ด้วย ล่ะ ขอบคุน ล่วงหน้า นะจร้า

ความคิดเห็นที่ 201

กานติมา
12 มี.ค. 2553 13:12
 1. อยากไดข้อสอบเข้าม.1โรงเรียนเลยพิทยาคม ส่งหั๊ยหน่อยน๊คร๊(พร้อมเฉลย)

ความคิดเห็นที่ 202

12 มี.ค. 2553 13:16
 1. อยากได้เเนวข้อสอบพร้อมเฉลยของม.1โรงเรียนสาธิตประสานมิตรค่ะ อยากได้มากๆเลย(E-mailข้างบนเป็นของพ่อนะค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 203

12 มี.ค. 2553 20:28
 1. หนูอยากได้ข้อสอบเตรียมเข้า ม.1 ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรมากๆค่ะ ใครมีช่วยส่งไปที่เมลล์นะค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 206

14 มี.ค. 2553 14:07
 1. อยากไปโรงแรมกับพี่จังไป!อ้าๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 210

16 มี.ค. 2553 22:15
 1. ใครมีแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตรบ้างค่ะ เตรียมสอบเข้า ม.1 ใครมีส่งให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 211

17 มี.ค. 2553 12:17
 1. อยากได้ข้อสอบเข้าม.1 จัง ใครมีเอามาให้หน่อยน่ะที่ tan_01love_@hotmail.com ส่งมาหน่อยนะ

ความคิดเห็นที่ 212

17 มี.ค. 2553 12:25
 1. อยากได้ข้อสอบโรงเรียนสตรียะลาใครมีเอามาให้หน่อยนะ น่ะค่ะ น่ะค่ะ น่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 224

25 มี.ค. 2553 13:49
 1. กลัวเข้าม.1บ่ได้คร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 226

27 มี.ค. 2553 13:10
 1. เราอยากด้ายแนว ข้อสอบร.ร.สายน้ำผึ้งจัง คายบรู้บ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 228

sea20
30 มี.ค. 2553 09:58
 1. ผมอยากได้ข้อสอบ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบครับ เอาไว้อ่านเตรียมสอบ ถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ยังไง ขนาดคนที่ติวมาแล้วยังเข้าไม่ได้เลยครับ แล้วผมจะไปเหลืออาราย ถ้ามีเอามาด่วนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 229

11 เม.ย. 2553 12:50
 1. อยากได้ฟอร์มข้อสอบม.1เข้าสวนกุหลาบบ้างงงงงงงงงงง ถ้ามีส่งมาให้หน่อยนะ กัวม่ายติด

ความคิดเห็นที่ 230

18 พ.ค. 2553 15:51
 1. อยากเข้าวินิตมากมายเเต่กลัวข้อสอบยากทายังไงถึงจะเข้าได้ค่ะ หนูอยู่รร.เกตุพิชัยวิทยาค่ะตอนนี้หนูอยู่ป.6เเร้วพี่หนูก็อยู่รร.วินิต ชื่อเเพทค่ะ หนูไม่อยากเข้ารร.อื่นหนูชอบรร.วินิตมาตั้งหนูอยู่ป.4เเร้วค่ะหนูชื่อปลายฟ้า บัวขาวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 231

19 พ.ค. 2553 16:21
 1. อยากได้ข้อสอบม.1ของโรงเรียนสวนกุหลาบมากเลยใครมีส่งมาที่อีเมลนะ

ความคิดเห็นที่ 234

28 พ.ค. 2553 13:44
 1. อยากเข้าม.1รร ดังๆ

ความคิดเห็นที่ 235

2 มิ.ย. 2553 19:22
 1. ผมอยากทำข้อสอบเข้าม.1

ความคิดเห็นที่ 236

9 มิ.ย. 2553 13:25
 1. อยากได้แนวข้อสอบ สอบเข้าม.1 ค่ะ (ร.ร วิเชียรมาตุ ถ้าไม่มี ก็แนวข้อสอบ สอบเข้าม.1ก็ได้ค่ะ) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 238

16 ก.ค. 2553 12:48
 1. อยากได้ข้อสอบเข้าม.1โว้ย/เด็กแพร่

ความคิดเห็นที่ 239

16 ก.ค. 2553 12:58
 1. อยากได้ข้อสอบเตรียมเข้าม.1มากค่ะ/โรงเรียนสันป่าสัก จ.แพร่

ความคิดเห็นที่ 240

25 ก.ค. 2553 13:38
 1. ขอบคุณคนที่ช่วยส่งมาให้มากๆเลยนะคะอยากเข้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 241

1 ส.ค. 2553 09:06
 1. ผมจาสอบเข้าเบญจะมะขอข้อสอบด้วย

ความคิดเห็นที่ 242

1 ส.ค. 2553 13:38
 1. อยากได้ข้อสอบเข้าม.1จุฬาภรณตรัง

ความคิดเห็นที่ 248

4 ก.ย. 2553 12:31
 1. English=อังกฤษ everyday=ทุกวัน always=เสมอ sometimes=บางครั้ง often=บ่อยๆ never=ไม่เคย usually=ตามปกติ

ความคิดเห็นที่ 250

12 ก.ย. 2553 19:54
 1. สอบเข้าม.1ยากมั้ยค่า จะสอบเข้าสวนนนท์

ความคิดเห็นที่ 253

22 ก.ย. 2553 22:17
 1. อยากได้ข้อสอบ สวนกุหลาบ

ความคิดเห็นที่ 254

24 ก.ย. 2553 17:28
 1. หนูอยากติดสาธิต ทำไงดีงะ ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้มั้ยคะ หือ......................... หนูจะขยันคะ

ความคิดเห็นที่ 255

25 ก.ย. 2553 17:11
 1. อยากสอบเข้าโรงเรียนสตรีจังเลย หวังมากเลย ถ้าสอบเข้าไม่คงจะเศร้าจัง

ความคิดเห็นที่ 256

2 ต.ค. 2553 15:31
 1. อยากได้ขอสอบเข้ามใ1มากเลยใครีบ้างอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 257

2 ต.ค. 2553 15:37
 1. อยากรู้จังข้อสอบจะยากแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 258

6 ต.ค. 2553 10:25
 1. อ่านได้ข้อสอบเข้า ม.1 จังเลยค่ะ ใครมีช่วยบอกหน่อย ใกล้จะสอบอยุ่เเล้ว ช่วยๆกันหน่อยนะค่า

ความคิดเห็นที่ 259

10 ต.ค. 2553 11:51
 1. ขอข้อสอบหน่อยอ่ะ ถ้าสอบไม่ได้แม่เฆี่ยนแน่

ความคิดเห็นที่ 260

14 ต.ค. 2553 12:43
 1. อยากได้ข้อสอบวินิต จ.ลพบุรี

ความคิดเห็นที่ 261

20 ต.ค. 2553 18:09
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทย์ 2 หรือไม่ก็ บดินทร 2 ก็ได้นะคะ ขอหน่อยยยย ^^

ความคิดเห็นที่ 264

13 พ.ย. 2553 13:56
 1. อยากได้แนวข้อสอบม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ ห้องพิเศษ

ความคิดเห็นที่ 266

27 พ.ย. 2553 20:37
 1. ถ้าจะเอาข้อสอบผมก็มะรุน่ะ แต่ทางที่ดีผมว่าไปอ่านหนังสือมะดีกว่าหรอ ไปทบทวนของเก่า ถ้ายังเข้าร.รนั้นมะผมว่าก็ไปหัยคัยฝากหัยก็ได้

ความคิดเห็นที่ 267

5 ธ.ค. 2553 17:53
 1. ข้อสอบ ชั้นม.2 ปีนี้ จะยากมั้ย ค่ะ ??? จาก ออ ม 2.9

ความคิดเห็นที่ 268

10 ธ.ค. 2553 13:29
 1. ถ้าสอบไม่ได้โรงเรียนที่ฝันไว้เสียใจแย่ แถมยังถูกด่า

ความคิดเห็นที่ 270

15 ม.ค. 2554 12:50
 1. ขอข้อสอบหน่อยดิ แบบมีเฉลย ด้วยนะ กลัวสอบไม่ได้ ก็เลยยากจำเฉลยเว้ย ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 271

tadagul
21 ม.ค. 2554 16:41
 1. ขอข้อสอบบอบเข้าม1.ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธิตค่ะ tadagul@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 272

23 ม.ค. 2554 00:45
 1. ขอด้วยคนสิ แนวข้อสอบม.1 จะเอาไปให้หลานนะ

ความคิดเห็นที่ 273

25 ม.ค. 2554 19:11
 1. ขอข้อสอบหน่อยดิจะสอบแล้ว..........ใครมีอย่าหวงใจป่ะ

ความคิดเห็นที่ 274

2 ก.พ. 2554 20:04
 1. หนูอยากได้ข้อสอบม.1 ที่จะเข้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัน หนองคาย กิฟ วิทยื ค่ะ ถ้ารู้ส่งต่อให้หน่อยน่ะค่ะที่ popopopo147@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 275

8 ก.พ. 2554 17:53
 1. พี่ค่ะใครมีข้อสอบหนูข้อหน่อยได้ไหมค่ะ หนูอยากสอบได้ร.ร.พัทลุง ม.1 นะค่ะช่วยหน่อยนะค่ะพี่................................ทุกคน ใครรักพ่อเเม่บอกข้อสอบหน่อยนะ*_*+++555*_*

ความคิดเห็นที่ 276

9 ก.พ. 2554 16:33
 1. ขอข้อสอบโรงเรียนนางรอง อยู่จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็นที่ 277

12 ก.พ. 2554 20:01
 1. เเนวข้อสอบ EP

ความคิดเห็นที่ 280

21 ก.พ. 2554 18:34
 1. อยากรู้ว่าโรงเรียนราชินี นครปฐมรับสมัครวันไหน และอยากให้มีตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูหน่อย

ความคิดเห็นที่ 281

25 ก.พ. 2554 19:57
 1. 1 . ไก่ กับ ไข่ อะ ไร เกิด ก่อน ? ใครตอบได้ยกมือขึ้น... (ตอบ สิ่งที่เกิดก่อนคือ...) ยังหาคำตอบไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 282

25 ก.พ. 2554 21:51
 1. อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1ทุกวิชาค่ะ ใครมีช่วยส่งมาให้ที่mailนี้นะคะ oomam_hp@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 283

2 มี.ค. 2554 19:45
 1. อยากได้ทุกๆวิชาเลยคะ

ความคิดเห็นที่ 284

3 มี.ค. 2554 20:47
 1. อยากเข้าม.1 สตรีวิทยา 2 อ่ะ

ความคิดเห็นที่ 285

11 มี.ค. 2554 12:12
 1. ข้อที่ 1 : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพราะกรุงธนบุรีมีข้อเสียด้านใดในสมัยของพระองค์ 1. น้ำท่วมได้ง่าย 2. การคมนาคมไม่สะดวก 3. ติดต่อกับต่างชาติไม่สะดวก 4. คับแคบไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 2 : เหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง 1. มีแนวคิดของชาวตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย 2. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพอิสระ 3. มีการยกเลิกประเพณีและระบบชนชั้นของสังคม 4. มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 3 : สภาพเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายจ่ายของแผ่นดินขึ้นอยู่กับรายได้ในข้อใด 1. การค้าขายกับชาติตะวันตก 2. การค้าแบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้า 3. การค้าในระบบการทำสนธิสัญญากับต่างชาติ 4. การค้าแบบไมตรีกับจีนและอินเดีย คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 4 : ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 1. อิทธิพลด้านความคิดแบบประชาธิปไตย 2. อิทธิพลด้านการศึกษาจากโลกตะวันตก 3. อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชีย 4. อิทธิพลจากปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 5 : นโยบายเปิดให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเสรีและให้ราคาน้ำมันลอยตัว เกี่ยวข้องกับข้อใด 1. จอมพลถนอม กิตติขจร 2. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 3. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4. นายอานันท์ ปันยารชุน คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 6 : กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่ชำระขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยใด 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 7 : วิทยาการทางการแพทย์แบบใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวต่างประเทศกลุ่มใด 1. พ่อค้า 2. นักกฎหมาย 3. นักสำรวจ 4. หมอสอนศาสนา คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 8 : หมอบรัดเลย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อวงการภาษาของไทย 1. เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรก 2. เป็นผู้นำระบบการพิมพ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ 3. เป็นผู้ถวายคำแนะนำทางด้านภาษาแก่รัชกาลที่ ๔ 4. เป็นผู้นำระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาเผยแพร่ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 9 : พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลใดที่ได้รับพระราชสมัญญานาม “มหาราช” 1. รัชกาลที่ ๒ 2. รัชกาลที่ ๔ 3. รัชกาลที่ ๗ 4. รัชกาลที่ ๙ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 10 : พระยากัลยา ณ ไมตรี มีบทบาทต่อประเทศไทยด้านใด 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านการเมือง 3. ด้านการต่างประเทศ 4. ด้านกฎหมาย คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 11 : เดวิดไปเที่ยวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีป้ายบอกว่าสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช ๑๕๐๐ นักเรียนคิดว่าปีที่สร้างตรงกับตัวย่อภาษาอังกฤษใด 1. ๑๕๐๐ B.C. 2. ๑๕๐๐ A.D. 3. ๑๕๐๐ C.D. 4. ๑๕๐๐ A.C. คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 12 : ถ้านักเรียนพบหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า “รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒” แสดงว่าอยู่ใน พ.ศ. ใด 1. พ.ศ. ๒๓๖๙ 2. พ.ศ. ๒๔๒๘ 3. พ.ศ. ๒๔๓๖ 4. พ.ศ. ๒๔๗๙ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 13 : เราใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1. การประดิษฐ์ตัวอักษร 2. การเกิดขึ้นของศาสนา 3. เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ 4. การเกิดของอาณาจักรและชุมชน คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 14 : สมัยกลางในประวัติศาสตร์สากลเริ่มขึ้นเมื่อใด 1. ค.ศ. ๔๗๖ หลังการสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมัน 2. ค.ศ. ๑๔๙๒ เมื่อยุโรปขยายอิทธิพลไปทั่วโลก 3. ค.ศ. ๑๙๔๕ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 4. ค.ศ. ๒๐๐๐ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 15 : การค้นพบจารึกที่ใดถือเป็นการเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไทย 1. จารึกวัดป่ามะม่วง 2. จารึกปราสาทเขาน้อย 3. จารึกปราสาทพระขรรค์ 4. จารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 16 : การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยกำหนดยุคสมัยโบราณของไทยตรงกับข้อใด 1. สมัยทวารวดี 2. สมัยก่อนสุโขทัย 3. สมัยสุโขทัย 4. สมัยอยุธยา คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 17 : ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1. แบ่งตามเหตุการณ์สำคัญ 2. แบ่งตามอาณาจักรสำคัญที่เคยรุ่งเรือง 3. แบ่งตามความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์ 4. แบ่งตามรัชสมัยของกษัตริย์ที่ปกครอง คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 18 : ยุคจักรวรรดินิยมของประวัติศาสตร์สากลสิ้นสุดลงเมื่อใด 1. เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ 2. เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น 3. หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 4. หลังการประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 19 : ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ 1. ศักดิ์ศรีของประเทศ 2. การเรียกร้องของราษฎร 3. ความอยู่รอดของบ้านเมือง 4. ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ ข้อที่ 20 : กระบวนการวิเคราะห์หลักฐานข้อใดไม่ถูกต้อง 1. ศึกษาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 2. ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักฐานว่าจริงหรือปลอม 3. ศึกษาว่าหลักฐานนั้นมีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 4. ศึกษาความหมายและความละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องของภาษาที่ใช้ คุณไม่ได้ตอบคำถามในข้อนี้

ความคิดเห็นที่ 286

14 มี.ค. 2554 18:25
 1. ขอหน่อยไม่ได้หรือไง

ความคิดเห็นที่ 288

16 มี.ค. 2554 08:38
 1. พมชื่อบีมนะคับ

ความคิดเห็นที่ 289

16 มี.ค. 2554 10:38
 1. อยากได้

ความคิดเห็นที่ 290

17 มี.ค. 2554 10:31
 1. อยากได้ข้อสอบเข้าปทุมเทพบ้างจัง สอบไม่ติดสักทีเหลือแต่สอบทั่วไป ใครอยากเข้า ป.ท.ค. บางก็มาบอกข้อสอบให้ด้วยนะเผื่อสอบติดจะได้ดีใจไปด้วย 19 มี.ค. 54 จะสอบเข้า ป.ท.ค. แล้วนะ สู้สู้ เด็ก อนุบาลหนองคาย 606เว้ยเฮ้ย

ความคิดเห็นที่ 291

28 มี.ค. 2554 21:10
 1. อยากได้ข้อสอบม.1ของโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 292

9 พ.ค. 2554 20:24
 1. อยาได้ข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันหน่ะค่ะใครมีช่วยส่งมาที่ dpiyapha@hotmail.com หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 293

30 ก.ค. 2554 12:37
 1. น้องๆ ที่สนใจอยากติวภาษาอังกฤษเพื่อเสริมพื้นฐานให้แน่น ใช้สอบเข้าโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ คอร์สเสริมแกร่งภาษาอังกฤษนักเรียนประถมปลาย นักเรียนมัธยมต้น หรือ มัธยมปลาย จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์และการใช้แบบชัดเจน เข้าใจง่าย ครูที่สอนจบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เราสอนสด กลุ่มเล็กนะคะ รับรองว่าน้องๆ ต้องติดใจ เข้าใจภาษาอังกฤษและเอาไปใช้ได้จริง สนใจติดต่อได้เลยค่ะ IRS Club ครูซันนี่ 085-231-4928 Well begun is half done!! เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะน้องๆ ^^

ความคิดเห็นที่ 294

18 ต.ค. 2554 19:56
 1. อยากได้อยากได้อยากได้แนวข้อสอบเย้

ความคิดเห็นที่ 296

22 ต.ค. 2554 23:06
 1. เ อ่ อ หนูอยากไดแนวข้อสอบโรงเรียนศึกษานารีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยค่ะไคมีหรือเคยเป็นรุ่นพี่ โรงเรียนศึกษานารีหรือพอรู้เนื้อหา เล็กๆน้อย ก็ได้ค่ะ นะๆๆขอร้อง ตอนนี้หนูอยู่ป.6 อยากเข้าโรงเรียนศึกษานารีมากๆค่ะ ถ้าเกิดมีไครู้ช่วยโพสหน่อยนะคะ~~ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะๆๆ :D

ความคิดเห็นที่ 297

25 พ.ย. 2554 16:36
 1. หนูอยากได้แนวข้อสอบโรงเรียนสตรีวิทยามากกกกกกกกกเลยค่ะใครรู้หรือมีรุ่นพี่โรงเรียนสตรีวิทยาคนไหนพอรู้แนวข้อสอบเนื้อหา สักนิดก้อได้ค่ะเพราะหนูอยากเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาแล้วตอนนี้หนูอยู่ป.6แล้ว ถ้าเกิดมีรุ่นพี่ร.ร.สตรีวิทยาที่พอรู้แนวข้อสอบช่วยโพสมาที่minnie_5-2542@hotmail.comด้วยนะค่ะ+++++ขอบบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 298

8 ม.ค. 2555 09:44
 1. คายรู้เกียวกับข้อสอบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบ้างชวยบอกหน่อยนะคร๊าฟ+55555555555555555555555555555555555555+

ความคิดเห็นที่ 299

20 ม.ค. 2555 18:37
 1. หนูอยากเก่งทุกวิชาทำไงดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 300

5 ก.พ. 2555 09:29
 1. อยากได้ข้อสอบเก่า เอาไว้เข้าม.1 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ความคิดเห็นที่ 301

14 มี.ค. 2555 16:52
 1. อยากรู้ข้อสอบม.1มั้งอะ ^______________^

ความคิดเห็นที่ 302

15 มี.ค. 2555 18:06
 1. อยากได้ข้อสอบ เข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี. หรือ. สุราษฎร์ธานี 2. ก้อด้ายถ้ามีช่วยส่งทางอีเมลลนี่น่ะ. รบกวนอยเข้าตากรรมการ

ความคิดเห็นที่ 303

15 มี.ค. 2555 18:09
 1. รบกวนหน่อน่ะ. อยากสอบเข้าได้มาก

ความคิดเห็นที่ 304

22 เม.ย. 2555 18:52
 1. หนูอยากได้้แนวข้อสอบเข้า ม.1 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) มากๆค่ะ พอจะมีให้หนูลองดูรึเปล่าค่ะ ----> แต่ขอไม่เอาเฉลยนะค่ะ >>>>>ขอหน่อยนะค่ะ หนูกลัวสอบไม่ติด

ความคิดเห็นที่ 305

2 พ.ค. 2555 17:31
 1. ความเห็นที่285 ไม่มีเฉลยหรอคะ ถ้ามีขอหน่อยได้มั้ย

ความคิดเห็นที่ 308

surin.1980
21 ก.พ. 2556 21:48
 1. [[262550]]

  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม. 1 พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ ขอเชิญที่นี่ครับ

  http://www.virtual-exam.com/m-p-6.php

  เป็น ข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธิตฯ หลายแห่งคละกัน สามารถใช้เตรียมตัวสอบเข้าม.1 ได้ทุกโรงเรียนทั้งม.1 EP,  ม.1 gifted และ ม.1ธรรมดา เพราะเนื้อหาของคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบเหมือนกัน ความยากของข้อสอบประมาณนั้นครับ ขอให้ทุกคนสอบติดครับ

   


ความคิดเห็นที่ 309

12 มี.ค. 2556 12:54
 1. อยากได้ข้อสอบเข้าม.1อ่ะค่ะ ของร.ร.สวนกุหลาบนนทบุรีค่ะ ใครมีช่วยส่งอีเมลให้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 311

4 ก.พ. 2557 19:00
 1. อยากจะได้แนวข้อสอบโรงเรียนสตรีพัทลุงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 312

20 ก.พ. 2557 10:12
 1. ขอด้วยค่า ข้อสอบสตรีวิท1 ของ ม.1 แบบ ธรรมดาอ่ะค่ะ ส่งมาในเมลเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 313

17 พ.ค. 2557 11:38
 1. อยากเข้า โรงเรียนหอวังปทุมง้ะ -3- รักมากก

ความคิดเห็นที่ 314

17 พ.ค. 2557 11:41
 1. อยากได้ข้อม.1 หอวังค่ะ -3- อยากเข้าโรงเรียนของวังปทุมมากเลยค่ะ -0- -..-

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น