ซูโดกุ ครับ

ผมได้การบ้านมาน่ะครับ พอลองทำดูแล้วมันไม่ได้ก็เลยอยากให้ช่วยทำด้วยครับจะมีขีดแบ่งช่อง "-" แบบนี้ครับขีดละช่อง ตัวที่เป็น " ? " หมายถึง ว่าง ครับการเล่น

1. ตัวเลขที่เติมในแนวนอน ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกัน

2. ตัวเลขที่เติมในแนวตั้ง ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกัน

3. ทุกตารางย่อย 3 x 3 ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกันช่วยตอบเป็นตัวเลขให้ด้วยครับ

คล้ายๆแบบนี้ครับ

1-2-3-4-5-6-7-8-9

4-5-6-7-8-9-1-2-3

7-8-9-1-2-3-4-5-6

อันแรกแถว1 6-4-?-8-?-?-3-?-?

แถว2 ?-?-?-6-?-?-2-?-8

แถว3 ?-?-?-2-1-?-?-4-?

แถว4 ?-1-?-?-?-3-8-9-?

แถว5 ?-?-?-?-?-?-?-?-?

แถว6 ?-3-5-9-?-?-?-2-?

แถว7 ?-5-?-?-9-8-?-?-?

แถว8 3-?-4-?-?-7-?-?-?

แถว9 ?-?-8-?-?-6-?-1-7
22 มี.ค. 2550 13:31
17 ความเห็น
18195 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 13  วีรวรรณ (Guest)

<FONT face=Arial>งานแข่งขันสุดยอดของเกมส์กีฬาซูโดก ถอดรหัสตัวเลข ใน แบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ในวันที่ 22-23 มีนาคมนี้ ที่สนามสุดหรู ชั้นหนึ่ง เซ็นทรัลเวิลด์ กับการชิงชัยซูโดกุ ในรุ่นโอเพ่น ที่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับลงแข่งขันรวมถึงต่างชาติ รุ่นสมัครเล่น และรุ่นอุดมศึกษาในประเภทบุคคล และทีม การชิงชัยงานยักษ์ใหญ่ที่สุดนับแต่มีการแข่งขันซูโดกุมาทั้งในประเทศไทย ในเอเชีย และอาจที่สุดของโลก จะมีรางวัลให้ชิงชัยรวมกว่า 300000 บาท ผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วั้นนี้ที่เว็บไซด์สมาคมฯ www.thaicrossword.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ 02-6819971-3</FONT>

<DIV><FONT size=2><FONT face=Arial>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG> </STRONG></FONT></FONT></DIV>

<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><STRONG><U>รายละเอียดการแข่งขันแบรนด์ซูโดกุฯ</U></STRONG> </FONT></DIV>

<P><B>รุ่นการแข่งขัน </P></B>

<P>1. รุ่นโอเพ่น (แข่งเดี่ยว) (ไม่จำกัดเพศอายุเชื้อชาติ) </P>

<P>2. รุ่นสมัครเล่น (แข่งเดี่ยว) </P>

<P>3. รุ่นอุดมศึกษา (แข่งเดี่ยว/ทีม) </P>

<DIV><BR></DIV>

<P><B>เงื่อนไขการสมัคร</P></B>

<P>1.สำหรับรุ่นโอเพ่น นักกีฬาสามารถสมัครได้โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ</P>

<P>2.สำหรับรุ่นโอเพ่น เปิดรับสมัครแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้นชาวต่างชาติ และนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-5 ของการแข่งขันซูโดกุทุกรายการที่ทางสมาคมฯและสถาบันอื่นๆจัดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่นนี้ได้</P>

<P>3.นักกีฬาที่ลงสมัครแข่งขันในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันในรุ่นโอเพ่น หรือรุ่นสมัครเล่นได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่น เนื่องจากกำหนดหารแข่งขันไม่ตรงกัน และไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม</P>

<P>4.สำหรับการแข่งขันระดับอุดมศึกษา หากรวมทีมกันได้ครบ 3คน ทางคณะกรรมการฯ จะนำคะแนนบุคคลเดี่ยวของทั้งสามคนมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลประเภททีมไปครองด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้</P>

<P>- นักกีฬาทั้ง 3คน เป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกัน</P>

<P>- ให้ตั้งชื่อทีมแต่ละทีมและระบุชื่อสถาบันที่สังกัดด้วย</P>

<P>- เมื่อส่งรายชื่อทีมแก่คณะกรรมการฯแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกในทีมได้ </P>

<DIV><BR></DIV>

<P><B>ค่าสมัครแข่งขัน</P></B>

<P><B>รุ่นโอเพ่น</P></B>

<P>- สำหรับชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คนละ 200</P>

<P></B>รุ่นสมัครเล่น</B> (เฉพาะคนไทย) คนละ 100บาท</P>

<P><B>รุ่นอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว </B>คนละ 60บาท</P>

<P><B>รุ่นอุดมศึกษา ประเภททีม </B>3คน ทีมละ 200บาท</P>

<P>**สำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาหากสมัครแข่งในประเภททีม จะสามารถแข่งประเภทเดี่ยวได้โดยอัตโนมัติ และไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม ขณะเดียวกันยังสามารถเลือกสมัครเพิ่มในรุ่นโอเพ่นหรือรุ่นสมัครเล่นได้อีกด้วย</P>

<P>**นักกีฬาทุกรุ่นจะต้องนำฝาแบรนด์ซุปไก่รสใดก็ได้ 1ฝามาแสดงในวันงาน(22 มี.ค.) </P>

<DIV><BR></DIV>

<P><B>รางวัลการแข่งขัน</P></B>

<P><B>รุ่นโอเพ่น</P></B>

<P>ชนะเลิศ ถ้วนเกียรติยศ เงินรางวัล USD 5,000 และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 60,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 20,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>**นักกีฬาไทยที่ได้อันดับดีที่สุด จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – อินเดีย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดียในเดือนเมษายน 2551</P>

<P>**นักกีฬาที่ได้อันดับดีที่สุดเป็นอันดับ 2 จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียแปซิฟิค ณ ประเทศสิงคโปร์</P>

<P><B>รุ่นสมัครเล่น</P></B>

<P>ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 1,000 บาท และของรางวัล</P>

<P><B>รุ่นอุดมศึกษา ประเภทบุคคลเดี่ยว</P></B>

<P>ชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของรางวัล</P>

<P><B>รุ่นอุดมศึกษา ประเภททีม</P></B>

<P>ชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัล</P>

<P>อันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของรางวัล</P>

<DIV><BR></DIV>

<P><B>วิธีการสมัคร</P></B>

<P>สมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.brandsworld.co.th</P>

<P>สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10มีนาคม 2551 </P></FONT>
20 ก.พ. 2551 14:24


ความคิดเห็นที่ 14 TheJacknight@hotmail.com (Guest)

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาว ซูโดกูกันก่อนนะคือผมอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าทำยังไงถึงจะตั้งโจทย์ซูโดคุ ให้มีรูปแบบเดียว ที่ผมอยากรู้เพราะว่ากำลังหาทริกใหม่ในการแก้ซูโดคุอยู่ ถ้าใครมีความคิดอะไรก็ขอห้ปันกันบ้างนะครับ 

6 ก.ค. 2551 14:48


ความคิดเห็นที่ 16 weravan_smile@hotmail.com (Guest)

ชอบเล่นอ่ะ
สนุกดี
คิดจนเจ็บหมอง
ก้อไม่ได้สักที
แต่โคตรสะจัยอ่ะ
แถมโคตรมัน

28 พ.ค. 2552 19:39


ความคิดเห็นที่ 17 kmonrat98@thaimail.com (Guest)

ตอนนี้มีเกมแบบ9ช่อง9แถวแนวตั้งแนวนอนและ9ช่องใหญ่แต่ละช่องใหญ่จะมีช่องเล็กแทรกเข้าไปในช่องใหญ่ทำใหได้ตัวเลขยากขึ้น
16 พ.ย. 2553 10:37

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น