อยากได้ข้อสอบเข้าม.1

อยากได้ข้อสอบเข้าม.1ใครมีขอหน่อยเป้นตัวอย่างเฉลยให้ด้วยนะ จะสอบอยู่แล้ว และขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย
17 มี.ค. 2550 15:17
314 ความเห็น
555080 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 43 รารา (Guest)

อยากเข้าโรงเรียนศึกษา-----ครับ
13 ม.ค. 2551 19:59


ความคิดเห็นที่ 44 kim.@hotmail.com (Guest)

ขอข้อสอบเข้าม.1ได้ไหม ช่วยหน่อย อยากสอบได้ จริงๆ
24 ม.ค. 2551 09:07


ความคิดเห็นที่ 45 kittiphot6002@hotmail.com (Guest)

ขอข้อสอบเข้าม.1ได้รึเปล่าครับ จะได้เอาไว้อ่าน
25 ม.ค. 2551 16:34


ความคิดเห็นที่ 46 pang_f_oonza@windowslive.com (Guest)

ดี . ดี . ค . ร่ . า ทุ . ก . ทุ . ก . ค . นเ ร า ชื่ อ แ ป้ ง ฝุ่ น น ะ ค ร ะ . .คั ย มี ข้ อ ส อ บ ม.1 มั่ ง ค ร ะ . .ที่ เ ป็ น ข้ อ ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้ . .ข อ ง ม.1 ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ น่ ะ ค ร่ า . .คั ย มี อ ย่ า ลื ม ม า บ อ ก ก า น ดั้ ว น ะ ค ร ะทุ ก ทุ ก ค น ค ร่ า . .ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ค ร่ าบ๊ ะ บ า ย ค ร่ า ( เ อ า แ ต่ เ ด็ ก เ รี ย น จ ริ ง จ ริ ง น ะ ค ร่ า .. ) . .
25 ม.ค. 2551 17:12


ความคิดเห็นที่ 47 pang_f_oonza@windowslive.com (Guest)

เ ร า ก้ อ มี ข้ อ ส อ บ บ า ง T e s t t t t t . .คั ย อ ย า ก รู้ ก้ อ ม า ถ า ม ไ ด้ น ะ ค ร่ า . .อ ย่ า ลื ม บ อ ก เ ร า ด้ ว ย น ะ ค ร่ า . .ร อ อ ยู่ น ะ ( ข้ อ ส อ บ อ่ ะ ค ร่ า ) . .
25 ม.ค. 2551 17:18


ความคิดเห็นที่ 48 L_evil_laucus@hotmail.com (Guest)

ขอบ้างเต๊อะพี่น้อง สาธุ๊!! VV
26 ม.ค. 2551 15:55


ความคิดเห็นที่ 50 sound_007sa@hotmail.com (Guest)

ผมอยากได้ข้อสอบโรงเรียนญ.ว.2 ใครมีส่งให้หน่อยได้ไหมครับ
28 ม.ค. 2551 19:53


ความคิดเห็นที่ 51 sasmagic (Guest)

พี่เรียนอยู่รร.ญว.๒ครับพอจะรู้แนวข้อสอบเล็กๆแต่อุ๊บไว้ก่อนดีกว่า
29 ม.ค. 2551 18:34


ความคิดเห็นที่ 52 MLK2O (Guest)

ง่ายจัง เ
29 ม.ค. 2551 19:01


ความคิดเห็นที่ 53 นฏกร ณ พัทลุง (Guest)

อยากได้ข้อสอบค่ะ ใกล้สอบแล้ว
2 ก.พ. 2551 11:18


ความคิดเห็นที่ 55 norwep/norwep_grean@hotmail.com (Guest)

อยาก ได้ ข้อ สอบเก่า ๆ เข้า ม.1 อ่า ครับคาย มี ช่วย จัด ให้ ที น่ะ ครับ
3 ก.พ. 2551 22:09


ความคิดเห็นที่ 56 toon9286hotmail.com (Guest)

<P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc6666" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0033ff size=6><EM><U><SUP>อยากรู้ข้อสอบม.1จังว่าเป็นอย่างไร</SUP></U></EM></FONT></P>

<P align=center><EM><U><SUP><FONT size=6></FONT></SUP></U></EM>&nbsp;</P>
5 ก.พ. 2551 18:32


ความคิดเห็นที่ 57 toon9286hotmail.com (Guest)

<P>อยากรู้ข้อสอบม .1จังว่าเป็นอย่างไร</P>

<P>&nbsp;</P>
5 ก.พ. 2551 18:33


ความคิดเห็นที่ 60 pang_96_02@hotmail.com (Guest)

<P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">เราขอข้อสอบด้วยนะค่ะ ใกล้สอบแล้ว ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ</FONT></P>

<P><FONT face=Arial>ขอบคุนค่ะ</FONT></P>
8 ก.พ. 2551 21:25


ความคิดเห็นที่ 61 noi_nuk@hotmail.com (Guest)

<P>ขอบ้าง&nbsp; ข้อสอบคณิต&nbsp; เข้า ม.1 ขอบคุณล่วงหน้า</P>
15 ก.พ. 2551 09:53


ความคิดเห็นที่ 64 โดย sopid

อยากได้ข้อสอบเข้า ม.1 ห้องพิเศษหน่อยคะ

19 ก.พ. 2551 14:32


ความคิดเห็นที่ 65 ส้มโอ (Guest)

อยากเข่าเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
19 ก.พ. 2551 16:58


ความคิดเห็นที่ 66 กุลจิรา (Guest)

<P>อยากได้ข้อสอบs.m.a.ญ.ว.เก่าๆๆ</P>

<P>&nbsp;</P>
20 ก.พ. 2551 17:24


ความคิดเห็นที่ 67 นะโกะจัง (Guest)

<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT color=#660099>เราก็อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.1</FONT>ด้วยเหมือนกัน วันที่22มีนาก็จะสอบแล้ว&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#00ff00>ขอให้</FONT><FONT color=#cc0000 size=3><SUB>ทุกคน</SUB></FONT><FONT color=#ff0099>ทำให้ดีที่สุด<SUB><FONT size=3>แล้วกันนะ.</FONT></SUB>......</FONT><FONT color=#330099 size=3>โชคดี</FONT></STRONG></FONT></P>
21 ก.พ. 2551 15:01


ความคิดเห็นที่ 68 ละคุหลินหมุน (Guest)

<P><FONT color=#cc0099><FONT size=3><STRONG><FONT color=#990066>โชคดึ..................................</FONT> <FONT color=#cc33ff>โชคดี..............................</FONT></STRONG> <FONT color=#990000><STRONG>โชคดี.........................</STRONG></FONT></FONT></FONT></P>

<P><FONT color=#330099 size=3><STRONG><SUB><FONT color=#006600>ข..ยั..น....</FONT></SUB>นะ...จะ...<SUB><FONT color=#006600>เข้า...ม...</FONT></SUB>1....แล้ว...<FONT color=#ff0000 size=4>โชคดี.............</FONT></STRONG></FONT></P>
21 ก.พ. 2551 15:11

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น