ต้องการโน๊ตเพลงชาติ

ต้องการโน๊ตเพลงชาติ ช่วยด้วยความคิดเห็นที่ 65


12 เม.ย. 2552 17:01
 1. ขอโน๊ตคีย์บอร์ดเพลงชาติไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะ

   
ความคิดเห็นที่ 60

7 มี.ค. 2552 15:35
 1. ขอบคุณนะค่ะความคิดเห็นที่ 3

2 ธ.ค. 2550 12:23
 1. อยากได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 74

16 มิ.ย. 2552 11:42
 1. รรรด ม รด ลลลซฟซล..................
ความคิดเห็นที่ 28

6 ก.ย. 2551 07:59
 1. เพลงชาติ
  ดดมซซซลทดฺรฺมฺ�� รฺดฺลซลทดฺมฺดฺรฺดฺดฺ ดฺดฺดฺ���� ดดมซซซลซฟลซม มฟมรรรรมรดดดดมซซซลซฟลซซลทลรฺลทลซ ซลซฟรฟลซมด ดดมร รรลทลซ ดดมซ ซซลทดฺรฺมฺ รดลซลทดฺมฺดฺรฺดฺดฺ ดฺดฺดฺ
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
  ฟ___ซฟซลฟฟมฟมฟลซ.....ซลซลฟซลฟซล..ลซลซลดซลดฺรฺดฺรฺฟดรดรฟซ....ซซซทลซลฟ..ซลซลฟซ�ซลซลฟรฺ ซฺฟฺฟฺรฺดฺรฺฟฺดฺ� รฺทฺดฺรฺฟฺทดฺรฺ� ดฺรฺฟฺลฺซฺฟฺฟฺ
ความคิดเห็นที่ 12

7 ก.ค. 2551 16:30

 1. อยากฟังโน๊ตเพลงชาติ
ความคิดเห็นที่ 13

7 ก.ค. 2551 16:31
 1. อยากได้โน๊ตเพลงชาติ
ความคิดเห็นที่ 14

7 ก.ค. 2551 16:33
 1. อยากฟังเพลงชาติ
ความคิดเห็นที่ 71

27 พ.ค. 2552 16:48
 1. ขอเพลงชาติซอหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 50

2 ก.พ. 2552 19:35
 1. หาโน๊ตเพลงชาติก็ไม่ได้ใครรู้รีบๆบอก
ความคิดเห็นที่ 64

11 เม.ย. 2552 10:40
 1. ดดมซ  ซซลทดรม  รดลซลทดมดรดดดดด

  ดดมซววลซฟลซมมฟมรรรรมรดด

  ดดมซ  ซซลซฟลซ  ซลทลร

  ลทลซซลซฟรฟลซมด

  ดดมรรรลทลซ

  ดดมซซซลทดรมรดลซ

  ลทดมดรดดดดด

  (จบแย้ว)

   
ความคิดเห็นที่ 26

14 ส.ค. 2551 19:59
 1. ดดมซ ซซล ซฟ ลซ ม มฟมรร รรมรดด


  ดดมซ ........................... ต่อไม่ได้ แหะๆ
ความคิดเห็นที่ 49

29 ม.ค. 2552 19:20
 1. ดดมซ  ซลทดรม   รดลซลทดมดรดด  ซดมซซลซฟลซ  มฟมรรรรมรดด
  ดดมซซลซฟลซ  ซลทซร  ลทลซ  ซลซฟรฟลซ   มดดมรรรล  ทลซ
  ดดมซซลทดรมรด  ลซลทดมดรดด
ความคิดเห็นที่ 47

28 ธ.ค. 2551 20:20
 1. ดด มซ ซซ ลซ ฟลซม จำได้เเต่ ไม่อยากเขียนความคิดเห็นที่ 41

23 พ.ย. 2551 17:30
 1. ดดมซ  ซซลทดรม
ความคิดเห็นที่ 29

29 ก.ย. 2551 17:48
 1. ขอบคุนคับ
ความคิดเห็นที่ 45

14 ธ.ค. 2551 21:16
 1. รักในหลวง
ความคิดเห็นที่ 296

4 ก.พ. 2554 19:13
 1. า่หำดสพอรซ.ความคิดเห็นที่ 42

26 พ.ย. 2551 19:37
 1. เพลงชาติพ่อมืงอะเปงงี้

  แสด

  โกหก
ความคิดเห็นที่ 21

8 ส.ค. 2551 19:22
 1. จำได้ว่า  ดดมซ ซซลทด มรดดร


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น