สูตรหาพื้นที่

อยากสูตรหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตดังต่อไปนี้

1.สี่เหลี่ยม

2.สามเหลี่ยม

3.วงกลม
28 มี.ค. 2550 13:37
105 ความเห็น
298659 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 7 องค์หญิงน้อยเพคะ (Guest)

งงเลยจ้าพอสูตรที่อยากได้กลับไม่มีเลย
13 ก.ย. 2551 20:18


ความคิดเห็นที่ 8 โดย นกแสก

 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม             =   1/2 × ฐาน × สูง

 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก     =  1/2 × ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส          =  ด้าน × ด้าน

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า          =  กว้าง × ยาว

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า     =  1/2 × เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู          =  1/2 × สูง × ผลบวกของด้านคู่ขนาน

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว           =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

 พื้นที่ของรูปวงกลม                    =  ¶ r²

 พื้นที่ของรูปวงแหวน                  =  พื้นที่รูปวงกลมใหญ่ - พื้นที่รูปวงกลมเล็ก

              หรือ                       =  ¶ R² - ¶ r²  =  ¶ (R - r)(R + r)

14 ก.ย. 2551 11:39


ความคิดเห็นที่ 9 ba_nk_badboy@hotmail.com (Guest)

¶ r²=เท่าไร

1 พ.ย. 2551 11:23


ความคิดเห็นที่ 10 โดย นกแสก

  ¶  =  ค่าคงที่ มีค่าประมาณ  =  3.142  

  r  =  ความยาวรัศมีของวงกลม  (เป็นค่าตัวแปรอิสระ)  =  ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง/2  

  เพราะฉะนั้นจะได้ว่า

        พื้นที่ของรูปวงกลม   =  ¶ r2 =  3.142 × r × r  =  3.142 × ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง/2

        ถ้าจะหาค่าของพื้นที่วงกลมให้แทนค่า  r  ลงไปในสมการ  แต่ถ้าจะหาค่า  r  ก็แทนค่าของพื้นที่ลงไปแล้วทําการแก้หรือย้ายข้างสมการ  แล้วก็จะได้ค่า  r  อย่าลืมว่า ค่า  r  นั้นยกกําลังสอง  เพราะฉะนั้น  ค่า  r  ต้องถอดสแคว์รูท

1 พ.ย. 2551 19:02


ความคิดเห็นที่ 12 โดย นกแสก

{#emotions_dlg.a2}  การเปลี่ยนหน่วย

    1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา

    1  วา                          =  2  เมตร

    1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร

    1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร

    1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร

    1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร

    1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

    1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร

    1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร

    1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่

    1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร

    1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว

    1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร

    1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร

    1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร

    1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่

6 ธ.ค. 2551 11:20


ความคิดเห็นที่ 14 มิว (Guest)

ขอบคุณค่ะ

16 ก.พ. 2552 11:51


ความคิดเห็นที่ 15 mekka225@hotmail.com (Guest)

แทงยู มาก

17 ก.พ. 2552 16:30


ความคิดเห็นที่ 16 TooP (Guest)

ขอบคุณม๊ากมาก ค่ะ

^^

17 พ.ค. 2552 20:14


ความคิดเห็นที่ 17 danusorn_2@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากครับ

23 พ.ค. 2552 17:38


ความคิดเห็นที่ 18 JJen (Guest)

ขอบคุณมาก ๆค่ะ ^ ^~

ใกล้สอบแล้วต้องอ่านหนังสือง่ะ >'<

15 ก.ค. 2552 19:19


ความคิดเห็นที่ 20 victory_mink@hotmail.com (Guest)

หลายงับ

18 ก.ค. 2552 08:40


ความคิดเห็นที่ 21 peem (Guest)

งงกินเลยคับ

22 ก.ค. 2552 15:23


ความคิดเห็นที่ 24 หมาก (Guest)

ขอให้ตอบวันนี้เลยนะค่ะ 1/11/25552
มันเป็นโจทย์ค่ะ
นายโด่งตัดกระดาษรุปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป 224 นิ้ว ให้ได้รูปวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จะได้รูปวงกลมมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ºÍ¡ÇÔ¸Õ¤Ô´´éǹФÐ
1 พ.ย. 2552 09:45


ความคิดเห็นที่ 25 โดย นกแสก

จากสูตรความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

             224  นิ้ว  =  ด้านที่ 1  +  ด้านที่ 2  +  ด้านที่ 3  +  ด้านที่ 4

             224  นิ้ว  =  4 ด้าน     (เพราะว่าด้านทั้งสี่มีความยาวเท่ากันหมด)

จะได้             ด้าน  =  224/4

                          =  56  นิ้ว  

และจากสูตรพื้นที่ของวงกลม

               พื้นที่วงกลม  =  3.142 × r2

                               =  3.142 × 282        (เพราะว่าความยาวรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวด้านของสี่เหลี่ยม)

                               =  2463.328   ตารางนิ้ว
 

 

1 พ.ย. 2552 10:23


ความคิดเห็นที่ 27 โดย นกแสก

ก็ใช้สูตรเหมือนกับสูตรหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตนั่นแหละครับ
14 พ.ย. 2552 21:49


ความคิดเห็นที่ 28 pa_tan2008@hotmail.com (Guest)

อยากสมัครเว็บนี้ทำอย่างหรอ

16 พ.ย. 2552 10:21


ความคิดเห็นที่ 31 ink_jny@hotmail.com (Guest)

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ &_&
12 ธ.ค. 2552 13:31


ความคิดเห็นที่ 32 wagwagwag022@live.com (Guest)

งงอะคับแต่ก็ขอบคุณ
13 ธ.ค. 2552 22:02


ความคิดเห็นที่ 35 June (Guest)

ความยาวรอปรูปใช้หน่วยอะไร?
31 ม.ค. 2553 16:36


ความคิดเห็นที่ 38 cream_nk@msn.com (Guest)

จา สอ บ แ ล้ ว นะ ตั้ ง ใจ อ่า น ห นั ง สื อ กั น ด้ วย นะ


ด้ วย ความ ปรา รถ นา ดี จา ก cream_nk@msn.com


อิอิๆๆๆๆๆๆ 5 55 +++
20 ก.พ. 2553 10:38

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น