สูตรหาพื้นที่

อยากสูตรหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตดังต่อไปนี้

1.สี่เหลี่ยม

2.สามเหลี่ยม

3.วงกลม


ความคิดเห็นที่ 7

องค์หญิงน้อยเพคะ (Guest)
13 ก.ย. 2551 20:18
 1. งงเลยจ้าพอสูตรที่อยากได้กลับไม่มีเลยความคิดเห็นที่ 8

นกแสก
14 ก.ย. 2551 11:39
 1.  พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม             =   1/2 × ฐาน × สูง

   พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก     =  1/2 × ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส          =  ด้าน × ด้าน

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า          =  กว้าง × ยาว

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า     =  1/2 × เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู          =  1/2 × สูง × ผลบวกของด้านคู่ขนาน

   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว           =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

   พื้นที่ของรูปวงกลม                    =  ¶ r²

   พื้นที่ของรูปวงแหวน                  =  พื้นที่รูปวงกลมใหญ่ - พื้นที่รูปวงกลมเล็ก

                หรือ                       =  ¶ R² - ¶ r²  =  ¶ (R - r)(R + r)
ความคิดเห็นที่ 9

ba_nk_badboy@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2551 11:23
 1. ¶ r²=เท่าไร
ความคิดเห็นที่ 10

นกแสก
1 พ.ย. 2551 19:02
 1.   ¶  =  ค่าคงที่ มีค่าประมาณ  =  3.142  

    r  =  ความยาวรัศมีของวงกลม  (เป็นค่าตัวแปรอิสระ)  =  ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง/2  

    เพราะฉะนั้นจะได้ว่า

          พื้นที่ของรูปวงกลม   =  ¶ r2 =  3.142 × r × r  =  3.142 × ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง/2

          ถ้าจะหาค่าของพื้นที่วงกลมให้แทนค่า  r  ลงไปในสมการ  แต่ถ้าจะหาค่า  r  ก็แทนค่าของพื้นที่ลงไปแล้วทําการแก้หรือย้ายข้างสมการ  แล้วก็จะได้ค่า  r  อย่าลืมว่า ค่า  r  นั้นยกกําลังสอง  เพราะฉะนั้น  ค่า  r  ต้องถอดสแคว์รูท
ความคิดเห็นที่ 12

นกแสก
6 ธ.ค. 2551 11:20
 1. {#emotions_dlg.a2}  การเปลี่ยนหน่วย

      1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา

      1  วา                          =  2  เมตร

      1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร

      1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร

      1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร

      1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร

      1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

      1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร

      1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร

      1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่

      1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร

      1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว

      1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร

      1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร

      1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร

      1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่
ความคิดเห็นที่ 14

มิว (Guest)
16 ก.พ. 2552 11:51
 1. ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

mekka225@hotmail.com (Guest)
17 ก.พ. 2552 16:30
 1. แทงยู มาก
ความคิดเห็นที่ 16

TooP (Guest)
17 พ.ค. 2552 20:14
 1. ขอบคุณม๊ากมาก ค่ะ

  ^^
ความคิดเห็นที่ 17

danusorn_2@hotmail.com (Guest)
23 พ.ค. 2552 17:38
 1. ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 18

JJen (Guest)
15 ก.ค. 2552 19:19
 1. ขอบคุณมาก ๆค่ะ ^ ^~

  ใกล้สอบแล้วต้องอ่านหนังสือง่ะ >'<
ความคิดเห็นที่ 20

victory_mink@hotmail.com (Guest)
18 ก.ค. 2552 08:40
 1. หลายงับ
ความคิดเห็นที่ 21

peem (Guest)
22 ก.ค. 2552 15:23
 1. งงกินเลยคับ
ความคิดเห็นที่ 24

หมาก (Guest)
1 พ.ย. 2552 09:45
 1. ขอให้ตอบวันนี้เลยนะค่ะ 1/11/25552
  มันเป็นโจทย์ค่ะ
  นายโด่งตัดกระดาษรุปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป 224 นิ้ว ให้ได้รูปวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จะได้รูปวงกลมมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

  ºÍ¡ÇÔ¸Õ¤Ô´´éǹФÐความคิดเห็นที่ 25

นกแสก
1 พ.ย. 2552 10:23
 1. จากสูตรความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

               224  นิ้ว  =  ด้านที่ 1  +  ด้านที่ 2  +  ด้านที่ 3  +  ด้านที่ 4

               224  นิ้ว  =  4 ด้าน     (เพราะว่าด้านทั้งสี่มีความยาวเท่ากันหมด)

  จะได้             ด้าน  =  224/4

                            =  56  นิ้ว  

  และจากสูตรพื้นที่ของวงกลม

                 พื้นที่วงกลม  =  3.142 × r2

                                 =  3.142 × 282        (เพราะว่าความยาวรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวด้านของสี่เหลี่ยม)

                                 =  2463.328   ตารางนิ้ว
   

   
ความคิดเห็นที่ 27

นกแสก
14 พ.ย. 2552 21:49
 1. ก็ใช้สูตรเหมือนกับสูตรหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตนั่นแหละครับความคิดเห็นที่ 28

pa_tan2008@hotmail.com (Guest)
16 พ.ย. 2552 10:21
 1. อยากสมัครเว็บนี้ทำอย่างหรอ
ความคิดเห็นที่ 31

ink_jny@hotmail.com (Guest)
12 ธ.ค. 2552 13:31
 1. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ &_&ความคิดเห็นที่ 32

wagwagwag022@live.com (Guest)
13 ธ.ค. 2552 22:02
 1. งงอะคับแต่ก็ขอบคุณความคิดเห็นที่ 35

June (Guest)
31 ม.ค. 2553 16:36
 1. ความยาวรอปรูปใช้หน่วยอะไร?ความคิดเห็นที่ 38

cream_nk@msn.com (Guest)
20 ก.พ. 2553 10:38
 1. จา สอ บ แ ล้ ว นะ ตั้ ง ใจ อ่า น ห นั ง สื อ กั น ด้ วย นะ


  ด้ วย ความ ปรา รถ นา ดี จา ก cream_nk@msn.com


  อิอิๆๆๆๆๆๆ 5 55 +++

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น